Yapay zeka (Artificial Intelligence) Nedir?

Yapay zeka (Artificial Intelligence) Nedir?

Yapay zeka (Artificial Intelligence – AI), bilgisayarların insan gibi düşünebilme ve öğrenebilme yeteneklerine sahip olmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. Yapay zeka, bir bilgisayarın, insanlar gibi düşünebilmesini ve öğrenebilmesini sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar. Bu çalışmalar, genellikle veri toplama, analiz etme ve sonuçları doğrultusunda karar verme gibi işlemleri içerir.

Yapay zeka, birçok farklı alanda kullanılabilir. Örneğin, bir makine öğrenimi modeli kullanarak, bir web sitesinin ziyaretçilerinin hangi ürünleri daha fazla satın alma olasılığı olduğunu tahmin etmek mümkündür. Benzer şekilde, bir yapay zeka sistemi kullanarak, bir sağlık kurumunun hastalarının gelecekteki sağlık durumlarını tahmin etmek de mümkündür.

Yapay zeka, giderek daha fazla sayıda alanda kullanılmaya başlamıştır ve bu alanların sayısı giderek artmaktadır. Yapay zeka, genellikle veri analizi, tahminleme ve otomatikleştirme gibi işlemlerde kullanılır ve bu sayede, insanların yapması zor veya zaman alan işlemleri hızlandırmaya yardımcı olur.

Yapay Zeka (Artificial Intelligence) Neler Getirdi?

Yapay zeka, genellikle veri toplama, analiz etme ve sonuçları doğrultusunda karar verme gibi işlemleri içeren bir bilim dalıdır. Bu işlemler, genellikle bir makine öğrenimi modeli kullanılarak gerçekleştirilir. Makine öğrenimi, bilgisayarların verilerden öğrendikleri ve bu veriler doğrultusunda karar verdikleri bir yöntemdir.

Makine öğrenimi, iki farklı türde yapılabilir:

 • Öğrenme güdümlü (supervised learning)
 • Öğrenme güdümsüz (unsupervised learning).

Öğrenme güdümlü makine öğrenimi, verilerin etiketlenmiş (yani, önceden bilinen) bir kısmını kullanarak öğrenmeyi gerçekleştirir. Örneğin, bir makine öğrenimi modeli, etiketlenmiş görselleri kullanarak, nesneleri tanımlayabilir.

Öğrenme güdümsüz makine öğrenimi ise, etiketlenmemiş verileri kullanarak öğrenmeyi gerçekleştirir. Örneğin, bir makine öğrenimi modeli, etiketlenmemiş verileri kullanarak, veriler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları keşfedebilir.

Yapay zeka, genellikle bir hedefe ulaşmak için kullanılır. Örneğin, bir yapay zeka sistemi, bir sağlık kurumunun hastalarının gelecekteki sağlık durumlarını tahmin etmek için kullanılabilir. Benzer şekilde, bir yapay zeka sistemi, bir e-ticaret sitesinin ziyaretçilerinin hangi ürünleri daha fazla satın alma olasılığı olduğunu tahmin etmek için de kullanılabilir. Yapay zeka, genellikle veri analizi, tahminleme ve otomatikleştirme gibi işlemlerde kullanılır ve bu sayede, insanların yapması zor veya zaman alan işlemleri hızlandırmaya yardımcı olur.

Yapay zeka, birçok farklı avantajı vardır ve bu avantajlar genellikle, insan gücünün sınırlı olduğu ve/veya zaman alan işlemlerde kullanılması ile ortaya çıkar. Aşağıda, yapay zeka teknolojisinin bazı getirileri ve avantajları sıralanmıştır:

 • Hızlı öğrenme: Yapay zeka sistemleri, insanlar gibi öğrenebilir ve bu öğrenme süreci genellikle çok hızlıdır. Örneğin, bir makine öğrenimi modeli, binlerce görselden öğrenebilir ve bu öğrenme süreci birkaç dakika veya birkaç saatte tamamlanabilir.
 • Düşük hatalar: Yapay zeka sistemleri, insanlar gibi yanlış yapabilir ancak bu hatalar genellikle çok düşüktür. Örneğin, bir makine öğrenimi modeli, insanların yaptığından daha az yanlış tanımlama yapabilir.
 • Ölçeklenebilirlik: Yapay zeka sistemlerinin ölçeklenebilirliği, onların çok fazla veri işleyebilme yeteneklerini artırır. Bu özellik, özellikle büyük veri setleriyle çalışılması gerektiğinde önem kazanır. Örneğin, bir sağlık kurumunun yıllık milyonlarca hasta verisiyle çalışılması gerektiğinde, yapay zeka sistemleri bu veriyi işleyebilir ve önemli sonuçlar çıkarabilir.
 • Otomatikleştirme: Yapay zeka sistemleri, insanlar gibi yorulmaz ve bu nedenle çok uzun süre aynı işlemleri tekrar tekrar yapabilirler. Bu özellik, yapay zeka sistemlerinin otomatikleştirme yeteneklerini artırır ve bu sayede, insanların yapması zor veya zaman alan işlemleri hızlandırabilir.
 • Öğrenme güdümlü (supervised learning) ve öğrenme güdümsüz (unsupervised learning) olma özelliği: Yapay zeka sistemleri, etiketlenmiş (yani, önceden bilinen) verileri kullanarak öğrenme güdümlü olarak öğrenebilir veya etiketlenmemiş verileri kullanarak öğrenme güdümsüz olarak öğrenebilir. Bu özellik, yapay zeka sistemlerinin çok farklı veri setleriyle çalışabilme yeteneklerini artırır.

Bu avantajlar, yapay zeka teknolojisinin birçok farklı alanda kullanılmasına olanak sağlar. Özellikle, veri miktarının hızla artmasıyla birlikte, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı da artmıştır. Ancak yapay zeka, birçok farklı avantajı olsa da, birkaç dezavantajı da vardır. Aşağıda, yapay zeka teknolojisinin bazı dezavantajları sıralanmıştır:

 • Maliyet: Yapay zeka projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması, insan gücü ve yazılım gereksinimleri gibi nedenlerden dolayı maliyetli olabilir. Bu nedenle, yapay zeka projelerinin gerçekleştirilmesi için yeterli maddi kaynakların olması gerekir.
 • Veri gereksinimi: Yapay zeka sistemleri, verilerden öğrenir ve bu nedenle, yeterli miktarda veriye sahip olmak önemlidir. Eğer veri miktarı yetersiz ise, yapay zeka sistemlerinin performansı düşebilir.
 • Bireyler arasındaki farklılıklar: Yapay zeka sistemleri, ortak bir veri seti üzerinden öğrenir ve bu nedenle, bireyler arasındaki farklılıkların göz ardı edilmesine neden olabilir. Bu farklılıklar, cinsiyet, etnik köken, yaş gibi değişkenler olabilir.
 • Etik sorunlar: Yapay zeka teknolojisinin kullanımı, bazen etik sorunları da beraberinde getirebilir. Örneğin, yapay zeka sistemlerinin yaptığı tahminler ve öneriler, insanların haklarını ihlal edebilir veya yanlış yönlendirmelere neden olabilir. Bu nedenle, yapay zeka projelerinin geliştirilirken etik konuların da dikkate alınması önemlidir.
 • İnsan gücü ihtiyacı: Yapay zeka projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması, yapay zeka uzmanlarının katılımını gerektirir. Bu nedenle, yapay zeka projelerinin gerçekleştirilmesi için yeterli sayıda uzmana sahip olmak gerekir.
 • Yüksek başlangıç öğrenme eğrisi: Yapay zeka sistemlerinin öğrenme süreci, insanların öğrenme sürecine göre daha zor olabilir. Bu nedenle, yapay zeka projelerinin başlangıç aşamasında, öğrenme eğrisi daha yüksek olabilir.

Bu dezavantajlar, yapay zeka teknolojisinin kullanımı sırasında dikkate alınması gereken önemli noktalardır. 

Ne Yapmalı?

Yapay zeka, genellikle veri analizi, tahminleme ve otomatikleştirme gibi işlemlerde kullanılır ve bu sayede, insanların yapması zor veya zaman alan işlemleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu özellikleri sayesinde, yapay zeka teknolojisi birçok farklı alanda kullanılabilir. Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bazı alanlar şu şekildedir:

 • Sağlık: Yapay zeka, hastaların gelecekteki sağlık durumlarını tahmin etmek, hastalık belirtilerini tanımlamak ve tedavi seçeneklerini önerebilir.
 • E-ticaret: Yapay zeka, ziyaretçilerin hangi ürünleri daha fazla satın alma olasılığı olduğunu tahmin etmek ve buna göre bir optimizasyon yapmak gibi seçenekler sunar.
 • Finans: Yapay zeka, piyasa tahminlerini yapmak, riskleri tahmin etmek ve yatırım seçeneklerini önerebilir.
 • Müşteri hizmetleri: Yapay zeka, müşteri sorularını otomatik olarak cevaplamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için kullanılabilir.
 • İşletmeler: Yapay zeka, üretim süreçlerini optimize etmek, stokları tahmin etmek ve müşteri davranışlarını tahmin etmek gibi işlemlerde kullanılabilir.
 • Güvenlik: Yapay zeka, kameralar ve sensörler gibi ağları kullanarak, anormal davranışları tespit etmek ve bu davranışları önlemek için kullanılabilir.
 • İngilizce öğrenmek ya da başka bir yabancı dil öğrenme: Yapay zeka kullanılarak geliştirilen öğrenme uygulamaları, insanların İngilizce de dahil olmak üzere birçok yabancı dili daha hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olabilir.
 • Seyahat planlaması: Yapay zeka kullanılarak geliştirilen seyahat planlama uygulamaları, insanların seyahatlerini daha kolay ve verimli bir şekilde planlamalarına yardımcı olabilir.
 • İnsan-makine etkileşimi: Yapay zeka kullanılarak geliştirilen insan-makine etkileşimi sistemleri, insanların bilgisayarlar ve diğer cihazlarla daha kolay etkileşim kurmalarına yardımcı olabilir.
 • Ses tanıma: Yapay zeka kullanılarak geliştirilen ses tanıma sistemleri, insanların seslerini anlayarak, komutları yerine getirebilir veya bilgi verme gibi işlemleri yapabilir.

Bu örnekler, yapay zeka teknolojisinin ne kadar yaygın bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Hatta gün geçtikçe yapay zekanın ulaşabildiği, yapabildiği daha fazla alan, daha fazla örnek ortaya çıkmaktadır. Son derece hızlı gelişmekte olan bu teknolojinin yakın zamanda günlük hayatta da etkilerini göstermesi beklenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir