Donusum Odakli SEO Teknikleri

Dönüşüm Odaklı SEO Teknikleri

Dönüşüm, satış anlamına gelen teknik bir terimdir. Pazarlama etkinliğinin satış haline geldiği durumu ifade eder ve tutundurma süreçleri ve kurumsal kimlik pazarlaması gibi özel pazarlama etkinlikleri haricinde hemen her pazarlama planının nihai hedefi dönüşüm elde etmektir.

Tabii dönüşüm kimi siteler için çok daha önemlidir. Örneğin; e-ticaret sitelerinin dönüşüm hedefi, siteye giren her kullanıcının satın alma yapmasıdır. Bu bakımdan, daha yoğun dönüşüm hedefleyen sitelerin, SEO yani total dijital pazarlama etkinliklerini çok daha dikkatli planlaması gerekir. Tıklama başı reklam gibi maliyetlere daha yaygın olarak katlanan bu sitelerin, dönüşüm elde etmediği her tekil kullanıcı, maliyet hanesine eklenen bir rakam olacaktır.

Kurumsal siteler veya katalog sitelerde ise beklenti bu seviyede olmayabilir. Örneğin; kimi ticari sitelerin beklentisi, markanın uzun vadede bilinirlik elde etmesi ve kurumsal kimliğin sunumudur. Bu sitelerde dönüşüm beklentisi uzun vadeye yayılırken, doğrudan site üzerinden bir dönüşüm beklentisi olmayabilir. Elbette bu sitelerde de dönüşüm odaklı pazarlama tekniklerine benzer uygulamalar söz konusudur ancak burada daha çok tutundurma odaklı çalışmaların daha düşük yoğunluklu yapılabilmesi mümkün olabilir. 

Dönüşüm Nasıl Elde Edilir?

Bir sitenin dönüşüm elde edebilmesi için marka bilinirliği üzerine ciddi bir çalışma yapmış olması gerekir. Güvenilir siteler içerisinde ismi geçmeyen bir sitenin, doğrudan satış yapabilmesi oldukça zordur. Bunun için siteye girecek potansiyel müşterilerin satın alma kararını vermesine yardımcı olacak ön çalışmaların yapılmış olması gerekir.

Yani kimi kaynaklarda maddeler halinde belirtildiği şekilde, sitenizin içerisinde gerçekleştireceğiniz teknik SEO, tek başına dönüşüm odaklı bir çalışma olmaktan uzaktır. Kurumsal siteler ve bilgilendirme amaçlı sitelerin genel olarak uyguladığı pazarlama tekniklerini uygulamak, dönüşüm elde etmek isteyen siteler için esas zorunluluktur. Bunun yanında, satışa yönlendirme teknikleri ile ilgili özel çalışmalar yapılabilir ki, bunlar site içerisinde kullanılacak yöntemler ve site dışındaki etkinliklerle sağlanacaktır.

Buradan çıkaracağımız sonuç; satışın gerçekleşmesi için tüketicinin siteye veya firmaya güvenmesidir. Bir satış platformu, diğerlerinden daha pahalı olsa dahi, verdiği güven ile daha fazla satış gerçekleştirebilir. Bunu sağlamanın yolu da elbette tüm iletişim platformlarında daha etkin olmak ve marka bilinirliği elde etmektir. Bununla birlikte, kullanışlı ve tüketicinin güven duyacağı bir siteye sahip olmak gereklidir. Ayrıca Google, tüm bu şartları yerine getiren siteleri öne çıkarıyor olduğundan, bu gereksinimleri karşılamak size ek faydalar da sağlar. Bir sitede bulunması gereken nitelikler şu şekildedir:

 • Teknik Gereklilikler

Bir web sitesinin dönüşüm odaklı SEO özelliklerine sahip olabilmesi için öncelikle genel kurallara uygun olması gerekir. Bu teknik kurallar başlıca sağlıklı kodlama, yeterli sistem kaynaklarına sahip sunucu yapısı, kolay kullanım ve navigasyon özellikleri, satışı yapılacak ürün veya hizmetlerin yeterli ve doğru tanıtılması şeklinde özetlenebilir.

 1. Sağlıklı Kodlama: Bir web sitesinin ana yazılımının sorunsuz biçimde çalışıyor olması ve tüm cihazlardan erişilebilir olması anlamına gelir. Tüm tarayıcıların açtığı ve çakışmaların yaşanmadığı bir yazılım kullanılması zorunludur. Bu yazılımın ayrıca hızlı yükleniyor, ön belleğe alınabiliyor ve sıkıştırma özelliklerinin kullanılabiliyor olması gerekir. Hızlı açılmayan ve sayfalar arasında hızlı geçişin yapılamadığı web sitelerinde satış yapabilmek oldukça zordur. Bu sitelerde ancak tekel ürünlerin satışı yapılabilir. Kaldı ki, yavaş ve kodlama sorunları olan siteler önemli bir güven kaynına da neden olur.
 2. Yeterli Sistem Kaynaklarına Sahip Sunucu Yapısı: Bir sitenin çalışmasında en önemli unsurdur. Kodlama ile uyumlu, maksimum sayıda kullanıcının aynı anda işlem yapması halinde bu talebe cevap verebilecek ve özellikle güvenlik özellikleri bakımından en üst seviyede yapılandırılmış bir sunucu sahibi olmak son derece önemlidir.
 3. Kolay Kullanım ve Navigasyon Özellikleri: Google tarafında belirtilen temel SEO kriterleri içerisinde yer alır. Kullanıcıların kolay anlayıp hızlı hareket edebildikleri bir site mimarisini kurmak, siteye olan bağlılığı artırır ve dönüşümün artmasını sağlar. Zira aradığını bulamayan kullanıcı, tüketiciye dönüşmeyecektir. Menüler ve alt sayfalara giden yönlendirmelerin özenle planlanması gereklidir.
 4. Satış Yapılacak Ürün veya Hizmetin Yeterli ve Doğru Tanıtılması: Satışın gerçekleşmesi için diğer detaylardan sonra son ve en önemli adımdır. Potansiyel tüketici, satın alma kararını sizin yapacağınız sunumla verir. Kullanıcı ürünü tanıyor olsa da olmasa da sizin yapacağınız ürün veya hizmet sunumu, son derece önemlidir. Görsel ve metin içerikleri bakımından verebileceğiniz en detaylı ve geniş bilgiyi sunmanız, sizi satışa taşıyabilir. Kaldı ki, zaten görsel ve metin içeriklerini belli oranda sunmamanız halinde Google üzerinde indekslenmeniz veya rakiplerinizin önüne geçmeniz de mümkün olmayacaktır.
 • Pazarlama Gereksinimleri

Bir satıcı, ürün veya hizmetlerini pazarlayabilmek istiyorsa, birçok kanaldan potansiyel tüketiciye erişmelidir. Gerek konvansiyonel medya gerekse dijital medya ortamlarında mümkün olan en yaygın pazarlama etkinlikleri düzenlenmeli, bunlar doğru planlanıp en iyi şekilde bütçeleri oluşturulmalıdır. Agresif bir pazarlama politikası yerine, doğru planlanmış bir pazarlama sistemi; uzun vadeli ve etkili bir dönüşüm döngüsü elde etmenizi sağlayabilir. 

 • Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Satıcı, sitesine gelen kullanıcıların çoğunun satın alma gerçekleştirmesini istiyorsa, bunun için doğru hedefe odaklanmış olmalıdır. Her ne kadar tüm medya ortamlarında yaygın bir pazarlama gerekliliğinden söz ediyor olsak da burada sarf edilecek enerjinin çoğunluğunun segmentasyona tabi tutulmuş hedef kitle üzerinde olması gereklidir. Marka bilinirliği ve kurumsal kimlik yaygınlaştırma süreçlerine her zaman bir bütçe ayırmak gereklidir. Ancak pazarlama etkinlikleri için ayrılan kaynakların, en doğru şekilde kanalize edilmesi, daha yoğun dönüşüm elde etmek için gereklidir.

Bu noktada, pazarlama etkinlikleri ile SEO kavramının iç içe geçmiş olduğunun altını çizmek gerekir. Pazarlama segmentasyonu bir SEO faktörü olarak pekâlâ kabul edilebilir. Zira hedef kitle bilgileri, site içinde ve dışında gerçekleşecek SEO faaliyetlerini planlanırken veri olarak kullanılır.

Dönüşüm odaklı SEO yapmak isteyen bir sitenin ne sattığını çok iyi bilmesi ve buna uygun hedefi belirlemesi son derece önemlidir. Hedefin doğru belirlenip belirlenmediği etkinlikler sırasında yapılacak analizlerle tespit edilebilir.

 • Sürekli Analiz

Dönüşüm odaklı SEO, süreçler test edilerek mükemmel hale getirilir. Her ne kadar başlangıçta çok iyi plan yapılıyor olsa da süreç içerisinde modifikasyonlar gerekli olabilir. Bunun için de trafiğin detaylı analizi şarttır. Sitenizin genel durumu ve kullanıcı etkinliklerini, aşağıdaki soruları sorarak analiz etmeniz ve sonuçları değerlendirmeniz mümkündür.

 1. Sitenizin teknik metrikleri beklentileri karşılıyor mu? (Açılış hızı, navigasyon hızı vb.)
 2. Sitenizin organik sonuçlarda gösterim sayısının tıklama sayısına oranı nedir?
 3. Sitenizin reklamlardaki tıklama oranı nedir?
 4. Sitenize giren kullanıcılar kaç sayfa ziyaret ediyor ve sitede ne kadar zaman geçiriyor?
 5. Sitenize hangi kanallardan kullanıcı geliyor?
 6. Sitenize gelen trafik kaynaklarının hangileri daha çok dönüşüm sağlıyor?
 7. Sitenize gelen kullanıcıların hangileri daha çok satın alma yapıyor? (Yaş, cinsiyet, lokasyon vb.)
 8. Sitenizin sayfaları başka kaynaklarda bahsediliyor mu? (Sosyal medya ve doğrudan mesajlaşma gibi paylaşımlar)
 9. Kullanıcıların ne kadarı sitenize yeniden dönüyor veya ne kadarı yeniden satın alma yapıyor?
 10. Sitenizden satın alma yapanların genel özellikleri nelerdir?

Bu soruları sorarak geliştireceğiniz bir pazarlama stratejisi, içerisine teknik SEO kurallarını da alan planlı ve uzun vadede dönüşümü artıran bir etkinlik süreci olacaktır. Tabii pazarlama ve SEO profesyonel uğraşlar olduğundan, özellikle dönüşüm odaklı SEO konusunda pazarlama ajansları ile çalışmanız, daha etkili sonuçlara ulaşmanızı sağlayabilir.

Kaynaklar:

Travis Dailey https://www.clearscope.io/blog/content-that-converts Erişim Tarihi: 31 Oca 2023, 14:26

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir