marka sadakati nedir, marka sadakatini etkileyen faktörler nelerdir

Marka Sadakati Nedir, Nasıl Ölçülür?

Dünya üzerinde alışverişin yeri oldukça büyüktür. Bu alışverişleri yaparken dikkat edilen hususlardan birkaçı şunlardır;

  • Ürünün kalitesi,
  • Nerede üretildiği,
  • Nasıl yapıldığı,
  • Neyden yapıldığı
  • En önemlisi markasının ne olduğu.

Daha önce bilinmeyen markadan yapılacak alışverişler müşterileri kısmen tedirgin edebilir. Bu tedirginliği sebebi alınan ürünün bozuk, eksik, imalat hatası içerme ihtimalidir.

Bu yüzden herkes tarafından bilinen ve alışılagelmiş markalardan yapılan alışverişlerde daha rahat davranılmaktadır. Bu anlamda müşterinin endişesinin giderilmesi için de marka sadakati oluşturulmalıdır.

Müşteriler rahat hissetmek isterken markalar da herkesçe bilinen bir marka haline gelerek müşterilerdeki bu endişenin ve tedirginliğin giderilmesi için uğraşırlar. Bunun için de müşterilere güven vermeye çalışarak satışlarını arttırma hedefindedirler.

Markanın satışları arttıkça hitap edilen kitle şekillenmeye başlar. Bu aşamadan sonra bu kitle içerisinden hangi güruhun bu markadan en fazla alışveriş yaptığı anlaşılır.

İşte bu güruh markaya güvenen ve alışverişini bu nedenle devam ettiren güruhtur. Yani marka, bu kesimin güvenini kazanmıştır.

Marka sadakati bu anlamda müşterilerin sıkça alışveriş yaptığı ve bu alışverişlerle markaya karşı bir bağlılık duygusu beslediğini ifade eder. Bu sadakate sahip müşteriler markaların pazarlama ayağı için çok önemlidir.

Nedeni ise şudur; markaya karşı bir bağ besleyen müşteriler çevresindeki insanlara da bunu yansıtırlar. Dolayısıyla bu müşteriler bir tür reklamcılık görevi üstlenirler. Üstelik markalar bu reklam için bir bedel de ödemezler.

Marka Sadakati Nedir?

Marka sadakati, bir tüketicinin, rakiplerinin onları ikna etme çabalarına rağmen, aynı şirket tarafından üretilen bir ürünü tekrar tekrar satın almayı seçmesidir. Örneğin, bazı müşteriler her zaman Pepsi satın alırken, diğerleri her seferinde Coco-Cola satın alacaktır.

Marka sadakati genellikle algıya dayanır. Müşteriler, mevcut diğer ürünlerden daha üstün olarak algıladıkları için sürekli olarak aynı ürünü satın alacaklardır.

Marka sadakati, benzer ürün veya hizmetler sunan rakiplerine rağmen, müşterilerin aynı markadan tekrar tekrar satın almaya devam etmeleridir. Müşteriler yalnızca aynı markadan ilgi çekmeye ve satın almaya devam etmekle kalmaz. Aynı zamanda o markaya karşı olumlu duyguları da ilişkilendirirler. Marka sadakatinin, müşterilerin markanızı, eylemlerini ve değerlerini nasıl algıladıklarıyla çok ilgisi vardır. Ayrıca müşteri sadakatini korumaya ve geri satın alma oranlarını artırmaya yardımcı olmanın önemli bir yoludur.

Marka Sadakati Nasıl Ölçülür?

Marka sadakati endeksi, müşterinin davranışlarının izlenmesi ile ölçülebilir. Bunun için geliştirilmiş özel yöntemler bulunur. Bunlar başlıca;

  • Net destek değeri ölçeği,
  • Bağlılık ölçeği,
  • Satın alma hacmi ölçeği ve yeniden satın alma ölçeği

olarak özetlenebilir. Bu ölçümleri yapabilmek için müşterinin birey olarak tanınıyor olması gerekir.

Perakende sektöründe müşteri bağlılık programları, kulüp katılımları gibi araçlarla yapılırken, büyük hacimli işlerde müşteri zaten tanınıyor olduğundan, müşteri ile doğrudan kontak ile ölçüm yapılabilir. İstatistiki verilerin tek başına bu ölçeklerin yorumlanmasında yeterli olduğu söylenemez. Bu veriler, veri analistleri tarafından detaylı olarak analiz edilmeli ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak yorumlanmalıdır.

Marka sadakatini etkileyen faktörler nelerdir?

Marka sadakatini etkileyen faktörler

Marka sadakati, markalar ve müşteriler için önemlidir. Marka sadakati nelerden etkilenir? Hangi yollarla bu sadakat sürdürülebilir hale gelebilir? Bu soruların cevapları bu başlık altında verilecektir.

1- Ürün Kalitesi: Piyasaya sürülen ürünün kalitesi müşteri sadakatini doğrudan etkiler. Zamanla bazı ürünlerin kalitesinin düştüğü gözlenir. Bu durum eğer müşterilerin güven duyduğu bir markada gerçekleşmişse bu durum müşterileri olumsuz etkiler.

Kalitenin yüksek olması sadakatli müşteri kazandıracaktır. Fakat bu sadakat eğer ürün kalitesinde bir düşüş yaşanırsa kaybolacaktır.

2- Tatmin: Bu madde diğer maddelerin genelini kapsamaktadır. Çünkü bir alışveriş yapıldığında yaşanan bir olumsuzluk o marka ve alışverişteki müşteri tatminini olumsuz etkiler.

Eğer alınan ürün müşteriyi her yönüyle tatmin ettiyse müşteri o alışverişi tekrarlayabilir. Bu da markalar için potansiyel müşterilerin kazanılması demektir.

3- Ürün Fiyatları: Müşteriler için önem arz eden konulardan bir de fiyatlardır. Fiyatların rakip firmalardan birine göre daha yüksek olması genellikle daha kaliteli olduğu algısını yaratır.

Eğer görece kaliteli ürün üretiliyorsa sadık müşteriler için bu tatmin oluşu etkilemeyecektir. Fakat hiç alışveriş yapmamış müşteriler için bu risk olarak görülebilir. Fiyatların ürün kalitesini yansıtması bu hususta oldukça önemlidir.

Genellikle teknolojik aletler gibi ürünler kısa olmayan zaman dilimlerinde kullanılır. Bu tür ürünlerin fiyat-performans ürünü olması müşteriler için önemlidir. Eğer işlev bakımından alınan verimin karşısında ödenen ücret uygun ise satın alınan ürün fiyat-performans ürünü olarak nitelendirilir.

4- İmaj: Bu faktör genel olarak görüntüyü ifade eder. Alışveriş yapılan markanın kitleler üzerinde bıraktığı etkiyi açıklar. Alışverişlerin önemli bir kısmını telefon alışverişlerinden oluşur.

Telefon markaları içerisinde imajı en sağlam olan markalardan biri Apple’dır. Bu marka telefonların özellikleri kullanıcıları tarafından göz ardı edilemez. Fakat bunun yanında daha önemli olan bir kısım telefonların arka taraflarında bulunan Apple logosudur.

Bu faktör kapsamında bir diğer örnek ise içecekler içerisinde verilebilir. Her gün tüketilen içeceklerden olan kola için ilk tercih genellikle Coca Cola olmaktadır.

Bunun yanında ayrıca kola içeceğini üreten farklı markalar da bulunmaktadır. Fakat bu markalar daha az tercih edilmektedir. Bunun sebebi Coca Cola’nın tadı ve kitleler üzerinde oluşturduğu imajdır.

Sözü edilen markaların müşteriler tarafından tercih edilmesi başarılarını gösterir. Bu başarılar ise marka imajından ayrı düşünülemez.  Yapılan reklamlar ve müşterilere sağlanan sürdürülebilir güvenlerle bu markalar bu noktalara ulaşmışlardır.

5- Yeterlilik: Bu faktör içerisinde alışveriş sürecinin geneli ele alınır. Bu süreçte müşterinin yaşayabileceği olası sorunlarda, oluşabilecek iade veya değişim durumlarında gerekli yardımı ve dönütü sağlayabilmesi önemlidir.

Bu etkenler müşterinin yaptığı alışverişlerde müşteriye güven sağlamaktadır. Bu sağlanan güven de marka sadakatini olumlu etkiler. Bu etkinin yanı sıra potansiyel müşterilerin kazanılmasını da sağlar.

6- Ödül ve Promosyon: Gerçekleştirilen alışverişler sonrasında müşterilere verilen Promosyon ve ödüller alışverişin devamı için teşvik demektir. Bu teşvikler sonucunda müşteri alışverişi tekrarlar ve markanın onu önemsediği düşüncesine kapılır.

Bu düşünce sonrasında markaya olan bağlılık artar. Sağlanan bağlılıkla sürekli bir alışveriş oluşturma şansı yakalanabilir.

Yukarıda sıralanan bütün faktörler müşteri memnuniyeti ve marka sadakatini sağlamak için önemli faktörlerdir. Bu faktörlere dikkat edildiği ve uygulandığı takdirde alışveriş miktarları ve markaya bağlı olan kitle genişliği artacaktır.

Marka sadakatinin önemi nedir?

Marka sadakatinin en önemli taraflarından biri bu kavramın müşterinin markaya duyduğu duygusal bağı ifade etmesidir. Bu bağlılıkla birlikte müşteriler bu markalardan vazgeçemez ve sürekli alışveriş yaparlar.

Markanın üzerine bu noktada sürdürülebilir bir güven sağlamak düşmektedir. Çünkü eğer bu bağlılık müşteri tarafında hasar görürse tekrar sağlanması imkânsız bir hal alır.

Marka sadakati marka açısından piyasa içinde çok önemlidir. Piyasada rakip markalar arasında hep bir adım ileride bulunmayı sağlamaktadır. Marka sadakatine sahip müşteriler zaman zaman markanın savunuculuğunu görevini dahi üstlenirler.

Dolayısıyla gerçekleşen belirli hatalar görmezden gelinir bu müşteriler tarafından ve hatta savunulur. Bu eylemler de piyasada markayı bir adım öne çıkarmaya yarar.

Marka sadakati nasıl sağlanır?

Marka sadakati oluşturmak piyasada var olmak isteyen ve ileriyi hedefleyen her markanın ulaşmak istediği noktalardandır. Bu doğrultuda uygulanacak stratejiler ve planlanan eylemler çok iyi tasarlanmalıdır.

Marka sadakatinin sağlanması her marka için uzun yıllar reklam yatırımları gerektirmektedir. Bunun yanında kaliteli ürün imalatı ve bu ürünlerin satılacağı uygun pazarlar bulunmak zorundadır. Bu pazarlar bulunduktan sonra hitap edilen kitle iyi belirlenmeli ve o kitleye uygun satış stratejileri geliştirilmelidir.

Hitap edilen kitlenin dönüşlerine göre gerekli ürün güncellemeleri ya da yenilemeleri yapılabilir. Bu etkileşim içerisinde reklam yapmak büyük rol oynamaktadır. Örneğin; eğer genç bir kesime hitap ediliyorsa sosyal medya etkileşimi gayet uygun bir yoldur.

Markaya karşı bir sadakat oluşturulmak isteniyorsa piyasa bünyesinde kendini ispatlamış bir marka olunması gerekmektedir. Eğer piyasa başarısı yakalanmış ve marka ismi artık ün kazanmışsa yeni bir marka stratejisi oluşturulmalıdır. Bu aşama marka sadakatinin oluşması için bir adımdır.

Markanın müşteri önüne sunduğu hizmetler birden fazla olabilir. Bu işler içinde farklı dallardan kısmen memnun olan müşteriler bulunacaktır. Ancak bu işlerin hepsiyle birlikte ilgilenmek kalitenin zamanla düşmesine yol açabilir. Bu düşüş de müşterilerin kısmi olan memnuniyetini daha da azaltabilir.

Marka sadakatine karşı olumsuz bir etki yaratacak olan bu etkiden ötürü markanın en iyi yaptığı işin hangisi olduğuna karar vermesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra en iyi yapılan işe başlanarak o iş alanında maksimum müşteri memnuniyeti hedeflenmelidir.

S.S.S.

Marka Sadakati Neden Önemlidir?

Marka sadakati kendi kendini güçlendiricidir. Sadık müşteriler sadece markayla daha fazla harcama yapmakla kalmaz, aynı zamanda markayı arkadaşlarına ve ailelerine de tavsiye eder. Bu kendini güçlendirme, marka sadakatinin daha da fazla marka sadakati yaratabileceği ve bir şirketin rekabet avantajını daha da sağlamlaştırabileceği anlamına gelir.

Marka Sadakatinin Etkisi Nedir?

Marka sadakati uzun vadeli büyümenin anahtarıdır. Accenture'ın çalışmasına göre, tüketicilerin çoğunluğu tüm ihtiyaçlarını karşılayan markalara daha fazla ödeme yapmaya istekli. McKinsey'in sadakatle ilgili bir anketine göre, ücretli bir sadakat programındaki üyelerin % 62'sinin bu markayla daha fazla harcama yapması muhtemel.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir