Kurumsal Kimlik Nedir, Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal Kimlik Nedir, Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimlik, bir şirketin ya da organizasyonun kendini tanımlayan, onu diğerlerinden ayıran ve kendini farklı bir şekilde tanımlayan görsel, yazılı ve davranışsal öğelerinin tümüdür. Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun vizyonu, misyonu, değerleri, kültürü ve hedeflerini yansıtır ve onun tüm işletme faaliyetlerinde uyumlu bir şekilde kullanılması gerekir.

Kurumsal kimlik, bir logonun yanı sıra, kullanılan renkler, tipografi, harf stili, broşürler, web sitesi, e-posta, mektup kağıdı, ofis malzemeleri, iç mekan tasarımı ve çalışanların giyinme şekli gibi pek çok farklı unsuru içerebilir.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, bir işletmenin ya da kuruluşun görsel ve sözel yönleriyle kendisini ifade etmesidir. Bir işletmenin kurumsal kimliği, logo, renkler, tipografi, grafik tasarım, web sitesi, pazarlama materyalleri, reklam kampanyaları ve diğer tüm iletişim materyallerini içerir. Kurumsal kimlik, bir işletmenin diğer işletmelerden ve rakiplerinden ayırt edilmesine ve benzersiz bir imaj oluşturmasına yardımcı olur.

Kurumsal kimlik, bir işletmenin amacını, değerlerini, hedef kitlesini, misyonunu ve vizyonunu yansıtır. İyi bir kurumsal kimlik, işletmenin güvenilirliğini ve itibarını artırabilir ve marka bilinirliğini artırabilir. Bu nedenle, birçok işletme, kurumsal kimliklerine önem verir ve onları sık sık yenilemek için bütçe ayırır.

Kurumsal Kimlik Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Adımlar

Günümüzde etkili bir kurumsal kimlik oluşturmak için aşağıdaki birkaç adım takip edilebilir:

 1. Analiz: İşletmenin kimliği, değerleri, hedefleri ve hedef kitlesi analiz edilir.
 2. Strateji: İşletmenin kimliğine uygun bir strateji belirlenir. Strateji, logonun tasarımından, renk seçimine ve tipografiye kadar birçok faktörü içerir.
 3. Tasarım: Stratejiye göre, logo, renkler, tipografi ve diğer görsel unsurlar tasarlanır.
 4. Uygulama: Tasarlanan görsel kimlik, işletmenin tüm materyallerine ve iletişim kanallarına uygulanır.
 5. Koruma: Kurumsal kimlik, marka değerinin korunması için sürekli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

Kurumsal kimlik, işletmelerin marka bilinirliği ve itibarını güçlendiren önemli bir unsurdur. İyi bir kurumsal kimlik, müşteri sadakatini artırır, rakiplerden ayrılır ve işletmeye bir avantaj sağlar.

https://www.youtube.com/watch?v=XowLKYM73X8

Kurumsal kimlik, bir şirketin veya organizasyonun benimseyeceği ve yansıtacağı semboller, renkler, fontlar, logo, slogan, görsel çizgiler ve diğer tasarım elemanlarının bütünüdür. Aşağıdaki adımlar, kurumsal kimliğin nasıl oluşturulacağını anlatır:

 • Vizyon ve Misyon Belirlenmesi

Bu adım, şirketin amaçlarını ve hedeflerini belirler ve kurumsal kimliğin oluşturulması için bir yol haritası sağlar. Vizyon ve misyon ifadeleri, şirketin müşterilere, çalışanlara ve diğer stakeholder’lara kendilerini tanıtmak için kullanılabilecek ve kurumsal kimliğin oluşmasında esas alınacak değerlerdir. Örneğin, bir şirketin vizyonu “Dünya genelinde en iyi ürün ve hizmet sunmak” olabilir. Buna karşın misyonu ise “Müşterilerimize en iyi kaliteyi sunmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak” olarak kaydedilebilir.

 • Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Bu adım, şirketin pazar araştırması yapması ve hedef kitlenin demografik özellikleri, beklentileri, alışkanlıkları gibi faktörlerini analiz etmesi gerekir. Hedef kitlenin belirlenmesi, şirketin kurumsal kimliğini oluştururken hangi renklerin, fontların, logosunun ve diğer tasarım elemanlarının uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, genç ve teknolojik olarak bilgili bir hedef kitlenin beğeneceği renkler, fontlar ve logosu farklı olabilir. Buna karşın daha yaşlı ve klasik bir hedef kitlenin beğeneceği tasarım elemanları da farklı öğelere sahip olabilir. Hedef kitlenin belirlenmesi, şirketin kurumsal kimliğinin başarılı ve etkili olmasını sağlar.

 • Tasarım ve Renklerin Belirlenmesi

Bu adımda markanın logosunun tasarımı, renk paleti, fontlar ve diğer tasarım elemanlarının belirlenmesi gerekir. Bu elementler, şirketin hedef kitlesi tarafından tanınmasını ve hatırlanmasını sağlar ve kurumsal kimliğin oluşmasında önemli rol oynar. Örneğin, bir bankanın logosu sıcak ve güvenilir renkler içerebilir, bir teknoloji şirketinin logosu ise modern ve enerjik renklere sahip olabilir. Tasarım ve renk paleti seçimi, kurumsal kimliğinin benimsenmesine ve hatırlanmasına yardımcı olacak ve şirketin pazarlama ve reklam faaliyetlerinde etkili olmasını sağlayacaktır.

 • Kurumsal Kimliğin Uygulanması

Bu adımda ise şirketin web sitesi, broşürleri, mektupları, e-postaları, sosyal medya hesapları, iş kartları, kurumsal kıyafetleri ve diğer pazarlama materyallerinde kurumsal kimliğin elementlerinin kullanılması gibi işlemler yer alır. Buna ek olarak çalışanların davranışları ve kurumsal kimliğin görsel elementlerine uygun bir şekilde kıyafet giymesi de günümüzde artık büyük bir önem arz etmese de bazı kurumlar için hala önemlidir. Kurumsal kimliğin uygulanması, şirketin hedef kitlesine ve diğer stakeholder’lara uygun, tutarlı ve güçlü bir imaj oluşturmasını sağlamayı amaçlar.

 • Rakip İncelemesi

Bahsi geçen şirketin rakiplerinin logosu, renk paleti, fontları ve diğer tasarım elemanlarını bu adımda özenli ve profesyonel bir şekilde analiz etmesi gerekir. Ayrıca, rakiplerin pazarlama ve reklam faaliyetleri, web siteleri ve diğer sosyal medya hesapları da incelenebilir. Bu inceleme, şirketin kurumsal kimliğini oluştururken benzer veya aynı tasarım elementlerini kullanmaktan kaçınmasına ve farklılaşmasına ciddi oranda yardımcı olabilir. Bu, şirketin hedef kitlesinin diğer rakipleriyle karıştırılmamasını ve rakipleriyle farklılaşmasını sağlar ve şirketin kurumsal kimliğinin daha güçlü ve fark edilebilir olmasını destekler.

 • Kurumsal Kimlik Kılavuzu Oluşturmak

Kurumsal kimlik kılavuzu oluşturmak şirketin çalışanlarının, ortaklarının ve diğer stakeholderların kurumsal kimliğin nasıl uygulanması gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak eğitim materyalleri içerir. Kurumsal kimlik kılavuzu, şirketin tüm faaliyetlerinde tutarlı ve uyumlu bir kurumsal kimliğin oluşmasını ve korunmasını sağlar. Buna ek olarak şirketin hedef kitlesine ve diğer stakeholderlara daha güçlü ve anımsanır bir imaj sunmasına da olanak tanır.

 • Uygulama ve Denetleme

Bu adım, kurumsal kimlik kılavuzunun uygulanmasını ve denetlenmesini kapsar. İşletme tüm faaliyetlerinde kurumsal kimliğin tutarlı uygulanması ve korunması gerekir. Bu, şirketin tüm çalışanlarının, ortaklarının ve stakeholderların kurumsal kimliğin uygulanması konusunda eğitilmesini ve kurumsal kimliğin kılavuza uygun bir şekilde faaliyete geçirilmesini içerir.

Ayrıca, şirketin kurumsal kimliğinin periyodik olarak denetlenmesi ve gerektiğinde güncellenmesi gerekir. Bu, şirketin pazar ve hedef kitlesinin değişmesi, tasarım trendlerinin değişmesi veya diğer nedenlerle kurumsal kimliğin zamanla değişebileceği durumları kapsar. Kurumsal kimliğin tutarlı uygulanması ve denetimi tüm bu süreç için en önemli elementlerden biridir.

 • Güncelleme ve Güncel Kalma

Pazar ve hedef kitlesinin değişmesi, tasarım trendlerinin değişmesi veya bu gibi diğer nedenlerle kurumsal kimliğin zamanla değişebileceği durumlar söz konusu olabilir. Bu nedenle, şirketin kurumsal kimliğinin sürekli olarak güncellenmesi ve değiştirilmesi gerekebilir. 

Bu adım, şirketin kurumsal kimliğinin zamanla değişebileceğine ve güncellenebileceğine dikkat çekmektedir ve kurumsal kimliğin sürekli olarak güncellenmesi ve değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Güncelleme ve güncel kalma, şirketin pazar ve hedef kitlesine ve diğer stakeholder’lara daha güvenilir bir tablo çizmesinde bir hayli etkili olan bir adımdır.

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun kendini tanıtması, müşteri güvenini artırması, marka farkındalığını arttırması ve müşteri sadakatini kazanması için önemlidir. Aynı zamanda, iç çalışanların da birbirine ve şirketin ya da organizasyonun amaçlarına bağlılık duymasını ve kurumsal kimliğe uyumlu davranmasını sağlar.

Kurumsal kimlik sahibi olmanın bazı getirileri şunlardır;

 • Marka Farkındalığını Artırır

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun logoları, renkleri, tipografi ve diğer görsel elemanları gibi tanınmasını sağlayan görsel öğeler içerebilir. Bu öğeler, müşterilerin ya da potansiyel müşterilerin şirketi ya da organizasyonu daha kolay tanımasına ve hatırlamasına yardımcı olur.

Marka farkındalığının arttırılması, şirketin ya da organizasyonun müşterilerin ya da potansiyel müşterilerin şirketi daha iyi tanımasına ve daha iyi anlamasına yardımcı olur. Ayrıca, şirketin ya da organizasyonun müşterileri ya da potansiyel müşterileri tarafından tercih edilme olasılığını artırır ve müşteri sadakatini kazanmasına yardımcı olur. Bu nedenle, marka farkındalığını arttırma, şirketin ya da organizasyonun başarısı için önemlidir.

 • Müşteri Güvenini Artırır

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun profesyonel ve saygın olduğunu gösterir. Müşteriler, güvenilir ve saygın bir şirket ya da organizasyon ile çalışmak isterler ve bu, şirketin ya da organizasyonun müşteri portföyünü arttırmasına ve müşteri sadakatini kazanmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun müşterilerine kaliteli hizmet sunabileceğini ve söz verdiği gibi hareket edeceğini gösterir. Bu, müşterilerin güven duymasını sağlar ve şirketin ya da organizasyonun müşterilerine karşı sorumlu olduğunu gösterir.

 • Amaç ve Vizyon Belirtir

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun ne olduğunu, neleri amaçladığını ve nasıl çalıştığını gösterir. Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun misyonunu, vizyonunu ve değerlerini tanımlamakta ve bu değerleri yansıtmak için kullanılan görsel ve işitsel öğeleri içerebilmektedir.

Şirketin ya da organizasyonun kimliğinin belirlenmesi, şirketin ya da organizasyonun kendisini ve amaçlarını net bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur. Ayrıca, şirketin ya da organizasyonun kimliğini belirleme, şirketin ya da organizasyonun müşterilerine, çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara kendisini tanıtmasına ve anlatmasına da büyük oranda fayda sağlar.

 • Hedef Kitleye Ulaşmayı Kolaylaştırır

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun hedef kitlesine ulaşmasını kolaylaştırabilir. Bu hedef kitleye, şirketin ya da organizasyonun ürünleri veya hizmetleri hakkında daha fazla bilgi sunabilir ve bu durum kitlenin ilgisini çekebilir.

Hedef kitleye ulaşmak, şirketin ya da organizasyonun pazar payını arttırmasına ve rakiplerine göre avantaj kazanmasına olanak sağlar. Ayrıca hedef kitleye ulaşmak, bahsi geçen şirket ya da organizasyonun müşterilerine daha iyi hizmet sunmasına ve onların memnuniyetini artırması alanlarında da işini epey kolaylaştırır. Bu nedenle, hedef kitleye ulaşmak, şirketin ya da organizasyonun başarısı için önemlidir. Kurumsal kimlik, bu hedefe ulaşmada etkili bir araç olabilir.

 • Marka Bütünlüğünü Sağlamayı Kolaylaştırır

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun tüm birimlerinin aynı dilde, renkte, logo ve tasarımda hareket etmesini sağlar. Bu, şirketin ya da organizasyonun tüm birimlerinin bir bütünlük içinde çalışmasını ve ortak amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırır.

Bir bütünlük içinde hareket etmek, şirketin ya da organizasyonun müşterileri ve diğer ilgili taraflar tarafından daha kolay anlaşılmasını ve tanınmasını sağlar. Ayrıca, bir bütünlük içinde hareket etmek, şirketin ya da organizasyonun daha profesyonel ve güçlü bir görüntü oluşmasına da bir hayli yardımcı olabilir. Kurumsal kimlik, bu bütünlük içinde hareket etmeyi sağlamada kullanılan son derece etkili bir araçtır.

 • Marka İmajı Oluşturmayı Sağlar

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun logoları, renkleri, tipografisi, tasarımı ve diğer tasarım elemanlarının birlikte kullanılmasıyla oluşur. Bu elemanlar, şirketin ya da organizasyonun imajını belirler ve müşterilerin ve diğer ilgili tarafların zihninde bir algı oluşmasına yardımcı olur.

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun imajını oluşturmakla birlikte, müşterilerin ve diğer ilgili tarafların şirketi ya da organizasyonu hatırlamasını da kolaylaştırabilir. Aynı zamanda, güçlü bir kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun daha profesyonel ve güvenilir görünmesi alanlarında ciddi anlamda fayda sağlayıcı olabilir.

 • Rakiplerden Ayrılmayı Sağlar

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun logoları, renkleri, tipografisi, tasarımı ve diğer tasarım elemanlarının rakiplerinden farklı olmasını sağlar. Bu, şirketin ya da organizasyonun müşterilerinin ve diğer ilgili tarafların rakipleriyle karıştırmasını önler ve şirketi ya da organizasyonu rakiplerinden ayırt etmelerine yardımcı olur.

Rakiplerden ayrışma, şirketin ya da organizasyonun müşterilerinin ve diğer ilgili tarafların şirketi ya da organizasyonu daha kolay hatırlamasına ve tanımasına yardımcı olabilir. Ayrıca, şirketin ya da organizasyonun kendine özgü bir imajı oluşmasına ve müşterilerinin ve diğer ilgili tarafların şirketi ya da organizasyonu daha farklı ve özel bir şey olarak görmelerine yardımcı olabilir. Kurumsal kimlik, bu ayrışmayı sağlamak konusunda oldukça etkili bir araç olarak bilinir.

Genel anlamda kurumsal kimlik, bir kurumun tanınırlığını, güvenilirliğini ve sadakatini arttırarak, müşterilerin ve potansiyel müşterilerinin kendisini hatırlamasını ve tanımasını kolaylaştırır. Kurumsal kimlik oluşturmaktaki asıl amaç budur. Buna ek olarak kurumsal kimlik kurumun amaçlarını ve değerlerini yansıtmasına da alan sağlar. Bu sayede müşterilerin kuruma olan bağlılığının artması hedeflenir. 

Kurumsal kimlik, bir kurumun imajını ve marka değerini oluşturan en önemli faktörlerden biridir ve kurumun genel itibarını ve kârlılığını oldukça derinden etkileyebilir. Bu nedenle büyüyen ya da büyüme hedefinde olan her firmanın, her şirketin ve kurumun kendine bir kurumsal kimlik çalışması yapması çok büyük önem arz eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir