Sağlık Turizmi Çeşitleri Nelerdir?

Sağlık Turizmi Çeşitleri Nelerdir?

Sağlık turizmi konusunda ülkemiz oldukça gelişmiştir. Ancak sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm hizmetini, sağlık turizmi kabul etmek gerektiği bazı durumlarda yanlış anlaşılmaktadır. Bu bilgi ile beraber sağlık turizmini üç ana başlıkta değerlendirmek mümkündür.

Sağlık turizmi çeşitleri dendiğinde ilk olarak karşımıza tıp turizmi çıkmaktadır. Tıp turizmi; hastanın kendi ülkesindeki tıp malzemelerin yetersizliği dolayısıyla ya da farklı bir ülkede tedavi görmesi veyahut ameliyat olmasıdır. 

Tıp turizmi yapan kişiler, ülkelerinde bulunan hastanelerdeki tedavi ya da ameliyat yöntemlerini yeterli bulmadıklarından veyahut daha iyilerini istediklerinden tıp turizmine başvurmaktadır. En sık yapılan sağlık turizmi çeşididir. Ülkemizde özellikle doğum için yurtdışına giden kişi sayısı oldukça fazladır.

İkinci bir sağlık turizmi çeşidi ise termal turizmdir. Termal turizm; bedensel sağlık, ruhsal dinlenme için yıllardır şifalı olduğu bilinmekte olan termal suların bulunduğu bölgelerde hizmet veren termal tesislerde rehabilitasyon veya dinlenme amacıyla yapılan turizm çeşidine denmektedir.

Termal turizmi yapan bireyler, genel olarak bedensel ağrılar hisseden veya yaş olarak büyük olan kişilerdir. Ülkemizde oldukça fazla termal su kaynağı bulunduğundan dolayı termal turizm de gelişmiştir. Özellikle soğuk bölgelerde yaşayan ve soğuk sulara yakın olan hasta kişiler, termal turizm ile ülkemize gelmektedir.

Son sağlık turizm çeşidi ise yaşlı ve engelli turizmidir. Yaşlı ve engelli turizmi; sosyal aktiviteler ile birlikte uzun süreli konaklamaları, ileri yaşlar için gezi turlarını ve meşguliyet terapilerini, yaşlı bakım hizmetlerini, klinik otellerde rehabilitasyon hizmetlerini, engelli bireyler için özel bakım ve gezi türlerini kapsamaktadır.

Hizmet yeri genel olarak klinik oteller, rekreasyon alanları ve tatil köyleri biçiminde sıralanmaktadır. Tabi ki hizmet yerleri bu kadar ile sınırlı değildir. Ancak en çok bu üç alanda yaşlı ve engelli turizmi hizmeti verilmektedir.

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi çeşitleri hakkında konuşmadan önce sağlık turizminin genel olarak ne olduğunu bilmek gerekmektedir.

Sağlık turizmi; insanların sağlıkları ile ilgili olarak tedavi olmak, rehabilitasyonu sağlayabilmek ve sağlığa faydalı hizmetler alabilmek amacıyla yaşadıkları ülke haricinde başka bir ülkeye ziyaret etmesi durumudur. Sağlık amaçlı seyahat eden kişilere ise sağlık turiste denmektedir.

Günümüzde çok fazla sağlık turizmi yapan kişi bulunmaktadır. Gerek ülkemize gelen gerek ise ülkemizden giden sağlık turisti sayısı oldukça fazladır. 

Sağlık Turizminin Nedenleri Nelerdir?

Hastaların tedavi gayesi ile seyahat etmelerini farklı sebepler olabilmektedir. Sağlık turizmi de diş, göz, estetik, kalp damar ve eklem protezleri, kısırlık tedavisi, tüp bebek gibi medikal konular ön plana çıkmaktadır.

Basit tetkikler için ya da bir hastalığa yönelik kontrol ve muayene içinde sağlık turizmi yapan hasta sayısı oldukça fazladır. Hastaların sağlık turizmi yapmaları için genel nedenleri şu biçimde sıralamak mümkündür:

  • En önemli neden kişinin kendi ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan sayısının azlığı ya da yokluğudur.
  • Uzun süreli beklemelerde sağlık turizmi için önemli bir nedendir. Bazı durumlarda hastalara yapılacak işlem için çok uzun vadeli süreçler verilmektedir. Hastalarda bu durumu ortadan kaldırmak veya beklemek istemediğin de sağlık turizmine başvurmaktadır.
  • Hastalar, sağlık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması ve aynı hizmeti başka ülkelerde daha hesaplı olması nedeniyle de sağlık turizmi yapmaktadır.
  • Kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi de önemli sağlık turizmi nedenleri arasındadır.
  • Hastaların oldukları ameliyatı kendi ülkelerinde herhangi bir sebepten dolayı bilinmesini istememesi de önemli nedenler arasındadır.
  • Tedavi olurken tatilde de yapmak isteyen hastalar da sağlık turizmi yaparak yeni ülkeler görmektedir.
  • Yine hastaların ülkelerinden farklı bir ülkenin iklim ve coğrafi özelliklerinden yararlanmak istemesi de sağlık turizmine başvurmalarını önemli nedenleri arasındadır.

Sağlık turizmini kullanmak için çok çeşitli sebepler olabilmektedir. Temel sebep ise; hastaların daha iyi imkanlar da farklı bir ülkede sağlığı ile ilgili sorunlarını çözmek ya da aynı hizmeti ekonomik olarak daha hesaplı olarak almak istemeleri şeklinde açıklanmaktadır.

Türkiye’de Sağlık Turizmi Nasıldır?

Ülkemizde 42 adet uluslararası koşullara uygun konumda olan sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastaneleri dünyadaki en yüksek teknolojiyle donanmış hastanelerdir.

Türkiye de birçok hastanede, hastalar için onkolojik tedaviler, kalp cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi, göz ve dişte ileri teknoloji de sağlık hizmetleri söz konusudur. Yine bu hastanelerde robotik cerrahi, kemik iliği veyahut organ nakli de yapılabilmektedir. 

Sağlık bakanlığı ve Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı bünyesinde 7 gün 24 saat çalışan ve dört dil bilen acil durumlarda 112 nolu hat üzerinden ve hastanelerden uluslararası tercümanlık hizmeti veren kişilerde mevcuttur.

Ayrıca bütün doktorlar, mesleki zorunluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta sayesinde herhangi bir tıbbi hata ya da sıkıntılı bir durumda hastaya sigorta tarafından tazminat ödenmektedir. Bu sigorta da hastalara daha da güven vermektedir.

Bütün hastaneler, ulusal koşullara göre hizmet vermektedir ve yılda iki defa denetlenmektedir. Sağlık turizmi ile ilgili yapılan bütün işlemler kanun gereği sağlık bakanlığının gözetimi altındadır.

Ülkemizde yaşayan tüm insanların tamamı zorunlu sağlık sigortası sahibidir. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın hem özel hastane hem de kamu ve üniversite hastanesine sağlık hizmeti almaları mümkündür. 

Hastanelerde yapılan ameliyat sayıları, donanımlar ve kaliteli insan kaynağı ile ilgili verileri bizlere göstermektedir.

Özellikle bazı hastanelerimizde uzun senelerdir hizmet verilmesi söz konusudur. Dolayısıyla bu hastanelerde oldukça fazla ameliyat yapılmış olduğu bilinmektedir. Bu durum bu hastaneleri çok birikimli ve tecrübeli sağlık kuruluşları konumuna getirmektedir.

Son on senede yapılan özel ve kamu hastaneleri teknolojik donanımı ve fiziki şartları dolayısıyla batı ülkelerini aratmayacak yapılara sahiptir. 

Ayrıca termal turizm olarak kaynak açısından dünyada 7. , Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktayız. Ülkemizde bu alanda çok donanımlı ve köklü termal oteller hızla yapılmaktadır.

Termal otel yatırımcıları için birçok teşvik vardır. Sonuç olarak ülkenin iklimini, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel bölgelerini hastanelerimizdeki batı standartlarında ki sağlık hizmetleriyle birleştirerek kendi halkımıza sunduğumuz gibi çevremizde yaşayan diğer insanlara sunmaktayız.

Sağlık Turizminin Ülkeler için Faydaları Nelerdir?

Sağlık turizmi yapılmakta olan ülkelerde yılın tüm aylarında turizmin devam etmektedir. Sağlık turizmi ile ilgili turist çeken ülkelerde, normalde ekonomik değer taşımayan ama sağlığa yararlı doğal varlıkların ekonomik ürün niteliği kazanması söz konusudur.

Bu turizm çeşidi, bulunduğu bölgeye gelir katkısı da sağlamış olmaktadır. Turistlerin yaptıkları harcamalar da gelir artışını sağlamaktadır. Ülkelerin dünya çapında imajını olumlu katkı sağlaması da sağlık turizminin ülkeler için faydaları arasında yer almaktadır.

Türkiye, coğrafi konumu, sağlık kuruluşları, eğitim insan gücü, kaplıcalar ve doğa güzellikleri ile sağlık turizmi açısından oldukça elverişli bir ülkedir.

Hem tarihi ve kültürel zenginliği hem de sağlık alanındaki yetkinlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın 10 göz önünde olan ülkesi arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı ülkemizde sağlık turizmi için gelen turist sayısı oldukça fazladır.

Sağlık turizmi için gelen turistler ülkemize sadece sağlık ile ilgili kalmayıp diğer turizm alanlarını da kullanmaktadır.

Sağlık Turizmi Çeşitleri Nelerdir?

https://www.youtube.com/watch?v=8QMle-YAQGc

 

Türkiye’de sağlık turizminin tüm türleri uygulanabilmektedir. Ülkemiz sağlık turizmi konusunda çok ciddi bir potansiyele sahiptir ve bunun için hem yetişmiş iş gücü hem de tesis bakımından oldukça güçlüdür. Ülkemizde hizmet verilen sağlık turizmi türleri ise şu şekilde listelenir.

Medikal Turizm: Tüm fizyolojik ve psikiyatrik hastaların tedavisine yönelik sağlık turizmi çeşididir. Fiziksel hastalıkların tamamı bu sınıfta değerlendirilir.

Dental Turizm: Diş hekimliği, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verildiği sağlık turizmi çeşididir.

Wellness Turizmi: Ruhsal ve bedensel iyileşmeye destek olmak maksadıyla sürdürülen terapi süreçleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu turizm türü tam olarak tıbbi tedavileri kapsamayabilir. Bu kapsamda daha çok alternatif terapiler ve yöntemlerin kullanıldığı söylenebilir.

Termal Turizm / SPA Turizmi: Ülkemizdeki faydalı olduğu belirtilen doğal sıcak su kaynaklarında veya SPA tesislerinde verilen terapi hizmetleri, sağlık turizminin bu türü içerisine girer.

Tamamlayıcı Sağlık Hizmetleri: Hastalık sonrası iyileşme, ameliyat sonrası süreç ve benzeri gereksinimlerin karşılandığı sağlık turizmi türüne tamamlayıcı sağlık turizmi denir.

 

Sağlık turizmi, insanların sağlık hizmetleri veya tedavi için yurt dışına seyahat etmelerini ifade eder. Bu turizm türü, tedavi olmaya ihtiyacı olan veya daha iyi hizmetleri arayan insanlar tarafından tercih edilir. Sağlık turizmi, plastik cerrahi, diş hekimliği, fizik tedavi, alternatif tıp, yakınsama veya iyileşme amaçlı spa ve wellness merkezleri gibi farklı sağlık hizmetleri sunabilir.

Bu turizm türü, birçok ülkede uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin bulunması, artan sağlık harcamaları ve yüksek maliyetli sağlık sistemlerinde yavaş işleyen hastane kuyrukları gibi nedenlerle popüler olmuştur.

Sağlık turizmi, birçok faktörün etkisi altındadır ve turistlerin beklentilerine göre değişebilir. Ancak, genel olarak, turistlerin sağlık hizmetlerinin kalitesi, tedavi süresi, maliyeti, güvenliği ve konforu gibi faktörler en önemli etkenlerdir.

Sağlık turizmi, hem turistlere hem de turizm sektörüne faydalar sağlar. Ancak, bu turizm türünün yanı sıra, sağlık hizmetlerinin etik kurallarının ihlal edilmesi, insanların sağlıklarının tehlikeye atılması ve turizm sektörünün gelişmemiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin düşürülmesi gibi negatif sonuçları da vardır. Bu nedenle, sağlık turizmi sektörünün sürdürülebilir ve etik değerlere uygun şekilde yönetilmesi önemlidir.

Sağlık turizmi, birçok farklı tedavi ve hizmet seçeneği sunar. Bu hizmetler şunları içerebilir:

1- Cerrahi Olmayan Tedaviler

Cerrahi tedaviler, hastalığın bedenin fiziksel yapısını değiştirecek şekilde tedavisi anlamına gelir. Örneğin, kalp hastalıklarında kalp damarı genişletme ameliyatı, kanserde tümör çıkarılması gibi işlemler bu kategoriye dahil sayılır. Buna karşın non-cerrahi tedaviler, hastalığın tedavisi sırasında bedenin fiziksel yapısını değiştirmeyen yollarla tedavi etmeyi amaçlar. Örneğin, diyabet tedavisi için insülin enjeksiyonları, kalp hastalıkları için ilaç tedavisi gibi yollar bu kategori altındadır.

Cerrahi olmayan tedaviler, hastalıkların tedavisi ve kontrolüne odaklanır ve hastaların daha hızlı ve verimli şekilde iyileşmelerine yardımcı olabilir. Bu tedaviler, hastanın vücut fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini artırabilir ve hastalığın tekrarlamasını önleyebilir

2- Spa ve Wellness Hizmetleri

Spa ve wellness hizmetleri”, insanların rahatlamasına, dinlenmesine ve stres atmasına yardımcı olmak için sunulan hizmetlerdir. Bu hizmetler şunları içerebilir:

* Masaj

* Yoga ve Meditasyon

* Sauna, Hamam ve Jakuzi

Bu hizmetler, insanların stres atmasına, rahatlamasına ve bedenlerini ve zihinlerini dinlendirmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda, insanların daha sağlıklı ve enerjik hissetmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına da yardımcı olabilir.

3- Estetik ve Fiziksel Cerrahi

Estetik ve plastik cerrahi hizmetleri, insanların fiziksel görünümlerini iyileştirmek için sunulan cerrahi hizmetlerdir. Bu hizmetler şunları içerebilir:

* Gözler için cerrahi: Göz kapaklarının düzgün bir şekilde yerleştirilmesi veya göz kapaklarındaki yaşlanma belirtilerinin giderilmesi amaçlanır.

* Burun cerrahisi: Burun yapısının veya şeklinin düzeltilmesi amaçlanır.

* Dudak dolgusu: Dudakların dolgunlaştırılması veya şekil verilmesi amaçlanır.

* Liposuction: Beden grubundaki fazla yağların çıkarılması amaçlanır.

Bu hizmetler, insanların daha güzel ve rahat hissetmelerine ve daha iyi görünmelerine yardımcı olabilir. Estetik ve fiziksel cerrahi hizmetleri sağlık turizmi alanında sunulan hizmetler arasında çok yaygındır ve birçok ülkede sunulmaktadır. Hizmetler, hastanın tercihine ve ihtiyacına göre özelleştirilebilir ve uygulanabilir.

4- Hastalık Tedavileri

Tıbbi tedavi ya da hastalık tedavisi hizmetleri, hastalıklardan veya rahatsızlıklardan kaynaklanan fiziksel veya zihinsel sorunların tedavisi amacıyla sunulan hizmetlerdir. Bu hizmetler şunları içerebilir:

* Kanser tedavisi: Kanserli hücrelerin çıkarılması veya tedavisi amaçlanır.

* Kardiyovasküler hastalıklar: Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi amaçlanır.

* Diyabet tedavisi: Şeker hastalığının tedavisi amaçlanır.

Bu tedaviler tıbbi tedaviler alanında sadece birkaç örnektir. Bu hastalıklar ile birçok hastalık tedavisi sağlık turizmi yolu ile mümkün olabilmektedir.

5- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Süreçleri

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, hastaların kas ve iskelet sistemi sorunlarını tedavi etmeyi veya iyileştirmeyi amaçlar. Bu hizmetler, hastaların ağrısını azaltmasına, hareket kabiliyetlerini kazanmasına ya da bir diğer ifade ile geri kazanmasına yardımcı olabilir.

Fizik tedavisi, hastaların ağrısını azaltmak, kaslarını güçlendirmek ve hareket kabiliyetlerini geri kazanmak amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Buna karşın rehabilitasyon ise, hastaların daha önce sahip olduğu fiziksel becerilerini veya hareket kabiliyetlerini geri kazanmalarına yardımcı olmak için uygulanır.

Fizik tedavisi ve rehabilitasyon hizmetleri, sakatlanma, ameliyat sonrası, kronik hastalıklar veya travma sonrası gibi farklı durumlarda gereksinim duyulabilir. Bu hizmetler, hastaların kas ve iskelet sistemi sorunlarından kurtulmasına ve yaşam kalitelerini iyileştirmesine yardımcı olabilir. Fizik tedavisi ve rehabilitasyon hizmetleri, fizik terapistler tarafından sunulabilir ve hastaların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilirler.

6- Diş Hekimliği

Diş hekimliği alanında sağlık turizmi, insanların yurt dışında diş hekimliği hizmetleri almasını ifade eder. Bu hizmetler, çok pahalı olan ülkelerdeki diş hekimliği maliyetlerinin düşük olduğu ülkelerde daha uygun fiyatlı olarak sunulabilir. Aynı zamanda, turistlerin beklentilerine göre daha yüksek kaliteli hizmetler ve teknolojik araçlar sunan diş hekimlik klinikleri de bulunabilir. Diş hekimliği alanında sağlık turizmi, diş kanalları, diş implantları, diş beyazlatma, ortodontik tedaviler gibi farklı diş hekimliği hizmetleri sunabilir. 

7- Alternatif Tıp

Alternatif tıp, geleneksel tıbbın dışındaki tıp uygulamalarını ifade eder. Bu tür uygulamalar, bitkisel tedaviler, akupunktur, yoga, meditasyon, masaj, diyet ve beslenme gibi farklı yöntemleri içerebilir.

Türkiye, sağlık turizmi alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkede, çok düşük maliyetlere sahip modern hastaneler ve kaliteli sağlık hizmetleri sunan uzman hekimler bulunmaktadır. Türkiye, diş hekimliği, plastik cerrahi, göz hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, onkoloji, kardiyoloji, doğum ve çocuk sağlığı gibi birçok alanda sağlık turizmi hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, alternatif tıp uygulamaları da bulunmaktadır. Türkiye, sağlık turizmi sektörüne yatırım yapmaya devam etmekte ve turistlerin beklentilerine uygun hizmetler sunmaya çalışmaktadır. 

Kaynakça:

https://www.britannica.com/science/medical-tourism

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir