Skip to content
Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama Neden Önemlidir?

Dijital pazarlama, kavram olarak hayatımıza yeni giren bir etkinlik türüdür. İşletmelerin pazarlama faaliyetlerini günümüzde daha çok dijital pazarlama kanalları kullanarak gerçekleştirdiğini biliyoruz. Elbette bu alanda pek çok dijital pazarlama uzmanı ve dijital pazarlama ajansı da faaliyet gösteriyor. Konuya yabancı olanlar için, öneminden bahsetmeden önce; “Dijital pazarlama nedir?” sorusunu cevaplamanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

Tanım Olarak Dijital Pazarlama

Dijital pazarlama; bilgi teknolojisi araçları ve bunlara uygun tekniklerin kullanıldığı pazarlama türüdür. Geleneksel pazarlama öğretisinden, prensipler bakımından farkı yoktur. Ancak kullanılan araçlar farklı ve çok daha çeşitli olduğu için, daha karmaşık süreçleri içerir. Online pazarlama araçları, çok sayıda bileşene sahiptir. Bu araçları kullanmak ise pazarlama yetkinliği dışında, dijital medya uzmanlığı gerektirir. Bu nedenle dijital pazarlama uzmanı sıfatı taşıyan kimselerin daha çeşitli niteliklere sahip olması gereklidir.

Bir dijital pazarlama ajansı, bünyesinde farklı birimleri barındırıyor olmalıdır. Bunların başında elbette nitelikli pazarlama uzmanları gelir. Deneyimli ve yetenekli pazarlamacılar, bir ajansın sahip olması gereken temel gereksinimdir. Bu noktada fiziksel pazarlama ile dijital pazarlama karmasının kullanılmasına yönelik ek gereksinimler karşımıza çıkar.

Pazarlamanın dijital kanallarla yapılabilmesi için, uzmanların yetilerinin çeşitli olmasından söz ettik. Ancak elbette her uzmanın bütün yetilere sahip olmasını da bekleyemeyiz. Dolayısıyla ajanslar, kendi bünyelerinde farklı branşlarda uzmanlaşmış personelleri bulundurur ve bu uzmanların koordineli çalışmalarını sağlar. 

Uzman ajanslarda;

 • Pazarlama strateji yöneticisi
 • Yazılım uzmanları
 • Pazarlama uzmanları
 • İçerik uzmanları
 • Grafik uzmanları
 • Tasarım uzmanları
 • Reklamcılar
 • Operasyon görevlileri

Yer alır. 

Oldukça geniş bir kadro gerektiren bu iş ve işlemler, kimi ajanslar tarafından dışarıdan destek alınarak da yapılıyor. Ancak bu iş ve işlemlerin, birbiri ile ahenk içinde çalışan, sabit bir ekip tarafından yürütülmesi daha efektiftir. Oluşturulacak ekip, online pazarlama noktasında beklentileri karşılayan bir ekip haline gelecektir.

Geleneksel pazarlama ve dijital pazarlama farkı nedir?

Temel prensipler bazında, bu iki pazarlama alanının elbette farkı yoktur. Pazarlama, bir ürün veya hizmeti; hedef kitleye ulaştırmak için kullanılan yöntemleri ifade eder. Bu bakımdan her iki yöntemin de aynı hedefe yönelik olduğunu söyleriz. Ancak geleneksel pazarlama, geleneksel iletişim araçlarını kullanırken, dijital pazarlamanın yeni nesil kitlesel iletişim araçlarını kullandığını söylemek gerekir.

Dijital araçlar;

 • Çok daha geniş örneklemlere hitap eder
 • Çok hızlı etkinlik yapılıp sonuca ulaşırız
 • Geleneksel araçlara göre daha ekonomiktir
 • Ölçme ve değerlendirme anlık ve verimlidir
 • Online araçların sayısı ve çeşitleri daha fazla olduğundan, çok çeşitli kampanyalar mümkündür

Geleneksel pazarlama araçları ise yukarıda belirttiğimiz yöntemlerin tam aksi yöndedir.

 • Sayıları azdır
 • Etkinlikler için zaman gereklidir
 • Kitle iletişimi maliyetler çok yüksektir
 • Ölçme ve değerlendirme zordur
 • Kullandığınız aracın, etki alanı kadar örneklem üzerinde etkili olabilirsiniz (Örneğin; bir televizyonun raiting düzeyi veya gazetenin tirajı)

Ancak her şeye rağmen, dijital pazarlamanın tek kanal olarak kalmasını ve geleneksel yöntemlerin tamamen terk edilmesini, şimdilik önermiyoruz. Zaten bu nedenle, dijital pazarlama ajansı içerisinde hem geleneksel hem de dijital alanda deneyimli ve yetenekli kişilerin bulunmasının gerekli olduğunu söylüyoruz. Ayrıca zaten dijital de olsa, geleneksel de olsa; pazarlama insan davranış ve algılarının yönetimi üzerine kurulu bir etkinlik olduğundan, temel değerleri ayrışmaz.

In-House Pazarlama Mümkün mü?

Söz konusu olan pazarlamanın dijital boyutu olduğunda, In-House; yani şirket içi bir çalışma zorlu bir seçenektir. Öyle ki, ciddi sayıda personel gerektiren bu etkinlikler, şirketler için aynı zamanda bir operasyonel yük haline gelir. Uzmanlığı pazarlama olmayan şirketlerin, kendi bünyelerinde oluşturacakları bu denli büyük bir ekibi, ancak bir dijital pazarlama ajansına dönüşmeleri durumunda yönetmeleri mümkündür. Bu da aynı zamanda ciddi bir maliyet olacağından tercih edilme oranı çok düşüktür.

Örneğin; dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden Novartis, kendi bünyesindeki sınırlı pazarlama ekibinin yanında global pazarlama ajansları ile çalışır. Şirket, yine dünyanın en büyük pazarlama ajanslarından birisi  olan; Weber Shandwick ile çalışıyor. Bu sayede, uzmanlığı kitle iletişimi ve pazarlama olan, dünyanın en uzman ekibini de kendi bünyesine almış oluyor. Eğer kendi bünyesinde buna yakın bir ekip kurmak isteseydi, muhtemelen bunu başarması mümkün olmayacaktı demek doğru olur.

Bu alanda örnekler çok fazladır. Hatta medya şirketleri dahi, ajanslarla çalışıyor. Global haber kaynağı platformların, bu gibi ajanslarla çalıştığını biliyoruz. 

Hangi kanallar var?

Online reklam ve pazarlama araçları, bilgi teknolojisi araçlarının tamamıdır. Yani yeni nesil araçların içerisine; cep telefonundan bilgisayarı, tabletten televizyona, aklınıza gelme ihtimali olan tüm iletişim araçlarını dahil ederiz. Burada online veya Türkçesi ile çevrimiçi kelimesi önemlidir. 

Kullandığınız bilgi teknolojisi aracının internete bağlı olması veya bir şekilde kitle iletişimi fonksiyonunun olması gerekir. Ancak internete gereksinimi olmadan kitle iletişimi yapabilen araçlar olduğunu da unutmayalım. 

Örneğin; kısa mesaj, internet erişimi gerektirmez ancak bir kitle iletişim metodudur. Bu özelliği ile dijital pazarlama araçları içerisine dahildir. 

Kısacası, internete bağlı tüm araçlar ve kitle iletişimi yapabilen tüm bilgi teknolojisi araçları, dijital pazarlama için araçtır. Bunları kullanma yetkinliği de elbette ajansların ve bünyelerinde yer alan uzmanların yetenek ve deneyimleri ile ilintilidir.

Dijital Pazarlama Ucuz mudur?

Pazarlamanın hiçbir türü, ucuz değildir. Bedava olması ise hiçbir şekilde beklenemez. İşletmelerin, normal koşullarda, tüm diğer maliyetlerinin yanında belli bir pazarlama maliyetini temel giderleri içerisine eklemesi ve bunu düzenli olarak göze alması zorunludur. 

Henry FORD, bu konu hakkında; 

“Para kazanmak için, pazarlamaya para harcamayı durduran adam; zaman kazanmak için saati durduran adama benzer” 

Der.

Yani pazarlama için harcadığınız her birim aslında kazanacağınız onlarca ve hatta yüzlerce birim demektir.

Ancak söz konusu dijital pazarlama olduğunda, elimizde çok önemli kozlar vardır. 

Bir marka olarak milyonlarca kişiye ulaşmak için, geçmişte; televizyon, radyo ve gazete gibi çok pahalı araçlara para harcamanız gerekiyordu. Bugün ise çok daha düşük bütçelerle, çok daha geniş kitlelere ulaşabilmeniz mümkün. 

Soruyu cevaplayacak olursak; geleneksel araçların sağladığı fayda ve maliyeti kıyaslandığında, aslında dijital pazarlama bedava seviyesine çok yakındır. 

Sonuç olarak, “Neden önemlidir?” sorusunu sormaya dahi gerek yoktur. Tüm tüketicilerin, bilgi kaynağının artık yalnızca bu zemin olduğunu düşünecek olursanız; harekete geçmek için fazla zamanınız olmadığını göreceksiniz.