Sağlık Turizmi Pazarlaması

Sağlık Turizmi Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Sağlık turizmi, ülkemizin son yıllarda döviz girdisine en çok katkıda bulunan sektörlerden bir tanesidir ki, bu oran her geçen yıl artmaktadır.

Yetişmiş işgücü ve gelişmiş tesis yapılanmamızın, Avrupa standartlarında sağlık protokollerimizle birleşmesi neticesinde ortaya çıkan nitelikli sağlık hizmetlerimiz, Avrupa ve diğer batı ülkelerinden çok daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle yoğun ilgiye mazhar olmaktadır.

Ancak elbette sağlık hizmetlerimizin dünyanın geri kalanına duyurulması için, ülkemizin tanıtımı ve detayında sağlık hizmetlerimizin tanımı, yani Sağlık Turizmi Pazarlaması yapılması gereklidir.

Kamusal olarak Sağlık Turizmi Pazarlaması noktasında hali hazırda ciddi teşvikler söz konusudur. Sağlık turizmi acentelerine ve doğrudan yurtdışından hasta getirmek üzere uluslar arası pazarlama yapan sağlık kuruluşlarına, devlet tarafından istisnalar tanınmakta ve sağlık turizmi teşvikleri verilmektedir.

Kendi pazarlama yatırımlarının yanı sıra, bu teşvikleri de efektif biçimde kullanan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi acentelerinin ise kısa zamanda ciddi hasta trafiklerine ulaştığı görülebilir.

Biz bugüne kadar sürdürdüğümüz nitelikli pazarlama süreçlerinde, hizmet verdiğimiz sağlık kuruluşlarının ciddi hacimlere ulaştıklarını kaydettik ki, bizim oluşturacağımız rotada ilerleyen sağlık kuruluşlarının hepsinin aynı sonuçları elde edebilmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Nitelikli ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerimizin, sadece sürümünü değil, birim fiyatlarını da yükseltmek, ülkemizin döviz girdisine katkı sağlamak, sağlık sektörü ve çevre sektörlerinin tamamı ile birlikte ülkemizin ekonomisine genel katkıda bulunmak için biz işimizi önemsiyoruz.

Sunduğumuz sağlık turizmi pazarlaması faaliyetlerinin en verimli sonuçlara ulaşabilmesi için sürekli Ar-Ge yapıyor ve başarılı sonuçlar elde edebilmek için tüm maliyetlere katlanıyoruz.

44 dilde uluslar arası pazarlama desteği sunduğumuz Sağlık Turizmi pazarlaması alanında, dünyanın hemen ülkesine hitap edebiliyor ve oldukça geniş bir örneklemden hasta temin edebilmenize yardımdı oluyoruz.

Sağlık Turizmi Pazarlaması süreçlerinde bütçelerimizi sizin ihtiyaçlarınıza ve taleplerinize göre belirliyor ve bu eksende hizmetler geliştirebiliyoruz.

Sunduğumuz hizmetler, her boyutta sağlık kuruluşu ve sağlık turizmi acentesinin beklentisine göre değiştirilip, düzenlenebiliyor. Bu sayede, küçük yatırımlarla başladığınız sağlık turizmi pazarlaması faaliyetlerini, verim aldıkça geliştirebiliyor ve dilediğiniz genliğe ulaşabiliyorsunuz.

Sağlık Turizmi Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Sağlık sektöründeki reklam yasakları, hastane reklamı veya klinik reklamı gibi uygulamaları kısıtlar. Ancak Sağlık Turizmi Pazarlaması söz konusu olduğunda uzak ülkelere geleneksel pazarlama yapmak zaten imkansızdır.

Örneğin; bir sağlık turizmi acentesinin İngiltere’de bir ağ kurması için ya bizzat oraya bir yapılanma kurması ya da buradaki acentelerle çalışması gerekir.

Bir tek yabancı ülkeye yapılacak yatırımın milyonlara ulaşan maliyetlerinin yanında, hedef ülkedeki acentelerin ciddi komisyonları hesaba katıldığında, kendi özel pazarlama ağını kurmayan işletmelerin bu işten karlı çıkamayacakları sonucuna ulaşılabilir.

Ancak belirttiğimiz gibi, hedef ülkede fiziksel pazarlama yapabilmek mümkün değildir. Hastaların kapısını çalıp, onlara sağlık hizmetlerinizi tanıtamaz veya hedef ülkede yaygın medyanın ciddi maliyetlerine katlanarak, yine kısıtlı olan reklamlar yayınlayamazsınız.

Bu durumda elinizdeki en güçlü enstrüman dijital medya olacaktır ki, bizim son derece güçlü geri dönüşler elde ettiğimiz dijital pazarlama ile Sağlık Turizmi Pazarlaması yöntemleri, beklentilerinizin de fazlasını karşılayabilecek niteliklere sahiptir.

Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama ile Sağlık Turizmi Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Dijital pazarlama, internet tabanlı pazarlama faaliyetleri olarak tanımlanır. Fiziksel olarak erişmeniz neredeyse imkansız olan coğrafyalara saniyeler içerisinde erişebildiğiniz internet ortamı, aynı erişebilirlik özelliklerini size pazarlama alanında da sunar.

Sadece yurtdışında sağlık turizmi pazarlamasında değil, dijital pazarlama ile yurtiçinde de pazarlama yapabilir, yerli hastalara da hitap edebilirsiniz. Dijital pazarlama ile sağlık turizmi pazarlaması yapılırken uygulanacak olan stratejiler şu şekildedir:

  • Dijital pazarlama size özel biçimlendirilebilir

Dijital pazarlama ile Sağlık Turizmi Pazarlaması yapmak isteyen işletmelerin, hangi büyüklükte olduklarının ve ne kadar geniş bir alanı hedeflediklerinin önemi yoktur.

Herhangi bir büyüklükteki sağlık turizmi acentesi veya sağlık kuruluşu için, istedikleri veya bütçeleri ölçeğindeki coğrafya hedeflenerek sağlık turizmi pazarlaması faaliyetleri geliştirilebilir.

Genel olarak dijital medyanın firmaya özel oluşu, burada da geçerli olup, 168 ülke içerisinden hangisini, ne ölçekte hedefliyorsanız o şekilde hizmet geliştirilebilir

  • Stratejik Hedeflere Taktik Dokunuşlar

Sağlık Turizmi Pazarlaması yapılırken oluşturulan genel strateji içerisinde hedef örneklem değiştirilebilir, büyüyebilir veya küçülebilir.

Örneğin; hedeflendiğiniz ülkede bir ekonomik sorun oluşup, hastaların yurtdışında sağlık hizmeti alma eğilimleri azaldığında, farklı bir hedef ülke seçebilir, bu yöne kanalize olarak trafiğinizi sürdürebilirsiniz.

  • Dijital Pazarlama Kanalları

Sağlık Turizmi Pazarlaması yapılırken kullanılan dijital pazarlama kanalları esasında hepimizin bildiği ve aktif şekilde kullandığı internet platformlarıdır.

Google arama motoru başta olmak üzere tüm bilgi kaynakları, dijital pazarlama ve Sağlık Turizmi Pazarlaması için kullanılan esas kanallardır.

Bunun yanında, sosyal medya platformları, video paylaşım platformları, basın yayın kuruluşlarının web kaynakları, sektörel forum ve bloglar, dijital sağlık turizmi pazarlaması yapılırken kullanılan ortamlardır.

Dijital sağlık turizmi ortamlarını kullanırken, elbette rasyonel stratejiler üzerine kurulu politikalar geliştirmek gerekir.

Hangi ülke veya ülkelerin hedefleneceğiz, hedeflenecek ülkelerin vatandaşlarının ülkemizde sağlık turizmi alma alışkanlıkları ve bu ülkelerin gelir seviyeleri gibi faktörlerin doğru analiz edilmesi gerekir. Bunun için ise geçmişten gelen bir veriye sahip olunması gerekir.

Biz Current Works olarak, gerek müşterilerimizin için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, gerekse Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında 44 dil ve 168 ülke için dijital Sağlık Turizmi Pazarlaması gerçekleştirdik ve ciddi bir veritabanı sahibiyiz.

Bu bakımdan müşterilerimizi doğru miktarda kaynağı doğru hedefe yönlendirmek noktasında yeterli bilgi ve deneyime sahibiz.

Dijital sağlık turizmi pazarlaması yaparken hangi yöntemleri kullandığımıza kısaca göz atalım ev hangi etkinlikleri kullanarak sonuç alabileceğimize göz atalım.

  • Web sitelerinin sunumu

Web siteleri, hemen her sağlık işletmesinin sahip olduğu tanıtım ortamlardır. Ancak uluslar arası pazarlama söz konusu olduğunda bu sitelerin farklı dillerde sunulması gereklilik arz eder.

Her ne kadar kimi sağlık turizmi acenteleri sadece ortak ve çok konuşulan dillerde yayın yapıyorsa da, hedef ülkenin kendi ana dilinde hizmet vermek, oldukça önemli trafiklere neden olabilir.

Web sitelerinin sunumunda çoklu dil desteği, çeviri biçiminde sunulmamalıdır. Hele ki, Google tarafından verilen otomatik çeviri desteğinin arama motorları üzerinde görüntüleme desteği sunmuyor olması, bunun etkisiz olması sonucunu doğurur.

Web sitelerinin hedef ülke dilinde sunulma sebebi, öncelikle web sitesinin arama motoru tarafından bu dilde üst sıralarda listelenmesini sağlamaktır. Çevirilerin bu etkisi olmadığından, beklenen sonuca bu şekilde ulaşılamaz.

Firmamız, 44 dilde sunduğu özgün içerik desteği ile bu gereksinimi karşılamakta ve her dilde arama sonuçlarında üst sıralarda yer almaya destek vermektedir.

  • Dijital Medya Görünürlüğü

Dijital medya görünürlüğü, öncelikle bahsettiğimiz arama motorlarında üst sıralarda yer almak şeklinde gerçekleşmelidir. İlgili dillerde web sitelerine sahip olmak ve bu sitelerin ilgili dillerde ve coğrafyalarda üst sıralarda yer almasını sağlamak, hastaların sizi bulması için temel etkinliktir.

Bu sayede size ekstra efor harcamadan, sadece medya görünürlüğünüzle hastaların yapacakları aramalardan size ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.

Arama motorlarında üst sıralarda yer almakla birlikte ve buna destek olacak, sosyal medya faaliyetleri, video yayınları, basın duyuruları ve bunun gibi etkinlikler de sizi Sağlık Turizmi Pazarlaması noktasında, beklentilerinizin ilerisine taşıyabilir.

Sağlık Turizmi Pazarlamasının Yasal Şartları Nelerdir ?

Sağlık turizmi, hastaların tedavi veya iyileşme amaçlı olarak bir ülkeden diğerine seyahat etmesini içeren bir sektördür. Bu nedenle, sağlık turizmi pazarlamasında yasal düzenlemeler oldukça önemlidir.

Sağlık turizmi pazarlamasının yasal şartları ülkeden ülkeye değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki konuları içerir:

1- Lisanslama ve Denetim: Sağlık turizmi pazarlaması yapan şirketlerin bir lisansa sahip olması gerekebilir. Bu lisans, ülkenin sağlık turizmi hizmetleri konusunda yetkili bir kuruluş tarafından verilir. Bu kuruluşlar, sağlık turizmi sektörünün etik kurallarına uygunluğu denetlerler.

2- Reklam Yasağı: Sağlık turizmi pazarlaması, ülkeler arasında sağlık hizmetleri satışını içerdiğinden, birçok ülkede reklam yasaklarına tabidir. Sağlık turizmi hizmetleri hakkında yanıltıcı veya abartılı reklamlar yapmak yasak olabilir.

3- Tıbbi Bilgilerin Korunması: Sağlık turizmi şirketleri, müşterilerinin sağlık bilgilerini korumak için gerekli önlemleri almak zorundadır. Bu nedenle, sağlık turizmi pazarlaması yapan şirketlerin sağlık bilgilerini nasıl koruyacakları konusunda yasal yükümlülükleri olabilir.

4- Sigorta ve Sorumluluk: Sağlık turizmi şirketleri, müşterilerinin sağlık hizmetleri sırasında oluşabilecek riskler için sigorta yaptırmak zorunda kalabilirler. Ayrıca, sağlık turizmi şirketleri, müşterilerinin sağlık hizmetleri sırasında oluşabilecek herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulabilirler.

5- Uluslararası Sağlık Standartları: Sağlık turizmi sektörü, ülkeler arasında farklılık gösteren sağlık hizmeti standartlarına tabidir. Sağlık turizmi pazarlaması yapan şirketlerin müşterilerinin sağlık hizmeti alacakları yerdeki sağlık standartlarını belirlemeleri ve bu standartların uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamaları gerekebilir.

6- Vergi ve Maliyetler: Sağlık turizmi şirketleri, faaliyetleri için vergi ve diğer maliyetleri ödemek zorundadırlar. Bu nedenle, sağlık turizmi pazarlaması yapan şirketlerin, vergi yasalarına uygun olarak faaliyet göstermeleri gerekebilir.

Kaynak:

https://medicaltourismbusiness.com/marketing-strategies-for-promoting-medical-tourism

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir