Medikal Turizm Nedir, Nasıl Yapılır?

Medikal Turizm Nedir, Nasıl Yapılır?

Medikal turizm, bir tedavi olmak isteyen veya bir estetik operasyon yaptırmak isteyen hastaların farklı bir ülkeye giderek tedavi seçeneklerini değerlendirmesidir. İnsanlar bulundukları ülkelerde sağlık hizmetlerinin gelişmemesi veya pahalı olması nedeniyle başka ülkeleri seçmektedir. Diş, göz, estetik, kalp damar tedavisi, eklem ve yardımcı üreme teknikleri gibi birçok konuda medikal turizm tercih edilir.

Türkiye’de medikal turizmde dünyanın en popüler ülkeleri arasında yer alıyor. Gelişmiş cihazlar, son teknoloji ameliyathaneler, başarılı cerrahlar ve uygun fiyatlar ülkemizi medikal turizmde bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Tıp turizmi, termal turizm ya da yaşlı ve engelli turizmi kapsamında sizler de başka ülkede sağlık hizmetlerinden yararlananların oranı oldukça fazladır.

Medikal Turizm Nedir?

Medikal turizm, tüm tıbbi fizyolojik tedavileri içerisine alan bir sağlık turizmi çeşididir. Sistemik hastalıkların tedavisinden dermatolojiye, estetik cerrahiden saç ekimine kadar tüm tıbbi terapiler bu kapsamda yer alır. Medikal turizm, dünyanın en aktif sağlık turizmi çeşidi olarak bilinir ve ülkemizde de durum bu şekildedir. Medikal turizm hemen her hastalığı kapsıyor olduğu için, acentelerin bazılarının segmentasyon yaptıklarını biliriz. Örneğin; bazı sağlık turizmi acenteleri yalnızca saç ekimi hastaları ile çalışırken, kimilerinin estetik cerrahi hastalarına hizmet verdiği görülür. Yüksek kapasiteli sağlık turizmi acentelerinde ise birçok farklı hastalık türüne yönelik ve yine birçok farklı ülkede hizmet verilecek biçimde geliştirilmiş alt yapılar söz konusudur. Bu acenteler, her hastaya ve hemen her ülkeye sağlık turizmi hizmeti verebilir. Tabii bunun için, acentenin akredite edilmiş olması gereklidir.

Medikal Turizminin Nedenleri

Hastaların tedavi olmak gayesi ile seyahat etmelerini farklı nedenleri vardır. Medikal turizmde diş, göz, estetik, kalp damar ve eklem protezleri, kısırlık tedavisi, tüp bebek gibi medikal konular söz konusudur.

Basit testler için ya da bir hastalık konusunda yapılan kontrol ve muayene için de medikal turizm yapan hasta sayısı oldukça çoktur. Hastaların bu turizmi yapmalarına sebep olan genel nedenleri şu biçimde sıralayabiliriz:

  • En önemli neden kişinin kendi ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve uzman insan sayısının az olması ya da hiç olmamasıdır.
  • Ameliyat ve işlemler için uzun bekleme süreleri de çok önemlidir. Bazı durumlarda hastalara yapılacak işlem için çok uzun vadeli süre aralıkları verilmektedir. Hastalar da bu durumu ortadan kaldırmak istediğinde ya da verilen süreyi beklemek istemediğinde medikal turizme başvurmaktadır.
  • Sağlık hizmetleri bazı ülkelerde oldukça pahalıdır ve aynı hizmeti başka ülkelerde daha ucuza almak mümkündür. Böyle durumlarda da hastalar medikal turizme yönelim göstermektedir.
  • Kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi de önem taşıyan medikal turizm nedenleri arasındadır.
  • Son olarak ise hastaların geçirdikleri operasyonun ülkelerinde yayılmasını istememesi nedeniyle medikal turizme yöneldiği gözlemlenmektedir.

Medikal turizmi kullanmak için çok farklı sebepler bulunmaktadır. Temel sebep ise; hastaların daha iyi imkanlar da farklı bir ülkede sağlığı ile ilgili sorunlarını ortadan kaldırmak istemesi ve bu tedavi sürecini en karlı biçimde halletmek istemesidir. 

Medikal Turizm Çeşitleri 

Medikal turizm çeşitleri konusunda ülkemiz son derece gelişmiştir. Ancak sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm hizmetini, medikal turizm olarak kabul etmek gerektiği bazı noktalarda yanlış anlaşılmaktadır. Bu bilgi ile beraber bu turizmi üç ana başlıkta değerlendirmek mümkündür.

Medikal turizm dendiği zaman ilk olarak karşımıza tıp turizmi gelmektedir. Tıp turizmi; hastanın kendi ülkesinde bulunan tıp malzemelerin yetersizliği nedeniyle farklı bir ülkede tedavi görmesidir. Bu tedavi ameliyat geçirmek de olabilmektedir.

Medikal turizmi yapan hastalar, ülkelerinde bulunan hastanelerdeki tedavi ya da ameliyat yöntemlerini yeterli seviyelerde bulmadıklarından ya da daha iyilerini istediklerinden dolayı tıp turizmine başvurmaktadır. En sık yapılan medikal turizm türü olduğu bilinmektedir. 

İkinci bir medikal turizm türü; termal turizmdir. Termal turizm; bedensel sağlık, ruhsal dinlenme için yıllardır şifalı olduğu bilinen termal suların bulunduğu bölgelerde hizmet veren termal tesislerde dinlenmek için yapılan turizm çeşidine denmektedir.

Termal turizmi yapan kişiler, genel olarak bedeninde ağrılar hisseden veya yaş olarak ilerlemiş olan kişilerdir. Ülkemizde oldukça fazla termal su kaynağı bulunduğu için termal turizm de son derece gelişim göstermiştir.

Özellikle soğuk bölgelerde yaşayan ve soğuk sulara yakın olan hastalar tarafından ülkemiz termal turizm için tercih edilen ülkeler arasındadır.

Son medikal turizm çeşidi de yaşlı ve engelli turizmidir. Yaşlı ve engelli turizmi; sosyal aktiviteler ile birlikte uzun süreli konaklamaları, ileri yaşlar için gezi turlarını, yaşlı bakım hizmetlerini, klinik otellerde rehabilitasyon hizmetlerini, engelli bireyler için özel bakım ve gezi hizmetlerini kapsamaktadır.

Hizmet yeri genel olarak klinik oteller, rekreasyon alanları ve tatil beldeleri biçimindedir. Tabi ki hizmet yerleri bu kadar ile sınırlı değildir. Örneğin; farklı olarak yaylalarda da yaşlı ve engelli turizmi yapılmaktadır. Ancak en çok saydığımız üç alanda yaşlı ve engelli turizmi hizmeti sunulmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=m7UzmOUqx2U

Medikal Turizmin Ülkeler için Faydaları Nelerdir?

Yıllara Göre Türkiye'yi Ziyaret Eden Sağlık Turistleri ( kaynak: https://www.ushas.com.tr/en/health-tourism-data/ )
Yıllara Göre Türkiye’yi Ziyaret Eden Sağlık Turistleri ( kaynak: https://www.ushas.com.tr/en/health-tourism-data/ )

Medikal turizm yapılmakta olan ülkelerde tüm yıl boyunca turizm sektörü devam etmektedir. Medikal turizm ile ilgili turist çeken ülkelerde, normalde ekonomik değer taşımayan ama sağlığa yararlı olan doğal varlıkların ekonomik ürün niteliği kazanması gerçekleşmektedir.

Bu turizm çeşidi, bulunduğu bölgeye gelir katmaktadır. Turistlerin yaptıkları harcamalar da gelir artışına katkı konumundadır. Ülkelerin dünya çapında imajını olumlu katkı sağlaması da medikal turizmin ülkeler için faydaları arasında önemli noktalarda yer almaktadır.

Türkiye, coğrafi konumu, sağlık kuruluşları, eğitim almış insan gücü, kaplıcalar ve doğa güzellikleri ile medikal turizm açısından son derece elverişli bir ülkedir. Hem tarihi ve kültürel zenginliği hem de sağlık alanındaki yetkinlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın gözde ülkeleri arasındadır.

Ülkemizde medikal turizm için gelen turist sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu turizm için gelen turistler ülkemize sadece sağlık ile ilgili kalmayıp diğer turizm hizmetlerine de yönelmektedir.

Türkiye’de Medikal Turizm

Ülkemizde kırktan çok uluslararası koşullara uygun olan sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastanelerimiz dünyadaki en yüksek teknolojiyle donanmış hastaneler arasında bulunmaktadır.

Türkiye de pek çok hastanede, hastalar için onkolojik tedaviler, kalp cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi, göz ve dişte ileri teknoloji de sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Yine bu hastanelerde robotik cerrahi, kemik iliği ya da organ nakli gibi zor işlemler de uygulanmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı bünyesinde 7 gün 24 saat çalışan ve birkaç dil bilen acil durumlarda 112 numaralı hat üzerinden ve hastanelerden uluslararası tercümanlık hizmeti veren çalışanlar da vardır.

Ayrıca bütün doktorlar, mesleki zorunluk sigortası yaptırmak zorunluluğu ile işe başlamaktadır. Bu sigorta sayesinde herhangi bir tıbbi hata veya sıkıntılı bir durum karşısında hastaya sigorta tarafından tazminat ödenir. Yapılan bu sigorta, hastalara güven aşılayan bir uygulamadır.

Bütün hastaneler, ulusal koşullara göre hizmet sunmaktadır ve sağlı kuruluşları yılda iki kez olarak denetlenmektedir. Medikal turizm ile ilgili yapılan bütün işlemler kanun gereği sağlık bakanlığının gözetimindedir.

Ülkemizde yaşayan tüm insanların tamamı zorunlu olarak sağlık sigortasına sahiptir. Bu nedenden dolayı tüm vatandaşlarımız hem özel hastane hem de kamu ve üniversite hastanesinde kolaylıkla hizmet almaktadır.

Hastanelerde yapılan ameliyat sayıları, donanımlar ve kaliteli insan sayısı ile ilgili verileri kişilere göstermektedir. Özellikle bazı hastanelerimizde uzun yıllardır hizmet verilmektedir ve burada çalışan doktorlar uzun yıllardır mesleğin içerisindedir.

Dolayısıyla bu hastanelerde oldukça fazla ameliyat yapılmıştır. Bu yüzden bahsettiğimiz hastanelerin çok birikimli ve tecrübeli sağlık kuruluşları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanı sıra son on yıl içinde yapılan özel ve kamu hastaneleri teknolojik donanımı ve fiziki şartları dolayısıyla batı ülkelerini asla aratmamaktadır. 

Ayrıca termal turizm olarak kaynak açısından dünyada 7. , Avrupa’da ise 1. sırada yer almakta olan bir ülkeyiz. Ülkemizde termal turizm alanında çok donanımlı ve köklü termal oteller hızla inşa edilmekte olup termal otel yatırımcıları için birçok teşvik söz konusudur.

Sonuçta ülkenin iklimini, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel bölgelerini hastanelerimizdeki en üst standartlardaki sağlık hizmetleriyle birleştirerek tüm dünyaya sunmamız söz konusudur.

Kaynakça:

https://www.news-medical.net/health/What-is-Medical-Tourism.aspx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir