Pazarlama Nedir, Yöntemleri Nelerdir?

Pazarlama Nedir, Yöntemleri Nelerdir?

Pazarlama, bir ürünün veya hizmetin tüketicilere sunulmadan önce tasarlanması, fiyatlandırılması, tanıtılması ve dağıtılması sürecinde kullanılan stratejilerin ve faaliyetlerin tümüdür. Pazarlama, bir şirketin tüketicilere ihtiyaçlarına uygun ürünleri sunmasını, rekabet avantajı elde etmesini, marka bilinirliğini artırmasını, satışlarını artırmasını ve sonuç olarak karını artırmasını sağlar.

Pazarlama faaliyetleri, şirketin ürün veya hizmetlerinin tüketiciler tarafından talep edilmesini sağlamak için tasarlanır. Bu faaliyetler şunları içerebilir:

 1. Pazar Araştırması: Pazarlama faaliyetlerinin temel taşıdır. Pazar araştırması, tüketicilerin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak için yapılan bir çalışmadır. Pazar araştırması, ürün tasarımı, fiyatlandırma ve dağıtım stratejileri gibi birçok kararın verilmesinde kullanılır.
 2. Ürün Tasarımı: Pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerin tasarımını yapar. Bu süreçte, tüketicilerin beklentileri ve istekleri dikkate alınarak, ürünlerin özellikleri, ambalajı ve markalaşması gibi faktörler belirlenir.
 3. Fiyatlandırma: Pazarlama faaliyetleri, ürünlerin fiyatlandırmasında da rol oynar. Şirketler, tüketicilerin ürünler için ödemeye hazır oldukları fiyat aralıklarını belirlemek için pazar araştırması yaparlar. Ayrıca, fiyatlandırma stratejileri de belirlenir; örneğin, fiyat indirimleri, paketleme veya fiyat farklılaştırması gibi.
 4. Tanıtım: Pazarlama faaliyetleri, ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımı için çeşitli yöntemler kullanır. Bunlar arasında reklamlar, satış promosyonları, sponsorluklar ve halkla ilişkiler yer alır. Bu faaliyetlerin amacı, müşterilerin ürüne veya hizmete ilgi duymasını sağlamaktır.
 5. Dağıtım: Pazarlama faaliyetleri, ürünlerin müşterilere ulaştırılması için uygun dağıtım kanallarının belirlenmesinde ve yönetilmesinde rol oynar. Bu kanallar, perakende satış noktaları, internet satışı, doğrudan satış ve toptancılar gibi farklı şekillerde olabilir. Şirketler, dağıtım kanallarını seçerken, müşteri taleplerini, maliyetleri ve rekabet koşullarını dikkate alırlar.

Pazarlama faaliyetleri, tüketicilerin ürüne veya hizmete ilgisini çekerek, satışları artırır ve şirketlerin karlılığını sağlar. Bunun yanı sıra, pazarlama faaliyetleri, şirketlerin rekabet avantajı elde etmelerine ve müşteri sadakati oluşturmalarına da yardımcı olur.

Pazarlama Kavramı

Pazarlama kavramı, modern tüketim toplumunun ortaya çıkması ve üreticilerin, ürettikleri ürünleri hedef kitlelere pazarlama ihtiyacının artmasıyla gelişmiştir. Pazarlama kavramının gelişimi, yüzyıllar boyunca süregelen bir süreçtir ve birçok faktörün etkisi altında şekillenmiştir. İşte pazarlama kavramının ortaya çıkışıyla ilgili önemli kilometre taşları:

 • Sanayi Devrimi: Pazarlama kavramının ortaya çıkışı, 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında gerçekleşen Sanayi Devrimi ile bağlantılıdır. Sanayi Devrimi, üretimin seri hale getirilmesiyle birlikte tüketim alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Ürünlerin seri üretimi, daha fazla ürünün daha hızlı bir şekilde üretilmesine ve daha ucuza satılmasına olanak sağlamıştır. Bu da tüketicilerin daha fazla ürüne erişebilmesini kolaylaştırmıştır.
 • Yeni pazar fırsatları: İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında, özellikle ABD’de, yeni pazarlama fırsatları ortaya çıkmıştır. Örneğin, elektrikli ışık, telefon, otomobil ve radyo gibi teknolojik yenilikler, yeni ürünlerin tanıtımı ve satışı için yeni pazarlama fırsatları sağlamıştır.
 • Reklam: Reklam, pazarlama kavramının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Reklamın ortaya çıkışı, gazete ve dergi yayıncılarının reklamverenlerden gelir elde etmek için reklam yayınlamaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. Bu da üreticilerin, ürünlerini tanıtmak için gazete ve dergilere reklam verme ihtiyacını doğurmuştur.
 • Pazar Araştırmaları: Pazar araştırmaları, pazarlama kavramının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. İlk pazar araştırmaları, ABD’de Charles Coolidge Parlin tarafından yürütülmüştür. Bu araştırmalar, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini belirlemek ve ürünlerin bu ihtiyaç ve isteklere uygun olarak üretilmesini sağlamak için kullanılmıştır.
 • Pazarlama Kavramının Doğuşu: Pazarlama kavramı, 20. yüzyılın başlarında doğmuştur. Bu kapsamda pazarlama kavramı, ürün tasarımı, fiyatlandırma, dağıtım, reklam ve satışı kapsayan bir stratejik yaklaşım olarak benimsenmiştir.

Bu yaklaşım, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması, rekabet avantajının elde edilmesi ve üreticilerin daha fazla kar elde etmesi için önemli bir araç haline gelmiştir. Pazarlama kavramı, günümüzde dünya genelindeki birçok şirket tarafından kullanılan temel bir strateji haline gelmiştir.

Pazarlama Karması Nedir?

Pazarlama karması, bir ürün veya hizmetin pazarlama stratejisinin temel bileşenleridir. İyi bir pazarlama karması, doğru ürün veya hizmeti doğru fiyata doğru yerde ve doğru zamanda hedef kitleye sunarak satışları artırmayı amaçlar.

Pazarlama karması genellikle “Ürün, fiyat, yer ve tanıtım (4P)” olarak adlandırılan dört ana bileşen içerir: Pazarlama karması elemanlarının özellikleri şunlardır:

 1. Ürün: Pazarlama karmasının ilk bileşeni üründür. Bir ürünün fiziksel özellikleri, marka değeri, ambalajı, boyutu, ağırlığı, kalitesi ve diğer özellikleri bu bileşenin önemli faktörleridir. Ürün bileşeni, ürünün hedef müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve sunulması sürecini kapsar.
 2. Fiyat: İkinci bileşen fiyattır. Fiyat, bir ürün veya hizmetin maliyetini, kar marjını, rekabeti ve müşteri talebini dikkate alarak belirlenir. Fiyat, tüketicilerin ürün veya hizmeti satın almalarını engelleyebileceği gibi aynı zamanda tüketicilerin satın alma kararını olumlu yönde etkileyebilecek bir faktördür.
 3. Yer: Üçüncü bileşen yerdir. Yer, ürün veya hizmetin satışının gerçekleştirildiği yerdir. Bu bileşen, ürünün veya hizmetin tüketicilere ulaştırılması için kullanılan dağıtım kanallarını, stoklama ve depolama yöntemlerini, dağıtım merkezlerini ve lojistik süreçlerini içerir.
 4. Tanıtım: Son bileşen tanıtımdır. Tanıtım, ürün veya hizmetin hedef kitleye duyurulması için kullanılan pazarlama faaliyetlerini içerir. Reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve satış promosyonları gibi araçlar kullanarak tüketicilerin ürün veya hizmet hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

Tanıtım bileşeni, ürün veya hizmetin marka imajını, farkındalığını, algısını ve satışını artırmayı hedefler. Bu bileşen, pazarlama stratejisinin diğer bileşenleriyle uyumlu olmalıdır ve doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılmalıdır.

Pazarlama Yöntemleri Nelerdir?

Pazarlama, bir ürün veya hizmetin müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için sunulduğu bir işlem olarak tanımlanabilir. Pazarlama, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, ürün ve hizmetlerin tasarımı, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtımını içerir. Pazarlama türleri, bu işlemin farklı aşamalarında kullanılan farklı teknikler ve stratejilerdir. Pazarlama türleri şunlardır:

 1. Hedef kitle pazarlama: Hedef kitle pazarlaması, belirli bir hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış pazarlama stratejileri kullanır. Bu stratejiler, hedef kitlenin yaşına, cinsiyetine, gelir seviyesine, ilgi alanlarına ve diğer demografik özelliklerine dayalı olarak belirlenir.
 2. Bölgesel pazarlama: Bölgesel pazarlama, belirli bir coğrafi bölgedeki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış pazarlama stratejileri kullanır. Bu stratejiler, bölgesel pazarlama araştırmaları kullanılarak belirlenir.
 3. Segment pazarlama: Segment pazarlama, tüketicileri belirli gruplara ayırmayı ve bu gruplara özel pazarlama stratejileri geliştirmeyi amaçlayan bir pazarlama türüdür. Bu gruplar, demografik, psikografik, davranışsal veya coğrafi faktörlere dayalı olarak belirlenebilir. Segment pazarlama stratejileri, her bir gruba özel ürün, fiyat, tanıtım ve dağıtım stratejileri kullanarak tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.
 4. Niş pazarlama: Niş pazarlama, belirli bir niş pazardaki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir pazarlama türüdür. Bu niş pazarlar, belirli bir ürün veya hizmete özel bir ihtiyaç duyan küçük, özel bir tüketici kitlesinden oluşabilir. Niş pazarlama stratejileri, bu küçük tüketici kitlesinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün veya hizmetlerin tasarımı, fiyatlandırması, tanıtımı ve dağıtımı için özel olarak tasarlanır.
 5. Viral pazarlama: Viral pazarlama, sosyal medya, e-posta veya diğer dijital platformlar aracılığıyla tüketicilerin ürün veya hizmetleri arkadaşlarına ve ailelerine tavsiye etmelerini sağlayan bir pazarlama türüdür. Bu pazarlama stratejisi, tüketicilerin ürün veya hizmet hakkında konuşmasını ve bunu paylaşmasını sağlayacak özel içerikler veya kampanyalar kullanarak gerçekleştirilir.

Bu pazarlama türleri, farklı tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı yaklaşımlar ve stratejiler gerektirir. Pazarlama planı hazırlarken, hedef kitlenin kim olduğunu, hangi ihtiyaçlarına cevap vermek istediğinizi ve hangi pazarlama türlerinin bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacağını dikkate almanız önemlidir.

Ayrıca, belirli bir pazarlama türüne karar vermeden önce, seçtiğiniz pazarlama türünün hedef kitlenizi en iyi şekilde nasıl etkileyeceğini ve pazarlama hedeflerinizi en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğini değerlendirmeniz gerekir.

Geleneksel Pazarlama Nedir?

Geleneksel pazarlama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, satışı ve dağıtımı için geleneksel yöntemler kullanılarak yapılan pazarlama türüdür. Bu yöntemler, televizyon reklamları, gazete ilanları, broşürler, dergi reklamları, açık hava reklamları, doğrudan posta, fuarlar ve sponsorluklar gibi geleneksel medya araçlarına dayanır.

Geleneksel pazarlama stratejileri, pazarlama mesajlarını geniş bir kitleye ulaştırmak için çeşitli yollar kullanarak ürün ve hizmetlerin bilinirliğini artırmayı amaçlar. Bu yöntemlerin birçoğu, hedef kitlenin gözünde marka bilinirliğini ve algısını artırmak için büyük bütçeli kampanyalar gerektirir. Örneğin, bir şirketin televizyon reklamı yapması, geniş bir kitleye ulaşmak için milyonlarca dolar harcamasını gerektirebilir.

Geleneksel pazarlama stratejileri, ürün ve hizmetlerin doğrudan tanıtımı için de kullanılabilir. Örneğin, doğrudan posta reklamları veya satış elemanları aracılığıyla potansiyel müşterilerle birebir iletişim kurulabilir. Bu yaklaşım, özellikle yüksek fiyatlı ürünler veya hizmetler için etkilidir çünkü müşterilerin önceden bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gerekebilir.

Geleneksel pazarlama stratejilerinin dezavantajları arasında yüksek maliyetler, sınırlı hedefleme ve ölçümleme imkanları, düşük geri dönüşüm oranları ve müşteri memnuniyetinin düşük olması gibi faktörler yer alabilir. Bununla birlikte, geleneksel pazarlama stratejileri hala birçok şirket için etkili bir şekilde çalışabilir ve dijital pazarlama stratejileriyle birlikte kullanılarak daha kapsamlı bir pazarlama stratejisi oluşturulabilir.

Dijital pazarlama stratejileri, sosyal medya, e-posta pazarlama, arama motoru optimizasyonu (SEO) gibi online kanalları kullanarak daha hedefli bir kitleye ulaşmayı ve daha ölçülebilir sonuçlar elde etmeyi mümkün kılar.

Geleneksel ve dijital pazarlama stratejileri arasındaki denge, bir şirketin hedef kitlesiyle en etkili şekilde iletişim kurmasını sağlayabilir. Bu nedenle, bir şirketin pazarlama stratejisini oluştururken, ürün veya hizmetin özellikleri, hedef kitle, bütçe ve öncelikleri dikkate alarak bir karar vermesi önemlidir.

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama, internet, mobil cihazlar ve diğer dijital kanallar aracılığıyla ürün veya hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması ve satışını yapmak için kullanılan bir pazarlama stratejisidir. Geleneksel pazarlama yöntemlerine kıyasla, dijital pazarlama daha ölçülebilir, hedeflenmiş ve etkili sonuçlar elde etmek için daha uygun maliyetlidir.

Dijital pazarlama stratejileri, birçok farklı araç ve taktikler kullanarak uygulanabilir. Bunlar arasında arama motoru optimizasyonu (SEO), arama motoru reklamcılığı (SEM), sosyal medya pazarlaması, e-posta pazarlaması, içerik pazarlaması, affiliate pazarlama ve mobil pazarlama gibi yöntemler yer alır. Dijital pazarlamanın faaliyet alanları:

 • SEO, web sitenizin arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) daha yüksek sıralamalarda yer almasını sağlamak için web sitenizi optimize etmek anlamına gelir. Bu, belirli anahtar kelimeleri hedefleyerek içerik oluşturmak, backlink inşa etmek ve web sitenizin teknik yapısını geliştirmek gibi çeşitli teknikler kullanılarak gerçekleştirilir.
 • SEM, arama motorlarındaki reklamları kapsar ve bu reklamların görüntülenme sıklığı ve sıralaması, belirli anahtar kelimelere tıklama başına ödeme (PPC) sistemi kullanılarak belirlenir.
 • Sosyal medya pazarlaması, sosyal medya platformlarını kullanarak ürün veya hizmetlerinizi tanıtmayı içerir. Bu, organik olarak takipçilerinizi artırmak, ödemeli reklamlar kullanarak hedeflenmiş kitlelere ulaşmak veya influencerlarla iş birliği yaparak pazarlama stratejinizi genişletmek gibi farklı yollarla gerçekleştirilebilir.
 • E-posta pazarlaması, hedeflenen müşterilere e-postalar yoluyla mesajlar göndermek anlamına gelir. Bu, promosyonlar, indirimler veya yenilikler gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
 • İçerik pazarlaması, potansiyel müşterilerinize değerli, bilgilendirici veya eğlenceli içerikler sağlayarak marka bilinirliğini artırmayı ve müşterilerin sadakatini kazanmayı amaçlar. Bu, blog yazıları, videolar, infografikler, podcast’ler gibi çeşitli içerik formatları kullanarak gerçekleştirilebilir.
 • Affiliate pazarlama, ürün veya hizmetlerinizin tanıtımını, diğer web siteleri veya işletmeler tarafından yapılması anlamına gelir. Bu yöntemde, bir anlaşma yaparak, belirli bir ürün veya hizmet için satış yapılması durumunda belirli bir komisyon ödenir.
 • Mobil pazarlama, mobil cihazlar aracılığıyla pazarlama faaliyetlerini ifade eder. Bu, mobil web sitelerinin optimize edilmesi, mobil uygulamaların kullanımı, SMS pazarlaması, mobil ödemeler gibi yöntemleri içerir.

Dijital pazarlama stratejileri, işletmenizin hedef kitlesine ulaşması, satışları ve marka bilinirliğini artırması için oldukça etkili bir araçtır. Ancak, stratejilerin başarısı için doğru hedef kitle seçimi, uygun kanalların seçimi, düzenli analizler ve optimize edilmiş kampanyaların yürütülmesi gerekmektedir.

Kaynaklar:

Sustain Web https://www.sustainweb.org/foodcoopstoolkit/marketing/ Erişim Tarihi: 27 Mar 2023, 15:14

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir