Logo Sunumu Nasıl Olmalı

Logo Sunumu Nasıl Olmalı? 

Logo, işletmelerin kimliğini yansıtan ve marka ismini görselleştirerek akılda kalıcılığı artıran kurumsal kimlik tasarımındaki en önemli öğelerden biridir. Özellikle logo tasarımına profesyonel olarak yeni yatırım yapan işletmeler bu kurumsal ögenin önemini henüz kavramamış olabilir. Bu nedenle logo tasarımı yapan ajanslar için doğru logo sunumu çok önemlidir.

Logo tasarımı tamamlandığında aslında arkasında bir marka hikayesi barındırır. Bu süreç bir hikaye haline geldiğinde hem işletme tarafından kavranır hem de sektörde farklı yaratan bir konuma gelir. Bu nedenle logo tasarımı sonrasında sunum sürecine özel olarak hazırlanmak gerekir. Logonun temel özellikleri, işletme için anlamı, nerelerde kullanılacağı ve tasarım sürecinde yaşanan tüm gelişmeler detaylı olarak sunulur.  İşletmelerin logoyu sahiplenmesi ve marka bilincinin oluşması için etkili logo sunumu çok önemlidir.

Logo Nedir?

Logo, markaların kimliklerini belirten sembol ve harflerden oluşan görsel tasarımlardır. Bu tasarımlar ile marka kendini ve ürettiği ürün, hizmeti tanıtır. Üzerinde metin veya görsel barındırabilen Logo, aslında kökeni çok eski zamanlara dayanan bir semboldür.

Ticaretin temellerinin atıldığı zamanlarda da tüccarlar ürettikleri malın nereden geldiği belli olsun diye Logoları kullanmışlardır.

Eskiden kullanılan Logolar ile 21. yüzyılda kullanılan Logolar şekil olarak değişmiş olsa da kullanım amaçları hala aynıdır. Bu amaç; müşteri kitlesi ve potansiyel müşteriler tarafından bilinmektir.

Logo; bilinmeyen bir markayı tanıtan ilk aşamadır. Bu aşamada markaların Logo tasarımlarını çok iyi ve özenli yapması gerekir. Bu doğrultuda iyi tasarlanmış bir Logo, markanın pazarda ayrı bir konum almasına olanak sağlar.

Logo Ne Amaçla Yapılır?

Markalar Logo tasarımı yaparken sadece markayı tanıtmazlar. Buna paralel olarak Logonun sağladığı birçok yarar bulunur. Bu yararlardan bazıları şunlardır;

 • Logo, müşteriye marka hakkında ilk fikri verir: Daha önce bir markadan hiç alışveriş yapmamış bir müşteri, o markayı keşfettiğinde ilk olarak marka Logosu ile karşılaşır. İşte tam da bu aşamada müşteri marka hakkında bir yargıya sahip olur. Bu yargının iyi yönde şekillenmesi için markalar Logo tasarımlarını müşteri odaklı yapmalıdırlar. Ancak bu şekilde potansiyel müşteriler marka müşterisi haline gelir.
 • Piyasa ve sektör içi rekabette markayı öne taşır: Marka Logoları marka kimliğini belirtir. Markalar kendi ürettikleri ürün ve hizmeti yansıtan bir Logo ile rakip firmalardan ayrılabilir. Bu şekilde tasarlanan Logoların içeriklerinde bulunan her bir detay çok önemlidir. Rakip firmalardan farklı tasarlanmış bir Logo dikkat çekecektir.
 • Markanın varlığını pekiştirir: Markalar kurulurken belirli bir Vizyon ve Misyon üzerine kurulur. Bu hususlar üzerinde piyasa içinde bir strateji geliştirilir ve buna uygun pazarlama faaliyetleri yapılır. Bu noktada iyi tasarlanmış bir Logo markanın varlığı ve uyguladığı stratejileri şekillendirir. Çünkü markaya ait her mecrada bu sembol kullanılacak ve markayı yansıtacaktır.
 • Markanın farkındalığını arttırır: Markadan alışveriş yapan müşteriler yaptıkları alışverişlerle Logonun bulunduğu ürünleri kullanırlar. Bu ürünler ise kitleler arasındaki etkileşim sayesinde keşfedilir. Örneğin, Ferrari marka bir aracın sadece Logosunu gören biri o aracın bir Ferrari olduğunu bilir. Bu da markanın farkındalığı ve bilinirliği için çok önemli bir husustur.
 • Markanın iletmek istediği mesajı yansıtır: Markalar, sundukları ürün ve hizmetlerin müşterilere ne yönde yarar sağlayacağını anlatırlar. Bu ise markanın müşterilere iletmek istediği mesajlardan biridir. Örneğin, yeniden otomotiv sektöründen olan Volvo markasının Logosu emniyeti ve güvenliği temsil eder. Bu yönde Volvo araçları yapılışı ve üretilişi itibarıyla güvenli araçlardır. Buna istinaden güvenli bir araç almak isteyen müşterilere Volvo marka araçlar tavsiye edilir.

Logo Tasarlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Firmalar Logo tasarımı yaparken birçok ögenin seçimini yaparlar. Bu seçimlerin müşterilere yansıtacağı psikolojik ve düşünsel etkiler olacaktır. Bu etkilerle müşteriler firma hakkında bir fikir edineceklerdir. Logo hususunda dikkat edilmesi gereken ögeler şunlardır;

 • Renkler: Marka logosu için renk seçimi yaparken birçok şeye dikkat edilmelidir. Markalar sundukları hizmetleri göz önünde bulundurarak renk seçimi yapmalıdırlar. Örneğin, müşteri akışının hızlı olmasını isteyen bir firmanın Logosunda kullanacağı renkler bireye enerji veren, hareketi çağrıştıran renkler olur. (bkz. McDonalds) McDonalds hızlı ve çabuk yiyecekler üreten bir markadır. Bu şekilde birçok müşteriye hizmet vermeyi amaçlar. Logosundaki kırmızı ve sarı renkler ile müşterilerin yemeğini yiyip gitmesini ve yerini başka müşteriye bırakması mesajını verir. Bu şekilde Logo bünyesinde kullanılacak renkler marka amacına göre değişkenlik gösterir. Renk kullanımı konusunda Logolar da belirli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar Logoların daha iyi bir şekilde tasarlanması için konulmuştur. Bu kurallardan en önemlisi, kullanılan renk sayısının en fazla 3 olmasıdır. Çok fazla renk içeren Logolar çok fazla mesaj barındırır ve karışıklığa yol açar. Bu hususta müşterilerin alması istenen mesaj yanlış anlaşılabilir.
 • Logo görselleri: Markalar Logolarını tasarlarken belirli görsellerden yardım alırlar. Bunun nedeni çok fazla kelime kullanımından uzak durmaktır. Kullanılan resimlerle müşteriye marka hakkında birçok mesaj iletilebilir. Görseller üzerinden yapılan çağrışımlarla markanın Vizyonu yansıtılır ve müşteri kitlesiyle olan etkileşim arttırılır. Markalar, bu çalışmalarla müşterilere duygusal bir şekilde hitap etmek ister. Bu şekilde tasarlanan Logolarla marka sadakati oluşturmak amaçlanır.
 • Logoda kullanılan yazı tipi: Tasarlanan Logolar içinde farklı yazı tipleri kullanılabilir. Müşteri Logo ile etkilenmek isteniyorsa Logoda kullanılan görsele uygun bir yazı tipi ile etkilenebilir. Bunun yanı sıra görsel kullanılmayan Logolarda yazı tipi daha çok önem kazanır. Bu tür Logolarda harfler farklı bir şekilde konumlandırılarak müşteri dikkati çekilebilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus da şudur; harfler silik, görünmez ya da çok karışık olmamalıdır. Bu şekilde marka ismi okunamayabilir bu da marka tanıtımı için olumsuz bir durumdur. Bu unsura verilebilecek bir Logo örneği Ziraat Bankası Logosudur. Kullanılan Logoda Z ve B harfleri bir buğday şekline getirilerek sunulmuştur. Bu da bankanın, müşterilerine tarım ve çiftçinin yanında olduğu izlenimini verir.

Logolar Nerelerde Kullanılır?

Markalar reklam ve pazarlama faaliyetlerini sürdürürken Logolarını mutlaka kullanırlar. Bu kullanımın amacı ise marka kimliğini ve imajını müşteriye sezdirmektir. Bu başlıkta markaların Logolarını kullandığı alanlar anlatılacaktır.

 • Marka Web siteleri: Markalar Web sitelerini oluştururken Logolarını kullanırlar. Bunun nedeni ise Web sitenin markayı tanıtıcı bir görev üstlenmesidir. Bu doğrultuda Logonun doğru kullanımı önem arz eder. Web site kurulurken kullanılan renklerin Logo ile ilişkili olması, renk zıtlığının başarılı bir şekilde yapılması Logoyu öne çıkaracak işlemlerden birkaçıdır.
 • Markayı tanıtan kartvizit ve broşürler: Marka tanıtımının gerçekleştirilmesi ve müşterilere markayı hatırlamaları için verilen bu materyallerde de Logo kullanılır. Bu kartvizit ve broşürlerde kullanılan her türlü bilgi ile marka, müşteriye marka ile iletişime geçmesi için mesajlar iletir.
 • Üretilen ürünler, marka poşetleri: Markalar ürettikleri ürün ve hizmetlerle ön plana çıkarlar. Dolayısıyla bu ürünlerde kullanılan Logolar markanın kimliğini belirtmesi için çok önemlidir. Üretilen bu ürünlerin ambalajlarında da Logo kullanılmalıdır. Bu yolla müşteriler toplumsal alanlarda markanın Logosunu taşır ve markanın bilinmesini sağlarlar. Bu şekilde marka, bir nevi pazarlama faaliyetlerini de gerçekleştirir. Üstelik bunun için bir ödeme yapmaz. Bu konuda bir örnek şöyle verilebilir; Starbucks büyük bir kahve üreticisidir. Bu markadan alınan bir kahve ile sokakta gezen müşteriler Starbucks Logosu olan bir bardak kahve ile gezmiş olurlar. Bu da marka için yapılan ücretsiz bir reklam niteliği taşır.
 • Sosyal medya hesapları: Markalar internet ortamında hedef kitleleriyle daha iyi iletişim ve etkileşim kurmak için sosyal medyada da var olurlar. Kurulan bu sosyal medya hesaplarında da marka Logosu mutlak surette kullanılır. Bu şekilde marka hesabını takip eden kullanıcıların karşısına marka Logosu çıkar ve marka kendi tanıtımını bu yolla gerçekleştirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir