Sağlık Turizmi Devlet Teşvikleri Nasıl Alınır?

Sağlık Turizmi Devlet Teşvikleri Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi devlet teşvikleri özellikle pandemi dönemi sonrası arttırıldı. Artan teşvikler “Sağlık turizmi devlet teşviklerinden nasıl faydalanılır?” sorusunu beraberinde getirdi.

Çok yüksek bir pazar payına sahip olan sağlık turizmi pandemi döneminde büyük bir aksama yaşadı. Bunun nedeni ise sınırların kapatılmasıydı. Sınırlar kapatıldığı için yurt dışı yolculuklar uzun bir süre yapılamamıştı.

Çin’in Vuhan kentinde ilk vakanın Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü‘ne bildirilmesinden sonra, COVID-19 pandemisi dünya çapında uluslararası seyahat ve ticari alışveriş dolaşımı ile milyonlarca ölüme neden oldu.

2021 yılı itibariyle hem Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri hem de bilim insanlarının çalışmalarıyla her ülke kendi şartlarına göre önlem almaya devam ediyor.

Bu önlemler, bunlarla sınırlı olmamak üzere; sınırların kapatılması, kısmi seyahat kısıtlamaları, giriş ve çıkış taraması, yolcuların karantinaya alınması, uluslararası sınırların kapatılması ve/veya sınır geçişlerinin kısıtlanması gibi radikal sosyal ve ekonomik kararlara karşı alınan salgının kontrol altına alınması için gerekli tedbirler, sosyal faaliyetlerin sınırlandırılması, hatta dünya çapında şehirlerarası seyahatlerin yasaklanması ile birçok iş kolundaki faaliyetler durma noktasına geldi.

Sağlık turizmi de pandemi durumundan en çok etkilenen ekonomik faaliyetlerden biridir. Öte yandan turizm hareketliliği de bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemli bir etkendir.

Duruma bu açıdan bakıldığında, sağlık ve turizmin ilişkili olduğu açıktır. Bu ilişkinin iki farklı sonucu oldu. Sağlık turizmi ve turist sağlığı. Geniş anlamda sağlık turizmi, insanların sağlık hizmeti almak için farklı ülke ya da bölgelere seyahat etmeleri olarak tanımlanmaktadır.

Devletler de tüm dünyada çağdaş yaşam tarzlarının sürdürülebilirliği adına yeniden düşünmek ve sistematik değişimler üzerinde çalışmak zorunda kaldılar. 

Sağlık Turizmi Devlet Teşvikleri Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi devlet teşvikleri, bu alanda hizmet veren merkezlerin ve işletmelerin devletten ve özel kalkınma ajanslarından alabilecekleri ücretlendirmeler ve kredilerdir. Bu teşvikler çeşitli kurallara sahiptir. Öncelikle mevcut teşvik kampanyalarının takip edilmesi gerekmektedir. Daha sonra her teşvik programı için belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.  Sonrasında gerekli adımlar uygulanır ve teşvik almak için gerekli şartlar karşılanmış olur.

İşletmeniz sağlık teşvikleri almak için hazır hale geldiyse başvuru yapmalısınız. Yapılan değerlendirmelerden sonra resmi kurumlar sizlere gerekli sonucu bildirir. Ardından onay geldiyse belirlenen şekilde kullanmak üzere teşviklerden yararlanabilirsiniz. Her kampanyada alım süreci ve şartları farklı olmaktadır.

İlgili kararlar için : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-10.pdf

Sağlık Kuruluşları Hangi Teşviklerden Faydalanabilir?

Pandemi dönemi yazımızın başında bahsettiğimiz gibi sağlık turizmine büyük bir darbe vurdu. Durum böyle olunca sağlık turizminin yeniden canlandırılması için devletler de yeni adımlar attılar.

Özellikle 2021 yılı sonrası birçok teşvik programı devreye sokuldu.  Peki hangi teşviklerden faydalanabilirsiniz?

Bu teşvikler şu şekilde sıralanır:

 • Belgelendirme Desteği: Bakanlık tarafından uygun görülen  JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu, TEMOS Sertifikaları, QHA Trent Akreditasyonu, Accreditation Canada, Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI),TÜV Belgeleri, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi) kalite belgelerine yönelik olarak müracaat ve doküman inceleme giderleri, Belgelendirme tetkik giderleri Belge kullanım ücretleri, İlk yıla ait kayıt ücretleri, Danışmanlık giderleri, Eğitim giderleri %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alınıma Yönelik Danışmanlık Desteği: Bu destek de bakanlık tarafından ön izinle uygun görülen Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Şirketleri pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
 • Münhasıran Yurt dışına Yönelik Olarak Yurt içinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi: Bu madde kapsamında; 

a) Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

b) Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD doları tutarında karşılanır.

 • Tescil ve Koruma desteği: bu destek kapsamında Sağlık Kuruluşları, Sağlık Turizmi Şirketleri ürün ya da hizmetin yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme gibi bütün zorunlu giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.
 • Tercümanlık Hizmetleri Desteği: Yine bu madde kapsamında  sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 adet personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik hizmet alımına yönelik giderlere yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
 • Danışmanlık Desteği: Yine bu madde kapsamında uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
 • Hasta Yol Desteği: Bu madde kapsamını şu şekilde açıklayabiliriz. Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları yada hava yolu şirketleri tarafından tedavi edilmek üzere Türkiye ye getirilen hastaların ulaşım giderleri yüzde 50 oranında ve hasta başına en fazla 1.000 ABD Doları tutarında karşılanır
 • Acenta Komisyon Desteği: Bu madde kapsamında ülkemizde uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu da uluslararası hizmet veren bir sağlık acentası için oldukça karlı bir durumdur. Anlaşmaları kolaylaştırmaktadır.
 • Yurt Dışı Birim Desteği: Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri yada şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları, yüzde 60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği:  Bu madde kapsamında; reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcalamarı Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin tanıtım malzemesi örneği / örnek yayın / görseller  yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Kuruluşların Sağlık Turizmi Devlet Teşviklerinden Faydalanabilmesi İçin Gereken Koşullar Nelerdir?

Sağlık kuruluşlarının yukarıda saydığımız teşviklerden faydalanabilmesi için sahip olması gereken belli başlı yeterlilikler vardır. Bu yeterlilikler uluslararası kapsamda değerlendirilmektedir.

Her sağlık kuruluşu bu teşviklerden yararlanamaz. Bu teşviklerden faydalanmak isteyen muayenehane, poliklinik, tıp merkezi ve hastane gibi kuruluşlar ya da A grubu işletme belgesine sahip seyahat acenteleri ilk olarak Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi olmalıdır.

Bu belgeyle birlikte teşviklerden rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Yetki belgesi aracı kuruluşların ve sağlık tesislerinin uluslararası ölçekte hizmet verebilmesi için alması gereken belgedir.

Bu belge yalnızca T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından verilir. Bakanlık onayı olmayan hiçbir belge geçerli değildir. 

Sağlık kuruluşlarının yetki belgesini alabilmesi için gereken koşullar aşağıda belirtilen şekildedir:

 • Sağlık kuruluşunun, başvuru tarihinden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olması gerekmektedir.
 • Uluslararası sağlık turizmi biriminin kurulmuş olması gerekmektedir.
 • Bu uluslararası sağlık turizmi biriminde sorumlu hekim dahil birisi ingilizce olmak üzere yeterli düzeyde yabancı dil bilmesi ve en az 2 kişinin sorumlu olması
 • Sağlık kuruluşunun dijital entegrasyonunun tamamlanmış olması. Yani hasta kayıt sisteminin e-nabız sistemine entegre edilmiş olması aranan en büyük koşullar arasında yer alır.

Sağlık turizmi devlet teşviklerinden yararlanmak ya da detaylı bilgi almak için bize şimdi ulaşın.

S.S.S.

Sağlık Turizmi Devlet Teşvikleri Nereden Alınır?

Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan önemli teşvikler, Türkiye'nin sağlık turizmini geliştirmedeki güçlü yönlerinden bir diğeridir. Bu teşvikler 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Tebliğinde açıklanmıştır. Tebliğ, Türkiye'de kambiyo kazançlı hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılması adına teşviklerden yararlanacak işletmelerin faaliyetlerine yönelik belirli giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. İlgili kuruma başvurarak bu teşvikler alınabilir.

Sağlık Turizmi Para Kazandırır Mı?

Sağlık turizmi ülkemizde son yıllarda büyük bir artış gösterdi. Ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda çok yüksek tutarlarda para kazandırmaktadır. İşletmeler her alanda sağlık turizminden payını almaktadır. Bu alanda yatırım yapan ve sağlık turizm teşviklerinden de yararlanan işletmeler kazançlarını ilk andan itibaren çok iyi düzeye çıkarmaktadır.

Sağlık Turizmi Devlet Teşvikleri Nelerdir?

Sağlık turizm teşvikleri çok çeşitli alanlarda verilmektedir. İşletmeler istedikleri turizm teşviği için hemen başvuru yapabilirler. En yaygın sağlık turizm teşvikleri şöyle sıralanabilir; tescil ve koruma desteği, rapor ve yurtdışı şirket alınıma yönelik danışmanlık desteği, belgelendirme desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, yurt dışı birim desteği, danışmanlık desteği, acenta komisyon desteği, tercümanlık hizmetleri desteği, hasta yol desteği ve münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Kaynakça:

https://izto.org.tr/en/tg/incentives-and-support-to-the-tourism-sector

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir