Http nedir, http açılımı ve anlamı

HTTP nedir? HTTP Açılımı ve Anlamı

İnternetin keşfi, beraberinde veri iletim protokollerinde de değişiklilere neden oldu. HTTP de bu yeni iletişim metotlarından birisi olmakla beraber günümüzde hayatımızın merkezinde yer alır. Bugünkü web iletişimini yapabilmemizi sağlayan bu protokolün, güvenli formu HTTPS’dir .

HTTPS, güvenli slot üzerinden şifreli verinin aktarılmasını sağlayan protokoldür. Sunuculara şifreleme altyapılarının kurulu olması halinde HTTP ile iletilen veri, HTTPS ile şifrelenerek iletilebilir.

Günümüzde tüm siteler için HTTP yerine HTTPS kullanılması önerilir. Çünkü HTTP protokolü, açık verinin transfer edildiği bir protokoldür ve üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilir verileri içerir.

HTTP, Hyper Text Transfer Protocol tanımının kısaltmasıdır. Web tarayıcılarının birer komut sistemi olması nedeniyle HTTP ve HTTPS gibi ön ekler kullanılarak bağlantı kurulması gerekir.

Bugünkü tarayıcılar bu ön eki kullanmadan da bağlanmanızı, sunucu kuralları ve kendi alt yapılarında yer alan otomatik tamamlayıcılarla sağlar.

HTTP Çalışma Prensibi

İnternet, bir web sunucusuna bağlanmak isteyen diğer bir cihazın istekte bulunması ve sunucunun buna yanıt vermesi prensibi ile çalışır.

HTTP, sunucuya web görüntüleme için bağlanma isteğini iletir. Telefon hatları veya bugünkü internet hatları üzerinden yapılan istek, sunucu tarafından web görüntülemesi olarak anlamlandırılıp ilgili sitenin sunumu yapılır.

İnternet bağlantılarında HTTP dışında farklı bağlantı türleri de vardır. Ancak bu bağlantı türleri web izleyicisinin kullanımına açık değildir veya görsel bir anlam ifade etmezler. Sunucu merkezlerinde güvenlik sebebi ile diğer iletişim protokolleri engellenmiş de olabilir.

Örneğin; web tarayıcısını kullanarak FTP bağlantısı yapabilmek de mümkündür. Eğer bir alt domain olarak FTP ön eki tanımlanmış ise ftp.alanadi.com yazılarak bu alana gidilebilir. Bu alan şifreli bir alan olduğundan, kullanıcıdan FTP kullanıcı adı ve şifre bilgileri istenir.

Bu şekilde ulaşılan alan da kullanıcı tarafından anlamlandırılabilecek bir alan değildir. Burada internet sitesinin sunucuda yüklü klasörleri FTP kullanıcısına tanınan izinler dahilinde görüntülenebilir.

HTTP ise kullanıcıya, sadece görüntülenebilir sürümü gösterir ve protokole uygun değişiklikler yapabilme imkanı tanır.

HTML formatında verinin veya indirilebilir yığın verinin site yöneticisinin izin verdiği şekliyle erişilebilir kılınması bu protokolle mümkün olur. TCP veri yolları üzerinden web ziyaretleri yapabilmek bu şekilde mümkün olur.

HTTP ve HTTPS Farkı Nedir?

HTTP web protokolüne SECURE eklentisinin yapıldığı iletişim protokolüne HTTPS denir. SSL (Secure Socket Layer) şifrelemesi ile sunulan veri, sadece sunucu ve alıcı tarafından görüntülenebilir. Bu sayede verinin güvende olması sağlanır.

Daha önce genellikle finansal işlemler için kullanılan bu şifreleme yöntemi, günümüzde standart protokol olarak HTTP’nin yerini almıştır. Google, veri güvenliği maksadıyla, SEO kriterleri içerisine SSL şifrelemesini de dahil etmiştir.

HTTP Durum Kodları

Web siteleri, HTTP protokolü dahilinde sunucudan istemciye doğru yönelen durum kodlarına sahiptir. Bu kodlar, veri yolunun yapılandırılması ve/veya sunucudaki durumun bildirilmesi için kullanılır.

Örneğin; 301 yönlendirme kodu, sitenin başka bir adrese yönlendirildiğini belirten durum kodu iken, 404 ilgili linkin var olmadığını, 500 sunucu tarafında sistemsel bir hata olduğunu, 503 herhangi bir hizmet tipinin sunulmadığını, 502 ağa ait geçidin var olmadığını bildirir. Bu kodların bir kısmı komut gibi çalışırken, bir kısmı sadece bilgi verme niteliğine sahiptir.

Normal koşullarda son kullanıcı için HTTP protokolü görsel bir anlam ifade etmez. Ancak tarayıcılardaki veri yollarını kontrol etmekte fayda vardır. Yanıltıcı adreslere yönelmemek ve bundan zarar görmemek için adresi doğrulamakta fayda vardır.

Mevcut yapısal düzenlemeler kapsamında SSL kullanımı özelliklerinde sorun olan sitelerin adres çubuğunda hata mesajı alınabilirken, bazı sitelerin açılış ekranlarında “güvenli bağlantı sağlanamıyor” ifadesi yer alabilir. Bu gibi durumlarda siteleri ziyaret etmekten imtina etmekte fayda vardır.

Kaynaklar:

Cloudflare https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/hypertext-transfer-protocol-http/ Erişim Tarihi: 30 Eyl 2022, 10:44

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir