Skip to content
Video Prodüksiyon

Pre-prodüksiyon Nedir? Aşamaları Nelerdir?

Teknolojinin ilerlemesiyle pazarlamacılık faaliyetleri çeşitlilik kazandı. Öyle ki insanlar ellerindeki telefonlarla dahi reklamlar çekip pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu faaliyetler, bu kadar kolay ilerletilebilmesine karşın belirli adımlar geliştirilir.

Çekilen reklam videolarının adımları şu şekildedir; Pre-prodüksiyon, üretim (prodüksiyon), Post-prodüksiyon. Bu adımlar içinden Pre-prodüksiyon nedir? Aşamaları nelerdir? bu yazıda anlatılacaktır.

Video hazırlama aşamalarından olan pre-prodüksiyon aşaması, çekilecek video reklamın kurgu, yani planlama aşamasıdır. Bu aşamada reklam videosunun süresi, içeriği gibi hususların tasarlanır.

Kısaca bu aşamada video içerisinde yapılacak veya olacak her türlü olay planlanır. Dolayısıyla Prodüksiyon işinin temelinin oluşmasını sağlayan aşamadır.

Pre-Prodüksiyon Nedir?

Pre-Prodüksiyon, yapım işlemleri başlamadan önce sürdürülen ön hazırlık sürecidir. Bu aşamada yapımla ilgili tüm planlama işlemleri ve alternatif değerlemeler yapılır. Pre-Prodüksiyon bir yapımın ihtiyacının ortaya çıkmasından sonra gelişen ilk aşamadır. Bu aşamada öncelikle yapımın detayları belirlenir. Bütçeden yapıma ya da yapımdan bütçeye gidecek bir maliyet değerlendirmesi yapılır.

Bir yapımın detaylarına bağlı olarak bütçe değişebilir. Bununla birlikte yapım için ayrılmış sabit bir bütçe olabilir. Bu değerlendirme yapılarak yapımın detaylarına bu aşamada karar verilecektir. İş için gerekli olan insan gücü, makine ve teçhizat, çekim ortamı gibi gereksinimlerin karşılanmasına yönelik fiyat teklifleri alınarak, alternatifli bir yol haritası oluşturulur. Pre-Prodüksiyon sürecinde son adım, alınacak hizmetler ve ürünler için tedarik eden kişi ya da firmaların fiyat tekliflerini almaktır.

Pre-Prodüksiyonun Aşamaları

  • Video amacı: Çekilecek videonun amacı bu aşamada belirlenir. Hedef kitleye iletilecek mesajın ve video ile hitap edilecek kitle belirlenir.
  • Bütçe: Bu aşamada yayınlanması planlanan reklam için ayrılacak bütçe ayrılır. Bu aşama, firmaların en çok dikkat etmesi gereken aşamalardandır. Reklamların özellikleri ve niteliklerinin bilinerek bütçeye karar verilmesi önem arz eder.
  • Olanaklar: Yayınlanacak videonun çekileceği ortamın çevresel olanakları ve belirlenir. Dolayısıyla bu olanaklar çerçevesinde reklam beklentileri şekillendirilir.
  • Reklam hikâyesi: Çekilen reklamların müşteri ile duygusal bir bağ kurması önemlidir. Bunun nedeni ise duyguların sevk gücünün daha yüksek olmasıdır. Bu hususta müşteriye marka sadakati kazandırılmak istenir.
  • Zaman planlaması: Bu aşamada video reklamın kurgulanacağı, çekileceği, yayınlanacağı zamanlar belirlenir. Bu planlar doğrultusunda hareket edilir. Bu aşamanın iyi planlanması reklamdan Maksimum verim almayı sağlar.
  • Senaryo: Videonun ilerleyişi için yazılan senaryolar çok önemlidir. Belirli bir plan dâhilinde işlenmeyen reklamlar hiç istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bundan dolayı bir senaryo oluşturmak, oluşturulan bu senaryonun iyi bir şekilde planlanarak reklamın ilerletilmesi önem arz eder.
  • Ekip ve araçlar: Reklam çekiminde görev alacak kişiler ve o kişilerin kullanacakları araçların belirlenmesi gerekir. Bu doğrultuda iş bölümü ve görevlendirmeler yapılır. Bu hususta yapılacak olan işler daha hızlı ve sağlam olması sağlanır.
  • Mekân: Bu aşama video reklamın çekileceği mekân belirlenir ve önceki tüm aşamaların hepsi bu mekânda kurgulanır.

Ön prodüksiyon yani pre-prodüksiyon bir projenin çekim için hazırlık yaptığı zamandır. Ön yapım sırasında ekip bir çekim programı oluşturur ve bütçeler üzerinde çalışır.

Ön üretim, üretime hazırlık sürecidir ve çoğu proje için gereklidir. Buna rağmen, her proje için ön üretim gerekli değildir ve her zaman gerekli değildir. Bununla birlikte, yapım öncesi, film yapımının hala önemli bir parçasıdır.

Çekim Programı ve Diğer Süreçler

Yapım öncesi, ekip bir çekim programı oluşturur ve bütçeler üzerinde çalışır. Bu gereklidir çünkü bir film yapmanın ilk adımıdır. Çekim programı, her sahnenin ne zaman çekileceğini ayrıntılarıyla gösterir.

Aynı zamanda aktörleri, karakterlerini ve hikâye çizgisini de içerir. Bütçe, film için oyuncuların maaşları, film setleri ve ekipman kiralama gibi maliyetlerin bir listesini sağlar. Aynı zamanda yapım şirketinin kâr marjını da içerir.

Bu bilgi, üretim ekibinin projelerine ne kadar para harcamaları gerektiğini belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca, yetersiz kalırlarsa bitirmek için yeterli paraları olup olmadığını bilmelerine yardımcı olur.

Yapım öncesi, yapım ekibi resimli taslaklar oluşturur ve bir çekim planı oluşturur. Storyboard’lar, sahnelerin filmde nasıl göründüğünü gösteren çizimler veya resimlerdir.

Her sahneyi tek bir görüntü olarak gösterirler, böylece son filmde nerede görüneceğini belirlemek kolaylaşır. Her storyboard, her sahneden önce, sırasında ve sonrasında neler olduğu hakkında bilgi içerir.

Çekim planı, her sahnenin nerede çekileceğini ve onu kimin çekeceğini detaylandırıyor. Bu bilgi, yapım ekibinin ekranda gerçekçi görünmesi için her sahnenin nerede çekileceğine karar vermesine yardımcı olur.

Ayrıca, aksiyonun doğal ve spontane görünmesi için her sahneyi nasıl çekeceklerine karar vermelerine yardımcı olur.

Prodüksiyon öncesi faydalı olsa da her proje için gerekli değildir. Bazı film yapımcıları, ön prodüksiyonun çok yararlı olduğunu düşünmüyorlar. Çünkü bunun, bir projenin zaten yoğun olan programına yalnızca gereksiz işler eklediğine inanıyorlar.

Çoğu projenin çekime başladıklarında zaten bir programı ve bütçesi olduğu için ön prodüksiyonun gerekli olmadığına inanıyorlar. Zaten yoğun bir programa iş eklemek yerine, ön prodüksiyon, prodüksiyon kararlarını düzene sokarak işleri basitleştirmeye yardımcı olabilir.

Bütçeleme

Yalnızca kamera ekibi için olsa bile, herhangi bir prodüksiyonun parçasıdır. Kamera operatörlerinin bir bütçe oluşturmasına veya bunu onlar için başkasına yaptırmasına gerek yoktur, çünkü sette tüm görsel efektleri onlar yaratır.

Kamera operatörleri sette tüm görsel efektleri oluştursalar da malzeme ve ekipman için ne kadar para harcamaları gerektiğini bilmeleri için yine de bütçelere ihtiyaçları var. Bütçe oluşturmak, film yapmakla ilgilenen herkesin işini düzgün yapmak için yeterli paraya sahip olmasını sağlar.

Bir çekim programı oluşturmak

Yalnızca aynı anda bir proje üzerinde çalışan birden fazla ekip olduğunda gereklidir. Örneğin, bazı filmler birden fazla sete ihtiyaç duyar, çünkü farklı sahneler farklı yerlerde veya hikâye çizgisinde farklı zamanlarda gerçekleşir.

Bir çekim programı oluşturmak, film yapmakla ilgilenen herkesin acele etmemeleri veya işleri yetersiz veya eksik yapmamaları için yeterli zamana sahip olmalarını sağlar.

Buna rağmen, ön prodüksiyon hala film yapımının önemli bir parçasıdır çünkü üretim sırasında her şeyin yolunda gitmesini sağlar. Bazı insanlar ön prodüksiyonun her proje için gerekli olmadığını, ancak bazı durumlarda yine de yararlı olabileceğini düşünüyor.

Diğerleri, bütçelemenin yalnızca kamera operatörleri için olduğuna inanıyor, ancak aynı anda bir proje üzerinde çalışan birden fazla ekip olduğunda bir çekim planı oluşturmanın hala gerekli olduğuna inanıyor.

Her iki yaratılış hikayesi de kamera operatörleri kendileri oluşturmasalar bile, bütçe ve çekim planları oluşturmanın neden hala yararlı olduğunu göstererek, prodüksiyon öncesi filmin film yapımı için gerçekten ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çoğu kişinin bildiği gibi, ön prodüksiyon, ‘ana çekim başlamadan önceki dönem’ olarak tanımlanır.

Elbette bu dönem, üretim planlamasının tüm yönlerini kolaylaştırmak için vardır; ancak bu terim genel olarak uygulanamaz çünkü her proje kendine özgü bir planlama gerektirir.