Sağlık Turizmi İşletmeciliği Nedir, Ne İş Yapar?

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Nedir, Ne İş Yapar?

Türkiye’nin son yıllardaki gözde iş alanlarının başında gelen sağlık turizmi, ülkemizin yetişmiş iş gücünün en doğru şekilde değerlendirilmesine fırsat tanıyor. Adını sıkça duyduğumuz sağlık turizmi gündemimize yeni giren bir kavram olduğu için elbette yaygın biçimde merak edilip, araştırılıyor. Üniversitelerin meslek olarak da tanımladığı ve akademik birimlerinde yer verdiği sağlık turizmi işletmeciliği, artık ilgi gören bir meslek kolu konumundadır. Pekiyi sağlık turizmi işletmeciliği nedir? Sağlık turizmi nasıl yapılır? Sağlık turizmi işletmecisinin hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Nedir?

Sağlık turizmi işletmeciliği, yurtdışında bulunan hasta veya danışanların Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına ulaşmasına aracılık edilen iş koludur. Sağlık turizmi işletmecisi, sağlık turizmi acentesi olarak tescil edilmiş tüzel kişiliğin bünyesinde çalışan uzman kişiler ve/veya tüzel kişiliğin bizzat kendisidir. 

Sağlık Turizmi acenteleri, TÜRSAB ve Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmek durumundadır. Turizm acentesi olmaksızın sağlık turizmi acentesi ruhsatı alabilmek mümkün değildir. TÜRSAB kayıtları bulunan acentelerin, sağlık turizmi için gereksinimleri tamamlayıp başvurularını yapmalarının ardından, bakanlık tarafından yetkilendirilmeleri mümkündür.

Sağlık Turizmi işletmeciliği, seyahat turizmini de kapsayan bir iş koludur. Bu kuruluşlar hedef ülkeler belirleyerek, çoğunlukla dijital kanallarla pazarlama yapar ve hastalara ulaşır. Tıpkı seyahat turizminde olduğu gibi, sağlık turizminde de hedef ülkelerde çözüm ortakları ve komisyoncu acenteler ile çalışmak mümkündür. Ancak bu yöntemin sürekli bir maliyet gerektiriyor olması ve dijital medyanın günümüzde çok etkili olması sebebi ile sağlık turizmi acenteleri ve sağlık kuruluşları uluslararası dijital pazarlama yaparak, ilgili ülkelerdeki hastaların onlara ulaşmasını sağlar. Yani modern uygulamalar kapsamında aslında işletmeciler hastalara değil, hastalar işletmecilere ulaşır. İşletmecinin hasta kendisine eriştikten sonra, kurallar kapsamında hizmeti arz etmesi yeterli süreci işleyecektir.

Sağlık turizmi işletmeciliği, sağlık turizmi acentesinin işletmesinin yapılması anlamında kullanılır. İşletmeci bu alanda yetkin ve sektör dinamiklerine hâkim kişiler olmalıdır. Ayrıca sağlık turizmi acentelerinde görevli personelin, özellikle yabancı dil konusunda yetkinliklerinin olması kanuni bir koşuldur. Acenteler, İngilizce zorunlu olmak üzere, hizmet verdikleri ülkelerin dillerinde destek sunabilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Bunu sağlamak maksadıyla yabancı dil bilen hasta temsilcileri istihdam etmeleri gereklidir. 

Sağlık turizmi işletmecisi ülkemize gelen hastalara tek bir seçenek sunamaz. Acente veya işletmeci, portföyünde rekabet kurulu kurallarına uygun sayıda sağlık kuruluşu veya hekim bulundurmak ve hastalara bunlar içerisinden seçim yapma fırsatı sunmak durumundadır. Yani sağlık turizmi işletmecisi, eşitlik ilkesine uygun olmalı ve herhangi bir sağlık kuruluşuna öncelik tanımamalıdır. Seçim hakkı, bütünüyle hastada olmalıdır.

Sağlık turizmi işletmeciliği, hasta temini, hasta danışmanlığı, seyahat planlaması, sağlı kuruluşları ile ilişkiler ve ülkemize gelen hasta veya danışanın ülkemizde olduğu süre boyunca tüm gereksinimlerinin karşılandığı iştir. Kanunlar bu konuda oldukça katıdır ve hazırlanan yönetmelikler, ülkemize gelen hastaların protokollere uygun biçimde tedavi edilmesini ve ağırlanmasını emreder. Ülkemizin sağlık alanındaki yetkinliğinin, yabancılara en iyi şekilde sunulması için çalışmak, sağlık turizmi işletmecisinin görevidir. 

Sağlık Turizmi İşletmecisi Ne İş Yapar?

Sağlık turizmi işletmeciliği, genel anlamda işletmecilik veya işletme yönetimi ilkelerinin alt bölümlerinden bir tanesidir. Ancak Turizm İşletmeciliğinin birçok spesifik alt başlığı bulunur ve bu faaliyetler Sağlık Sektörü ile birleştiğinde hayli karmaşık bir çalışma sistemi ortaya çıkar. Sağlık Turizmi işletmecisi ne iş yapar sorusunun tek bir ana cevabı olabilir. Bunu, “sağlık turizmi işletmecisi, sağlık turizmi acentesini yönetir” biçiminde özetlemek mümkündür ancak bu tanım elbette muğlak olacaktır.

Sağlık turizmi işletmecisinin görevleri başlığı altında;

 • Hastaları bulmak (Pazarlama)
 • Hastayı Karşılamak (Hasta ilişkileri)
 • Hastayı bilgilendirip seçim yapmasını sağlamak
 • Tedavi sürecini planlamak ve bütçelemek
 • Hastanın finansal işlemleri noktasında destek vermek
 • Hastaya ulaşım ve konaklama konusunda destek sunmak
 • Hastanın seyahat planını hazırlayıp kendisine sunmak
 • Gerekli ise devletlerarası işlemlerle ilgili bilgi/destek vermek
 • Hastanın ülkemize ulaştıktan sonra, transfer ve konaklama işlemlerini gerçekleştirmek
 • Hastaya tedavi süreci boyunca fiilen eşlik etmek
 • Hastanın tedavi sonrası süreçleri konusunda kendisini bilgilendirmek
 • Hastanın evine sorunsuz bir şekilde dönmesini temin etmek

maddelerini sayabiliriz.

Sağlık turizmi işletmecisinin elbette en büyük sorunu yaşadığı kısım, hastanın bulunması aşamasıdır. Sağlık turizmi işletmecilerinin, yurtdışında pazarlama yapmak noktasında ellerinde fiziksel imkanlar, yok denecek kadar azdır. Ancak elbette bu bir sorun değildir, zira günümüzde zaten fiziksel pazarlama anlamını yitirmiş ve pazarlamanın her türü dijital platformlara taşınmıştır.

Sağlık turizmi pazarlaması yapmak isteyen sağlık turizmi işletmecilerinin elinde oldukça güçlü bir imkân bulunur. İnternet pazarlaması, dünyanın her yerine ulaşılabilecek bir zemini işletmecilere sunar ki, zaten sağlık turizmi işletmeciliğinde başarılı sonuçlar elde eden kuruluşlar bu kanalları uygun şekillerde kullanan kuruluşlardır.

Bir sağlık kuruluşu veya sağlık turizmi acentesinin kurumsal kimliğini geliştirmek için elindeki en güçlü araç kuşkusuz internet zeminidir. Yurtdışındaki hastaların kurumsal kimliklerini tanımasının başka yolu da yoktur. Kurulacak güçlü bir dijital pazarlama ağı yardımı ile çok uzak noktalardaki danışanlar veya hastalar dahi hedeflenebilir ve bu kişiler ülkemizdeki nitelikli sağlık hizmetlerinden haberdar edilebilir. Ancak sağlık turizmi pazarlaması, sadece işletmecinin üstesinden gelebileceği bir iş olarak tanımlanmamalıdır. Bu, oldukça karmaşık ve geniş bir ekibin ortaya koyması gereken bir süreçtir. Sağlık turizmi işletmecileri, işletmelerinin en önemli fonksiyonu olan pazarlama fonksiyonunu, sağlık turizmi alanında uzman dijital pazarlama ajanslarına devrederek, sürecin profesyonel biçimde tamamlanmasını sağlayabilirler. 

Hastanın bulunması süreci ile aslında hasta ilişkilerinin kurulması sürecinin ilk adımı, hastanın henüz işletmeci ile irtibat kurmadığı süreçte gerçekleşir. Hasta işletmecinin kurduğu nitelikli dijital pazarlama ağı üzerinden önemli ölçüde bilgiyi almış olarak işletmeciye ulaşacak ve bu aşamadan sonrası, detayların düzenlenmesi olacaktır. Bu nedenle kurulacak pazarlama ağının, bu niteliğe sahip olması öncelikli ihtiyaçtır.

Sağlık turizmi işletmecisi, online olarak veya telefonla kendisine ulaşan hasta veya danışana alternatifleri gösterip, seçim yapmasına izin verir. Bu süreçte kişi asla yönlendirilmez. Seçimini yapan sağlık turisti için gerekli sözleşme kapsamı alınıp finansal süreçler tamamlandıktan sonra, randevu oluşturulur ve hastaya hizmet sunumu yapılır.

Hizmet sunumu aşaması, hastanın havaalanından alınması, oteline ulaştırılması, tedavi süreçlerinde ulaşım desteğinin verilmesi ve sağlık kuruşundaki gerekli işlemlerinin yapılması, hastaya refakat edilmesi, taburcu işlemlerinden sonra yine transfer ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanarak ülkesine yolcu edilmesi sürecini kapsar.

Sağlık Turizmini Kimler Yapabilir?

Sağlık Turizmi İşletmecisinin Uzmanlık Alanları Nelerdir?

Sağlık turizmi işletmecisi;

 • Sağlık Turizmi Pazarlaması ve dijital pazarlamanın online sunumu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır.
 • Sağlık Turizminde İnsan Kaynakları, en önemli unsurdur. Hastaların ve danışanların eksiksiz hizmet alması için bu fonksiyon kusursuz yönetilmelidir.
 • İşletmeci, sağlık kuruluşlarının yönetimi ve genel ilkeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Finansal işlemler, sağlık protokolleri ve kuruluşların diğer kurallarını bilmek zaruridir.
 • Stratejik yönetim, işletmeciliğin temel ilkelerinden bir tanesidir. Global çalışmaların söz konusu olduğu bir sektörde, bu yeteneğe sahip olmadan iş yapabilmek mümkün değildir.
 • Sağlık turizmi işletmecisinin iletişim becerileri ileri seviyede olmalıdır. Bunun için halkla ilişkiler ilkelerine hakimiyet gereklidir.
 • Sağlık turizmi işletmecisi, genel olarak hastalık ve tedaviler hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. Her ne kadar bir sağlıkçı düzeyinde olmasa da pazarlamasını yapacağı işin niteliğini bilmek; işletmecinin başlıca görevidir.
 • Sağlık turizmi işletmecisi, konaklama yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmalı ve bu alanda kaynak sahibi olmalıdır. Konaklama tesisleri ile nitelikli sözleşmeler yapmalı ve sorunsuz süreçleri temin etmelidir.
 • Sağlık turizmi işletmecisi, zaman yönetimi ve planlama konusunda kusursuz sonuçları ortaya koyabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Zamana karşı verilen savaşta, mümkün olan en az olumsuzluk hedeflenmelidir.

İşletmeci, dünyada sağlık turizminin durumu ve diğer ülkelerdeki sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu gereksinim, hedef kitle oluşturma ve segmentasyon süreçleri için de gerekli olacaktır. Örneğin; Türkiye’de sağlık hizmeti vermek üzere Hindistan pazarına yönelmek, bu alanda bilgi yoksunluğunun göstergesidir. Zira Hindistan, Türkiye’nin sağlık turizminde en yakın rakibidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir