Skip to content
Video Prodüksiyon

Kurumsal Tanıtım Filmi Nedir, Nasıl Olmalıdır?

Kurumsal Tanıtım Filmi Nedir, Nasıl Olmalıdır?

Kurumsal tanıtım filmi, bir şirketin ya da kuruluşun tanıtımını amaçlayan, genellikle animasyon, görsel efektler veya belgesel tarzı bir videodur. Bu tür filmler, şirketin tarihini, ürün ve hizmetlerini, kültürünü, misyon ve vizyonunu, başarı hikayelerini ve öncelikli hedeflerini tanıtmak için kullanılır.

Kurumsal tanıtım filmi, potansiyel müşterilerin, çalışanların veya diğer ilgili tarafların şirket hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilir ve marka imajını güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Kurumsal Tanıtım Filmi Nedir?

Kurumsal tanıtım filmi, bir kurumun veya şirketin kendisini tanıtmak, imajını güçlendirmek ve potansiyel müşterilerine, yatırımcılarına ve ortaklarına kendisini doğru bir şekilde anlatmak için hazırladığı video içeriklerdir. Bu filmler genellikle şirketin faaliyet alanı, hizmetleri, ürünleri, tarihçesi, vizyonu ve misyonu gibi konulara odaklanır.

Kurumsal tanıtım filmleri, genellikle şirketin web sitesinde, sosyal medya platformlarında, fuarlarda, toplantılarda ve sunumlarda kullanılır. Şirketler, müşteri ve yatırımcılarına kendilerini iyi bir şekilde tanıtmak, markalarını güçlendirmek ve daha fazla müşteri ve yatırımcı çekmek için bu filmlere yatırım yaparlar.

Kurumsal tanıtım filmleri, genellikle profesyonel bir prodüksiyon şirketi tarafından hazırlanır ve şirketin hedef kitlesine uygun bir şekilde tasarlanır. Bu filmler, görsel açıdan etkileyici olması, doğru mesajları iletmeleri ve izleyicilerde bir etki bırakmaları için özenle hazırlanır.

Kurumsal tanıtım filmleri, şirketin hikayesini, değerlerini, ürün ve hizmetlerini ve misyonunu anlatarak şirketin hedef kitlesi ile bağlantı kurmasını sağlar. Bu filmler, müşteri sadakati ve şirketin itibarını arttırmak için de kullanılabilir.

Tüm bu bilgileri özetlemek gerekir ise, kurumsal tanıtım filmleri için, bu filmlerin şirketin kendisini doğru bir şekilde ifade etmesine, markasını güçlendirmesine ve daha fazla müşteri ve yatırımcı çekmesine yardımcı olmak için kullanılan önemli bir araç olduğu söylenebilir. Kurumsal tanıtım filmlerinin günümüzde değerleri ve kullanımları artmıştır ve gelecekte daha da artması beklenmektedir. Bu nedenle gerekliliği de artmaktadır.

Kurumsal Tanıtım Filmi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsal tanıtım filmi oluşturmak için şu adımlar takip edilebilir;

 • Hedef Kitle Tanımlama

Hedef kitlenin tanımlanması, tanıtım filminin yapısını, içeriğini ve iletişim tarzını belirlemede önemlidir. Hedef kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, kültürel tercihleri gibi demografik özellikleri, filmi hazırlarken dikkate alınması gereken faktörler arasındadır. Hedef kitlenin ihtiyaçları, beklentileri ve ilgileri de tanımlanmalıdır. Bu sayede, film, hedef kitleye en uygun şekilde tasarlandığından, amaçlarına ulaşmak için daha etkili olacaktır.

 • Konu Belirleme

Tanıtım filmi konusu, kurumun tanıtılması, amaçları, hizmet ve ürünleri hakkında bilgi vermelidir. Bu konuda, kurumun misyon ve vizyonunun, tarihçesinin, öne çıkan ürün ve hizmetlerinin tanıtılması gerekmektedir. Konu belirleme aşaması, tanıtım filminin hedef kitleye hitap etmesi ve onların kurum hakkında olumlu bir düşünceye sahip olmasını sağlamayı amaçlar. Konu belirleme, kurumun imajını oluşturmak ve iletmek açısından çok önemlidir.

 • Script Hazırlama

Script, tanıtım filminin içeriğini, metinlerini, konuşma metinlerini, görsel ve işitsel unsurlarının nasıl kullanılacağını belirler. Script hazırlanması aşamasında, kurumun hedef kitleye hitap etmesi, amaçlarının iletilebilmesi, filmin yapısı ve akışının belirlenmesi gereklidir. Script, filmin anlamlı, anlaşılır ve etkileyici olması için yazılmalıdır. Kurumsal tanıtım filmi için script hazırlanması, filmi izleyenlerin kurum hakkında olumlu bir düşünceye sahip olmasını ve filmin amacına ulaşmasını sağlamayı hedefler.

 • Tasarım Oluşturma

Tanıtım filminin tasarımı, kurumun hedef kitleye hitap etmesi, amaçlarının iletilebilmesi, filmi izleyenlerin kalıcı bir izlenim bırakması gereklidir. Tasarım, filmin görsel ve işitsel unsurlarını, müziklerini, animasyonlarını, görüntüleri ve metinleri kapsar. Kurumsal tanıtım filmi, kurumun imajını yansıtmak, kurumun misyonunu, vizyonunu ve değerlerini iletmek için tasarımı özenli bir şekilde yapılmalıdır. Kurumsal kimliğin renkleri, fontları, logo gibi grafik unsurları da tasarım aşamasında dikkate alınmalıdır.

 • Görsel ve Ses Efektleri

Tanıtım filminin tasarımının uygulanması, filmin görsel ve işitsel unsurlarının eklenmesi ve kalitesinin artırılması filmin geneli açısından çok önemlidir. Yapım sonrası bu süreçte görsel efektler, filmin daha etkileyici ve anlamlı olmasını sağlar. Ses efektleri ise filmin daha dinamik ve kalıcı bir izlenim bırakmasına yardımcı olurlar. Görsel ve ses efektleri, filmin konusu, amacı ve hedef kitleye hitap etme durumu göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Kurumsal tanıtım filmi için uygun görsel ve ses efektleri seçilmeli ve filmdeki metinler, animasyonlar ve görüntülerle uyumlu bir şekilde kullanılmalıdır.

 • Önemli İletilere Vurgu Yapılması

Bu aşama, kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini, ürün ve hizmetlerini, hedef kitleye hitap etme durumunu vurgulamayı içerir. Filmin başında ve sonunda kurumun en önemli iletilere vurgu yapılması, filmin amacının anlaşılmasını ve kalıcı bir izlenim bırakmasını sağlar. Önemli iletilere vurgu yaparken, filmin görsel ve işitsel unsurları da kullanılmalıdır. Kurumsal tanıtım filmi, kurumun amacına ulaşması ve hedef kitleye hitap etmesi için önemli iletilere vurgu yapılmalıdır.

 • İnceleme ve Düzenleme

İnceleme ve düzenleme aşaması filmi hazırlayan ekibin filmin tüm ayrıntılarını ve unsurlarını inceleyerek, filmin amacına ulaşıp ulaşmadığını, hedef kitleye hitap etme durumunu, görsel ve işitsel unsurların uyumunu ve filmin kalitesini değerlendirmesini içerir. Filmdeki eksikler ve yanlışlıklar tespit edildiğinde, düzeltmeler yapılmalıdır. İnceleme ve düzeltme aşaması, filmin baştan sona kadar kalitesinin artmasını ve hedef kitleye hitap etme durumunun iyileşmesini sağlar. Kurumsal tanıtım filmi için inceleme ve düzeltme aşaması, filmin amacına ulaşması ve hedef kitleye hitap etmesi için gereklidir.

Kurumsal Kimlik Tanıtım Filmi Neden Çekilir?

Kurumsal kimlik tanıtım filminin çekilme nedenleri şu şekildedir:

 • Tanıtım

Kurumsal tanıtım filmlerinin birincil amaçlarından biri şirketin ürün ve hizmetlerini, tarihini, kültürünü ve misyonunu tanıtmaktır. Film, potansiyel müşterilerin, müşterilerin, çalışanların ve diğer ilgili tarafların şirket hakkında doğru ve etkileyici bir görüş sahibi olmasını sağlar. Şirketin tarihi, ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiler sunar ve potansiyel müşterilerin neden şirketin ürün ve hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, şirketin kültürü, misyon ve vizyonu hakkında bilgi verir ve bu bilgiler, potansiyel müşterilerin, çalışanların ve diğer ilgili tarafların şirket hakkında doğru ve etkileyici bir görüş sahibi olmasını kolaylaştırır.

 • Marka İmajı Güçlendirme

Kurumsal tanıtım filmlerinin öncelikli amaçlarından bir diğeri şirketin marka imajını güçlendirmektir. Film, şirketin kalitesi, güvenilirliği ve profesyonelliğini vurgulamak için kullanılır ve bu sayede potansiyel müşterilerin, müşterilerin, çalışanların ve diğer ilgili tarafların şirket hakkında pozitif bir görüş sahibi olmasını amaçlar. Şirketin tarihi, ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiler sunar ve şirketin kalitesi, güvenilirliği ve profesyonelliği hakkında inandırıcı ve yer yer samimi bir görüntü oluşturur. Ayrıca, film şirketin çalışanlarının motivasyonunu ve moralini artırarak, şirketin genel imajını pozitif yönde etkiler.

 • Pazarlama ve Satış

Kurumsal tanıtım filmlerinin önemli amaçlarından bir diğeri de şirketin pazarlama ve satışlarını artırmaktır. Film, potansiyel müşterilerin şirketin ürün ve hizmetlerine olan ilgisini artırarak, satışların da bu doğrultuda artmasına alan tanır. Film, şirketin ürün ve hizmetlerinin avantajlarını ve farkını gösterir ve bu sayede potansiyel müşterilerin şirketin ürün ve hizmetlerine olan ihtiyacını da artırmış olur. Ayrıca, film şirketin ürün ve hizmetlerinin benzer ürün ve hizmetlerle karşılaştırılmasını kolaylaştırarak, potansiyel müşterilerin şirketin ürün ve hizmetlerine tercih etmelerine yardımcı olur. Böylece, şirketin pazarlama ve satışları artırılır.

 • İletişim ve İlişkilerin Güçlendirilmesi

Film, şirketin çalışanları, müşterileri, ortakları, tedarikçileri ve diğer ilgili taraflarla iletişim kurmasını ve ilişkilerini geliştirmesini sağlar. Film, şirketin kültürünü, misyonunu ve vizyonunu gösterir ve bu sayede şirketin iletişim ve ilişkilerinde daha yüksek bir saygınlık ve güvenilirlik sağlar. Ayrıca, film şirketin çalışanlarının ve diğer ilgili tarafların şirket hakkında doğru ve etkileyici bir görüş sahibi olmasını sağlar. Böylece, şirketin iletişim ve ilişkileri güçlendirilir ve daha iyi bir iletişim ağı oluşur.

 • Başarı Hikayelerini Paylaşma

Kurumsal tanıtım filmlerinin amaçlarından bir diğeri de şirketin başarı hikayelerini anlatmak ve paylaşmaktır. Kurumsal tanıtım filmi şirketin geçmişteki başarılarını ve başarılı projelerini gösterir ve şirketin potansiyel müşterilerine ve iç ve dış ortamlardaki diğer ilgililere güçlü bir mesaj verir. Başarı hikayeleri, şirketin güçlü yanlarını, öncelikli amaçlarını ve verimli çalışma tarzını ortaya koyar. Başarı hikayeleri, şirketin müşterilerinin, çalışanlarının ve diğer ilgililerin şirket hakkında daha iyi bir fikir sahibi olmasını ve şirkete olan güvenlerinin artmasını sağlar. Başarı hikayeleri, şirketin gelecekteki hedeflerine olan inanç ve motivasyonunu arttırarak, şirketin gelecekteki başarılarının temelini atar.

 • Rekabet Avantajı Kazanma

Kurumsal tanıtım filmi şirketin farklı ve öncelikli özelliklerini, faydalarını ve hizmetlerini gösterir ve şirketin rekabetçi üstünlüklerini vurgular. Film, şirketin hedef kitlesine ve müşterilerine güçlü bir mesaj verir ve şirketin ürün ve hizmetlerinin diğer benzer ürün ve hizmetlere göre avantajlarını gösterir. Böylece, şirketin müşterileri, diğer benzer ürün ve hizmetlere göre şirketin ürün ve hizmetlerini tercih eder ve şirket rekabet avantajı kazanır.