Dijital Pazarlama Uzmani Nedir Ne İş Yapar

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Dijital pazarlama uzmanı; bir marka, firma, kişi veya herhangi bir kuruluş için sürdürülen pazarlama faaliyetlerini dijital ortamda planlayan ve uygulayan kişidir. Dijital pazarlama uzmanı, sürecin ön analizini yapmak, projeksiyon yaparak süreç planını oluşturmak, süreci yönetmek ve müşterisine raporlamakla sorumludur. Uzman, birçok farklı alanın bilgi ve deneyimine sahip olmak ve bunları uygulama noktasında yetkin olmak durumundadır. Dijital pazarlama, genel olarak geleneksel pazarlama ilkelerinin yanında, internet ve diğer iletişim araçlarının üzerinden sürdürülen pazarlama faaliyetlerini de içeriyor olduğundan hem teknoloji bilgisi hem de pazarlama uzmanlığı bu kişilerin sahip olması gereken kabiliyetlerdir.

Dijital pazarlama uzmanı, uygulamacı olarak görev yapabileceği gibi, dijital pazarlama danışmanlığı da yapabilir. İki durumun hizmeti alan açısından şart ve maliyetleri elbette farklıdır. Sadece danışmanlık hizmeti alınması durumunda uzman; nelerin, hangi frekansta ve hangi şartlarda yapılacağını firmaya iletir. Gerekli olan şartların hazırlanması hizmet alanın sorumluluğunda olacaktır. Tüm hizmet alımı durumunda ise müşteri herhangi bir işe müdahil olmayacaktır.

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

Dijital pazarlama uzmanı; geleneksel tanımı ile pazarlama kavramına hâkim bununla birlikte dijital medya kullanımı ve iletişim teknolojileri konusunda uzmanlığı bulunan kişilerdir. Pazarlamanın dijital olması, genel ilkeleri bakımından farklı olması durumunu değil, bu ilkelerin modern iletişim teknolojileri ve teknikleri ile bir araya getirilmesini gerektirir. Bu bakımdan dijital pazarlama uzmanlarının yeterliliklerinin, daha ileri seviyede olması ve bu alanda önemli bir deneyiminin olması beklenir. Dijital pazarlama uzmanları, üniversitelerin işletme, halkla ilişkileri, reklamcılık ve pazarlama ile ilgili bölümlerinden mezun kişilerin iletişim becerilerini geliştirmesi sonucunda yetişen meslek mensuplarıdır. Dijital medya pazarlamasının mevcut konumu nedeniyle üniversiteler ve özel öğretim kurumlarında dijital pazarlama uzmanlığı ile ilgili hususi bölümler de açılmaya başlamıştır.

Dijital Pazarlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Dijital pazarlama uzmanı markaların dijitaldeki varlıklarını geliştirme, kampanyalarını yürütme ve satışlarını arttırma konusunda çok yönlü görevler edinir. Temel olarak dijital pazarlama uzmanı ne iş yapar şöyle listeleyebiliriz;

 • Dijital Pazarlama Kampanyaları Oluşturma ve Yürütme

Dijital pazarlama uzmanı olarak kuruluşunuz için dijital strateji geliştirecek ve yürüteceksiniz. Birden fazla kanal ve platformda dijital pazarlama kampanyalarının planlanmasından, oluşturulmasından ve uygulanmasından siz sorumlu olacaksınız. Şirketiniz, markanız, ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkındaki farkındalığı artırmak için organik arama kampanyaları, ücretli reklamlar, e-posta pazarlaması, sosyal medya ve diğer kanalları kullanacaksınız.

 • Reklam Metin Yazarlığı ve İçerik Oluşturma Sürecini Koordine Etme

Bazı dijital pazarlama uzmanları yazarlarla çalışabilir veya serbest yazarları işe almak için bir bütçeye kullanabilir. Ancak genellikle dijital pazarlama uzmanlarının çevrimiçi pazarlama kampanyalarını desteklemek için reklam metin yazarlığı ve içerik oluşturma çalışmaları konusunda deneyimli olması beklenir. Dijital PR kampanyaları için konuk gönderileri yazmayı, organik arama için makaleler ve diğer kaynaklar oluşturmayı içerir. Dijital pazarlama uzmanları başarılı olmak için mükemmel ikna edici yazma becerilerine ve verimli bir içerik oluşturma sürecine sahip uzmanları koordine eder.

 • Dijital Kampanyalar için Görsel Varlıklar Geliştirme

Dijital pazarlama uzmanları, görsel varlıklar oluşturarak pazarlama kampanyalarını destekleyen grafik tasarımcılarla birlikte çalışır. Ancak bazıları da bu işi kendilerinin yaparlar. En iyi dijital pazarlama uzmanları, Adobe Illustrator tarzında araçları profesyonel şekilde kullanabilir. Bu sayede görüntülü reklamcılık, e-posta pazarlama kampanyaları veya infografik pazarlama gibi süreçlerde içerik üretme yeteneği elde edebilirler.

 • Web Sitelerini Yönetme ve İçerik Yayınlama

Dijital pazarlama uzmanları, kuruluşlarının web sitelerini yönetme ve pazarlama stratejilerini desteklemek için içerik yayınlama konusunda yetkin olmalıdır. Dijital pazarlama uzmanı olarak görev yaptığınız şirketin içerik yönetim sistemini bilmelisiniz. Ayrıca  HTML veya CSS kodunu değiştirerek teknik web sitesi optimizasyonları konusunda da bilgi sahibi olmalısınız.

 • Pazarlama Kampanyalarını İzleme ve Optimize Etme

Dijital pazarlama uzmanı olarak pazarlama kampanyalarında performansları takip edebilmeli ve ilerleyen süreçte bu analizlere göre optimizasyonlar yapabilmelisiniz. Web trafiğinizin nasıl oluşturulduğunu analiz edebilmelisiniz. Ayrıca marka bilinirliği oluşturmak veya dönüşümleri artırmak gibi iş hedeflerini ortaya koymak adına Google Analytics gibi veri analizi araçlarında başarılı olmalısınız. Açılış sayfalarının performansını arttırabilmek ve dönüşümleri artırmak için görsel tasarım becerilerinizi kullanacaksınız. Bunu veri analiz araçlarından gelen verilere göre optimize etmelisiniz.

 • Sonuçları Rapor Verme

Şirket içi bir rolde dijital pazarlama uzmanı olarak muhtemelen kuruluşunuzdaki bir Pazarlama Müdürüne veya Pazarlama Direktörüne rapor vereceksiniz. Çalışmanızın sonuçlarını göstermek için raporlar, panolar veya sunular hazırlamanız gerekir. Kampanya sonuçlarını analiz etmeniz ve dijital kanallardan olumlu bir yatırım getirisi göstermeniz gerekecektir. Toplam dönüşüm, oluşturulan toplam potansiyel müşteri sayısı veya etkileşim sayısı gibi belirli KPI hedeflerini karşılamaktan sorumlu olabilirsiniz.

Dijital pazarlama uzmanı görev tanımı nedir?

 • Dijital pazarlama uzmanı, markanın, firmanın veya kişinin tüm dijital pazarlama etkinliklerini analiz eder.
 • Dijital pazarlama uzmanı, yaptığı analizler kapsamında stratejiler ve alternatifler oluşturarak bütçemele yapar ve müşterisinin onayına sunar.
 • Uzman, onaylanan bütçe kapsamında uygulama için kaynakları temin eder.
 • Dijital pazarlama uzmanı, süreci uygular ve düzenli olarak takip eder.
 • Dijital pazarlama uzmanı, plan içerisinde herhangi bir olumsuzluğa karşı planı revize edebilmelidir. Bunun için müşteri onayını alır.
 • Dijital pazarlama uzmanı pazarlama süreçleri içerisinde optimizasyon yapar ve maksimum etkinlik elde etmek için çalışır.
 • Dijital pazarlama uzmanı markanın tüm dijital zeminlerde bilinirliğinin arttırılması için mümkün olan tüm enstrümanları kullanır.
 • Dijital pazarlama uzmanı süreci raporlar ve müşterisi ile düzenli aralıklarla paylaşır.

Dijital Pazarlama Olmak İçin Sahip Olunması Gereken Beceriler

Dijital pazarlama uzmanları, birden fazla kanalda dijital pazarlama alanında kampanyalar oluşturur. Daha sonra pazarlama girişimlerini desteklemek için yazılı ve görsel içeriklerin oluşturma sürecini koordine eder.

Performansı artırmak için pazarlama stratejileri geliştir ve sonuçlarını işletmeler ile detaylı bir rapor halinde paylaşır.

Aşağıda dijital pazarlama uzmanlarının sahip olması gereken beceriler listelenmiştir;

 • Arama motoru optimizasyonu (SEO) – Dijital pazarlama uzmanları, SEO hakkında ileri düzeyde bilgi sahip olmalıdır. Ayrıca organik arama kampanyaları oluşturma ve etkili bir şekilde yönetme yeteneği bulunmalıdır.
 • Tıklama Başına Ödeme Reklamcılığı (PPC) – Dijital pazarlama uzmanlarının, Google Ads, Microsoft Ads ve Ücretli sosyal reklamcılık gibi birçok alanda PPC kampanyaları geliştirmesi gerekir.
 • Dönüşüm Oranı Optimizasyonu– Dijital pazarlama uzmanları, pazarlama stratejilerini optimize edebilmelidir. Ayrıca açılış sayfası dönüşüm oranlarını iyileştirmek için dönüşüm oranı optimizasyonu yapabilmelidir. Dönüşüm oranı optimizasyonu, kampanya performansını artırmak ve genel karlılığı sağlamak için önemli bir beceri olacaktır.
 • Veri Analizi – Dijital pazarlama uzmanları, kampanya performansını ölçebilmeli ve sonuçları analiz edebilmelidir. Ayrıca rapor süreci için veri analizi yapabilir. Analitik becerileri ile doğru içgörüler geliştirebilmeli ve veri odaklı pazarlama kararları alabilmelidir.
 • E-posta Pazarlama – Dijital pazarlamacılar e-posta pazarlama kampanyalarının yönetiminde de görev alır. Markalar için bültenler yazarak ve potansiyel müşterileri satın almaya hazır hale getirme konusunda markalara destek olurlar.
 • Sosyal Medya Pazarlaması – Dijital pazarlama uzmanlarının doğru kitlede takipçiler elde etmede başarılı olması gerekir. Ayrıca Facebook, Instagram, Twitter VE Linkedln alanında uzman olması beklenmektedir.
 • İçerik Pazarlama – Dijital pazarlama uzmanları, içerik pazarlama sürecini yönetebilmelidir. Bu kişi kullanışlı ve ilgilenen kitlelerden gerçek katılımı sağlayan içeriklerin üretimini koordine etmesi gerekir.
 • Dijital PR – Dijital PR, yüksek kaliteli backlink oluşturma, basın bültenleri, konuk gönderimi ve çevrimiçi statü gibi süreçlere odaklanır. Dijital pazarlama uzmanlarının, Dijital PR taktiklerini ve yöntemlerini kullanarak markaları tanıtması ve marka bilinirliğini arttırabilmeleri gerekir.
 • Web Sitesi CMS – Web sitesi yönetimi ve içerik yayınlama süreçlerini hayata geçirebilmek için dijital pazarlama uzmanları web sitesi içerik yönetim sistemlerinde uzman olmalıdır. Özellikle WordPress, tüm web sitelerinin yaklaşık üçte biri tarafından kullanılan içerik yönetim sistemidir.
 • HTML VE CSS – HTML ve CSS web sayfalarındaki görünen tüm içeriklerin şekillendirilmesi için gerekli olan işaretleme dili olarak tanımlanabilir. HTML ve CSS’yi bilmek bir dijital pazarlama uzmanı için iyi bir bonustur. Bir web sitesinde düzenlemeler yapabilmeli ve içerikleri özelleştirebilmelidir. Ayrıca dijital pazarlama uzmanı açılış sayfalarını kendi başlarına oluşturabilmelidir.

Dijital Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur?

Dijital pazarlama uzmanı olabilmek için birçok alanda deneyim kazanmalısınız. Ancak bu süreçte dijital pazarlama hakkında çok fazla şey öğrenecek ve kendinizi gelecekte bir Dijital Pazarlama Yöneticisi veya Pazarlama Direktörü rolüne hazırlayacaksınız.

Başarılı bir dijital pazarlama uzmanı olabilmek için şu adımları izleyebilirsiniz;

 • Dijital Pazarlama Becerilerinizi Genişletin

Dijital pazarlama uzmanı olarak farklı alanlarda deneyim kazanabilmeniz önemlidir. Podcast’ler, web seminerleri, videolar ve hatta blog gönderileri ve makaleleri gibi çevrimiçi ücretsiz kaynakları arayarak beceri setinizi genişletmeye başlayabilirsiniz. Çeşitli platformlarda dijital pazarlama kursu alarak teknik bilginizi de genişletebilirsiniz.

 • Dijital Pazarlama Kampanyaları Oluşturmaya Başlayın

İlk dijital pazarlama uzmanı rolünüze başlamadan evvel deneyim kazanmalısınız. Bunun için kendinize ait çevrimiçi pazarlama kampanyaları oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Birden fazla kanal içeren bir pazarlama stratejisi geliştirin. Bunu becerilerinizi optimize etmek ve karlı hale getirmek için kullanın. Kendinizi sunabileceğiniz bir ürün veya hizmeti, bir arkadaşınızın veya aile üyenizin işini, hatta kar amacı gütmeyen bir kuruluşu tanıtabilirsiniz.

 • Ağ Oluşturma ve Özgeçmiş Oluşturma

Biraz deneyim kazandıktan ve güveninizi oluşturduktan sonra sektörde bağlantı kurmaya başlamanın zamanı geldi. Ağ oluşturma, sunacak bir yetenek gerektirir. Bu nedenle yeni keşfedilen uzmanlığınızı ihtiyaç duyulan yerde kullanmaktan çekinmeyin.

Kendi başınıza pazarlama kampanyaları oluşturarak veya bağlantı kurmak ve daha büyük projelerde deneyim kazanmak için diğer pazarlamacılarla ortaklık kurarak özgeçmişinizi oluşturun.

 • Dijital Pazarlama Uzmanı Rollerine Başvurun

Becerilerinizi uygularken kendinize güvendiğinizde dijital pazarlama uzmanı rollerine başvurmaya başlamaya hazırsınız demektir. Tebrikler!

Görüşme sürecinin bir parçası olarak geçmiş pazarlama başarılarınızın kanıtlarını göstermeye hazır olun ve potansiyel işvereninizi başarılı olmak için gerekenlere sahip olduğunuza ikna edin.

Başladıktan sonra, her zaman en son trendlere ayak uydurun ve her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çalışın. Daha sonra başarılı bir şekilde dijital pazarlama kariyerinizde ilerlemeye devam edeceksiniz.

Dijital Pazarlama Uzmanı Uygulama Alanları Nelerdir?

Dijital pazarlama uzmanını, isminde yer alan kelimelerle iki uzmanlık alanında değerlendirebilir. Bu uzmanlar, yeterli düzeyde teknoloji bilgisi ve ileri düzeyde modern pazarlama ve reklamcılık bilirler. Aksi durumda zaten uygulamaların verimliliğinden söz edebilmek mümkün olamaz.

Bu noktada bir parantez açmak ve bu iki kelimenin uygulamalardaki ağırlığından söz etmek gerekir. Dijital pazarlama kavramındaki bu iki kelimeden “pazarlama” ifadesi, konunun aslını teşkil eder. Yani bu uzmanların teknoloji kökeninden değil, reklam ve pazarlama kökeninden gelmesi durumu daha yaygındır. Zira pazarlama, genel bir uzmanlık alanıdır ve içerisine karşımıza çıkan her yeniliği alabilir biçimde modifiye olabilir. Bir üniversitenin, İşletme, Reklam, Halkla İlişkiler veya Pazarlama gibi alanlarından mezun olan uzmanlar, pazarlama uzmanı olarak uzmanlaşabilir. Bu kişilerin dijital teknolojiler noktasında kendilerini geliştirmeleri veya çeşitli eğitimler almaları durumunda, ileri düzeyde dijital pazarlama uzmanı olmaları mümkündür.

Mühendisler, yazılımcılar ve iletişim teknolojisi uzmanları gibi kişiler ise pazarlama ve halkla ilişkiler konusunda uzmandır demek doğru olmaz. Bu kişilerin, pazarlama uzmanlarının sevk ve idaresinde uygun çözümleri teknolojik olarak geliştirilmelerinden söz etmek mümkündür. Elbette pazarlamacılar da kendilerini teknoloji alanında geliştirince yazılım uzmanı olmazlar. Buradaki nüans, dijital pazarlama uzmanının zaten kod yazmasının gerekmiyor olması, konuyu teorik olarak bilip, yazılımcıyı yönetme kabiliyetine sahip olması durumudur.

Pekiyi dijital pazarlama uzmanı sizin için neler yapabilir? Bir uzman çalışarak hangi alanlarda hizmet alabilirsiniz?

 • Başlangıç Analizi

Bir dijital pazarlama uzmanı ile çalışmaya başladığınızda uzman öncelikle mevcut durumunuzu inceler ve analiz eder. Pazarlamada en önemli adımların başında, hedef belirlenmesi ve piyasa analizi gelir. Bu durum dijital pazarlama için de geçerlidir. Örneğin; bir web sitesi açıp, arama motorlarında üst sıralara çıkmak, dijital pazarlamada temel etkinliktir. Bu durumda rakiplerinizi çok iyi tanıyor ve onların çalışmaları ile rekabet edebilecek çalışmalar yapıyor olmanız gerekir. Bunun için de kapsamlı bir analiz yapmalı ve rakiplerinizin durumunu ve sektörü incelemelisiniz. Fiziksel pazarlama ile dijital pazarlamada farklar olduğundan bunun dijital pazarlama uzmanı tarafından yapılması daha doğru olur.

Hedef kitlenin belirlenmesi de başlangıç analizleri içerisinde yer alır. Yapılacak sektör analizi ile müşterinin mal ve/veya hizmetlerinin hangi kitleler için uygun olduğu, bu kitlelerin hangi mecralarda ulaşılabilir olduğu ve ne şekilde pazarlama yapılması gerektiği uzman tarafından belirlenir ve bir rapora dönüştürülür.

 • Bütçeleme

Bütçeleme, mevcut projeksiyon kapsamında nasıl bir maliyet oluşabileceğinin belirlendiği aşamadır. Bu aşamada firmanın bütçesi ile gereksinimleri kıyaslanır ve bir sonraki safha olan enstrüman seçimi de plana dahil edilerek bir bütçe tesis edilir. Tabii bütçe süreç içerisinde değişiklik gösterebilir. Uygulamanın izlemesinde ortaya çıkabilecek olağan dışı durumların finansmanı için bütçe yenilemesi süreç içerisinde mümkündür.

 • Pazarlama enstrümanlarının seçimi

Seçilen bütçe ve yapılan plan kapsamında, hangi pazarlama araçlarının ve ortamlarının kullanılacağının belirlenmesi ve bunların temin edilmesine yönelik girişimlerin yapılması bu aşamada yapılır. Görsel, yazılım, içerik, video gibi kaynakların temin edilmesi, yayınlanması ve dış ortamlarla olan ilişkilerin kurulması (basın yayın kuruluşları vb.) bu etapta gerçekleşir. Bu işlemlerin son derece sistemli ve mümkünse yedekli yapılması gerekir. Birbirine bağlı süreçlerde aksama olması durumunda, tüm süreç negatif etkilenebilir.

 • Uygulama

Eğer dijital pazarlama uzmanı ile uygulama ile birlikte devam edecek bir süreçte anlaştıysanız, pazarlama etkinliklerinizin tüm aşamaları, uzman veya ajans tarafından sürdürülür. Siz süreçte yalnızca raporları inceler ve dönüşüm kaydetmek için müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmakla meşgul olursunuz.

 • Süreç izleme (Performans Denetimi)

Uzman, uygulama yapsın veya yapmasın sürecin verimliliğini ve işlemlerin olması gerektiği gibi devam edip etmediğini izler. Dijital verilerin takibi ve verimliliğin analiz edilmesi önemli bir işlemler safhasıdır.

 • Optimizasyon

Uygulama izlemede herhangi bir negatif unsur tespit edilirse, dijital pazarlama uzmanı bu duruma müdahale edebilir. Sürecin optimize edilmesi ve pazarlama etkinlilerinin optimize edilmesi için doğru uygulama ve analiz süreçleri gereklidir. Bu sürecin sonrasında daha verimli çalışan bir pazarlama kampanyası sürdürülebilir.

 • Raporlama

Belirli bir periyotta, müşteri ile pazarlama uzmanı toplantılar alarak, sürecin nasıl devam ettiğini analitik veriler üzerinden takip eder. Gerçek zamanlı ve kümülatif veriler ele alınarak kampanyanın etkinliği, müşteri tarafındaki beklentilerin gerçekleşme durumu gibi detaylar müzakere edilir. İşin toplamının değerlendirildiği aşama, bu aşamadır.

 • Yeniden değerlendirme ve geliştirme

Müşteri ile uzman arasında belirlenen periyotta devam eden pazarlama kampanyasının, bir sonraki safhada devam edecek olması durumunda, raporlama toplantısı verileri ele alınarak bir geliştirme yapılabilir. Mevcut gerçek veriler ışığında bir sonraki periyot için daha verimli bir yol çizilmek üzere geliştirmeler yapılıp, yeni bir kampanya süreci başlatılabilir.

Dijital pazarlama uzmanı veya dijital pazarlama ajansı, müşterileri için en yüksek dönüşümü, en uygun maliyetle ortaya koymak için çalışır. Bu kapsamda dijital mecralarda daha fazla etkinlik gerçekleştirmek ve bunun sonucunda dönüşüm veya bilinirlik elde etmek için bu kişi veya firmalarla çalışmak doğru bir yatırım olarak değerlendirilebilir.

Dijital Pazarlama Uzmanı ile Çalışmak Zorunlu mudur?

Dijital pazarlama uzmanı ile çalışma noktasında kanuni bir yükümlülük yoktur. Hatta firmaların pazarlama yapması dahi zorunlu değildir. Ancak şu bir gerçektir ki, pazarlama yapılmaksızın dönüşüm elde etmek neredeyse imkansızdır ve günümüzde pazarlama faaliyetlerinin büyük kısmı dijital mecralarda gerçekleşir. Dijital medya uzmanlığı ve pazarlama uzmanlığı, özel uzmanlık alanları olduğundan pek çok firma bünyesinde bu uzmanlar yer almaz ki, bu durumda dijital pazarlama uzmanı ile çalışmak, fiili bir zorunluluk konumundadır demek doğru olur.

Dijital Pazarlama Hizmetini Ne Şekilde Almalısınız?

Dijital pazarlama hizmetini, danışmanlık veya komple hizmet biçiminde alma kararı verme noktasında, firma içerisindeki yapıyı analiz etmeniz gerekir. Firmanın içerisinde göre verebileceğiniz;

 • Yazılım uzmanları
 • Pazarlama uzmanları
 • Grafik tasarımcılar
 • Sosyal medya uzmanları
 • Video prodüksiyon uzmanları
 • İçerik geliştirme uzmanları
 • İletişim teknolojileri uzmanları

Gibi meslek gurubu mensupları bulunuyor ve bu personellerin en az dijital pazarlama ajansındaki personeller kadar deneyimleri bulunuyor ise sadece stratejik danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ancak eğer kadronuzda bu elemanlar yoksa veya dışarıdan bu hizmetleri alabileceğiniz bir operasyonel yapıya sahip değilseniz, sadece danışmanlık alarak pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz pek kolay olmayacaktır. Hatta bu durumda yapacağınız yatırım boşa gidecektir demek dahi mümkün olabilir.

Bu bakımdan, dijital pazarlama uzmanı ve/veya dijital pazarlama ajansı tercihi yaparken ve alacağınız hizmetin standartlarını belirlerken, bu hususlara dikkat etmeniz gerekir.

Kaynaklar:

Brian Bui https://directiveconsulting.com/blog/digital-marketing-specialist/ Erişim Tarihi: 28 Eyl 2022, 06:34

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir