Sağlık Turizmi ve Devlet Teşvikleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

Turizm kavramı insanların farklı bölgelere seyahat etme alışkanlığı edinmesiyle birlikte eğlence amaçlı başlamış olup zamanla kültür, eğitim ve sağlık gibi alanlarda da gelişim göstermiştir. İnsanlar seyahatleri ile birlikte yaşadığı yerler haricinde konaklama yaparak hastalıklarının tedavisinde daha ucuz ya da daha gelişmiş yerleri seçerek tedavi amaçlı seyahatleri de turizmin bir başka kolu olan sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır.

Sağlık turizminin ana hedef kitlesi, sağlık problemleri yaşayan ya da düzenli kontrollerini yaptırmak isteyen bireylerden oluşmaktadır. 

Bulunduğu bölgede kendi hastalığına uygun bir doktorun olmaması halinde artık tüm dünyanın kendisine çok yakın olduğunu bilen hastalar, kendilerine en yakın ülke ya da şehirleri araştırmaya başlamaktadır. En iyi doktoru arama kriterlerinden biri olsa da daha uygun fiyatlı tedavi seçenekleri de önemli etken olarak göz çarpmaktadır.

En yakın iyi doktor yerine uzaktaki iyi bir doktor çok daha uygun fiyatlarla hastalığını tedavi edebilir. Dünyamız koşullarında artık turizm denildiğinde kum, sahil ve deniz hala ilk akla gelen seçenekler olsa da artık şifalı su kaynakları ve kaplıca tesisleri de hiç azımsanmayacak derecede artış sağlamıştır.

Ülke gelirleri açısından yaz turizmi hala en büyük kalemi oluşturmaktadır. Son zamanlarda saç ekimi, diş hastalıkları ve onkolojik hastalıkların tedavisi için ülkemizi gelen kişi sayısı hızla artış sağlamıştır. Çevre ülkeler ve Avrupa’dan yoğun bir turizm sağlanmaktadır. Şifalı suların tedavi edici özelliklerini kullanma fikri özünde çok daha eski dönemlere dayanmaktadır.

Eski Yunan İmparatorluğu’ndaki kemik hastalıkları tedavisi için aynı ülke sınırlarında seyahat ederek Akdeniz Kıyılarındaki termal su kaynaklarına ilgili tesisler kurularak hastalıkların tedavi edilmesi amaçlanmıştır.

Yakın tarihe bakıldığında Avrupa insanı kaplıca tedavileri amacıyla Mısır’a, Nil Nehri kıyılarına giderek şifa bulurlardı.

Türkiye’de sağlık turizmine yakından bakacak olursak, planlama ve teşvik kapsamları devlet eliyle yürütülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda konaklama, süreç, yolculuk gibi turizme doğrudan hizmet veren kurum ve kuruluşlar için özendirici ve yol gösterici görevini üstlenmektedir. Aynı zamanda denetimini de devlet adına üstlenmektedir.

Sağlık Turizmi açısından bakacak olursak da Sağlık Bakanlığı, hizmet verecek olan sağlık kuruluşlarının kurulması, hizmet verecek olan sağlık personellerinin eğitilmesi ve ilgili kuruluşlarda istihdamı konusunda görevli bakanlıktır.

Aynı zamanda sağlık kuruluşlarının ve çalışan personellerin denetimini sağlamaktadır. Turizm konusunda bahsi geçen iki bakanlık da koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürerek ülkenin turizminin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır.

Devlet ekonomisinin sadık kalarak politikalar ürettiği kalkınma programlarında sağlık turizmi geliştirilmesi gereken sektörlerden biri olduğu özellikle belirtilmiş, gerekli yatırımların ve teşvik programlarına alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Devlet planlamalarından da görüldüğü üzere, Ülkemiz turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını ve son zamanlarda dünyadaki turistlerin tüketimlerinde meydana gelen değişiklerin önemle takibi ve değişikliklere ayak uydurulması konusunda önemli adımlar atılmıştır.

Son dönemlerde Türkiye’nin çevre ülkelere nispeten ve gelişmiş ülkelerdeki sağlık sistemlerine nispeten son zamanlarda yaptığı atılımlarla dünya çapında adından söz ettirmeye başlamıştır.

Bu gelişmeler ışığında da özellikle son yıllarda Arap Yarımadasından saç ekimi ve diş hastalıkları konusunda yoğun bir turist akımı başlamıştır. Döviz kurlarının dünya ülkelerine nispeten hızlı artışı, Türkiye içinde verilen hizmetlerin nispi olarak dünyada ucuz hale gelmesi de bunda büyük etkenlerden biri olmuştur.

1990’lı yılların sonuyla birlikte devlet hastanelerinin yanı sıra özel sektörün de sağlık konusunda yaptığı yatırımların meyvesini son yıllarda almaya başlayan ülkemiz, özellikle büyük şehirlerimiz olan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere sağlık turizminin merkezi olmaya başlamıştır.

Bu yatırımlar her ne kadar zamanla kendi maliyetlerini çıkarabilse de kısa vadede ele alındığında ciddi maliyetlerle karşılaşılmaktadır. Bu konuda devreye devletin teşvik ve yardımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu yatırımların ülke içinde istihdam artırıcı, refah artışını sağlayıcı ve döviz getirici özelliği sayesinde devletin de yatırım yapmaktan çekinmediği bu sektör, Sağlık Bakanlığı bünyesinde de gerekli birimlerin oluşturulduğu 2023 Hedefleri kapsamında sağlık turizminin en önemli kalemlerden biri olduğu yayımlanan raporlarda ayrıntılı bir şekilde görülmektedir.

Ülkede de bu yöne dikkat çekmek adına büyük kongreler düzenlenmiş ve devam etmektedir.

Sağlık Turizmi Devlet Teşvikleri Nelerdir?

Zamanla önemi artış sağladığı için teşvik yönetmeliklerinde de zamanla güncellemeler getirilmektedir.

Sağlık sektörü içerisinde hizmet veren gerekli ruhsatları alan sağlık kuruluşlarının teşkilatlanması ve kurulması adına, döviz kazandırıcı hizmetlerin geliştirilmesi adına, bu sektörde boy gösteren firmalara giderlerinin ödenmesi konusunda devlet tarafından geri ödemesiz hibeler sunulmaktadır.

Bu kapsamda hibe alan şirketlerden kastedilen, ana sözleşmesi Türkiye’de bulunan ve faaliyetlerini ülke sınırları içerisinde yapan ve en az bir yabancı dilde web sitesine sahip olması ve kapasite olarak yeterli kapasiteye sahip olan şirketler kapsam içine alınmaktadır. Sağlık turizminin desteklenmesi konusunda sağlanan devlet teşvikleri şu şekildedir:

  • Tescil ve Koruma Desteği

Bu destek kapsamında sağlık kuruluşlarının yaptığı hizmetlerin dünya çapında tescili ve oluşturulan markanın korunması adına yapılacak olan maliyetleri yıllık bazda %50 ve 50.000 dolar sınırlı bir karşılama desteğidir.

  • Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü taktirde Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Şirketlerinin pazar araştırması, sektör araştırması, uluslararası bazda yayınlanmış olan  mevzuatların takibi ve araştırması aşamasında yapılan giderlerin yıllık bazda %60 oranında ve 200.000 Dolarlık bir tavan ödemesi yapılmaktadır.

  • Belgelendirme Desteği

Bakanlık koordinasyonu ile kurulan sağlık kuruluşlarının uluslararası kalite standartizasyonu adına Akreditasyon ve kalite belgelerinin alınması adına yapılacak olan giderlerin %50’sine ve belge adına 50.000 Dolar tutarında karşılaması yapılmaktadır.

  • Reklam ve Pazarlama Destekleri

Kurulan sağlık şirketlerinin sektörde faliyetlerinin tanıtılması ve reklamının yapılması adına yapılacak olan giderlerinin %60 oranında ve yıllık olarak en fazla 400.000 Dolara kadar karşılanması yapılmaktadır.

  • Yurt Dışı Birim Desteği

Doğrudan ve yurt dışında faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının veya şubeleri vasıtası ile yurt dışında faaliyet gösterdiği alt birimlerinin kira ve kanunda belirli harcamaları karşılaması adına %60 oranında ve alt birim başına yıllık 120.000 Dolarlık bir tutar karşılanmaktadır.

  • Danışmanlık Desteği

Danışmanlık şirketlerine ödenen harcalamaların da bu yönetmelikte hibe konusu olan başlıklardan birisi olmuştur.%55 Oranında ve 200.000 Dolarlık tutar karşılanmaktadır.

  • Tercümanlık Hizmetleri Desteği

Kurulan sağlık kuruluşlarının yurt içinde tercümanlık görevini üstlenen iki personelinin aylık ücretlerinin yarısını ve maksimum 25.000 Dolarlık tutarı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sağlık turizmi teşvikleri nasıl alınır?

Sağlık turizmi teşvikleri, sağlık turizmi yetki belgesi bulunan sağlık kuruluşları, hekimler ve sağlık turizmi acentelerine verilen devlet teşvikleridir. Bu teşviklerin, kuruluşa uygun şekilde alınabilmesi için öncelikli koşul, kuruluşun yetki belgesine sahip olmasıdır. Bununla devamında kuruluşlar kendileri ilgili alanlarda destek taleplerini, destek arzını yapan kamu kurumuna yapabilirler. Bakanlık tarafından verilecek olan teşviklerin farklı türleri ve miktarları söz konusudur.

Örneğin; yurtdışında marka tescili için verilen teşvik için bu işlemin yapılması gerekir. Bunun gibi, acente olmayan sağlık turizmi işletmeleri acente komisyon desteğinden faydalanabilir. Yani bu destek acentelere verilmez. Sağlık turizmi süreçleri hakkında konu ile ilgili deneyimi bulunan uzman kuruluşlardan güncel bilgi ve desteği almanız, daha doğru adım atabilmeniz için faydalı olacaktır.

Kaynakça:

https://izto.org.tr/en/tg/incentives-and-support-to-the-tourism-sector

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir