ROI Nedir, Nasıl Hesaplanır?

ROI Nedir? Yatırım Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yatırım getirisi (ROI), bir yatırımın verimlilik ve karlılık açsından değerlendirilmesidir. Bunun için bir dizi farklı yatırımın verim durumu karşılaştırılır ve bir performans ölçüsü olarak ele alınır. ROI, yatırımın maliyetini dikkate alarak belirli bir yatırımın getiri miktarını doğrudan saptamayı sağlar.

YG’yi hesaplamak için, bir yatırımın faydası (veya getirisi) yatırımın maliyetine bölünür. Sonuç yüzde veya oran olarak ifade edilir.

İster iş ister yatırım yapıyor olun, yaptığınız yatırımların avantajlarını ve dezavantajlarını sürekli olarak tartacaksınız. Bir yatırımcı olarak, ROI ve ROI hesaplaması, paranız için en iyi getiriyi nereden alacağınıza karar vermenize yardımcı olabilir. Bir işletme olarak, bir teklif için bir iş gerekçesi geliştirmenize veya farklı iş kararları için potansiyel getiriyi karşılaştırmanıza yardımcı olabilir.

Bu kılavuzda, YG ile ilgili temel kavramları parçalayacağız, karar verirken YG hesaplamalarını kullanmanın artılarını ve eksilerini tartışacağız ve YG’nin sınırlamalarını tartışacağız. Ancak ilk olarak, farklı yatırım getirisi hesaplama türlerini tanımlayarak başlayacağız.

ROI (Yatırım Getirisi) Nedir?

Yatırım getirisi bir finansal metriktir. Bir yatırımcının, finansal başarı seviyesini karşılaştırmak suretiyle ölçmesini sağlayan, toplam kâr yatırım maliyetine göre üretilir. ROI, bireysel bir yatırımın veya yatırım portföyünün ne kadar değerli olabileceğini belirleyebilir.

Bir yatırımcı veya işletme, net yüzde kazancı belirlemek için yatırım yapmadan önce veya bir yatırımın satışı üzerine yatırım getirisini finansal çekiciliğin bir ölçüsü olarak kullanabilir. Tüm yatırımlar verimli değildir, bu nedenle yatırım getirisi, yatırımın alım satım fiyatına bağlı olarak olumlu veya olumsuz olabilir.

Her ne kadar yatırım getirisi anlamaya yardımcı olsa da geri dönüş verimi yatırımınızdan kazandığınız zaman, yatırımın bekleme süresine bağlı olarak paranın zaman değerini veya getirisini içermez. Bu bir yüzde değeri paydadaki toplam kar veya zararın, paydadaki ilk yatırım maliyetine bölünmesiyle, ROI yüzdesini hesaplamak için 100 ile çarpılır. Bu, YG’yi hesaplamanın bir yolu olsa da, benzer sonuçlar için hesaplamanın iki yaygın yolu vardır.

ROI (Yatırım Getirisi) Nasıl Hesaplanır?

YG’yi birden çok şekilde hesaplayabilirsiniz. Bunlar, YG’yi belirlemek için en sık kullanılan iki yöntemdir:

  • Yöntem 1

Formül: ROI = Net yatırım getirisi / Yatırım maliyeti x% 100

Net yatırım getirisini belirleyin:

Diyelim ki 300.000 TL’ye bir ev satın aldınız. Bir yıl sonra, yüksek talep ve düşük arz nedeniyle aynı evi 360 bin TL’ye yani 60 bin TL fazlaya sattınız. Satıcı her bir tarafın acentesine bir komisyon ödediğinden, mülk satış değerinin % 5’ini (her acente için% 2,5) veya 18.000 TL ödediğinizi varsayalım.

Evi satarken, evin tapusunu devretmek ve satış için fonları toplamak için belirli bir tutar ödersiniz. Bu da size satış değerinizin % 3’üne veya 10.800 TL’ye mal olur. Ayrıca sermaye kazancı vergisinde 60.000 TL’lik mülk değeri kazancı üzerinden % 25 (yüzde, yıllık ücretinize bağlıdır) ödersiniz, bu da size 15.000 TL’ye mal olur.

Verilen bilgilerle hesaplamaya bakalım:

Net yatırım getirisi: (360.000 TL – 300.000 TL) – 18.000 TL – 10.800 TL – 15.000 TL = 16.200 TL

Burada satın alma fiyatını alıyorsunuz ve evin satış değerinden çıkarıyorsunuz, bundan sonra mülkü elde etmek veya satmak için maruz kaldığınız diğer masrafları çıkarmanız gerekiyor. Bu, acentelere yapılan komisyonları, emanet ücretlerini ve sermaye kazançları vergisini içerir.

Yatırım maliyetini belirleyin:
Yatırım maliyeti, yatırıma başlamak için harcadığınız tutardır. Diyelim ki o sırada 300.000 TL’lik evi % 20 düşüşle veya 60.000 TL’lik bir ev kredisi ile satın aldınız.  Bu yüzden buradaki yatırım maliyetiniz 60.000 TL olacaktır.
Net yatırım getirisini yatırım maliyetine bölün ve % 100 ile çarpın:

Son adım, 16.200 TL’lik net yatırım getirinizi birinci adımdan ikinci adımdan 60 Bin TL’lik yatırım maliyetinize bölmek ve YG’nizi yüzde şeklinde elde etmek için ondalığı% 100 ile çarpmaktır.

Net yatırım getirisi / Yatırım maliyeti = 16.200 TL / 60.000 TL = 0,27YG = 0,27 x %100 = %27

  • Yöntem 2

Bu formülü kullanmak için izleyebileceğiniz adımlar şunlardır:

Formül: ROI = (Yatırımın nihai değeri – Yatırımın başlangıç değeri) / Yatırım maliyeti x % 100

Yatırımın nihai değerini başlangıç değerine göre tanımlayın ve çıkarın:

Yatırımın başlangıç değerini belirleyin. Satın alma sırasında evinizin mülk değeri 300.000 TL olarak takdir edildi. Ardından evi satmaktan aldığınız 360.000 TL’yi evi satmak için ödediğiniz komisyonları, vergileri veya ücretleri düşerek yatırımın nihai değerini belirleyin.

Hem alıcı hem de satıcı acentelerine 18.000 TL komisyon, satış sürecini tamamlamak için emanet ücretlerinde 10.800 TL ve mülkün değerindeki artış üzerine 15.000 TL sermaye kazancı vergisi ödediniz. Yani yatırımınızın nihai değeri:

Yatırımın nihai değeri = 360.000 $ – 18.000 $ – 10.800 $ – 15.000 $ = 316.200 $

Ardından, yatırımın maliyetine bölmeden önce yatırımın nihai değerini başlangıç değerine göre çıkaracağız:

Yatırımın nihai değeri – Yatırımın başlangıç değeri = 316.200 $ – 300.000 $ = 16.200 $

Bu sayıyı yatırımın maliyetine bölün:

Bir sonraki adım, birinci adımda hesaplanan 16.200 TL’yi ilk yöntemden bildiğimiz yatırım maliyetine bölmektir. bu, evi satın almak için kullandığınız geleneksel konut kredisi için ödediğiniz %20’dir. Bu miktarın 60.000 TL olduğu ortaya çıktı. Bu adım için 0,27 okuyan bir ondalık değer elde edersiniz.

Sayıyı alın ve %100 ile çarpın:

Son adım, ikinci adımdan 0,27’yi almak ve %27’lik bir yatırım getirisi elde etmek için % 100 ile çarpmaktır. Bu rakamın karışıma başka herhangi bir maliyet eklemediğimiz için ilk hesaplamadaki sonucumuzla aynı olduğunu fark edeceksiniz. Bu, aynı YG sonucuna ulaşmanın iki farklı yolunu gösterir. Bu nedenle hangisiyle en rahat hissediyorsanız onu kullanın.

Yıllık Yatırım Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda tartışılan basit yatırım getirisi formülleri yatırımı tuttuğunuz zamanı veya yatırım tutma süresini dikkate almadığından, yatırımımız için bir tutma süresi atamamız durumunda yıllık yatırım getirimizin ne olabileceğini hesaplamak için yukarıdaki örneğimizi kullanabiliriz.

Yukarıda kullandığımız gayrimenkul yatırım örneği için yıllık yatırım getirisini nasıl hesaplayabileceğimiz:

Yıllık yatırım getirisi = [(1 + ROI)1/n – 1] x %100, (burada n = yatırımın yapıldığı yıl sayısı)

Yukarıdaki örneğimizde satın aldığınız evi, satmadan önce 5 yıl boyunca tuttuğunuzu varsayalım. Bu, yukarıdaki formüldeki “n” nizin 5 olduğu anlamına gelir. Yıllıklaştırılmış YG’nizi hesaplamak için düz çizgi yöntemini kullanacak olursanız, formül şöyledir:

Yıllık yatırım getirisi = YG / n, yılda % 27 YG / 5 yıl = % 5,4 YG olarak hesaplanır.

Bununla birlikte, zaman içinde bileşikleşmenin etkilerini göz ardı eden düz çizgi yöntemi nedeniyle, satın alma işleminden nasıl yararlandığınıza bağlı olarak bir yatırımı önemli ölçüde daha fazla veya daha az değerli hale getirebilir. Bu durumda yukarıda tartışılan ilk formülü kullanırız.

Yıllık yatırım getirisi = [(1 + 0,27)1/5 – 1] x %100 = [1,271/5 – 1] x %100 = 4,9

Burası yaşadığınız bir ev olduğundan, yatırım getirinizi artırmak için ek gelir kaynağı yoktu. Bunun yerine evi 5 yıllığına kiralamaya karar verdiyseniz, YG’niz her yıl alınan kira gelirini içerir. Bu da YG değerinizi çok daha büyük bir yüzde haline getirir ve böylece Yıllık YG’nizi buna göre artırır.

ROI Kaç Olmalı?

ROI her koşulda “1” değerinin üzerinde olması gereken bir analiz değeridir. Return of Investment, yani yatırım geri dönüşüm oranı, ROI = Kar (Gelir – Maliyet) / Maliyet x 100 formülü ile hesaplanır. Bu değerin 1 ve üzerinde olması halinde, reklam yatırımı karlıdır. Pazarlamacılar yapacakları pazarlama yatırımlarının dönüşüm oranını hesaplayarak, uyguladıkları yöntemlerin doğruluğuna karar vermek durumundadır. Aksi halde, reklam yatırımı faydasız ise ciddi gelir kayıplarına yol açabilirken, çok faydalı reklamlar kazara durdurulabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için ROI değerlerinin düzenli olarak hesaplanması ve mümkünse kampanya bazında ayrı ayrı hesaplanması doğru olur.

ROI Hesaplanmaz ve Dikkate Alınmazsa Ne Olur?

Yatırım getirisi olarak bilinen ROI, pazarlama çevresinde satın alma faaliyeti sağlarken bunla birlikte bütçenin de bir yoludur. ROI için neyin olumlu bir sonuç neyin olumsuz bir sonuç vereceğini etkili şekilde göstermektedir. Yatırım geri dönüşü olarak da bilinen ROI. Sosyal mecra da önemli bir alanı kapsar. Ayrıca önemli bir yer alması da markanın bilinirliği ile alakalı olup olmamasını baz alır. Genel anlam da ROI’ya bakıldığında yatırım geri dönüş değeri tüm alanı kapsamaktadır. Eğer ROI hesaplanmaz ve dikkate alınmazsa ortaya birçok olumsuz sonuç çıkacaktır. Bunlara kısaca bakarak şunları söylemek mümkündür:

  • ROI da yapılan yatırım işlemlerinin başarı elde etmesi oldukça zor olur.
  • Başarılı bir yatırım ile devam eden sürecin kesilmesine sebebiyet verir.
  • ROI hesabı ile kar oranınızı öğrenmek oldukça kolaydır fakat dikkate alınmaz ise yanlış bilgiler elde edilir. Bu durum da kâr amacını olumsuz etkiler.
  • Kullanıcıya zarara sokan kampanyaların far edilmesi güçleşir. 
  • Profesyonel olarak bulunduğu iş dünyasında ve e-ticaret alanın da önemini yitirir.
  • E-ticaret alanında yapılan ROI hesaplamaları temel oluşturmaktadır. Fakat hesaplamalar yapılmadığı zaman temel de büyük bir sarsıntı meydana gelir. Bu durum da ROI ile yapılan yatırımların olumsuz etkilenmesine neden olur.
  • Tüm bu durumlara bakıldığında ROI, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye genelinde de oldukça önemlidir. Fakat gerekli kurallara uyulmazsa büyük zarara uğranır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir