Psikolog reklamı nasıl yapılır?

Psikolog nasıl danışan bulur ?

Reklam, doğrudan bir bedel karşılığında, sunulan mal ve hizmetin kamuoyuna arz edilmesidir. Ancak sağlık hizmetleri ve bağlı hizmet alanlarında ve hatta ilaç vb. sağlık sektörünün ürünlerin pazarlanmasında reklam yasaktır.

Sağlık bakanlığı, Tabip Odası ve Rekabet Kurumu yönetmelikleri uyarınca, psikologlar dahil olmak üzere, serbest meslek ve özellikle sağlık alanında çalışanların, reklam yapmaları kesin olarak Yasaktır.

Bu giriş metni ile “Psikolog reklamı nasıl yapılır?” sorusunun cevabının “yapılamaz” olduğu sonucun çıkarılabilir ki, bu doğru değildir.

Esasen reklam, hizmetlerin tanıtımında kullanılabilecek unsurlardan sadece birisidir ve pazarlama faaliyetlerinin etkin biçimde kullanılması ile çok daha etkili tanıtım stratejileri daha uygun maliyetlerle geliştirilebilir. Yani reklam yasaklarına takılmadan psikolog reklamı elbette yapılabilir.

Psikolog reklamı, genel bir arama terimi olduğundan, muhtemelen her meslek mensubu, işlerini geliştirmek ve daha fazla danışana ulaşmak için uygun yöntemleri bu şekilde arar. Biz psikologlar ve terapi merkezleri için reklam ve tanıtım faaliyetlerine, yasal ve uygun çözümler sunarak, bu arayışı karşılayacağız.

Current Works olarak misyonumuz, kanunlara uygun şekilde tanıtım yapabilmenizi sağlamak ve modern teknolojilerin en iyi şekilde kullanılması ile düşük pazarlama maliyetleri ile tanıtım yapabilmenizi sağlamaktır.

Biz uzun yıllara dayanan sektör tecrübemiz kapsamında, birçok meslek mensubu ve klinik için hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz.

Gerek Google algoritmasını doğru kullanarak dijital mecralardan danışan elde etmek, gerekse fiziksel reklam unsurları ile geniş kitlelere ulaşmak için bizimle iletişime geçebilir ve işinizi geliştirebilirsiniz.

Hizmet Özeti
Aylık Ortalama Maliyet 10,000 – 25,000 TL
İlk Dönüşler 2. Aydan İtibaren
İdeal Çalışma Süresi 12 Ay
Tek Seferlik Hizmetler Web Tasarım, Kurumsal Kimlik Tasarımı
Aylık Hizmetler SEO, Sosyal Medya Yönetimi, Google Reklam Yönetimi, İçerik Pazarlama
Ek Hizmetler PR, Grafik Tasarım, Influencer Pazarlama, Görüntülü Reklamlar, Yeniden Pazarlama
Hedef Kitle Lokal veya Ulusal

Psikolog Pazarlaması Nasıl Yapılır?

seans esnasinda psikolog

Pazarlama, kulağa yanlış bir kelime gibi gelebilir. Aslında durum hiç de böyle değildir. Pazarlama, bir ticari işletmenin esas fonksiyonlarının başında gelir ve hizmet işletmeleri için de durum farklı değildir.

Psikolog ofisleri veya bir başka ifade ile kliniklerinin tanıtımı da buraların birer ticari işletme oldukları gerçeğinden hareketle elzemdir.

Her ne kadar kanunlar bu hizmetleri, birer kamu hizmeti sayıyor ve ticari faaliyetlerin dışında tutuyor olsa da, gerçek; bu işletmelerin varlıklarını sürdürebilmek için gelir elde etmesinin gerekliliği şeklinde tezahür eder. 

Bu bakımdan psikolog reklamı veya bizim deyimimizle; psikolog pazarlaması, oldukça önemli bir faaliyettir. Psikologlar genellikle kulaktan kulağa yayılan bir tanıtım zinciri kullanırlar.

Ancak bu durumda, özellikle başlangıçta uzun süreler danışansız devam etmek gereksimi olur ki, bu işletmenin sürdürülebilirliğine zarar verebilir. Bu bakımdan, klinik açılır açılmaz bir danışan trafiğinin oluşması beklenir. Elbette bunu reklamla yapamayacağımızdan bahsettik.

Bunun için alternatif yollar kullanmalı ve doğru protokolleri uygulamalıyız. Bu arada, uzun zamandır sektörde faaliyet gösteren psikologlar için de, pazarlamanın en az bu kadar önemli olduğunu vurgulamak gerekir.

Sektörde rekabet yasak olduğundan, meslek mensuplarının daha yüksek gelirler elde edebilmesi için bilinirliklerini arttırmaları gerekir ki, günümüzde bunun için etkili yegane mecra dijital mecralardır.

Dijital Pazarlama ile Psikolog Tanıtımı Yapmak

internetten isletme tanitimi yollari

Piskolog tanıtımı, mesleğin doğası gereği isim bilinirliği üzerine kurulu olmak durumundadır. Anlık reklamlar ve ani tanıtım çalışmaları, psikolog reklamı veya psikolog pazarlaması için uygun yöntemler değildir. Zaten yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu pazarlama türleri yasaklar dahilindedir ve kullanılamaz.

Reklam yasakları, yalnızca fiziksel pazarlama araçları ve konvansiyonel medya ortamları için geçerli olmayıp, dijital pazarlamayı da kapsar. Bu bakımdan, internet reklamları serbesttir gibi bir algı kesinlikle doğru değildir.

Google veya sosyal medya üzerinde verilen reklamlar (sponsor bağlantılar) da reklam yasaklarına dahildir ve ciddi müeyyideleri söz konusudur. Bu nedenle doğrudan reklam bu alanda düşünülecek en son uygulama olmalıdır. Hatta bunu kullanmamak gerekir demek yanlış olmaz.

Pekala, dijital medyada psikolog tanımını nasıl yapacağız? Bütün bu açıklamalardan hareketle bunun imkansız olduğu sonucu çıkmıyor mu?

Elbette hayır. Tersine, dijital medya kullanılarak, hiçbir yasak dahilinde olmayan çok etkili pazarlama yapılabilir. Burada pazarlamanın tanımına odaklanmak ve reklam ile arasındaki farkı iyi kestirmek gerekir.

Pazarlama Nedir?

Pazarlama; bir ürün, hizmet, marka, firma ya da kar amacı gütmeyen organizasyonun kamuoyu nezdinde bilinir hale getirilmesi ve bunun devam etmesini sağlayan etkinliklerin bütünüdür. Pazarlama faaliyetleri içerisine danışan ilişkileri ve fiyat politikaları dahil olmak üzere bir çok unsur girer.

Özellikle tutundurma faaliyetleri, yani danışanlarınızın size güven duymasını ve hizmet almaya devam etmesini sağlamak bakımından, tanınır ve güvenilir olmanızı sağlayan etkinliklerden bulunmanız gereklidir. 

Fiziksel pazarlama araçları ile bir psikologun bilinir ve tanınır hale gelmesi, günümüz koşullarında imkansıza yakındır.

Ne gazeteler, ne ilanlar ne de televizyon ve radyo gibi iletişim araçları artık eskisi gibi kullanılmamakta, günümüz pazarlama dünyası internet üzerinde varlığını sürdürmektedir.

Bu durumda psikolog pazarlaması da, dijital mecralarda sürmelidir demek son derece doğru olacaktır.

Bu arada altını çizmek gerekir ki, doğrudan reklam olmayan tüm pazarlama etkinlikleri kanunen yasal sayılır ve dijital medya bunun için en uygun ortamdır.

Yasanın çizdiği sınırlar dahilinde bulunur, bilinir ve güvenilir olmanızı sağlayan pazarlama etkinlikleri; dijital pazarlama etkinlikleri olarak tanımlanır.

Pekiyi pazarlamanın modern sürümü, dijital pazarlama nasıl yapılır? Dijital pazarlama ile psikolog tanıtımı yaparken, hangi yöntemleri kullanabileceğimizi inceleyelim.

Kurumsal Kimliğinizi Dijital Platformlara Taşımak

Geleneksel araçlarla geliştirdiğiniz tüm varlığınızı dijitale taşımanız son derece önemlidir.

Bunun için görselleriniz, yayınlarınız, kayıtlarınız ve diğer tüm basılı verilerinizi dijitale dönüştürmeniz son derece önemlidir. Bunun arkasından kurumsal kimliğinizi dijital medyada var edecek web sitesi oluşturma süreci gelecektir. Psikolog web sitesi tasarımı süreçlerine dikkat ederek kurumsal kimliğinizi en doğru şekilde yansıtabilirsiniz.

Web siteleri, bir nevi kartvizit ve hatta bir broşür dokümandır. Esasen bundan daha öte olarak da tanımlanabilir. Bir web sitesine sınırsız veri yükleyebilir, danışanlarınız ve potansiyel danışanlarınız için etkili bir bilgi kaynağı haline getirebilirsiniz.

Ayrıca web sitenizde yer alan verilerin paylaşılması ile sektörde bilinirlik ve güvenilirliğiniz de ciddi şekilde artar. Elbette bunun için verilerinizin doğru, anlaşılır ve okunur niteliklerde olması gerekir. İşte tam bu aşamada dijital pazarlamanın bel kemiği olan SEO uygulamaları devreye girer. 

Arama Motorlarında Bulunur Olmak

googleda psikolog araması
googleda psikolog araması

Arama motorları, günümüzde hemen herkesin, her ihtiyacını aradığı platformlardır. Başta Google olmak üzere arama motorları, günümüzün esas bilgi kaynağıdır demek doğru olur.

Psikolog arayanlar da, bilgi almak için yine arama motorlarına başvurur. Bu noktada eğer siz arama motorlarında arama yapan potansiyel danışanlarınıza görünür konumda değilseniz, aslında dijitalde yoksunuz demektir.

Google aramalarında üst sıralarda yer almak için ise SEO yani arama motoru optimizasyonu yapmanız gerekir. SEO yapan siteler, kendileri ile ilgili aramalarda ilk sayfalarda ve üst sıralarda çıkabilirler. Bu durumda, web sitenize giren kullanıcı sayısı artar ve siteye kullanıcı çekmek için reklam da yapmış olmazsınız. 

Psikolog Reklamı İçin Neden Pazarlama Ajansı ile Çalışmalısınız?

Psikolog reklamı için dijital pazarlama ajansı ile çalışmanızın bazı avantajları şunlardır:

  1.  Psikologların Zaman Tasarrufu: Pazarlama ajansları, psikologların reklam ve pazarlama işleriyle uğraşmalarına gerek kalmadan, daha fazla müşteriye odaklanmalarını kolaylaştırabilirler. Ajanslar, psikologların reklam ve pazarlama kampanyalarını yürütmelerine yardımcı olurken, psikologların işlerine odaklanmaları için daha fazla zaman yaratırlar.
  2. Daha Geniş Bir Kitleye Ulaşım: Pazarlama ajansları, psikologların daha geniş bir kitleye ulaşmalarını sağlayabilirler. Ajanslar, psikologların hedef pazarlarına ulaşmak için uygun kanallar seçerek, reklamları farklı platformlarda göstererek, etkili bir şekilde psikologlarla hedef kitleler arasında köprü oluşturabilir.
  3. İletişim Stratejisi Oluşturma: Pazarlama ajansları, psikologların marka mesajlarını etkili bir şekilde iletmelerine yardımcı olabilirler. Ajanslar, psikologların müşterilerine nasıl ulaşacaklarını, ne söyleyeceklerini, nasıl davranacaklarını ve markalarının ne kadarını paylaşacaklarını belirlemelerine yardımcı olurlar.
  4. Teknik Bilgi ve Yetenekler: Pazarlama ajansları, psikologların reklam ve pazarlama süreçlerinde kullanabilecekleri en son teknolojileri ve teknikleri bilirler. Ajanslar, psikologların hedef pazarlarını doğru şekilde analiz etmelerine, reklam kampanyalarını optimize etmelerine ve diğer teknik zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilirler.

Current Works, sizin için psikolog pazarlaması veya bilinen ismi ile psikolog reklamı yapabileceğiniz zemini oluşturur. Herhangi bir kanuni engele takılmadan, size çok sayıda hizmet arayanın ulaşabileceği, etkili bir dijital pazarlama zeminini; web siteleri, arama motorları, sosyal medya, video platformları ve daha pek çok platformu kullanarak sunabiliriz.  Bizimle iletişime geçerek size özel detaylı bilgi alabilir ve hemen hizmet almaya başlayabilirsiniz.

Kaynak:

https://www.mdconnectinc.com/medical-marketing-insights/optimizing-hospitals-online-presence-content

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir