Sağlık Turizmi Nedir, Nasıl Yapılır?

Sağlık Turizmi Nedir, Nasıl Yapılır?

Sağlık turizmi, insanların sağlıkları ile ilgili durumlarda tedavi olmak, rehabilitasyonu sağlayabilmek ve sağlığa faydalı hizmetler alabilmek amacıyla yaşadıkları ülke dışında başka bir ülkeye gitmesidir.

Sağlık amaçlı seyahat eden kişiler, sağlık turisti olarak adlandırılır. Günümüzde dünya üzerinde çok fazla sağlık turizmi yapan kişi bulunmaktadır. Gerek ülkemize gelen gerek ise ülkemizden giden sağlık turisti sayısı çok fazladır ve gün geçtikçe de artmaktadır. 

Ülkelerinde sağlıklarına çözüm bulamayan hastalar, çeşitli acenteler ya da firmalar ile anlaşarak sağlıkları için yolculuk yaparlar.

Kişiler gittikleri yerde konaklama ya da beslenme gibi sağlık dışı konularla ilgilenmemek için acentelerle anlaşma sağlamaktadır. Tabii ki kişilerin sağlık turizmi yapmasında belli sebepler de bulunmaktadır.

Sağlık Turizmi Nedir?

https://www.youtube.com/watch?v=RwBvk9afrGU&t

Sağlık turizmi, tedavi amaçlı hastaların başka şehir ya da ülkelere yaptıkları seyahatlerdir. Özellikle son yıllarda Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde kaliteli hizmetler ile birlikte tedaviler uluslararası bir alan kazandı.

Hastalar çeşitli alanda medikal, kozmetik veya önemli hastalıkların tedavisi için uçak bileti, transfer, otel, gezi ve tedavi sürecini içeren paketler satın alıyorlar. Sağlık turizmi kapsamında işletmeler ve sağlık kuruluşları hastalara hizmet veriyor. 

Türkiye son yıllarda sağlık turizmi açısından en popüler destinasyonlar arasında yer alıyor. Bu nedenle ülkemize dünyanın birçok yerinden sağlık turizmi için hastalar geliyor. Öyle ki her geçen gün genel turizm alanları arasında sağlık turizminin payı artıyor.

Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?

https://www.youtube.com/watch?v=G1n0LU9o1FM&t

 

Sağlık Turizmi, dünyanın herhangi bir yerindeki tedavi ihtiyacı olan kişilerin aracılık edilerek sağlık kuruluşlarının hizmetleri ile buluşturulmasıdır. Bunun yanında sağlık kuruluşları ve hekimler de hastalara hizmeti doğrudan sunabilir. Yani hem acente olarak hem de sağlık kuruluşu olarak sağlık turizmi yapabilmek mümkündür. Tabii sağlık kuruluşlarının bu işlemleri gerçekleştirebilmek için ek olarak tamamlayıcı hizmetleri sunabilecek bir yapılanmaya sahip olması gerekir. Turizm acenteleri, konaklama, transfer ve benzeri işlemler için zaten bir yapıya sahip oldukları için tamamlayıcı hizmet safhasında sorun yaşamazlar Sağlık turizmi ruhsatına sahip sağlı kuruluşları da bu acentelerle iş birliği içerisinde çalışmayı elbette tercih edebilir.

Sağlık turizmi yapabilmek için elbette hastaya erişebilmek gereklidir. Bunun için sağlık kuruluşları ve hekimler, hastalara aracılık eden yerli ve yabancı acentelere ulaşabilecekleri gibi, dilerlerse kendi pazarlama ağlarını oluşturarak, sınırsız sayıda hastayı hedef kitleleri haline getirerek pazarlama yapabilirler. Aynı şekilde Türkiye’deki sağlık turizmi acenteleri de bu ağı kurarak, kendi ağlarına hasta çekebilirler. Sağlık turizminde dijital pazarlama sektörün en etkili pazarlama sistemidir ve zaten dijital medyanın günümüzdeki konumuna gelmesi ile ülkemizde sağlık turizminin gelişmiş olması da bunun bir ispatı niteliğindedir. Bunu yapabilmek için sağlık turizmi pazarlamasında uzman kuruluşlarla çalışmak ve deneyimlerinden faydalanmak etkili bir yöntemdir.

Hastaya eriştikten sonra ise hastanın bilgilendirilmesi ile başlayan süreç, randevu süreci ile devam eder. Hasta randevu tarihinde Türkiye’ye gelir ve bu andan itibaren sağlık turizmi için bakanlık tarafından belirlenen kurallar dahilinde ağırlanması gerekir. Hasta ile anlaşmayı yapan kuruluş, tüm süreçleri protokollere uygun şekilde sürdürmek ve hastanın tedavisi tamamlandıktan sonra salimen ülkesine dönmesini temin etmek görevini üstlenir

Sağlık Turizminin Sebepleri

Hastaların tedavi gayesi ile seyahat etmelerinin her zaman sebepleri farklıdır. Sağlık turizmi de diş, göz, estetik, kalp damar ve eklem protezleri, kısırlık tedavisi, tüp bebek gibi medikal konular daha önemlidir ve bu konular için başvuran kişi sayısı daha çoktur.

Basit tetkikler için ya da bir hastalığa yönelik muayene için de sağlık turizmi yapan hasta sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Hastaların sağlık turizmi yapmaları için genel sebepleri şöyle sıralanır:

  • En önemli neden kişinin ülkesinde yüksek teknolojiye sahip sağlık hizmetleri ve profesyonel insan sayısının azlığı ya da hiç olmayışıdır.
  • Uzun süreli beklemelerde sağlık turizmi için önemli sebepler arasında yer almaktadır. Bazı durumlarda hastalara yapılacak işlem için çok uzun vadeli süreçlere yayılmaktadır. Hastalar da bu durumu ortadan kaldırmak veya verilen süreci beklemek istemediğinde sağlık turizmine başvurmaktadır.
  • Hastalar, sağlık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması ve aynı hizmeti başka ülkelerde daha hesaplı alabilecek olmaları nedeniyle de yapmaktadır.
  • Kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi de önemli nedenler arasında yer almaktadır ve sağlık açısından daha gelişmiş ülkelere gidilerek bu yapılmaktadır.
  • Yine hastaların oldukları ameliyatı kendi ülkelerinde herhangi bir neden dolayısıyla bilinmesini istememesi de önemli sebepler arasındadır.
  • Tedavi olurken tatil de yapmak isteyen hastalar da sağlık turizmi yaparak yeni ülkeler görmektedir ve gittikleri ülkelerde tatillerini yapmaktadırlar.
  • Yine hastaların ülkelerinden farklı bir ülkenin iklim ve coğrafi özelliklerinden yararlanmak istemesi de sağlık turizmine başvurmalarını önemli sebepleri arasındadır. Bu konuda en çok yararlanılan nokta; kaplıcalardır.

Sağlık turizmini kullanan hastaların çok çeşitli sebepleri olabilmektedir. Temel sebep ise; hastaların daha iyi imkanlar da farklı bir ülkede sağlığı ile ilgili sorunlarını çözmek istemesi ya da aynı hizmeti ekonomik olarak daha hesaplı biçimde almak istemeleri şeklinde açıklanmaktadır.

Sağlık Turizminin Çeşitleri

https://www.youtube.com/watch?v=YOIi6bCc7tg

Sağlık turizmi çeşitleri konusunda ülkemiz oldukça gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir ülkedir. Ancak sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm hizmetini, sağlık turizmi kabul etmek gerektiği bazı durumlarda doğru anlaşılmamaktadır.

Bu bilgi ile beraber sağlık için yapılan turizm faaliyetleri üç ana başlıkta değerlendirmek ve her başlığı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

  • Sağlık turizmi dendiğinde ilk olarak tıp turizmi hakkında konuşmak gerekmektedir. Tıp turizmi; hastanın kendi ülkesindeki tıp malzemelerin yetersizliği dolayısıyla farklı bir ülkede tedavi görmesi veyahut ameliyat olması durumudur. Bu turizmi yapan kişiler, ülkelerinde bulunan hastanelerdeki tedavi ya da ameliyat yöntemlerini yeterli bulmadıklarından veyahut daha iyilerini istediklerinden tıp turizmini gerçekleştirmektedir. En sık yapılan sağlık turizmi çeşididir ve özellikle doğum için yurtdışına giden kişi sayısı oldukça fazladır.
  • İkinci bir sağlık turizmi alt başlığı ise termal turizmdir. Termal turizm; bedensel sağlık, ruhsal dinlenme için şifalı bilinen termal suların bulunduğu yerlerde hizmet veren termal tesislerde rehabilitasyon veya dinlenme amacıyla yapılan turizm çeşididir. Termal turizmi yapan bireyler, genel olarak bedensel ağrılar çeken veya yaş olarak daha ileri yaşlarda olan kişilerdir. Ülkemizde oldukça fazla termal su kaynağı bulunduğundan dolayı termal turizm de gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir.  Özellikle soğuk bölgelerde yaşayan ve soğuk sulara alışık olan hasta kişiler, termalleri kullanmak için ülkemize gelmektedir.
  • Son sağlık turizm çeşidi ise yaşlılar ve engelliler için olan turizmidir. Yaşlı ve engelli turizmi; sosyal aktiviteler ile beraber uzun süreli konaklamaları, ileri yaşlı kişilerin gezi turlarını ve meşguliyet terapilerini, yaşlı bakım hizmetlerini, klinik otellerde rehabilitasyon hizmetlerini, engelli bireyler için özel bakım ve gezi türlerini içermektedir. Hizmet yeri genel olarak klinik oteller, rekreasyon alanları ve tatil köyleri biçimindedir. Ancak tabi ki hizmet yerleri bu kadar ile sınırlı değildir. Yine de en çok bu üç alanda yaşlı ve engelli turizmi hizmeti verilmektedir.

Sağlık Turizminin Ülkeler için Faydaları

Medikal Turizm Pazar Büyüklüğü
Medikal Turizm Pazar Büyüklüğü

Sağlık turizmi yapılmakta olan ülkelerde yılın tüm aylarında turizmin hizmeti devamlılık göstermektedir. Sağlık turizmi ile ilgili turist çeken ülkelerde, normalde ekonomik değer taşımayan ama sağlığa yararlı olan doğal unsurların ekonomik ürün niteliği kazanması gerçekleşmektedir.

Bu turizm çeşidi, gerçekleştiği bölgeye gelir katkısı da sağlamış olmaktadır. Turistlerin yaptıkları harcamalar da ülke gelirinde artışa neden olmaktadır. Bu turizm faaliyetleri ülkelerin dünya üzerindeki imajlarına da olumlu etkiler sağlamaktadır. Bu turizm biçimi geliştikçe olumlu imaj daha da katlanmaktadır.

Ülkemiz, coğrafi konumu, sağlık kuruluşları, eğitim insan gücü, kaplıcalar ve doğa güzellikleri ile medikal turizm açısından oldukça elverişlidir.

Hem tarihi ve kültürel zenginliği hem de sağlık alanındaki yetkinlik seviyesi ile ülkemiz, dünyanın göz önünde olan 10 ülkesi arasında bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı ülkemizde medikal turizm için gelen turist sayıları çok fazladır ve gün geçtikçe artmaktadır.

Turizm faaliyetleri için gelen turistler ülkemize sadece sağlık ile ilgili kalmayıp diğer turizm alanlarını da kullanmaktadır ve ülkenin ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Sağlık Turizmine Nasıl Başlanır?

https://youtu.be/X6JYv2O65kM

Türkiye’de Sağlık Turizmi Nasıldır?

Ülkemizdeki bütün hastaneler, ulusal koşullara uygun olarak hizmet vermektedir ve yılda iki defa denetlenmektedir. Sağlık turizmi ile ilgili yapılan bütün işlemler kanun gereği sağlık bakanlığının teftişi altındadır.

Ülkemizde yaşayan tüm insanlar, zorunlu sağlık sigortası sahibidir. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın hem özel hastane hem de kamu ve üniversite hastanesine sağlık hizmeti alma imkanı bulunmaktadır. 

Hastanelerde yapılan ameliyat sayıları, teknolojik cihazlar, donanımlar ve kaliteli insan kaynağı ile ilgili verileri bizlere göstermektedir.

Özellikle bazı hastanelerimizde uzun senelerdir hizmet verilmesi dolayısıyla bu hastanelerde oldukça fazla ameliyat yapılmış olduğu bilinmektedir. Bu durum bu hastaneleri çok birikimli ve tecrübeli sağlık kuruluşları konumuna taşımaktadır. Bunun yanı sıra son on senede yapılan özel ve kamu hastaneleri teknolojik donanımı ve fiziki şartları dolayısıyla batı ülkelerini aratmayacak seviyelerdedir. 

Ayrıca termal turizm olarak kaynak açısından incelendiğinde dünyada 7. , Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktayız.

Ülkemizde bu alanda çok donanımlı ve köklü termal oteller hızla yapılmaya devam etmektedir. Termal otel yatırımcıları için birçok teşvik vardır ve her geçen gün ülkemizin termal turizm hizmeti gelişmektedir.

S.S.S.

Sağlık Turizmi Çeşitleri Nelerdir?

Genel olarak turizm çeşitleri üç başlık altında toplanabilir; Medikal (İlaç) Turizmi: Dünyada Global Sağlık Hizmetleri adıyla bilinen genel sağlık turizmi hizmetidir. Bu turizm kolunda hastalar tıbbi bakım yaptırabilmek için farklı bir ülkeyi tercih edebilir. Süreçler tedavi ve ameliyatı kapsar. Bu turizm dalı altında çok sayıda hizmet alma fırsatınız olur. Termal Turizm: İnsanlar zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamak için termal turizmi tercih etmektedir. Termal turizmin rehabilitasyon amacı vardır. Bu tedaviler genellikle termal sularla birleştirilir. Yaşlı ve Engelli Turizmi: Yaşlı bakımı ve engellilere yönelik özel bakım hizmetlerini kapsar. Genellikle uzun konaklamalardan oluşur. Yaşlıların sosyal aktivitelerle birlikte tedavi edilmesi amaçlanmaktadır. Engelliler için gezi turları da düzenlenmektedir.

Sağlık Turizmi Neden Tercih Edilmeli?

Tıbbi turistler arasında başlıca motivasyon faktörleri; düşük maliyet, daha iyi bakım, son teknoloji ile tedavi, hizmetler, sosyal kültürel faktörler, yasal sonuçlar, gizlilik endişeleri vb. Bu motivasyon faktörleri, dünyadaki tıbbi turizm büyümesinin önemli unsurları olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık Turizmi Hangi Ülkelerde Var?

Bugünlerde seyahatin bu kadar erişilebilir ve uygun fiyatlı olmasıyla, insanlar sadece bir tatilden çok daha fazlası için uluslararası ülkelere uçuyorlar. Her yıl binlerce insan tıbbi turizmle uğraşmaktadır. Sağlık turizmi için ilk beş ülke; Tayland, Singapur, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore’dir.

Referanslarımız

Hepsini İncele

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir