Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur?

Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur?

Günümüzde hızla daha fazla ilgi görmeye başlayan sağlık turizm şirketleri için kurulum aşamalarının nasıl gerçekleşebileceğine dair bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sağlık turizm şirketleri anonim ya da limited olarak kurulabilir. 

Sağlık turizmi şirketi gibi diğer bütün şirket türleri için kurulum aşamasında şu kurumlara başvuru yapılması gerekir:

 • Vergi dairesi,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Sosyal güvenlik kurumu,
 • Ticaret odası/meslek odaları
 • Belediyeler. 

Sağlık turizm şirketi kurarken, şahıs işletmesi olacaksa eğer tercihe bağlı şekilde ticaret odası ya da meslek odasına başvurulabilir. Açılan işletmelerde eğer personel çalıştırılacaksa SGK müracaatları da yapılmalıdır. Ayrıca belediyelere gidilmesinin nedeni de iş yeri ruhsatına izin alabilmek için gereklidir. 

Sağlık Turizmi Acentası Nedir?

https://www.youtube.com/watch?v=JHk0fdJeLIg

Sağlık Turizmi Acentası, Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’e göre Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış uluslararası sağlık turizmi yapan aracı kuruluştur. Sağlık turizmi şirketi, sağlık ve tıbbi tedaviye erişim amacıyla yurtdışına seyahat eden kişilere hizmet vermektedir.

Geçmişte, hastalar genellikle az gelişmiş ülkelerden çok gelişmiş ülkelerdeki büyük tıp merkezlerine seyahat ediyorlardı, çünkü kendi ülkelerinde tıbbi hizmet almak mümkün değildi, ancak son yıllarda maliyet ve tedavi fiyatlarındaki farklılıklar nedeniyle insanlar gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere seyahat ediyorlardı. Bu ihtiyaç ve talebin ardından bu süreci kolaylaştırmak için sağlık turizmi şirketleri doğmuştur. Günümüzde bazı az gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkelerle rekabet etmek ve kaliteli bir sağlık sistemi oluşturmak için birçok fırsata sahiptir.

Sağlık turizmi şirketleri, yabancı hastaların hizmet alabilmek adına bir ülkeye girmeleri için bir kapıdır. Bu şirketlerin yardımıyla, hastalar sorunları ve hastalıkları hakkında güvenilir bilgilere erişebilirler. Sağlık hizmeti sağlayıcıları ayrıca tıbbi ihtiyaçlarına ciddi şekilde tedavi veya çözüm arayan hastalara da erişebilirler.

Çoğu sağlık turizmi şirketi, hastanın varlığından önce ve sonra tedavi sürecini kolaylaştırmak için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Hastanın tedavi ihtiyaçlarına yardımcı olacak uzman bir doktor bulma süreci çok zor olabilirken, bu firmaların en önemli görevlerinden biri de deneyimli ve uzman doktorları hastalarla tanıştırmaktır. 

https://www.youtube.com/watch?v=G1n0LU9o1FM

Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler:

Sağlık turizmi şirketi eğer limited şirket olarak kurulacak ise bu durumda aşağıdaki belgelerin tedarik edilmesi gerekir:

 • Ticaret siciline verilmesi gereken bir adet dilekçe
 • Şirkete ait mersis, talep numarası ve kayıt numarasını bildiren bir adet belge
 • Şirket kuruluşunda bulunan ortaklardan bir tanesi yabancı ise bildirim formunun 1 adet kopyası
 • Yabancı uyruklu ortakların vergi numaraları, yabancılara verilen kimlik numarasını bildiren evraklar ile noterden onaylatılmış pasaport fotokopileri
 • Ortakların ikamet belgeleri
 • Ortakların kimlik fotokopileri
 • Ortaklara ait 3’er adet vesikalık fotoğraf
 • Şirketin sermaye miktarı
 • Ortaklar haricinde şirkette çalışacak müdür var ise müdürün bahse onun görevi kabulüne dair noter onaylı belge. Bu belge kapsamında kişinin yerleşim yeri, uyruğu ve TC kimlik numarası
 • Şirket müdürü olarak görev alması istenen tüzel şahıs ise eğer tüzel kişinin yerine tüzel kişinin adına ve tüzel kişinin belirlediği gerçek kişinin adı soyadı, adresi, uyruğu ve TC kimlik numarasının yer aldığı noterden alınmış bir adet belge
 • Kurulacak şirketin sermayesinin 4/10.000 rekabet kurumu payını oda veznesine yatırdığını gösteren makbuz
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Şirket kuruluşu için belirlenen aynı sermaye ile kuruluş esnasında devralınan işletmeler ve ayınların değerine ait bilirkişi raporu. Mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya noterden onaylatılmış bir adet kopyası
 • Konulan aynı sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitini bildiren bilirkişi raporu
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanmış olan gümrük işlemlerinde yetki sahibi müdürlerin noterden onaylanmış gümrük müşaviri izin belgesi.

Yukarıda sıraladığımız tüm evrakları tamamladıktan sonra da rekabet kurumu payı, defter tasdik ücreti, kuruluş tescil ve ilan harçları ticaret sicile gidildiği sırada bilahare ödenmelidir.

Ticaret sicilinde şirketin tescil edilmesi aşamalarının da tamamlamanın ardından şirket resmen kurulmuş olacaktır. Tescil işlemleri sonrası ise ticaret sicilinde şirketin sicil tasdiknamesi ile yasal muhasebe defterleri elden teslim alınabilmektedir. Son olarak ise imza sirküleri hazırlatılabilir.

Sağlık turizmi şirketi için anonim şirket kuruluşu için de limited şirket kuruluşu için evraklar aynı şekilde talep edilmektedir. 

Sağlık Turizmi Aracı Şirketi İçin Gereken İşletme Belgeleri:

Uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşunun hizmet verebilmesi için gereken bazı şartlar vardır ve bu şartlar 1618 sayılı yasada belirtilmiştir. Bu yasaya göre işletme belgesi sahibinin A grubu seyahat acentesi sahibi olması gereklidir. Ayrıca A grubu seyahat acentesi sahibi olması istenebilmektedir.  Ek olarak bahse konu şirketin 3 tip sağlık kuruluşu ile anlaşması olmalı, yabancı dilde hazırlanmış bir web sitesi olmalı ve bu sitede yabancı dilde anında iletişim kurulacak çağrı sisteminin de bulunması gerekir. Tercih edilen 7 / 24 iletişim kurulabilecek olmasıdır. 

Sağlık turizmi şirketi olarak çalışma yapabilmek için gerekli belgeler şu şekildedir: 

 • A sınıfı turizm çalışma sertifikası
 • Acentenin faaliyetleri hakkında bilgi veren üç ayrı yabancı dilde web sitesinin olması
 • Web sitesinin en az 2 yabancı dilde çağrılara cevap verebilecek sisteme sahip olması
 • Bahse konu olan acentenin ihracatçı birliği kaydına sahip olması
 • Sağlık turizmi acentesi marka müracaatında bulunmuş olması gerekir

Bunlara ek olarak ana sözleşmesinde sağlık turizmi bölümüne sahip olan limited şirketler de sağlık turizmi sahasında çalışma yapılabilmektedir. 

Sağlık Turizmi Şirketi Kurmak İçin Bazı Detaylar:

Sağlık turizmi şirketi kurmadan önce piyasadaki rekabet koşulları iyi araştırılmalıdır. Sağlık turizmi alanında Türkiye’de birçok işletme bulunmaktadır ve bunlar arasında yer alan başarılı şirketler detaylıca incelenmelidir.

Sağlık turizmi için seyahate çıkan tüm turistler her ülkeyi farklı alanlardaki uzmanlık konuları için tercih etmektedir.

Türkiye, yabancı turistler için göz ameliyatları ve estetik operasyonlar sahasında en çok tercih edilendir. Bu noktalar göze alındığında şirketler bu alanlara özel kurulabilir. Yani sağlık turizmi şirketi kurulması için çok iyi bir pazar araştırılması yapılmalıdır.

Sağlık turizmi şirketi kurulum öncesinde şirket sahibi olacak kişilerin pasaportları her zaman hazır olmalıdır. Yöneticilerin yurtdışına sıklıkla çıkarak kurdukları şirketin pazarlama çalışmaları için aktif olmaları gerekir.

Bazı sağlık turizmi şirketleri için çalışan kişiler, müşterilerin sağlık durumlarını operasyondan önce ya da sonra yakından takip etmelidir. Bu hizmet anlayışı şirketlerin tercih edilmesi için ayrıcalık kazandıracaktır.

Sağlık turizmi yapacak olan şirketlerin tur paketi organizasyonları üzerine çalışma yapması ve bu tur organizasyonlarını titizlikle gerçekleştirmesi gerekir.

Vize alınması için gerekli işlemlerin yapılması, uçak biletlerinin ayarlanması ve konaklama rezervasyonlarının gerçekleştirilmesi gibi tüm işlemler sağlık turizmi şirketlerinin yapması gereken ve onlardan beklenen hizmetler arasında yer alır.

Sağlık turizmi şirketi kurmak isteyen kişilerin asıl işlerinin turizm olduğunu unutmamak gerekir.

Sağlık turizmi şirketlerinde göre yapacak danışmanların sağlık konularında bilgi sahibi olmalarının dışında hasta koordinasyonu ve hasta hizmetleri konusunda da bilgi sahibi olan deneyimli kişiler olması beklenir. Bahse konu olan sağlık danışmanlarının tıp doktoru olma gibi bir zorunluluğu da yoktur.

Şirket yetkilileri ve şirkette çalışan sağlık danışmanları da sağlık konusunda yapılan tüm gelişmelerden ve kanuni düzenlemelerden haberdar olmalıdır. Sağlık turizmi şirketi verdiği hizmet için belirleyeceği ücretler piyasanın normal rekabet koşullarına uygun şekilde olmalıdır.

Şirketin gelirleri turistlerin yönlendirdiği otel, SPA, tatil köyü ve restoran gibi yerlerden alınan komisyonlar ve hasta için hastanelerden alınan komisyon ile sağlanır. Bu komisyonlar piyasada yaklaşık %20 üzerinden gerçekleşir.

Hastalar birlikte çalıştıkları sağlık turizmi şirketlerinden hastaneye giriş belgeleri, vize işlemleri, pasaportlar ve diğer tüm belgeler için gerekli işlemlerde kolaylık sağlamasını beklerler.

Şirket Kuruluşu Sonrası

https://www.youtube.com/watch?v=X6JYv2O65kM

Kaynakça:

https://www.foxgrp.com/healthcare-feasibility-studies/starting-a-medical-tourism-business

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir