Skip to content
Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama Metrikleri Nelerdir?

Dijital Pazarlama Metrikleri Nelerdir?

Dijital pazarlama, günümüz pazarlama ortamında yaygın olarak kullanılan ve en fazla etkiyi sağlayan pazarlama bileşenlerini içeren pazarlama alanıdır. Elbette pazarlama faaliyetlerinde değerlendirme son derece önemlidir.

Ölçüm yapılmadan devam edecek pazarlama faaliyetlerinin verimliliğinin ne seviyede olduğunu tespit edebilmek imkansızdır veya tahmini olarak yapılacak yorumlar, hatalı sonuçlara ulaşılmasına neden olabilir.

Zaten metrik değerlerinin ölümünde, geleneksel pazarlamanın sahip olduğu enstrümanların çok daha fazlası ve kesin değerleri sunan değerlere dijital pazarlama metrikleri ile ulaşabilmek mümkündür.

Sorumuz da tam olarak buna yöneliktir. Pekiyi Dijital Pazarlama Metrikleri Nelerdir?

Dijital pazarlama metriklerini açıklamaya başlamadan önce, metrik kavramını incelemekte fayda vardır.

Dijital Pazarlama Metriği Nedir?

dijital pazarlama'da temel metrikler

Pazarlama metrikleri, kullanılan pazarlama araçlarının tüketici veya kullanıcıya hangi değerlerle ulaştığının ve maliyetlerinin hesaplanabildiği değerlerdir.

Bu değerlerin tamamında sayısal değerler kullanıldığından subjektif bir ölçüm söz konusu değildir. Zaten metrik kelime anlamı itibariyle sayısal değerlerin ölçümü anlamına gelir.

Geleneksel veya fiziksel pazarlamada da belli metrik değerleri elbette vardır ancak bu değerlerin dijital pazarlamada olduğu kadar kapsamlı ve kesin sonuçları sunabilmesi için ciddi saha araştırmaları gerekiyor olduğundan, geçmişte pazarlama metriklerinin ölçümü ancak çok büyük firmalar tarafından yapılabilen bir çalışmaydı.

Günümüzde ise dijital ortamlarda yapılacak en basit pazarlama etkinliği dahi kolaylıkla ölçülüp rapora dönüştürülebilir. Bu raporların analiz edilmesi de yine dijital donanım ve yazılımlarla yapılarak, en doğru pazarlama sürecinin planlaması kolaylıkla yapılabilir.

Pekiyi dijital pazarlamada kullanabileceğimiz metrikler hangileri? Hangi analiz değerlerini kullanarak, dijital pazarlama etkinliklerimizin değerlendirmesini yapabiliriz?

Dijital Pazarlama Metrikleri Nelerdir?

Dijital pazarlama metrikleri, farklı alanlarda ölçümü mümkün olan değerlerdir.

 • Dönüşüm (satış) metrikleri
 • Web sitesi metrikleri
 • Sosyal medya metrikleri
 • Reklam metrikleri
 • Müşteri ilişkileri yönetimi metrikleri
 • Kampanyaya özel metrikler

gibi birçok farklı klasmanda metrik değerlerinin alt kategorileri incelenebilir. Kimi kaynaklarda SEO metrikleri biçiminde bazı değerler listeleniyor olsa da SEO kavramının tüm metrik değerleri kapsıyor olması nedeniyle biz bu metrik sınıflandırmasını kullanmayacağız.

Öyle ki, örneğin, Youtube üzerindeki izleme ve abone olma değerlerinin SEO efekti bulunur. Aynı şekilde eğer sayfanız çok izleme alıyorsa, burada yayınlayacağınız videonun izleme oranı Youtube izleme sayısına katılır.

Yani ölçeceğiniz paralı reklamlar dışındaki hemen her unsur aslında SEO metriği olarak tanımlanabilir.

 • Dönüşüm (Satış) Metrikleri

Dönüşüm metrikleri, safi olmayan genel ölümlere ve nihai değerlere dayalı ölücümlerdir. Bir ürün veya hizmetin, belirli bir süre zarfında ne kadar satıldığı bu metrikle ölçülür.

Ancak sadece toplam satış hacmi gibi bir metrik tek başında bir pazarlama ölçeği olarak kullanılamaz. Bu değerlerin maliyetler ve gerçekleştirilen pazarlama etkinliklerinin diğer metrik değerleri ile kıyaslanması gereklidir.

Dönüşüm metrikleri yalnızca e-ticaret için kullanılmaz. Bir hizmetin online satışı yapılmıyor olsa da satış değerleri üzerinden dönüşüm metriklerinin hesaplanabilmesi mümkündür.

Bunu yapabilmek için hem fiziksel satışların değerlerinin hem de web sitesi ve diğer dijital etkinlik değenlerinin birlikte ele alınması gerekir.

 • Web sitesi metrikleri

Gerek e-ticaret siteleri gerekse diğer sitelerin metrik değerlerinin farklı türleri vardır. Bu metrikler başlıca aşağıdaki gibidir.

 • Toplam sayfa ziyareti: Sayfanın, tekil veya geri dönen kullanıcıları ayırt etmeden toplam ziyaret sayısını ifade eder.
 • Tekil ziyaret sayısı: Siteye ilk defa gelen, benzersiz ziyaretçilerin sayısını gösterir.
 • Geri dönen ziyaret sayısı: daha önce sitenize gelmiş kullanıcıların yeniden sitenize girme durumunu gösterir.
 • Sayfa görüntüleme sayısı: Kullanıcıların tekil olarak kaç sayfa görüntülediği ve toplam sayfa görüntüleme sayısının gösterildiği metrik değeridir.
 • Oturum Süresi: Kullanıcıların sitenizde toplam ne kadar süre geçirdiğini gösterir
 • Sayfada kalma süresi: Tekil bir sayfanın kullanıcılar tarafından ne kadar izlendiğini gösterir.
 • Her oturum için sayfa gösterim sayısı: Sitenizi ziyaret edenlerin her birinin kaç sayfayı görüntülediğini gösteren değerdir.
 • Hemen çıkma oranı: Sitenize herhangi bir yolla giren kullanıcıların sitenizden çok kısa sürede çıkması oranını gösterir.
 • Çıkış sayısı ve oranı: Sitenizde birden fazla sayfayı ziyaret eden kullanıcının hangi sayfadan sonra çıkış yaptığı bu metrikle ölçülebilir.
 • Abonelikler: Sitenizde abonelik seçeneği varsa, buradan abone olanların değerlerini görebilirsiniz.
 • Sosyal Medya Tıklamaları: Sosyal medya çıkışlarının ölçümünü buradan yapabilirsiniz.
 • İndirmeler: İndirilebilir içerik barındırıyorsanız, ölçümlerini bu değerler üzerinden yapabilirsiniz.
 • Bağlantıya geçme oranı: E-posta veya iletişim formu tıklamaları bu değerler içerisinde yer alır.
 • Trafik Kaynakları: Hangi kullanıcıların hangi kaynaklardan sitenize geldiğini gösteren metrik değerleridir.
 • Anahtar kelime ortalama sıralama değeri: Arama motoru tarafından sağlanan bir metrik olup, mevcut ortalama konumunuzu gösterir.
 • Gelen bağlantılar: Sitenize gelen bağlantılar ve bunların sayısını gösteren metrik değeridir.
 • Sayfa Performansı: Sitenizin hızı ve kullanıcı deneyimi hakkında yüzdesel değer sunan bir metrik değeridir.
 • Marka Bilirliği Ölçümü

Metrik olarak ölçülmesi zor olmakla birlikte, en önemli analiz değerlerinin başında marka bilinirliği değeri gelir.

Gerek SEO değerlemeleri gerekse dönüşüm oranının ve marka bağlığının arttırılabilmesi için bu değerin analiz edilmesi gerekir. Bu değeri site içerisinde yer alan metrikler vermez. Bunun için özel araştırma araçlarının kullanılması gerekir.

 • Rakiplerin Metrik Analizleri

Rakiplerin analizi dijital pazarlamada kurulacak stratejinin belirlenmesinde son derece önemlidir. Özellikle trafik ve trafik kaynakları gibi veriler, SEO uygulamalarında son derece önemli ölçeklerdir.

 • Sosyal Medya Metrikleri

Sosyal medya metrikleri, sosyal medya pazarlama etkinliklerinin planlanmasında ve marka bilinirliği ölçümünün yapılmasına önemli değerlerdir. Bunlar başlıca;

 • Takip etme
 • Beğeni Sayısı
 • Paylaşım Sayısı
 • Toplam Erişim
 • Toplam Gösterim

Şeklinde sıralanır. Sosyal medya metrikleri hem gönderi başına hem de total olarak incelenmesi gereken değerlerdir. Bu değerlerin analizi ile uzun vadeli sosyal medya planlaması ve SEO katkısı hesaplaması yapılabilir.

 • Reklam Metrikleri

Maliyet faktörü üzerinde doğrudan etkisi olan reklam optimizasyonu ve reklamların toplam faydasını ölçülebilmesi için reklam metriklerinin doğru analizi son derece önemlidir.

Reklam metrikleri ölçülerek, reklamın faydası değerlendirilip optimize edilebilmeleri mümkündür. Ayrıca reklam maliyetlerini hesaplamayabilmek için de metrik değerlendirmeleri gereklidir. Bu metrikler aşağıdaki gibidir.

 • Tıklama oranı: Reklamın toplam görüntüleme sayısının, tıklama sayısına bölümü ile elde edilen değerdir. Reklamın dikkat çekiciliğinin bu şekilde ölçülmesi mümkündür. Kısaltması TO şeklindedir.
 • Tıklama Başına Maliyet: Her reklamın tekil maliyetinin ölçüldüğü değerdir.
 • Toplam Maliyet: kampanya başına harcadığınız toplam bedeldir.
 • Tahmini Dönüşüm: Bir tıklamanın satışa dönüşme durumunun projeksiyonunu ifade eder.
 • Toplam Tıklama sayısı: Reklamınızı veya kampanyanızı kaç kişinin tıkladığını görebilirsiniz.
 • Demografik Analizler: Hem reklam metrikleri hem de reklam dışı metrikler içerisinde, yaş, cinsiyet ve lokasyon gibi bilgilere erişebilmek mümkündür. Bu da çalışmalarınızın hedef kitlenize gerçekten ulaşıp ulaşamadığınızı öğrenmenizi sağlar.

Metrik Olmadan Pazarlama Yapılamaz

Pazarlama hem dijital ortamlarda hem de geleneksel anlamda ölçüm ve analizi yapılmadan devam edemez. Bu bakımdan metrik değerlerinin hassas biçimde ölçülmesi ve değerlendirilmesi gereklidir.

Bunun için sitelerinize metrik ölçüm araçlarını yüklemeli, reklam verdiğiniz platformların metrik değerlerini hassasiyetle incelemeli ve sosyal medya insights bilgilerinizi kontrol etmelisiniz

Doğru ölçüm, analiz ve değerlendirme ile dijital pazarlama performansınızı tepe noktaya ulaştırabilişiniz. Tabii bunun için uzman pazarlama ekipleriyle çalışmanız da mümkündür.