Sağlık Turizminde Öne Çıkan Ülkeler

Sağlık Turizminde Öne Çıkan Ülkeler

Sağlık turizmi, bir kişinin sağlık hizmeti almak için bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye gitmesidir. Bu noktada sağlık turizminde öne çıkan ülkeler sıklıkla tercih edilmektedir. Bu kişiler yaşam kalitelerini artırmak, fiziksel veya ruhsal sağlıklarını iyileştirmek için farklı ülkeleri gezmeyi tercih edenler olarak tanımlanabilir.

Medikal turizm ise termal turizm, SPA ve wellness, yaşlı turizmi, engelli turizmi ve spor turizmi gibi alt kategorileri içeren bir turizm türüdür. Bu kavram sağlık turizmini de kapsar. 

Sağlık koşullarını iyileştiren veya sürdüren tedavilerden, terapilerden veya faaliyetlerden yararlanmayı amaçlayan gezileri kapsar. Bu anlamda sağlık turizmi, birincil motivasyonu tıbbi ve iyilik temelli faaliyetler yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığına katkı sağlamak olan bir turizm biçimidir.

Sağlık turizminde öne çıkan ülkeler arasına girebilmek için hizmet standartlarını artırmak ve tanıtımı en iyi şekilde yapmak gerekmektedir.

Sağlık ihracatı yılda 100 milyar dolara yükselmiş bir durumdadır. Tüm dünyada hizmet ihracatında önemli bir kalem haline gelmiştir.

Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusla birlikte demografik yapılar değişmekte ve ülkeler arasında sağlık turizmi de doğru orantıda artmaktadır. AB politikası, başka ülke vatandaşlarının herhangi bir ülkeden sağlık hizmeti almasına izin verir. 

Bu sektörün kapsamı; ülkeler arasındaki farklılıkların Ulusal sağlık sistemlerinin çözülmesi gereken temel sorunlardan biri olduğu ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı nüfusa sahip ülkelerin sağlık turizmini etkilemesi, yaşlı nüfusa sahip gelişmiş ülkelerden İspanya gibi genç nüfusa sahip ülkelere kadar uzanmaktadır.

Mevzuatın yanı sıra, sağlık turizmi yapan kuruluşların tüm yönlerini kapsayan, tüm ülkeler tarafından kabul edilen etik, sosyal konular ve standart uluslararası kuralların, hastalar için potansiyel risklerden kaçınmak için DSÖ gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

Turizm genel olarak boş zaman etkinliği olarak kabul edilir ve bir anlamda ihtiyaç duyulmayan mal ve hizmetlerin tüketimini içerir.

Konu sağlık turizmi olduğunda işler tamamen değişir. Sağlık hizmetlerinin dışsallaştırılması olarak da tanımlanmaktadır. Aynı zamanda “hasta ihracatı” ve tıbbi hizmetlerin ithalatı olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık turizminin bir diğer tanımı da kişinin ruh ve beden sağlığını korumak ya da iyileştirmek amacıyla kendi bulunduğu yerden başka bir yere yaptığı gezilerdir Sağlık turizmi, insanların kalıcı yaşam ve işyerlerinden seyahatlerini ve geçici konaklama ihtiyaçlarını kapsar.

Sağlık turizminin birinci boyutu, seyahatlerin planlanması ve gerçekleştirilmesidir. İkinci boyut ise sağlık hizmeti amacıyla gelenlere barınma, sağlık ve diğer tamamlayıcı hizmetlerin sağlanmasını içerir

Üçüncü boyut ise hastanın sağlık hizmetini aldıktan sonra ülkesine dönmesi ve gerektiğinde iyileşme sürecinin kontrol edilmesidir. Çok yönlü olan bu kavram mutlaka titizlikle yapılmalıdır.Bu denli gelişmiş bir sektörde ülkelerin de birbiriyle rekabet halinde olması da kaçınılmaz bir süreçtir.

Sağlık Turizminde En Çok Tercih Edilen Ülkeler

Sağlık turizmi, nispeten uygun maliyetli olan son derece uzmanlaşmış tıbbi tedavi aramak için diğer destinasyonlara veya ülkelere seyahat etmeyi içerir. Birçok ülke, cerrahi, nakil veya doğurganlık tedavileri gibi belirli alanlarda kaliteli tıbbi tedaviler sağlamada en iyisidir. Bununla birlikte, son on yılda bazı ülkeler oldukça cazip destinasyonlar haline gelmiş ve diğerleri arasından tercih edilen sağlık turizmi destinasyonları olarak öne çıkmıştır.

Hastaların medikal turizm sırasında geçirdikleri en yaygın prosedürler kozmetik cerrahi, doğurganlık tedavisi, kalp cerrahisi, organ nakli, kanser tedavisi, diş prosedürleri ve saç ekimidir. Burada sizlere sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkeler listesini vereceğiz. Sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkeler:

Sağlık Turizmi Pazar Payı ( kaynak: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/medical-tourism-market ) )
Sağlık Turizmi Pazar Payı Değişimi ( kaynak: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/medical-tourism-market )

Sağlık Turizminde Türkiye

Türkiye sağlık turizmi açısından en çok tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Bunların nedenleri arasında Türkiye’nin coğrafi konumu da vardır. Özellikle hem gezmek hem de kaliteli sağlık hizmeti almak isteyenler tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Yıllara Göre Türkiye'yi Ziyaret Eden Sağlık Turistleri ( kaynak: https://www.ushas.com.tr/en/health-tourism-data/ )
Yıllara Göre Türkiye’yi Ziyaret Eden Sağlık Turistleri ( kaynak: https://www.ushas.com.tr/en/health-tourism-data/ )

Ülkemiz sahip olduğu turistik zenginlikleriyle çok fazla turist çekme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda maliyetlerin çok uygun olması da ülkemizi cazibe noktası haline getirmiştir. 

Sağlık turizminde Türkiye’nin güçlü yanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tüm sağlık turizmi çalışmalarını koordine etmek amacıyla bir yapının kurulmuş ve bu konu üzerine devlet politikasının geliştirilmiş olması ülkemizi en tercih edilen ülkeler arasına sokmaktadır.
 • Ülkemizde bulunan iklimsel avantaj
 • Aynı zamanda ülkemizin genç nüfus açısından birçok ülkeyi geride bırakabilmesi
 • Doktorluk kadrolarımızda son derece iyi yetişmiş kalifiye personellerin olması
 • Türkiye’nin çevresinde bulunan 3 saatlik uçuş mesafesinde bir milyara yakın nüfusa hitap edebiliyor olmamız da ülkemizi çekici kılan diğer unsurlar arasında yer almaktadır.
 • En önemli unsurlar arasında sayabileceğimiz bir diğer güçlü yan ise Türkiye’nin JCI akrediteli hastane sayısı bakımından dünya da 2. Sırada yer almasıdır. Bu avantaj kesinlikle hastane hizmeti almak isteyenler açısından son derece önemlidir.
 • Aynı zamanda ülkemiz sağlık hizmeti açısından dünyaca ünlü olumlu bir avantaja sahiptir.
 • Türk kökenli yurt dışında yaşayan çok sayıda vatandaşımızın da farklı kültürlere sahip ve başka dil konuşan sağlık personelinden hizmet almak yerine kendi ülkelerini tercih etmeleri neticesinde sağlık turizminde bizi öne taşımaktadırlar.

Sağlık Turizminde Singapur’un Rolü

Refah seviyesi çok yüksek olan Singapur, Asya kıtasının Güneydoğusunda yer alan bir ülkedir. Bu ülke tıbbi tedavi imkanlarıyla sağlık turizminde öne çıkan ülkelerden biri olmayı başarmıştır. Ayrıca sağlık hizmeti almak isteyen birçok kişi tarafından tercih edilen bir ülkedir. 

Singapur dış ticaret politikaları açısından incelendiğinde de çok çarpıcı bir gerçeğe ulaşmamız mümkündür. Dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer alır. Özellikle Singapur dendiğinde akla ilk gelen branşlar onkoloji, genel cerrahi, kardiyoloji ve organ nakilleridir.

Singapur’u sağlık turizmi nedeniyle yıllık 750 bin kişiden fazla kişi sağlık turizmi için ziyaret etmektedir. Gerek uygun maliyet gerekse gelişmiş sistemleri dolayısıyla çok fazla tercih edilen bir ülke olmayı başarmaktadır. 

Sağlık Turizminde Meksika

Meksik coğrafi konum olarak değerlendirildiğinde dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra ana dilinin İspanyolca olması da bir diğer avantajdır.

Geçtiğimiz 10 yılda sağlık turizminin en çok geliştiği ülkelerden bir tanesidir. Bu ülke özellikle Amerikan vatandaşları tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Meksika obezite cerrahisi, kök hücre tedavileri, ortopedik cerrahiler, kozmetik cerrahi ve dental turizm ile öne çıkmaktadır. Bölgesel yakınlık da bu ülkenin avantajları arasında yer almaktadır.

İnsanların Meksikayı tercih etmelerindeki bir diğer temel neden ise  ulaşım kolaylığı, düşük fiyat, ileri teknoloji ve çok sayıda ilgi çekici tatil merkezine sahip olmasıdır.

Mexico City, Monterey, Tijana ve Cancun gibi büyük şehirlerde hastaneye sahip olması da öne çıkan bir diğer unsur arasında yer alır. Özellikle Amerikan sağlık sisteminde yaşanan politik sorunlar ülke dışına daha fazla hasta çıkışına neden olmuştur diyebiliriz.

Sağlık Turizminde Tayland’ın Gücü

Tayland dünyanın en önde gelen sağlık turizmi destinasyonlarından bir tanesi olmayı başarmıştır. Her yıl yarım milyondan fazla insan Tayland’a sağlık hizmeti almak için gitmektedirler. 

Önde gelen klinik hizmetleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Diş Sağlığı
 • Plastik Cerrahi
 • Organ Nakli
 • Ortopedi
 • Kardiyoloji

Ülkede binlerce sağlık merkezi bulunuyor. Tayland’ın en büyük hastanesi olan Bumrungrad International Hospital da tüm dünyada öncü ve örnek bir model olarak gösterilen merkezler arasında yer alıyor.

En modern ekipmanlara ve genelde batı eğitimli yetenekli doktorlarıyla tanınan bu ülke her yıl binlerce turiste sağlık hizmeti veriyor.

Sağlık Turizminde Hindistan

Dünyadaki en iyi tıbbi tedavilerden bazılarını sunan Hindistan, özel hastaneleri konusunda da büyük bir üne sahiptir diyebiliriz.

Hindistan sağlık turizmi alanında her yıl yüzde 30 bir büyüme gösteriyor. Bu da ekipman ve yöntemlerin geliştirilmesi konusunda yeterli bir kaynağı da yaratıyor. Hindistanın çok fazla tercih edilmesinin bir diğer yanı ise düşük maliyetle kaliteli hizmet sunmasıdır. 

Ülkelerin sağlık turizmi gelirleri

Dünyada sağlık turizmi, yüz milyarlara ulaşan hacmi ile sınırların ortadan kalktığı yeni dünya düzenine ayak uyduruyor. 2022 yılı için en çok tercih edilen ülkelerin yaklaşık sağlık turizmi gelirleri aşağıdaki gibi listeleniyor.

 • Hindistan 7.4 Milyar Dolar
 • Türkiye 1.6 Milyar Dolar
 • Malezya 0.4 Milyar Dolar
 • Tayland 5.86 Milyar Dolar
 • İngiltere 6 Milyar Dolar
 • Sinagpur 3.5 Milyar Dolar
 • Meksika 3 Milyar Dolar
 • Pakistan 1.4 Milyar Dolar
 • Kosta Rika 0.4 Milyar Dolar
 • Dubai 0.4 Milyar Dolar

Kuzey Afrika ve Güney Amerika’nın bazı ülkelerinde de sağlık turizmi faaliyetleri süründürülmekle birlikte, buralarda elde edilen cirolar yukarıdaki listedeki değerlerin çok altındadır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde yabancılara sağlık hizmetlerinin sunumu ise çok yüksek rakamlara mal olduğundan, hasta başı maliyetlerin toplam hasta ile çarpımı ile elde edilen sonucun, bu tablo ile kıyaslanması doğru olmayacaktır.

S.S.S.

Sağlık Turizmi En Çok Nerede Yapılır?

Sağlık turizmi için ilk 10 destinasyon arasında Tayland, Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya ve İsrail yer alıyor. Tıbbi turizm için belirli ülkelerin artılarını ve eksilerini kontrol edin ve durumunuza, gereksinimlerinize ve bütçenize en uygun olanı seçin.

Sağlık Turizmi Neden Çok Tercih Ediliyor?

Sağlık Turizmi Derneği'ne göre insanların sağlık turizmi destinasyonu olarak anavatanları yerine başka ülkeleri tercih etmelerinin nedenleri şöyle; hastaların % 56'sı daha yüksek kalitede tedavi almak istiyor, % 22'si daha ucuz fiyatlar arıyor, % 18'i evde bulunmayan bir tedavi seçeneği arıyor ve % 10'u mümkün olan en kısa sürede ve kuyruklar olmadan tedavi görmek istiyor.

Türkiye Sağlık Turizminde Kaçıncı Sırada?

Dünyanın en popüler sağlık turizmi alanları arasında Türkiye de var. tesislerin çok kaliteli olması, beş yıldızlı otel dahil konaklama paketleri, termal kaplıcaların çok sayıda olması gibi birçok unsur bunda etkilidir. Uygun fiyatlar yanında vizesiz giriş ve Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden kısa uçuş mesafeleri, tıbbi ve kozmetik prosedürlerin yapılması için Türkiye'yi ziyaret etmenin cazibesine katkıda bulunuyor.

Kaynakça:

https://q.utoronto.ca/eportfolios/6605/health_tourism

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir