Pazarlama Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Pazarlama Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Pazarlama planı, bir ürün veya hizmetin pazarlanması sürecini ve hedef kitlenin belirlenmesini, pazar araştırması yapılmasını, rakiplerin analiz edilmesini, pazarlama stratejilerinin ve fiyatlandırma politikalarının belirlenmesini, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanmasını, satış ve satış sonrası desteğin yapılmasını içeren bir yapılandırılmış dökümandır.

Pazarlama planı, ürün veya hizmetin pazarlanması sürecinin tüm aşamalarının detaylı bir şekilde belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar. Pazarlama stratejileri ve fiyatlandırma politikaları, hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine göre belirlenir ve pazarlama faaliyetleri bu stratejilere uygun olarak yürütülür. Ayrıca, pazar araştırması yapılarak rakiplerin analiz edilmesi ve pazarın durumunun değerlendirilmesi de pazarlama planının önemli bir bölümüdür.

Pazarlama Planı Nedir?

Pazarlama planı, bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için belirlediği pazarlama stratejilerini, taktiklerini ve faaliyetlerini tanımlayan bir belgedir. Pazarlama planı, işletmenin pazarlama faaliyetlerini organize etmesine, hedef kitlesiyle iletişim kurmasına, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmasına ve satışlarını artırmasına yardımcı olur.

Bir pazarlama planı aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 • İşletme Analizi: Pazarlama planı, işletmenin mevcut durumunu ve pazarlama hedeflerini anlamak için bir analiz ile başlar. Bu analiz, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini, rakiplerini, pazarlama fırsatlarını ve tehditlerini içerir.
 • Hedef Kitle Analizi: İşletmenin hedef kitlesini belirlemesi ve bu hedef kitlenin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve davranışlarını anlaması gerekmektedir. Bu analiz, işletmenin hedef kitlesiyle nasıl iletişim kuracağını, hangi pazarlama kanallarının kullanılacağını ve hangi mesajların verileceğini belirlemesine yardımcı olur.
 • Pazarlama Stratejisi: Pazarlama planı, işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için izleyeceği stratejiyi belirler. Bu strateji, işletmenin ürünlerini/hizmetlerini nasıl konumlandıracağını, fiyatlandırma stratejisi, dağıtım kanalları ve tanıtım faaliyetlerini içerir.
 • Pazarlama Taktikleri: İşletmenin pazarlama stratejisine uygun olarak belirlediği taktiklerdir. Örneğin, reklam, PR faaliyetleri, dijital pazarlama, satış promosyonları, etkinlikler vb.
 • Pazarlama Bütçesi: Pazarlama planı aynı zamanda işletmenin pazarlama faaliyetleri için ayrılan bütçeyi içerir. Bu bütçe, pazarlama faaliyetlerinin ne kadarına harcanacağını ve hangi taktiklerin öncelikli olduğunu belirler.
 • Ölçüm ve Değerlendirme: Pazarlama planı aynı zamanda işletmenin pazarlama faaliyetlerinin nasıl ölçüleceğini ve başarısının nasıl değerlendirileceğini içerir. Örneğin, satışlar, web trafiği, dönüşüm oranları vb.

Pazarlama planı, işletmenin hedeflerine ulaşmak için bir yol haritası sağlar ve pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar. Ayrıca, işletmenin hedef kitlesine daha iyi ulaşmasına ve onların ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Sonuç olarak, bir pazarlama planı işletmenin başarısı için hayati bir öneme sahiptir ve işletmenin rekabet avantajını sürdürmesine yardımcı olur.

Pazarlama Planında Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Bir pazarlama planı, bir ürün veya hizmetin hedef kitlelerine nasıl tanıtılacağı, satışların artırılacağı ve gelirin artırılacağı konusunda bir strateji belirleyen bir belgedir. Pazarlama planı, ürün veya hizmetin hedef kitleleri, rekabet analizi, fiyatlandırma stratejisi, satış ve pazarlama taktikleri ve pazarlama hedefleri gibi çeşitli bilgileri içermelidir. Aşağıda, pazarlama planında yer alması gereken bilgilerin ayrıntıları verilmiştir:

Ürün/Hizmet Açıklaması: Pazarlama planının başlangıcında, ürün veya hizmet hakkında detaylı bir açıklama yapılmalıdır. Ürün veya hizmetin özellikleri, faydaları ve müşterilerin ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı hakkında bilgi verilmelidir.

Hedef Kitle: Pazarlama planının bir sonraki bölümü, ürün veya hizmetin hedef kitlelerini tanımlamalıdır. Bu, potansiyel müşterilerin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, coğrafi konum vb. gibi özelliklerini içerebilir. 

Rekabet Analizi: Pazarlama planında, rakiplerin kimler olduğu, ne tür ürünler/hizmetler sundukları, fiyatlandırma stratejileri, pazarlama taktikleri vb. gibi rakiplerle ilgili ayrıntılı bir analiz yer almalıdır. Bu bilgi, farklılaşma stratejileri oluşturmak için kullanılabilir.

Fiyatlandırma Stratejisi: Pazarlama planında, ürün veya hizmetin nasıl fiyatlandırılacağı hakkında bilgi verilmelidir. Bu durum pazar payını artırmak, kar marjlarını artırmak ve rakiplere karşı rekabetçi olmak için uygun fiyat stratejileri belirlemek için önemlidir.

Pazarlama ve Satış Taktikleri: Pazarlama planında, ürün veya hizmetin pazarlanması ve satılması için kullanılacak taktiklerin ayrıntıları yer almalıdır. Bu, reklam stratejileri, sosyal medya pazarlaması, promosyonlar, satış kampanyaları vb. gibi çeşitli taktikleri içerebilir.

Pazarlama Bütçesi: Pazarlama planında, ürün veya hizmetin pazarlama faaliyetleri için tahmini bir bütçe yer almalıdır. Bu durum pazarlama stratejilerinin uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamak için önemli bir role sahiptir.

Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır?

Pazarlama planı, bir ürün veya hizmetin başarılı bir şekilde pazarlanması için gerekli olan tüm unsurların belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar ve böylece şirketin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Pazarlama planının içeriğinde bulunması gereken temel unsurlar şunlardır:

 • Pazar ve hedef kitlenin belirlenmesi: Ürün veya hizmetin pazarlanması sürecine başlamadan önce hedef kitlenin belirlenmesi ve pazar araştırması yapılması gerekir. Hedef kitlenin demografik özellikleri, ihtiyaç ve beklentileri, tercih ettiği kanallar vb. bilgiler toplanmalıdır.
 • Rakiplerin analizi: Pazar araştırması yapılarak rakiplerin ürün veya hizmetleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama faaliyetleri vb. konularının analiz edilmesi gerekir. Bu sayede rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkartılabilir ve ürün veya hizmetin pazarlanması sürecinde bu bilgiler dikkate alınabilir.
 • Pazarlama stratejisi ve fiyatlandırma politikasının belirlenmesi: Hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine göre pazarlama stratejileri belirlenmeli ve fiyatlandırma politikası da bu stratejilere uygun olarak belirlenmelidir.
 • Tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması: Ürün veya hizmetin tanıtımı ve reklamı için gerekli olan faaliyetler planlanmalı ve bu faaliyetlerin maliyeti hesaplanmalıdır.
 • Satış ve satış sonrası desteğin planlanması: Ürün veya hizmetin satışı ve satış sonrası desteğin yapılması için gerekli olan faaliyetler planlanmalıdır.

Bu unsurlar pazarlama planının temelini oluşturur ve başarılı bir pazarlama süreci için gerekli olan tüm aşamaları içermelidir. Tüm bu ayarlamalar yapıldıktan sonra pazarlama planlaması başlayabilir. Pazarlama planlaması şu adımlardan oluşur;

 1. Hedef Kitlenin Belirlenmesi: Pazarlama planı yapmadan önce, hedef kitlenin belirlenmesi çok önemlidir. Hedef kitleyi tanımlayarak, ürün veya hizmetin doğru şekilde pazarlanmasını ve doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlamak mümkündür. Hedef kitleyi belirlemek için araştırmalar, anketler, veri analizleri yapılabilir. Hedef kitlenin demografik özellikleri, beklentileri, ihtiyaçları, alışkanlıkları gibi konular incelenmelidir.
 2. Rakiplerin Analizi: Hedef kitlenin belirlenmesinin ardından, pazarlama planı yapılırken, rakip ürün veya hizmetlerin analiz edilmesi gerekir. Rakip ürün veya hizmetlerin fiyatları, kalitesi, pazarlama stratejileri, hedef kitleye ulaşma yolları gibi konular incelenmelidir. Bu analiz sayesinde, pazarlama planı yaparken, rakip ürün veya hizmetlere göre avantajları ve eksiklikleri belirlemek mümkündür.
 3. Ürün veya Hizmet Tanımı: Pazarlamaya konu olan ürün veya hizmetin tanımı, özellikleri, faydaları, avantajları, fiyatı gibi detayları belirtilmelidir. Ürün veya hizmetin ne olduğu, ne için kullanılacağı, nasıl kullanılacağı, ne gibi faydaları olduğu gibi konular net olarak belirtilmelidir. Bu bilgiler pazarlama stratejisi oluşturulurken yararlı olacaktır.
 4. Pazarlama Stratejisi Belirleme: Hedef kitleyi ve konkurent analizini göz önüne alarak, pazarlama stratejisi belirlenmelidir. Hangi pazarlama araçlarının kullanılması gerektiği, ürün veya hizmetin nasıl pazarlanması gerektiği, hangi hedef kitleye nasıl ulaşılması gerektiği gibi konular belirlenmelidir. Pazarlama stratejisi, ürün veya hizmetin satışını veya bilinirliğini artırmayı hedefler.
 5. Pazarlama Bütçesi Belirleme: Pazarlama stratejisinin belirlenmesinin ardından, pazarlama bütçesi belirlenmelidir. Pazarlama bütçesi, pazarlama araçlarının hangi süre içinde kullanılması gerektiği ve bu araçların maliyetlerinin ne kadar olması gerektiğini belirtir. Pazarlama bütçesi, reklam ve promosyon aktiviteleri, tanıtım etkinlikleri, ürün örnekleri, indirim kampanyaları gibi pazarlama faaliyetlerinin maliyetini içerir.
 6. Pazarlama Aracı Seçimi: Pazarlama stratejisi ve bütçe belirlendiğinde, pazarlama aracı seçimi yapılabilir. Pazarlama aracı seçimi, hedef kitlenin bulunduğu yerler ve hangi araçlarla en iyi şekilde ulaşabileceği göz önünde bulundurularak yapılır. Örneğin, genç bir hedef kitleye ulaşmak isteniyorsa sosyal medya reklamları, gençlerin sık kullandığı platformlar üzerinden yapılabilir.
 7. Uygulama ve İzleme: Pazarlama planı yapıldıktan sonra, pazarlama araçları uygulanmalı ve pazarlama faaliyetlerinin etkililiği izlenmelidir. Hedef kitlenin tepkileri, satış rakamları, marka bilinirliği gibi kriterler ölçülerek pazarlama planının başarısı değerlendirilmelidir. Eğer pazarlama planı beklenen sonuçları vermiyorsa, pazarlama stratejisi ve araçları gözden geçirilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

Pazarlama Planı Nasıl Olmalıdır?

Yukarıdaki adımlar, pazarlama planı yapmak için önemli olan temel adımlardır. Pazarlama planı, bir ürün veya hizmetin pazarlamasını ve satışını artırmayı amaçlar. Pazarlama planı yaparken, hedef kitleyi, rakip analizini, ürün veya hizmet tanımını, pazarlama stratejisi ve bütçesini, pazarlama araçlarını ve uygulamayı ve izlemeyi göz önünde bulundurmak önemlidir. Tüm bu adımları uygularken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır;

 • Hedef Kitle: Pazarlama planı yaparken, hedef kitleyi iyi tanımak ve anlamak önemlidir. Hedef kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, gelir düzeyi, beklentileri gibi demografik ve psikografik özellikleri çok iyi bilinmelidir. Hedef kitleye ulaşmak için hangi pazarlama araçlarının kullanılması gerektiği, hedef kitlenin hangi zamanlarda ve hangi yerlerde bulunduğu gibi konular da değerlendirilmelidir.
 • Rakip Analizi: Pazarlama planı yaparken, rakip firmaların pazarlama stratejileri, faaliyetleri ve pazar payları da analiz edilmelidir. Rakip firmaların hangi pazarlama araçlarını kullandığı, hedef kitleyi nasıl tanımladığı, pazarlama bütçesinin ne kadar olduğu gibi konuların bilinmesi rakiplerle rekabet edebilmek için önemlidir.
 • Ürün/Hizmet Tanımı: Pazarlama planı yaparken, ürün veya hizmetin özellikleri, faydaları, avantajları, fiyatlandırma ve satış kanalları gibi konuların detaylı olarak tanımlanması gerekir. Ürün veya hizmetin hedef kitleye göre nasıl sunulması gerektiği, ürün veya hizmetin pazarlamasında hangi mesajların verilmesi gerektiği gibi konular da düşünülmelidir.
 • Pazarlama Stratejisi: Pazarlama stratejisi, hedef kitleye ulaşmak, ürün veya hizmetin pazarlaması ve satışını arttırmak için hangi yolların kullanılması gerektiğini belirtir. Pazarlama stratejisi, ürün veya hizmetin farklılaştırılması, fiyatlandırma stratejisi, tanıtım ve promosyon aktiviteleri gibi konuları içerir.
 • Bütçe Belirleme: Pazarlama stratejisinin belirlenmesinin ardından, pazarlama bütçesi belirlenmelidir. Pazarlama bütçesi, pazarlama araçlarının hangi süre içinde kullanılması gerektiği, hangi araçların ne kadar maliyetli olduğu ve pazarlama bütçesi için ne kadar kaynak ayrılması gerektiği gibi konuların belirlenmesini içerir. Bütçe belirleme aynı zamanda pazarlama faaliyetlerinin performansının ölçülebilmesi için de önemlidir. Bu nedenle önemli bir noktadır.
 • Pazarlama Araçlarının Seçimi: Pazarlama araçlarının seçimi, hedef kitleye ulaşmak, ürün veya hizmetin tanıtımını yapmak ve satışını arttırmak için en uygun araçları belirlemek için yapılır. Pazarlama araçları arasında reklam, tanıtım etkinlikleri, satış promosyonları, çevre reklamları, direct mail, e-posta pazarlama gibi farklı araçlar bulunabilir.
 • İzleme ve Değerlendirme: Pazarlama planının uygulanmasının ardından, pazarlama faaliyetlerinin performansını izlemek ve değerlendirmek önemlidir. İzleme ve değerlendirme, pazarlama faaliyetlerinin hedeflenen sonuçları elde etme düzeyini, pazarlama bütçesinin etkililiğini ve hedef kitlenin tepkilerini değerlendirmek için yapılır. İzleme ve değerlendirme sonuçları, pazarlama planının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için kullanılabilir.
 • Sürekli Geliştirme: Pazarlama planı yaparken ve uygularken, sürekli olarak değerlendirme yapmak ve pazarlama stratejisini ve araçlarını gözden geçirmek önemlidir. Pazarlama planı, pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarına göre sürekli olarak geliştirilmeli ve pazar trendleri ve hedef kitlenin beklentileri göz önünde bulundurularak güncellenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir