Marka İletişimi Bölümü Nedir, Mezunu Ne İş Yapar?

Marka İletişimi Bölümü Nedir, Mezunu Ne İş Yapar?

Marketing Communication ya da Türkçe ismi ile marka iletişimi, pazarlama etkinliklerinin bir kısmı olarak tanımlanabilir. Bu etkinlikler arasında

 • Reklam,
 • Promosyon,
 • Satış desteği,
 • Direkt pazarlama,
 • Tanıtım etkinlikleri,
 • Halkla ilişkiler,
 • Branş stratejisi,
 • Pazarlama araştırması

gibi aktiviteler bulunabilir.

Üniversitelerde, marka iletişimi bölümleri genellikle İletişim, Pazarlama veya İşletme fakültelerinde bulunabilir. Bu bölümlerde, öğrenciler pazarlama iletişimi stratejileri, reklam, promosyon, direkt pazarlama, halkla ilişkiler, branş stratejisi ve pazarlama araştırması gibi konuları öğrenirler. Ayrıca, öğrenciler aynı zamanda yaratıcı yazma, grafik tasarım, sosyal medya yönetimi gibi becerileri de geliştirebilirler. Ülkemizde özellikle son yıllarda bu bölüme sahip olan birçok üniversite açılmış ya da mevcut üniversiteler bünyelerinde marka iletişimi bölümü açmışlardır.

Üniversitelerin Marka İletişimi Bölümü, bir üniversitenin bünyesinde yer alan ve marka iletişimi, pazarlama ve reklam alanındaki eğitim ve araştırmaları konusunda odaklanan bir fakülte ya da bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, markaların tanıtımı, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, müşteri ilişkilerinin yönetimi, medya planlaması, reklam yaratımı ve sosyal medya pazarlama gibi konuları öğrenirler. Marka iletişimi bölümü mezunları, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve diğer benzer alanlarda çalışma imkanı bulabilirler.

Marka İletişimi Bölümü Nedir?

Marka İletişimi Bölümü, bir markanın kendisini tanıtmak, hedef kitlesine ulaşmak, marka bilinirliğini artırmak, marka imajını güçlendirmek, ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kullanılan tüm iletişim faaliyetlerinin yönetimini kapsayan bir bölümdür. Marka İletişimi Bölümü, bir organizasyonun pazarlama stratejisi içinde yer alır ve markanın özelliklerini, değerlerini, hedeflerini, hedef kitlelerini belirleyerek, markanın doğru bir şekilde tanıtımını yapar.

Marka İletişimi bölümü, markanın tüm iletişim faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur. Bu faaliyetler arasında reklam, promosyon, halkla ilişkiler, sponsorluk, etkinlikler, dijital pazarlama, içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, kriz iletişimi, kurumsal iletişim, satış destek faaliyetleri ve daha birçok etkinlik yer alabilir. Bu faaliyetler, markanın hedef kitlelerine doğru bir şekilde ulaşmasına ve marka imajının güçlenmesine yardımcı olur.

Marka İletişimi bölümü, markanın pazarlama stratejisi doğrultusunda iletişim kampanyaları hazırlar ve uygular. Bu kampanyaların hedefi, markanın hedef kitlelerine ulaşmasını sağlamaktır. Kampanyaların hazırlanması sürecinde, markanın hedef kitlesi, rekabet ortamı, markanın hedefleri ve bütçesi gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Kampanyaların uygulanması sürecinde ise, medya kanalları, reklam ajansları, etkinlik organizatörleri, dijital ajanslar ve halkla ilişkiler ajansları gibi birçok paydaşla çalışılarak, kampanyaların etkili bir şekilde uygulanması sağlanır.

Marka İletişimi bölümü, aynı zamanda markanın imajını korumak ve kriz durumlarına müdahale etmekle de görevlidir. Marka imajının korunması, markanın değerini artırırken, kriz durumlarında hızlı bir şekilde müdahale edilmesi de markanın itibarını korur. Bu nedenle, Marka İletişimi Bölümü, markanın imajını korumak için proaktif bir yaklaşım benimser ve kriz durumlarına karşı hazırlıklı olur.

Marka İletişimi Bölümü Mezunu İş İmkanları

Marka iletişimi bölümü mezunları, geniş bir yelpazede farklı sektörlerde ve pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilirler. Aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

 • Pazarlama ve Reklam

Marka iletişimi bölümü mezunları, bir şirketin pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmekte ve bu faaliyetleri etkileşimli ve etkili hale getirmekte kullanabilecekleri bilgi ve becerilere sahip olurlar. 

Pazarlama, bir ürün veya hizmetin müşterilere sunulması, tanıtılması, değerini belirlemesi ve satılması sürecidir. Bu süreçte, pazarlama uzmanları ve departmanları, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaya çalışırlar ve ürün veya hizmetin bu ihtiyaçları karşılaması için gerekli stratejileri belirlerler.

Bu alanda çalışanlar, şirketin ürün veya hizmetinin pazarlanması, tanıtılması ve müşterilere ulaşması konularında sorumludur. Bunlar arasında:

 1. Ürün veya hizmetin tanıtımı: Ürün veya hizmetin özellikleri, faydaları ve değerleri hakkında müşterilere bilgi vermek.
 2. Pazar araştırması: Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek için pazar araştırması yapmak.
 3. Ürün veya hizmetin fiyatlandırılması: Ürün veya hizmetin fiyatını belirlemek ve müşterilere sunmak.
 4. İletişim stratejisi: Ürün veya hizmet hakkında müşterilere doğru ve etkili bir şekilde bilgi vermek için iletişim stratejisi belirlemek.

Pazarlama uzmanları ve departmanları, bu ve benzeri görevleri yerine getirerek, şirketin ürün veya hizmetinin müşterilere ulaşmasını ve satılmasını sağlar. Reklam ise bir ürün veya hizmetin tanıtımını yapmak amacıyla yapılan tanıtım faaliyetidir. Reklam, insanların farkında olmasını ve ilgisini çekmeyi amaçlar ve genellikle medya veya diğer pazarlama kanalları aracılığıyla yapılır.

Reklam alanında çalışanlar, bir şirketin ürün veya hizmetinin pazarlamasını yapmak için reklam kampanyaları tasarlamak ve yürütmekle sorumludur. Bu çalışanlar, bir şirketin hedef kitlesini tanımlamak, reklam mesajını oluşturmak ve reklam kampanyasını yürütmek gibi farklı görevler üstlenirler.

Reklam alanında çalışanlar, reklam ajansında çalışan reklamcılar, marka yöneticileri, medya planlamacıları, kreatif direktörler, grafik tasarımcılar ve yazarlar gibi farklı pozisyonlar içerebilir. Bu çalışanlar, reklam mesajının hedef kitleye ulaşmasını sağlamak için farklı reklam kanallarını kullanırlar, böylece ürün veya hizmetin tanıtımı yapılabilir.

 • Halkla İlişkiler (PR) 

Marka iletişimi mezunları, şirketlerin müşteri, kamu ve medya ile etkileşimini yönetebilir ve bunun yanı sıra krizi yönetim stratejileri geliştirebilirler. Halkla ilişkiler yaygın olarak PR olarak da bilinir. 

Public Relations (PR), Türkçe karşılığı olarak halkla ilişkiler, bir organizasyonun veya kişinin, toplum veya hedef kitlenin görüşlerini, beklentilerini ve davranışlarını anlamaya çalışması ve bu görüşleri, beklentileri ve davranışları etkilemeyi amaçlayan faaliyetlerini ifade eder. PR profesyonelleri, organizasyonların veya kişilerin imajını olumlu yönde yönetmek, hedef kitleye doğru ve dürüst bir şekilde komünikasyon yapmak, toplumun veya hedef kitlenin görüşlerini ve beklentilerini anlamak ve bu görüşleri ve beklentileri karşılamaya çalışmak gibi görevler üstlenir.

PR, bir organizasyonun veya kişinin, toplumla iletişimini ve ilişkisini yönetmesini amaçlar. Bu, organizasyonların veya kişilerin hedef kitleye doğru ve etkili bir şekilde komünikasyon yapmasını ve toplumun veya hedef kitlenin görüşlerini ve beklentilerini anlamasını sağlar. PR, aynı zamanda bir organizasyonun veya kişinin imajını yönetmesine yardımcı olur ve organizasyonlar veya kişiler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

PR, birçok farklı araç ve teknik kullanır. Bunlar arasında basın bültenleri, basın toplantıları, basın açıklamaları, röportajlar, basın bülteni dağıtımı, sosyal medya yönetimi, etkinlik düzenleme ve tanıtım faaliyetleri bulunur. PR profesyonelleri, bu araçları ve teknikleri kullanarak, organizasyonların veya kişilerin hedef kitleye doğru ve etkili bir şekilde komünikasyon yapmasını ve toplumun veya hedef kitlenin görüşlerini ve beklentilerini anlamasını sağlar.

 • Sosyal Medya Pazarlama

Marka iletişimi bölümü mezunları, sosyal medya platformlarını pazarlama amaçları için kullanabilir ve etkileşimli ve etkili sosyal medya kampanyaları yaratabilirler. Sosyal medya pazarlaması, bir ürün, hizmet veya markanın çeşitli sosyal medya platformlarında tanıtılması sürecini ifade eder. Sosyal medya pazarlamacıları, bu platformlar üzerinden hedef kitleye ulaşmak, marka farkındalığı yaratmak, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve satışları artırmak gibi amaçlar doğrultusunda stratejiler belirler ve uygularlar. Bu stratejiler arasında reklamlar, içerik pazarlaması, influencer pazarlaması, etkileşimli kampanyalar ve analitik gibi farklı yöntemler bulunabilir. Sosyal medya pazarlamacıları ayrıca platformlar üzerinde müşteri yorumlarını takip etmeli, müşteri memnuniyetini ölçmeli ve geliştirmelidir.

 • Medya Planlaması ve Yönetimi 

Marka iletişimi bölümü mezunları, bir şirketin medya planlamasını yapabilir ve bu planı uygulayabilirler. Ayrıca medya ajansları veya reklamveren şirketlerin medya departmanlarında çalışabilirler. 

Medya planlaması ve yönetimi, bir markanın ya da şirketin, reklam ve pazarlama kampanyalarının tasarımı, uygulanması ve yönetimi ile ilgilidir. Medya planlamacılar ve yöneticiler, markaların hedef kitlelerine ulaşmak için en uygun medya kanallarını (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya vb.) seçer ve bu kanallarda reklam ve pazarlama mesajlarının dağıtımını organize eder. Ayrıca, reklam ve pazarlama bütçelerinin yönetimi, performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi de medya planlamacıların ve yöneticilerin görevleri arasındadır.

Medya planlamacılar ve yöneticiler, hedef kitlenin etkilenmesini maksimize etmek için kreatif ve stratejik düşünce yapısına sahip olmalıdır. Ayrıca, pazarlama ve reklam sektöründeki gelişmeleri takip etmeli ve müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamalıdır.

 • Ürün Yönetimi

Marka iletişimi bölümü mezunları, bir şirketin ürün yelpazesini yönetebilir ve marka stratejilerini geliştirebilirler. Ürün Yönetimi, bir ürünün hayat döngüsü boyunca o ürünün tasarımından, pazarlanmasına, satışına ve son kullanıcı memnuniyetine kadar tüm aşamalarının yönetimi sürecini ifade eder. Ürün Yönetimi alanında çalışan kişiler, ürün konseptinden başlayarak ürünün pazarlaması, satışı ve son kullanıcı memnuniyetine kadar olan tüm aşamaları planlar, yürütür ve denetler.

Bu işlemler arasında ürün tasarımı ve geliştirme, pazar araştırması ve analizi, ürün özelliklerinin belirlenmesi, fiyatlandırma stratejisi oluşturma, ürün tanıtımı ve pazarlama faaliyetleri planlama, ürün satışı ve dağıtım kanallarının yönetimi, ürün performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi farklı görevleri içerir.

Ürün Yöneticisi, ürün ve pazar stratejisini belirler, ürün ekibi ve diğer ilgili departmanlarla işbirliği yapar ve ürünün hayat döngüsü boyunca o ürünün başarısını ve kârlılığını garanti etmek için sürekli olarak çalışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir