Sağlık Sektöründe Dijital Pazarlama

Sağlık Sektöründe Dijital Pazarlama

Sağlık sektöründe pazarlama faaliyetleri, kamu otoritesinin koyduğu bazı Kural ve sınırlamalar nedeniyle reklam yasağına tabidir.

Reklam yasakları, sağlık işletmelerinin doğrudan ilan ve reklam yoluyla tanıtım yapmalarını engeller. Bu nedenle sağlık sektöründe pazarlama faaliyetleri, artık neredeyse yalnızca dijital yollarla yapılmaktadır.

Dijital pazarlamanın hayatımıza girdiği dünden bugüne gelişen enstrümanları da sağlık sektöründe pazarlama yapmayı kolaylaştırır. Pekiyi sağlık sektöründe dijital pazarlama nasıl yapılır? 

Dijital pazarlama sağlık sektörü uygulamalarını anlayabilmek için öncelikle hem sektörü, hemde dijital pazarlama kavramını kavramak gerekir. Sağlık sektörünün, zorunlu bir sektör olması nedeniyle seçimlik olmadığı yönünde bir inanış vardır.

Her ne kadar kanunlar sağlık sektöründe rekabet kavramını engelliyor olsa da, bu sektörde diğer sektörlerde olduğu gibi bir rekabet durumu söz konusudur.

Rekabet koşullarını ortadan kaldırmak mümkün olmayacağı için, sağlık sektöründe doğru pazarlama stratejileri kullanarak bu problemlerin üstesinden gelmeye çalışırlar. 

Kanunlar bir Kamu hizmeti olması sebebiyle reklam yasağına Tabi olan sağlık kuruluşlarına sınırlamalar getirir. Ancak kabul etmek gerekir ki; sağlık Hizmetleri sunan kuruluşlar birer ticari işletmedir ve bu işletmelerin kar etmesi gerekir.

Kar etmesi için ise en yüksek miktarda hasta trafiğine sahip olmaları gerekir. Doğru pazarlama yaparak, sağlık kuruluşu ünvanı taşıyan işletmeler yeterli hasta trafiğini elde edip varlıklarını sürdürebilecek ve hatta büyüyebilecekleri karlar elde edebilirler.

Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama

https://youtu.be/EaQ1stzXjso

Sağlık sektöründe geleneksel pazarlama araçları 

Geleneksel pazarlama araçları olarak tanımladığımız unsurlar, teknoloji çağı öncesinde kullandığımız hemen her aracı ifade eder. Ancak girişte de belirttiğimiz gibi, sağlık sektöründe mevcut reklam yasakları nedeniyle, bu araçların büyük bir kısmı kullanılamaz.

Örneğin bir sağlık kuruluşu, doktor muayenehanesi veya bir klinik, gazetelere ilan veremez veya farklı platformlarda reklam yayını yapamaz. Bu gibi işletmelerin kanunla belirlenen sınırlar Dahilinde belli unsurları tanıtma gibi özgürlükleri olabilir.

Ancak bu tanıtım var hizmetlerin arzı ile ilgili rekabet içeren ve davet eden metinler olamaz. 

Bu sınırlamalar nedeniyle sağlık kuruluşlarının konvansiyonel medya ortamlarında sponsorluk ve bilgilendirme dışında yayın yapmaları mümkün olmayacaktır.

Konvansiyonel medya araçlarının maliyetleri nedeniyle sağlık sektöründe bu platformlarda pazarlama yapmak verimli olmayacaktır.

Kaldı ki, eğer Pazarlama maksadı uluslararası pazarlama olacak ise bu noktada konvansiyonel medyanın uluslararası olarak kullanılması, yine maliyetleri bakımından neredeyse imkânsızdır. 

Tabii sağlık turizmi için, uluslararası platformlarda fiziksel pazarlama yapmak ayrıca işlemlerin doğası gereği mümkün olmayabilir. Zira sağlık kuruluşu hedef ülkedeki hastalara bizzat ulaşıp onlara tanıtım yapma imkanı bulamaz.

Genellikle teknoloji öncesi dönemde bu faaliyetler uluslararası sağlık turizmi acenteleri ile yapılmakta iken günümüzde dijital medya araçlarını kullanan sağlık kuruluşları bu işlemleri kendileri yapabilmektedir.

Bununla birlikte ülkemizde yine dijital pazarlamayı uluslararası boyutta yapabilen nitelikli sağlık turizmi acenteleri artık hizmet veriyor.

Sağlık sektöründe dijital pazarlama yöntemleri 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi sağlık kuruluşlarının sektörel yasaklar nedeniyle reklam yapabilmeleri mümkün olmamakta. Bu noktada sağlık işletmelerinin hiçbir pazarlama faaliyetinde bulunamayacağı elbette söylenemez.

Kanuni sınırlamalar içerisine girmeyen, doğrudan reklam olarak sayılmayan ancak etkisi doğrudan reklamların misli ile fazla olan dijital pazarlama etkinlikleri sayesinde, sağlık sektöründe yurtiçinde ve uluslararası boyutta tanıtım yapılabilmesi mümkündür. 

Current Works olarak biz, uzun zamandır sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastaneler özel klinikler ile bu bağlamda çalışmalar yürütüyoruz.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği‘nin etik yönetmeliklerinin yanı sıra, rekabet kurulunun kurallarını da harfiyen uygulayarak tamamen yasal ve etkili Pazarlama yapabilmenizi sağlıyoruz. 

Sağlık sektöründe dijital pazarlama yaparken hangi araçları kullanabileceğinizi inceleyelim.

Web siteleri 

Modern zamanlarda kurumsal kimliğin en önemli unsurlarının başında Web siteleri gelir. Bir firma, marka, ürün ya da hizmetin tanıtımı için web siteleri son derece önemli ve belki de sürecin en başında gelen unsurlar olarak tanımlanır.

Ayrıca sağlık sektöründe pazarlama yaparken web sitelerinin inşasında yalnızca içerikte davet unsuru bulunmaması şeklinde bir sınırlama söz konusudur.

Bunun dışında web sitenizde, sunduğunuz sağlık hizmetlerinin her türlü tanıtımını yapabilir ve hastaların size güven duymasını sağlayacak yayınlar gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca internet siteleri, doğrudan bir hasta iletişimi aracı olarak kullanılır.

Ticaret söz konusu olduğunda biz bu iletişim sistemine müşteri ilişkileri yönetimi diyoruz. Hastanelerde sunulan hizmetin Kamu hizmeti olması sebebiyle çoğunlukla müşteri yerine hasta tanımını kullanmak daha doğru kabul ediliyor. 

Kuracağınız internet sitesinin elbette herhangi bir internet sitesi olması işe yaramayacaktır.

Sitenizin arama motorlarında görüntüleme noktasında güçlü özelliklerinin olması, potansiyel hastalarımızın sizi seçmesi için yeterli bilgilendirmenin yapılması elbette sitenin anlaşılabilir ne kolay kullanılır özelliklere sahip olması gerekir. 

Pazarlamanın en temel fonksiyonlarından bir tanesi, hedef kitlenin sizi anlayabilmesini sağlamaktır. Eğer kendinizi doğru anlatamazsınız yapacağınız yatırımın bir faydası olmayacaktır.

Bu bağlamda biz müşterilerimize etkili pazarlama özelliklerine sahip, nitelikli sitelere sahip olma fırsatını sunuyoruz. 

Arama motoru optimizasyonu 

Arama motorları, geçmişte sarı sayfalar ve benzeri tüm bilgi kaynaklarının yerini almış yeni nesil uygulamalardır.

Hastalar sağlık sorunları hakkında bilgi almak için, öncelikle Google gibi arama motorlarına başvurur. Dolayısıyla sağlık sektöründe pazarlama yapmak isteyen bir sağlık kuruluşunun, Google platformunda yer almamak gibi bir ihtimali söz konusu değildir.

Sağlık işletmeleri, bu alanda web sitelerini yeterli bilgi ile donatıp, hastaların arama yaptıklarında hastalıkları ile ilgili anahtar kelimelerde bu kuruluşların sitelerine ulaşmalarını sağlayabilirler. Biz bu uygulamalara arama motoru optimizasyonu diyoruz.

SEO (Search Engine Optimization) olarak da bilinen uygulamalar, pazarlamanın tüm ilkelerinin detaylı biçimde uygulandığı süreçlerdir.

Yerel, ulusal veya uluslararası boyutta arama motoru optimizasyonu uygulamaları gerçekleştirerek, yurtiçinde ve yurtdışında milyonlarca hastaya ulaşabilmek mümkündür.

Büyük sağlık kuruluşları günümüzde bu alana ciddi yatırımlar yapmakta, özellikle sağlık turizmi boyutunda önemli çalışmalar yürütülmektedir.

Elbette arama motoru optimizasyonu sadece web sitesi üzerinde gerçekleşen uygulamaları kapsamaz. Google internet sitelerini değerlendirirken, sitelerin kendi platformları dışında etkinliklerini de dikkate alır.

Örneğin; sağlık kuruluşunun marka bilinirliğinin sektörde ne düzeyde olduğu,  arama motorunda sıralama yaparken önemli bir etkendir. Site içerisindeki metinlerin okunurluk ve paylaşılırlık oranlarının yanı sıra, sağlık kuruluşu hakkında harici kaynaklarda bahsedilme miktarda önemli bir etkendir. 

Bu bakımdan Biz sağlık kuruluşu müşterilerimize, sosyal medya, yaygın medya platformlarının dijital ayakları (basın bültenleri vb.), ilgili sektörel internet siteleri ve benzeri dış kaynaklarda yayın imkanı sunuyoruz. 

Sağlık kuruluşlarının video platformlarında hastalıklar ve tedavilerden bahsettikleri videolar yayınlamalarına sağlıyor, hatta bu videoların çekiminde de kendilerine destek veriyoruz.

Profesyonel destek alın 

Sağlık kuruluşlarının reklam ve tanıtım faaliyetlerini, modern ilkeler ve pazarlamanın temel ilkeleri ile kombine ederek, verimli pazarlama faaliyetleri oluşturuyoruz.

Kanunlar sınırlamaları dahilinde, yüksek verimlilik elde etmek, sürekli hasta dönüşümü kaydetmek ve Elbette geniş bir örnekleme hitap edebilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Current Works, başta sağlık sektörü olmak üzere, tüm sektörleri dijital pazarlama hizmeti sunabilmektedir. Dijital platformlarda sunduğumuz pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra, sahip olduğumuz donanım sayesinde sizlere fiziksel hizmetler de sunabiliyoruz.

Bizimle hemen iletişime geçerek, sağlık sektöründe dijital pazarlama hizmeti almaya şimdi başlayabilirsiniz.

Kaynak:

https://invideo.io/blog/healthcare-digital-marketing

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir