Sağlık Turizmi Acentesi Nedir?

Sağlık Turizmi Acentesi Nedir, Nasıl Kurulur ?

Sağlık kelimesi sadece hasta ya da sakat olmama durumunu karşılayan bir kavram değildir. Aynı zamanda ruhen, bedenen ya da sosyal anlamda bireyin kendini tamamen iyi hissetmemesidir. Küreselleşen dünyada artık sağlık sektöründe de ülkeler birlikte çalışmaktadır.

Günümüzde tedavi olmak isteyen hastalar, ülke sınırları dışına çıkarak farklı ülkelerde kendisine uygun tedavi için sağlık hizmeti alabilmektedir. Ulaşım sektöründe gerçekleşen gelişmeler de bu anlamda oldukça yarar sağlamaktadır.

Sağlık turizmi, ikamet edilen yer dışında herhangi bir tıbbi ya da tıbbi olmayan sağlık hizmeti almak için seyahat edilmesidir. Bu konuda olası sorunlardan kaçınmak için sağlık turizmi acentesi ile çalışmanız size oldukça fayda sağlayacaktır.

Sağlık turizmi üzerine çalışmak isteyen yeni kurulacak acenteler olduğu gibi mevcut olup iki alanda da faaliyet göstermek isteyen acenteler de günümüzde vardır. İki alanda da ilerlemek için tanınır olmak, rakiplerden sıyrılmak ve başarılı bir sağlık turizm acentesi olmak gerekmektedir.

Sağlık turizmi acentesi, yurtdışına tedavi olmak amacıyla getirilen hastanın tüm seyahat ve tedavi sürecini organize etmek, planlamak ve olayların işleyişini takip etmek ile görevidir.

Bir işletmeyi, sağlık turizmi acentesi yapmak için, ana sözleşmesinden farklı olarak, faaliyetlerini belirtmiş olmak gerekmektedir. Ayrıca teşvik kapsamı içerisinde yer alan acente olarak anlatılabilmesi için sağlık kuruluşu ile hasta bakımı konusunda anlaşma yapılması da bir ön şarttır.

Bir birey, ülkesi dışında tedavi olmak istiyorsa sadece sağlıkla ilgili harcama yapmamaktadır. Ek olarak tedavi öncesi, tedavi esnasında ve tedavi sonrasında da bazı hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Sağlık acenteleri de bu tür hizmetleri sağlayan ve karşılayan kurumlardır.

Yurtdışında sağlık hizmeti almak isteyen bireyler de bir sağlık acentesine başvurarak bu hizmetleri eksiksiz ve en doğru biçimde almak istemektedir. Bu açıdan hastalar ulaşmak ve onlar ile sağlıklı bir iletişim kurarak güven ortamı oluşturmak acenteleri için çok önemli bir aşamadır.

Bu aşma sonrasında da hastalar sağlık turizmi acentelerine güvenerek tedavi olmak için ülkelerinden ayrılmaktadır.

Sağlık Turizmi Acentesi Nedir?

Sağlık turizmi acentesi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen şartlarla, yurtdışından Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına yabancı hasta getiren acentelerdir. Bu acenteler, birer turizm acenteleri olmalarının yanında, sağlık turizmi acentesi olabilmek için ek olarak akredite edilirler.

  • Uluslararası hasta bulabilecek pazarlama ağına sahip olabilmek,
  • Hastaların transfer ve konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek,
  • Hastaları seçim yapabilecekleri kadar fazla hekim veya sağlık kuruluşu ile buluşturabilmek,
  • Hastalara fiziksel ve tam desteği sunabilmek,

sağlık turizmi acentelerinin sahip olması gereken temel niteliklerdir. Bu gereksinimleri karşılayabilecek acenteler, sağlık turizmi yapabilmek üzere ruhsatlandırılır ve hizmet verebilir.

Sağlık turizmi acentelerinin, hizmet verdikleri ülkelerdeki dilleri konuşabilen personellere, sağlı kuruluşları ile anlaşmalara ve konaklama tesisleri ile bağlantılara ihtiyacı vardır. Ayrıca transfer gibi hizmetler için de araç donanımı gereklidir.

Sağlık Turizmi Acentesi Nasıl Kurulur?

Sağlık turizmi acentesi kurabilmek, yani uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu olabilmek için, öncelikle TÜRSAB tarafından onaylanmış A sınıfı bir turizm acentesi olmak gereklidir. Elbette bir turizm acentesi olabilmek için öncelikle bir ticari işleme olmak gerekir. Ticari işletme olarak tescili yapılan işletmeler, 13 Temmuz 2017 tarih ve 30123 sayılı Resmi Gazetede belirtilen koşulları sağlamaları durumunda sağlık turizmi yetki belgesi sahibi olabilirler.

Ticari işletme olmak için ise öncelikle bir şirket veya şahıs işletmesi açılması gerekir. Her şekilde, işletme kuruluşunun ardından bağlı bulunduğu ticaret odasına kayıt yaptırmak zorundadır. Şirketlerde kuruluş işlemleri şirket ana sözleşmesinin ticaret odasına sunumu ile başlarken, şahıs işletmelerinde, bağlı bulunulan vergi dairesine başvuru yapmak yeterli olacaktır. İşletme olarak tescil edilebilmek için şahıs işletmelerinin imza sirküleri ve kira sözleşmesi ya da tapu beyannamesini vergi dairesine sunması yeterli olurken, şirketler için süreç biraz daha uzundur. Şirket ortaklarının bilgileri ve ana sözleşme ile ödenmiş sermayeye ait dekontun ticaret odasına ibrazından sonra, şirket tescili ticaret odası tarafından yapılır ve maliyeye bildirilir. Maliye tarafından her iki tür işletme için de yoklama yapılarak, iş yerinin açılışı tescil edilir. Şahıs işletmesi sahipleri, yoklamadan sonra ticaret odasına başvuru yaparak, ticaret sicil kaydı alabilir.

Tescil edilen ve ticaret sicil kaydı yapılan işletmeler, TÜRSAB’a başvuru yaparak A tipi turizm acentesi olmak için süreci başlatırlar. 1618 sayılı yasa uyarınca yapılan başvurunun yetkilendirdiği işletme resmi olarak turizm acentesi haline gelir. Ancak elbette bu sağlık turizmi yapabilmek için yeterli değildir. Acentenin sağlık bakanlığı tarafından belirlenen sağlık turizmi acentesi olabilme kriterlerine uygun hale gelmesi ve gereksinimleri karşılaması gereklidir.

  • Sağlık turizmi yetki belgesine sahip 3 sağlık kuruluşu ile yapılmış sözleşme
  • Ticari işletmeye ait resmi evraklar (oda kaydı, sicil kaydı vb.)
  • Şirketi temsile yetkili kişinin imza beyannamesi
  • İngilizce zorunlu olmak üzere en az 2 dilde 7/24 çağrı merkezi desteği verebilecek personelin ve donanımın bulunduğunun ibrazı
  • Çağrı merkezi personeli dışında en az 2 adet yabancı dil bilen elemanın istihdam edildiğini belgeleyen evrak.
  • Personelin yabancı dil yeterliliklerini belgeleyen evraklar

Bunların yanında, teknik donanımın eksiksiz sağlanacağını taahhüt eden belge ile başvuru dilekçesi ilgili sağlık müdürlüğüne teslim edilerek yetki belgesi süreci başlatılabilir. Yapılacak incelemelerin ardından eğer eksik yoksa, acente yetkili hale gelecektir.

Yurtdışından Hasta Getiren Acenteler Hangi İşlerden Sorumludur ?

Yurtdışından hasta getiren acenteler, sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu acenteler, hastaların tedavi için yurt dışına seyahat etmelerini sağlarlar ve bu süreçte birçok sorumluluk üstlenirler. Aşağıda, yurtdışından hasta getiren acentelerin hangi işlerden sorumlu olduklarına dair uzun ve detaylı bir açıklama bulabilirsiniz:

* Hastanın tedavi sürecinin organizasyonu: Yurtdışından hasta getiren acenteler, hastanın tedavi sürecinin başlangıcından sonuna kadar her aşamada organizasyonu sağlarlar. Bu organizasyon, hastanın seyahat planlamasından, hastaneye yatışına kadar her ayrıntıyı içerebilir.

* Tedavi seçenekleri ve hastaneler hakkında bilgilendirme: Yurtdışından hasta getiren acenteler, hastaları tedavi seçenekleri ve hastaneler hakkında bilgilendirirler. Hastaların tedavi planlarına uygun olarak en uygun seçenekleri sunarlar. Ayrıca, hastaneler hakkında detaylı bilgi sağlayarak hastaların karar vermesine yardımcı olurlar.

* Yurtdışı seyahat organizasyonu: Hastaların yurtdışına seyahat ederken yaşayabilecekleri sorunları en aza indirmek için, yurtdışından hasta getiren acenteler, seyahat organizasyonunu sağlarlar. Bu organizasyon, uçak bileti, vize işlemleri, havaalanı transferleri, konaklama gibi konularda destek sağlamayı içerir.

* Hastaneye yatış organizasyonu: Yurtdışından hasta getiren acenteler, hastaneye yatış organizasyonunu da sağlarlar. Bu organizasyon, hastanın hastaneye yatışının planlanması, hastanın konaklayacağı oda ve yatak tipinin belirlenmesi, hastanın ihtiyaçlarına uygun olarak diyet programının hazırlanması gibi konuları içerebilir.

* Tercümanlık hizmetleri: Yurtdışından hasta getiren acenteler, hastaların yabancı bir ülkede dil engeli yaşamalarını önlemek için tercümanlık hizmetleri sunarlar. Bu hizmetler, hastaların tedavi sürecinde, hastanede veya yurt dışındaki diğer yerlerde karşılaşabilecekleri dil engelini aşmalarına yardımcı olur.

* Doktor takibi: Yurtdışından hasta getiren acenteler, hastaların tedavi süreci boyunca doktor takibi yaparlar. Bu takip, hastaların tedavilerinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlar. Ayrıca, hastanın tedavi süreci boyunca doktor ile iletişim kurarak, hastanın durumu hakkında bilgi alırlar.

Sağlık Turizmi Acentesi Nasıl Para Kazanmaktadır?

Ülkemiz, tıbbi ve tıbbi olmayan sağlık hizmetleri faaliyetlerine dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesidir. Sağlık turizmi yalnızca acentelere değil aynı zamanda ülke ekonomisine ve tanıtımına da büyük katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde tedavi gayesiyle gelen hastalar tedavinin yanı sıra seyahat etme ve tatil yapma imkanı da bulmaktadırlar. Yani sadece sağlık sektörü için değil turizm sektörü içinde kazanç bırakmaktadırlar.

Turizm acenteleri de bu iki alanda da birlikte faaliyet göstererek gelir elde etmektedirler. Son zamanlarda sürekli gelişim gösteren sağlık turizminin ileriki dönemlerde daha da artacağı düşünülmektedir.

Tabii ki sağlık turizmi acentelerinin marka ve firmalarına bilinirliğini arttırmaları, daha fazla hedef kitleye ulaşmaları ve bu sayede çok daha fazla gelir elde etmeleri mümkündür. Belirli ajanslar ile anlaşmak acentelere kolaylık sağlayacaktır.

Anlaşılan bu ajanslar firmaları daha tanınır bir hale getirmektedir ve gelirini artırmaktadır. Ajansların belirli uygulamaları vardır. Bu uygulamalardan bazıları; SEO uzmanı ile çalışmak, sosyal medya faaliyetleri, web sitesi kurmak, reklam ve tanıtım sağlamak gibi örneklendirilebilmektedir.

Sağlık Turizmi Acentesi Kurmak İçin Gerekenler

Her firma veya her iş alanında olduğu gibi sağlık turizmi acentesi kurmak için de gerekli kriterler söz konusudur. İlk kriter; A Grubu seyahat acentesi belgesi almaktır. Sonrasında anlaşma sağlanan, üç farklı sağlık turizm tesisi ile imzalanan protokol örneklerinin hazır edilmesi gerekliliktir.

Firmayı temsilde yetkili olan kişilerin sicil beyanları, kimlik örnekleri, ticaret sicil kayıtları ve firmanın vergi levhası bir araya getirilmelidir.

Hazır edilmesi ya da doldurulması gereken evraklar ise; kurumlar beyannamesi, personellere ait sigorta için pirim ve hizmet evrakları, en az üç dilde aktif bir web sitesi ve başvuru dilekçeleridir.

Kaynakça:

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_tourism_agent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir