Skip to content
Marka Danışmanlığı

Rekabet Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? Neden Önemlidir?

rekabet analizi nedir, nasıl yapılır, neden önemlidir?

Dünya üzerinde her türlü mecradan ulaşabilecek milyonlarca firma bulunmaktadır. Bu firmalar çeşitli sektörlere dağılarak farklı hizmetler sunmaktadırlar.

Müşteriler ise tercihlerine ve isteklerine göre farklı firmalardan hizmet alabilmektedirler. Bu kadar çok hizmet veren firma varken firmalar nasıl bir adım öne çıkıp müşteri edinebilirler? Bu yazıda bu sorunun cevabı olan Rekabet analizi anlatılacaktır.

Rekabet analizi, firmaların sektör içi veya dışında bulunan diğer firmaların incelenmesiyle doğru adımlar atmak için yapılan araştırmalardır.

Bu doğru adımlarla birlikte firmalar büyümek ve daha geniş bir müşteri portföyü edinmek amacına hizmet ederler. Rekabet analizi bu büyüme amacı kapsamında çok önemli bir incelemedir. Bu incelemeler sadece rakip firmaların ürün yorumları veya sayısal finans değerlerini incelemekten ibaret değildir.

Pazarlamada rekabet analizi nedir?

Rekabet analizi

Rekabet analizi, aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların veya bu firmalara ait markaların, pazardaki diğer rakiplerine göre ve rakiplerinin kendi içlerinde rekabet durumunun analiz edildiği çalışmalardır. Rekabet analizi, yapılacak pazarlama çalışmalarının derinliğinin belirlenmesinde, dolayısıyla işlemlerin çapı ve bütçe durumlarının belirlenmesinde temel faktördür. Rakiplerinin gerisinde pazarlama yapan işletmelerin Pazar payının da daha geride olması beklenir.

Rekabet analizi nasıl yapılır?

Rekabet analizi süreci

Rekabet analizinde öncelik analiz edilecek firmaların belirlenmesidir. Bu belirleme süreci firmaları sınıflandırarak ilerler. Bu sınıflamalarda rakip firmalar birincil, ikincil ve üçüncül rakipler şeklinde ayrılır.

 • Birincil Rakipler: Hitap ettiği kitle, bulunduğu konum ve ürettiği hizmet bakımından rekabet analizi yapan firma ile aynı sektörde olan firmalardır. Bu firmaların öncelikli olarak incelenmesinin sebebi analiz yapan firmanın diğerleriyle aynı sektör, aynı kitle, aynı coğrafyada ilerliyor olmalarıdır. Bu kadar ortak nokta varken bir adım önde olmak isteniyorsa bu firmalardan daha özel ve değerli hizmetler sunulmalıdır. Bunun için de yapılması gereken özellikle bu sınıftaki rakipleri çok iyi incelemektir.
 • İkincil Rakipler: Ürettiği hizmet aynı olan ancak hitap ettiği ihtiyaç ve kitle bakımından analiz eden firmadan farklılık gösteren firmalar ikincil rakiplerdir. Bu firmalar hakkında da bilgi edinilmelidir. Hitap ettiği ihtiyaç sınıfı ve kitle farkı olmasına rağmen diğer yandan sunulan hizmet aynıdır. Bu firmalar doğrularıyla yanlışlarıyla fikirler verir.
 • Üçüncül Rakipler: Bu rakipler analiz yapan firmadan hitap ettiği kitle, sunduğu hizmet veya bulunduğu konum bakımından çok uzaktan bağlantılı olabilecek firmalardır. Bu firmalarla ilgili yapılacak rekabet analizi ortak sektörün farklı bir dalı ile ilgili yapılacak planlamaları sağlamlaştırır.

Rekabet analizine başlarken yapılacak ilk eylem rakipler belirlenmesidir. Rakip firmalarla hangi alanda rekabet edildiği bilinmelidir. Yukarıda belirtilen sınıflamalara uygun bir şekilde rakipler birincil, ikincil, üçüncül şeklinde ayrılmalıdır.

Daha sonra bu sınıflamalara uygun rakiplerin sundukları hizmetler belirlenmelidir. Bu adımda sektörlere göre bir ayrım yapılacak ve bu ayrımla birlikte ikincil ve üçüncül rakipler ayrışmış olacaklar.

Üçüncü adımda ise satış disiplinler, yöntemler ve sonuçlar listeler haline getirilecektir. Bu aşamada rakiplerin satışlarının onları nasıl etkilediği, satışlarda çevrimiçi satış mı yoksa perakende satışları mı tercih ettikleri, perakende ise kaç şube ile satış yaptıkları ve varsa müşterilerin olumsuz yorumlarının nedenleri belirlenecek.

Yapılan çevrimiçi satışlarda kullanılan mecranın firmanın Web sitesi ya da çevrimiçi pazar yerleri olup olmadığı önemlidir.

Sonraki adımda rakip firmaların sundukları promosyon ve ödülleri araştırılıp bunların satışlara nasıl etki ettiği bulunmalıdır. Bu hizmetlerden ayrı olarak analiz yapan firmanın müşteri kitlesine ürettiği hizmetler benzer bir şekilde promosyon veya ödül içerikli satılabilir.

Eğer kalite bakımından daha iyi hizmetler sunuluyorsa standart fiyatlardan daha yüksek fiyatlarla aynı ürünler satılabilir.

Bu adımda ise rakip firmaların ürünlerini satarken hangi pazarlama stratejilerini kullandığı araştırılacaktır. Web sitesi içinde yayınlanan içerikler bu anlamda önemlidir.

Blog, video ya da fotoğraf içerikli ögelerin çeşitliliklerine dikkat edilmelidir. Bu noktada yayınlanan içeriklerin miktarları da fikir verecektir.

Sonraki adımda rakip firmaların satış-pazarlamada kullandıkları teknolojiler araştırılarak analiz yapan firma bu konuda kendisiyle rakibi arasında bir karşılaştırma yapmalıdır. Bu adımda aynı teknolojilerle farklı sonuçlar bulunuyorsa sebepleri bulunmalıdır.

Rakip firmaların Web sitelerinde yayınladıkları içeriklerin aldıkları etkileşim miktarları önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu hususta alınacak veriler hitap edilen kitlenin dikkatini neyin çektiği hakkında bilgiler verecektir.

Eğer ilginin ne yönde olduğu anlaşılırsa Web site bünyesinde analiz yapan firma da aynı doğrultuda içerikler yayınlayabilir.

Siteler içerisinde yer alan ürün tanıtımlarında bulunan anahtar kelimelerin neler olduğuna ve miktarlarına dikkat edilmelidir. Bu konuda hedef kitlenin genelinin kullandığı sosyal medya organları üzerinden etkileşime geçilebilir.

Son adımda ise rakip firmanın zayıf ya da güçlü yönlerini öğrenmek için bir SWOT analizi yapılabilir. Bu analizle edinilecek genel bilgiler önceki adımlarda edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlar.

Rekabet analizi neden önemlidir?

Rekabet analizi ile birlikte analiz yapan firma ile aynı sektörde yer alan rakip firmaların güçlü ve zayıf yönleri öğrenilir. Bununla birlikte rakipler hakkında daha fazla bilgi elde edilir.

Rekabet analizi;

 • Uzun ve kısa vadede bulunulan piyasa içinde yapılması gereken hamleler için fikir üretilmesini,
 • Rakip firmalarla arada bulunan farkların görülmesini,
 • Bulunan bu farkların olumsuz yönde olanların telafi edilme imkanını,
 • Firmanın daha ileri taşınmasını,
 • Analiz yapılan zamandan sonra karşılaşılabilecek olumsuz durumlar karşısında alınması gereken aksiyonların kararlaştırılmasını,
 • Pazarlama ve reklam konusunda eksik kalınan açıkları kapatılmasını sağlar.

Bu hususlarda rekabet analizi, analiz yapan firmanın pazarı daha iyi tanıyıp doğru stratejiler uygulanması için yapılması gereken yegâne uygulamadır.

Analiz türleri

Analiz yapan firmanın bu işlemleri gerçekleştirirken doğru yolları izlemesi önemlidir. Bu yollar izlenirken birçok etken göz önünde bulundurulmalıdır.

Dünya üzerinde gerçekleşen her olay farklı alanlarda farklı etkiler doğurur. Bu farklı etkiler araştırılırken farklı analiz yolları kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • SWOT Analizi: Firmalar bünyesinde bulunan her türlü güçlü ve zayıf yönlerin araştırılıp fırsatların ve tehlikelerin farkında olarak tedbir alındığı analizdir.
 • PEST Analizi: İngilizcedeki “Political – Economic – Sociological – Technological” kelimelerinin baş harflerinden ismini almıştır. Firmaların etkilendikleri dış etkenleri inceleyerek bu etkenler dolayısıyla firmanın karşı karşıya kalabileceği olumlu-olumsuz her durumun anlaşılması ve araştırılması amacıyla yapılır. Bu araştırmalar sonucunda bu durumlara karşı aksiyon alınarak olumsuz durumlar giderilmeye çalışılır.
 • Finansal Analiz: Bu analiz türünde firmaların geçmiş dönemdeki finansal verimliliği araştırılır. İleriye dönük beklentiler belirlenir ve bu doğrultuda kısa ve uzun vadede hedefler belirlenir.
 • Değer Zinciri Analizi: Bu analiz türünde firmalar kendi ürettikleri hizmetleri en başından en sonuna kadar inceleyerek bir nevi öz eleştiri yaparlar. Çıkan sonuçlarda görülen herhangi bir bozukluk bulunuyorsa buna uygun tedbirler alınır.
 • Hiper Rekabet Analizi: Bu analiz türünde ise firmalar ellerinde bulunan fakat talep olmadığı için arzını gerçekleştiremedikleri hizmetlerini tartışırlar. Bu analizler sonucunda talebin ne zaman gerçekleşeceğine dair tahminler yürütülür ve o tahminlere uygun hazırlıklar gerçekleştirilir.

Bu analiz türleri rekabet analizi kapsamında yaygın bir şekilde kullanılan analizlerden birkaçıdır. Yukarıda belirtilen analiz türleriyle analiz yapan firmanın sosyal, finansal, siyasi gelecekleri konusunda tahminlerde bulunulabilir.

Bu tahminlere göre alınacak tedbirler ve uygulamalarla firmalar adına daha sağlıklı adımlar atılacaktır.

Rekabet analizlerinin rakip firmalar hakkında verdiği bilgilerle her firma de büyümeyi kolaylaştırabilir, hızlandırabilirler. Bu konuda ilerleme kaydedebilmek için bu analiz türünü belirli dönemlerde tekrarlamak gerekmektedir.

S.S.S.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”p” question-0=”Rekabet Analizi İle Hangi Tespitler Yapılır?” answer-0=”Rakip analizi adıyla da anılan rekabet analizi sürecinde sektörünüzde size rakip olan işletmeleri belirleyebilir ve işletmeniz için farklı pazarlama stratejilerini araştırabilirsiniz. Elde ettiğiniz veriler ile birlikte işletmenizin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilir ve rakip firmalar ile işletmeniz arasında bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Rakip analizi ile işletmenize rakip olan firmaların Pazar paylarını, temel işletme özelliklerini, , fiyatlandırma stratejilerini, pazarlama durumlarını, farklılaştırıcıları, güçlü yönleri, zayıf yönlerini, coğrafyasını, kültürünü ve müşteri incelemelerini inceleyebilirsiniz.” image-0=”” headline-1=”p” question-1=”Rekabet Analizi İle Kıyaslama Yapılabilir Mi?” answer-1=”Rekabetçi karşılaştırma analizi, etkili işletmelerin çeşitli etkileşim metriklerinde nerede durduklarını belirlemek için kullandıkları bir araçtır. Ayrıca, herhangi bir KPI’ya göre performansı ölçmek ve sonucunuzu diğer sitelere kıyasla değerlendirmek için de kullanabilirsiniz.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]