Hedef Kitle Nedir, Nasıl Olmalıdır?

Hedef Kitle Nedir, Nasıl Belirlenir ? 

Hedef kitle; yaş, cinsiyet ve tüketim alışkanlıkları gibi benzer özellikleri bulunan kitlelerin gruplandırılmasıdır. Bu grupta bulunan insanların demografik özellikleri de bulunmaktadır. Hedeflenen gurubu, bir işletme olarak değerlendirmek pazarlama stratejileri oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda temel müşterilerinizi tanıma fırsatı oluşmaktadır. Her tüketiciye ayrı ayrı yönelmek para ve zaman sarfiyatı doğurmaktadır. Bunun yerine genel gruplar halinde hedef kitle belirlemek isabetli olacaktır. Bu kapsamda hizmeti alacak grubun cinsiyet, yaş, konum, ekonomik özelliklerini tespit edilmelidir.

Hedef kitle yalnızca gerçek kişiler olmayabilir. İşletmeler başka işletmeleri de hedef kitle olarak belirleyebilir. Bu durumda hedef kitlenin analizinde işletmelerin yapılarına göre davranış biçimlerine bağlı değerlendirmeler yapılabilir.

B2B iş modelinde, hedef kitleler işletmelerdir ve bu hedef kitlelerin seçiminde özenli davranılması son derece önemlidir. Yani hedef kitle belirlerken aslında işletmenin kendini de analiz etmesi gerekir. Hangi kitleye hitap ettiğinizi bilmeden, bir kitle seçimi yapabilmeniz mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan değerlendirmenizi kendinizi değerlendirerek yapabilirsiniz.

Mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşmak önemlidir. Genellikle nüfusun yalnızca belirli kesimlerine odaklanmak sınırlayıcı gibi görünmektedir. Bilinenin aksine odaklanmak potansiyel tüketicilere doğrudan ulaşmayı sağlamaktadır. Üretilen mal ve hizmeti talep eden kişilere yönelmek zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır.  Bu nedenle, odaklanan gruba verilen mesaj son derece önemlidir.

İnsanlar bir ürün satın alabilmeleri için mesaj içeriği ile ilişki kurmalıdır. Gönderilen mesaj ile hedef kitle bağ kurmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, ürün veya hizmetinizi satın alma olasılığı en yüksek olan insan gruplarıdır. Bu kitleyi tanımlamak, başarılı bir strateji oluşturmanın önemli bir parçasıdır.

Hedef grubu tespit etmek oldukça önemlidir. Örneğin, Bir ayakkabı satıcısı, ayakkabıya tüm insanların ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Belirli bir gruba odaklanmak zaman ve para kazanmaya yardımcı olmaktadır. Spor ayakkabısı ihtiyacı olan gruba mal, hizmet reklam sağlamak faydalı olacaktır.

Hedef Kitle Nedir?

Hedef kitle; bir firma, kişi veya kar amacı gütmeyen kuruluşun ulaşmayı hedeflediği veya satış yapmak istediği tüketici veya kullanıcı grubudur. İşletme ile ilişkili veya ilişki kurma ihtimali yüksek tüketiciler bu potansiyel grup içerisinde değerlendirilir. Pazarlama etkinliklerinde hedef kitle, ilk tespit edilen unsurdur. Hedef kitle belirlenmeden pazarlama stratejisinin oluşturulabilmesi mümkün değildir. Daha doğru bir anlatımla, hedefi belli olmayan bir plan yapılamaz.

Hedef kitlenin oluşturulması ve segmentasyonu, pazarlama etkinliklerinin ne kadar başarılı olacağı ve bütçenin ne kadar verimli kullanılacağı hususunda birincil değerleme araçlarıdır. Hedef kitlenin davranışları, yaş grubu, coğrafi konumu ve marka ile ilişkisine bakılarak, etkin bir pazarlama politikası oluşturmak mümkündür. Elbette bu süreçler profesyonel süreçlerdir ve pazarlama yapan firma veya kişilerin bu iş kolunda uzman ve deneyimli olması gerekir. Nitelikli bir pazarlama çalışması için profesyonellerle çalışmak, bıu nedenle gereklidir.

Hedef kitle çeşitleri nelerdir?

Hedef kitle, potansiyel müşterilerin içerisinde yer aldığı genel kullanıcı veya tüketici gurubuna verilen isimdir. Hedef kitle, kendi içerisinde segmentlere ayrılır. Bu hedef kitle çeşitleri için kati bir sınır yoktur. Hedef kitle belirlenirken dikkat edebileceğiniz bazı ortak özellikler şunlardır:

 • Demografik özellikler,
 • Yaş özellikleri,
 • İlgi alanları (beğeniler),
 • Gelir seviyesi (satın alma gücü),
 • Lokasyon,
 • Sosyo-kültürel özellikleri,
 • Yaşam şekilleri,
 • Medeni durumları,
 • Satın alma alışkanlıkları,
 • İnternet kullanım alışkanlıkları,
 • Sevdikleri markalar,
 • Spor kulüpleri taraftarlarıdır.

Bu sınıflandırma esnasında ne kadar detaylı segmentasyon gerekiyorsa o kadar alt grup oluşturulabilir.

Hedef Kitle Nasıl Olmalıdır?

Hedef kitle, pazarlaması yapılmakta olan ürünün kimlere satılacağına dair yapılan bir takım istatistiksel bilgileri ifade eder. Özellikle internet üzerinden bir ürün pazarlamak isteyen kişiler bu ürün için kesinlikle bir hedef kitle çalışması yapmalıdır. Bu hedef kitle belirlenirken markanın ya da satılmak istenilen ürünün özellikleri en belirleyici faktörler olacaktır.

Örneğin oyuncak sektöründe olan ve internetten oyuncak satmak isteyen kişiler için hedef kitle genelde çocuklar ya da çocuklu aileler olarak belirlenir. Hedef kitle tercihini doğru bir şekilde yapmak ürünün satış rakamlarını bir hayli etkileyecektir. 

Hedef kitle belirlerken aşağıda belirtilen adımlara dikkat edilmelidir:

 • Ürünün insanlar tarafından ne sebeple satın alınabileceği tespit edilmelidir. Bahsi geçen bu ürünün satılması amaçlanan kişiler, belli kriterler ve özellikler altında profillere yerleştirilmeli ve bu profiller arasından ürünün kimlerin işine yarayacağı belirlenmelidir.
 • Ürünün amacı, işlevi ve görevi hedef kitlenin kimlerden oluşacağını belirleyen en önemli belirleyicilerden biridir. 
 • Her ürün için belli ve tek bir hedef belirleyebilmek mümkün değildir. Birden fazla ürün satan işletmelerin birden fazla hedef belirlenmesi gerekebilir. 
 • Hedef kişilerin tercihleri onlarca farklı kalıptan oluşmaktadır. Daha sonra odaklanan gruba özel reklamlar yayımlanmaktadır.

Belirlenen grup iyi analiz edilirse kampanyaları özelleştirmek kolay olacaktır. Sahip olunan bilgilerle doğru mesajlar, doğru kanallara gidecektir. Bu iletilen mesajlar neticesinde stratejiler geliştirilmektedir. Örneğin, görselliği yüksek bir kitle, bir sosyal medya kampanyasına iyi yanıt verilirse pazarlama artacaktır. Öte yandan, daha yaşlı bir kitle gazete radyoyu tercih etmektedir.

Hedef Kitle Nasıl Belirlenir?

Hedef kitleyi bulmanın anahtarı, pazarlamasını yapacağınız ürün ve/veya hizmeti doğru analiz etmekten geçer. Neyi pazarlayacağınızı tespit edip, pazarlamasını yapacağınız unsurları tam anlamıyla analiz ettikten sonra, “Bunu kime satabilirim?” sorusuna cevap aramanız gerekir. Hedef kitle belirlerken sormanız gereken sorular aşağıdaki şekildedir:

 • Bu ürün veya hizmeti hangi yaş grubu satın alır?
 • Bu ürün veya hizmeti hangi cinsiyet grubu satın alır?
 • Bu ürün veya hizmeti hangi coğrafyada yaşayanlar satın alır?
 • Bu ürün veya hizmeti hangi gelir grubundakileri satın alır?
 • Bu ürün veya hizmeti hangi alışkanlıklara sahip kullanıcı grupları satın alır? gibi sorulara cevaplar vererek, ilgili hedef kitlenize ulaşabilmeniz mümkündür.

Örneğin; Iphone telefon kılıfı satmak istiyorsanız, bu cihazı satın alabilecek gelir grubunda yer alan tüketicileri hedeflemeniz ve buna uygun bir hedef seçmeniz gerekir. Bunun gibi, spor araba satmak istiyorsanız, genç yaş grubunu hedeflemeniz uygun olacaktır. 

Sağlık turizmi yapan acentelerin, sağlık hizmetleri çok pahalı olan ülkeleri tercih etmesinin temel sebebi de hedef kitle seçimidir. Örneğin; İngiltere’de çok yüksek olan estetik cerrahi fiyatları, Türkiye’de makul seviyededir ve buradaki hastalar, “daha ucuz” hizmeti arayan hedef kitle olduklarından bu pazarlama hedefinde yer alırlar. 

Hedef Kitle Çeşitleri?

Hedeflemek istenilen insanlar karar verici olacaktır. Karar vericiler, ürününüzü veya hizmetinizi satın alacak kişilerdir. Etkileyiciler, başkalarını satın almaya teşvik eden kişilerdir. Hedef kitlenizi belirlerken dikkat etmeniz gereken tüketici özellikleri:

 • Satın alma tercihleri: Belirli bir ürünü arayan bir grup insanı tanımlamaktadır. Tüketicilerin ne aradığını ve kitlenin ne istediğini bilmekte yardımcı olur. 
 • Özel İlgi Alanları: Hobiler ve eğlence tercihleri ​​ hedef kitle farklı gruplara ayırmaya olanak tanımaktadır.
 • Demografi: Hedef kitle olarak, belirli yaş aralığındaki kişiler bulunmaktadır. Bu yaş grubu benzeri ortak deneyimleri paylaşmaları, gruplandırmayı kolaylaştırmaktadır.

Hedef Kitle Hatalı Seçilirse Ne Olur?

Hedef kitle kavramı son dönemlerde, özellikle internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile hayatımıza çok hızlı bir giriş yapmış ve çok kalıcı bir yer edinmiştir. Peki ya özellikle e ticaret çalışmalarında ve dijital reklamcılık alanında sıkça duyduğumuz bu hedef kitle kavramı ne anlama gelmektedir?

Hedef kitle, en basit açıklaması ile bir herhangi bir ürünün alıcı kitlesini ve bu alıcı kitlenin bu ürünü hangi sebepten isteyebileceğinin belirlenmesi olarak açıklanabilir. Günümüzde, özellikle internet üzerinden satış yapmak, yani e ticaret yapmak isteyen kişilerin hedef kitlelerini çok iyi bir biçimde belirlemeleri gerekmektedir. Bu ürünün ve firmanın kaderi için son derece belirleyici bir süreç olabilmektedir.

Hedef kitle çalışmaları yapılırken potansiyel alıcılar genelde cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, meslek ya da ekonomik durum gibi bazı demografik özelliklere ayrılır. Sonrasında ayrılmış olan bu gruplar belli profiller altında incelenir. Bahsi geçen ürünü kimlerin ne için kullanacak olduğu gibi soruların cevabını belirlemek için kesinlikle hedef kitle çalışması yapılmalıdır. 

Hedef kitle eğer hatalı bir biçimde, yani yanlış analizler ile belirlenir ise ürünün asıl alıcı kitlesinin, yani bu ürüne gerçekten ihtiyacı olan kişilerin ürüne erişmeleri çok daha zor olacaktır. Ancak hedef kitle çalışmaları doğru bir biçimde yapılmış ürünlerin reklamları potansiyel müşterilerinin önüne düşecek ve satış faaliyetleri bir hayli artacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir