Dijital Pazarlama Bütçesi Nasıl Belirlenir?

Dijital Pazarlama Bütçesi Nasıl Belirlenir?

Dijital pazarlama bütçesi, bir şirketin dijital pazarlama faaliyetlerini finanse etmek için ayırdığı miktardır. Dijital pazarlama, internet ve dijital teknolojileri kullanarak müşterilere ulaşma ve onların dikkatini çekmeyi amaçlayan bir pazarlama türüdür.

Dijital pazarlama bütçesi, şirketin amaçlarına, hedef kitlesine ve pazarlama stratejilerine göre değişebilir. Bütçe, bir şirketin dijital pazarlama faaliyetlerini finanse etmek için harcadığı para miktarını içerebilir. 

Bunlar arasında; web sitesi tasarımı ve geliştirme, sosyal medya yönetimi, arama motoru optimizasyonu (SEO), e-posta pazarlama, reklam ve dijital içerik üretimi gibi faaliyetler yer alabilir.

Dijital pazarlama bütçesi, bir şirketin pazarlama bütçesinin belirli bir bölümünü oluşturabilir. Ancak, bazı şirketlerin tamamını dijital pazarlama faaliyetlerine ayırmış olduğu da görülebilir. Dijital pazarlama bütçesi, belirli bir süre için (genellikle bir yıl) planlanır ve periyodik olarak gözden geçirilir. 

Dijital pazarlama bütçesi belirlerken, bir şirketin dijital pazarlama amaçları, hedef kitlesi ve stratejileri gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, rakiplerin bütçeleri, pazar trendleri ve mevcut ekonomik durum gibi faktörler de dikkate alınmalıdır.

Dijital Pazarlama Bütçesi Oluştururken Yapılması Gerekenler

Dijital pazarlama bütçesi belirlemede yapılması gereken ilk işlem dijital pazarlama faaliyetlerinin maliyetlerinin tahmini bir değerini oluşturmaktır. Dijital pazarlama faaliyetlerinin maliyetlerinin tahmini, dijital pazarlama stratejileri ve hedeflerine göre yapılan bir çalışmadır. Bu adım, dijital pazarlama bütçesi belirleme sürecinin bir parçasıdır ve dijital pazarlama faaliyetlerinin maliyetlerinin tahmin edilmesi amacıyla yapılır. 

Dijital pazarlama bütçesi oluştururken yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Öncelikle, dijital pazarlama faaliyetleri belirlenir ve her bir faaliyet için gerekli olan araçlar ve kaynaklar belirlenir.
 • Daha sonra, her bir faaliyet için gerekli olan maliyetler hesaplanır ve toplam maliyet tahmini yapılır.
 • Tahmin edilen maliyetler, dijital pazarlama bütçesi oluşturulurken dikkate alınır ve dijital pazarlama bütçesi belirleme sürecinin son adımı olan bütçenin yapılandırılmasında kullanılır.

Örneğin, sosyal medya reklamları yapmak için bir dijital pazarlama stratejisi belirlendi ise, sosyal medya reklamları için gerekli olan araçlar (reklam hesabı, reklam fiyatları vb.) ve kaynaklar (görsel ve yazılı içerik, reklam yönetimi vb.) belirlenir ve her bir faaliyet için gerekli olan maliyetler hesaplanır. Bütün faaliyetlerin maliyetleri toplandıktan sonra dijital pazarlama bütçesi oluşturulur ve bütçenin yapılandırılması süreci tamamlanır.

Dijital Pazarlama Bütçesi Belirleme Süreci

Dijital pazarlama bütçesi belirleme süreci çok önemli bir süreçtir. Tüm bu süreç aşağıda detaylı bir biçimde anlatılmıştır;

 • Pazarlama Hedeflerinin Belirlenmesi

Pazarlama hedeflerinin belirlenmesi, dijital pazarlama bütçesi belirleme sürecinin çok önemli bir adımıdır. Bu adım, şirketin pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini belirlemek için gerekli olan hedeflerin tanımlanmasını içerir. Aşağıdaki adımlar, pazarlama hedeflerinin belirlenmesi sürecini tanımlamaktadır:

 1. Şirketin genel hedeflerinin tanımlanması: Şirketin genel hedefleri, pazarlama hedeflerine dayanmalıdır. Bu hedefler, şirketin misyonunu, vizyonunu ve uzun vadeli amaçlarını içerebilir.
 2. Mevcut pazarlama durumunun analizi: Şirketin mevcut pazarlama durumunun analizi, şirketin güncel pazarlama performansını ve rakiplerinin performansını karşılaştırarak pazarlama hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 3. Hedef kitlenin tanımlanması: Hedef kitlenin tanımlanması, şirketin pazarlama hedeflerini belirlemek için gerekli olan bilgileri içerebilir. Bu bilgiler, hedef kitlenin demografik özellikleri, alışkanlıkları, ilgi alanları gibi verileri içerebilir.
 4. Hedeflerin belirlenmesi: Hedefler, şirketin pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini belirlemek için tanımlanmalıdır. Bu hedefler, satışları artırmak, marka bilinirliğini artırmak, müşteri sadakatini artırmak gibi verileri içerebilir.
 5. Hedeflerin ölçülebilir olması: Hedefler, ölçülebilir olmalıdır. Bu, hedeflerin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğinin takip edilebilmesini sağlar.

Bu adımlar, pazarlama hedeflerinin belirlenmesi sürecini tanımlamaktadır. Ancak, her şirketin ihtiyacı farklı olduğundan, pazarlama hedeflerinin belirlenmesi süreci de şirkete özel olarak farklılık gösterebilir.

 • Hedef Kitlenin Tanımlanması

Hedef kitlenin tanımlanması, dijital pazarlama bütçesi belirleme sürecinin önemli bir adımıdır. Bu adım, şirketin pazarlama hedeflerini belirlemek için gerekli olan bilgileri içerir. Hedef kitlenin tanımlanması, şirketin ürün veya hizmeti için uygun olan müşterilerin belirlenmesini içerir. Hedef kitlenin tanımlanması aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Demografik verilerin analizi: Hedef kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, gelir gibi demografik verilerinin analizi, şirketin pazarlama hedeflerini belirlemek için gerekli olan bilgileri sağlar.
 2. Alışkanlıkların ve ilgi alanlarının belirlenmesi: Hedef kitlenin alışkanlıkları, ilgi alanları, hobileri gibi verilerin belirlenmesi, şirketin pazarlama hedeflerini belirlemek için gerekli olan bilgileri sağlar.
 3. Müşteri davranışlarının analizi: Hedef kitlenin ürün veya hizmetle ilgili davranışlarının analizi, şirketin pazarlama hedeflerini belirlemek için gerekli olan bilgileri sağlar.
 4. Rakiplerin analizi: Rakiplerin hedef kitlenin analizi, şirketin pazarlama hedeflerini belirlemek için gerekli olan bilgileri sağlar.

Tüm bu işlemler hedef kitlenin tanımlanması sürecini tanımlamaktadır. Ancak, her şirketin ihtiyacı farklı olduğundan, hedef kitlenin tanımlanması süreci de şirkete özel olarak değişim gösterebilir ve farklılaşabilir. Hedef kitlenin tanımlanması, şirketin pazarlama hedeflerini belirlemek ve dijital pazarlama bütçesini belirlemek için gerekli olan bilgileri sağlar.

 • Dijital Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi

Dijital pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, dijital pazarlama bütçesi belirleme sürecinin önemli bir adımıdır. Bu adım, şirketin hedef kitlenin tanımlanması ve pazarlama hedeflerinin belirlenmesi sonrası, dijital pazarlama bütçesinin nasıl kullanılacağının belirlenmesi için gereklidir. Dijital pazarlama stratejilerinin belirlenmesi aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Dijital kanal seçimi: Şirketin hedef kitlenin bulunduğu dijital kanalların belirlenmesi, dijital pazarlama bütçesinin nasıl kullanılacağını belirlemek için gereklidir. Örneğin, eğer hedef kitlenin çok aktif olduğu bir sosyal medya platformu varsa, şirketin dijital pazarlama bütçesi bu platformda kullanılabilir.
 2. İçerik stratejisi belirlenmesi: Dijital pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, şirketin hedef kitlenin ilgi alanlarına uygun olarak içerik üretmesini içerebilir. Örneğin, eğer şirketin hedef kitlesi gençler ise, sosyal medya üzerinden videolu içerikler üretmek daha etkilidir olabilir.
 3. Reklam stratejilerinin belirlenmesi: Dijital pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, şirketin dijital kanallarda reklam yapmasını içerebilir. Örneğin, Google AdWords veya Facebook reklamları gibi.
 4. Optimal bütçe dağılımının belirlenmesi: Dijital pazarlama bütçesinin nasıl dağıtılacağını belirlemek için dijital pazarlama stratejilerinin belirlenmesi gereklidir. Örneğin, şirketin dijital pazarlama bütçesi içinde en fazla bütçe reklamlar için ayrılması düşünülebilir.

Bu adımlar, dijital pazarlama stratejilerinin belirlenmesi sürecini tanımlamaktadır.

 • Rakip Bütçelerin İncelenmesi

Rakiplerin bütçelerinin incelenmesi, dijital pazarlama bütçesi belirleme sürecinde önemli bir adımdır. Bu adım, rekabetin bütçe yapısını ve pazarlama harcamalarını incelemek için gereklidir. Rakiplerin bütçelerinin incelenmesi aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Rakiplerin pazarlama harcamalarının incelenmesi: Benzer sektörde faaliyet gösteren rakiplerin pazarlama harcamalarının yapısı ve miktarının incelenmesi, dijital pazarlama bütçesi belirleme sürecinde faydalıdır.
 2. Rakiplerin performansının incelenmesi: Rakiplerin pazarlama harcamalarının performansının incelenmesi, şirketin hangi pazarlama yöntemlerinin daha etkili olduğunun belirlenmesine yardımcı olabilir. 

Örneğin, rakiplerin sosyal medya pazarlama yöntemi ile daha etkili sonuçlar elde ettiğini görürsek, şirket de dijital pazarlama bütçesi içinde bu yöntem için daha fazla bütçe ayrılması düşünebilir.

 • Rakiplerin dijital pazarlama stratejilerinin incelenmesi

Rakiplerin dijital pazarlama stratejilerinin incelenmesi, şirketin kendisinin hangi stratejileri daha etkili sonuçlar elde edebileceğini belirlemesine yardımcı olabilir. Örneğin, rakiplerin videolu reklamların etkililiğini gördüklerini görürsek, şirket de dijital pazarlama bütçesi içinde videolu reklamlar için daha fazla bütçe ayrılması düşünebilir.

Bu adımlar, rakiplerin bütçelerinin incelenmesi sürecini tanımlamaktadır. Ancak, her şirketin rekabet durumu farklı olduğundan, rakiplerin bütçelerinin incelenmesi de şirkete özgü olabilir. Bu nedenle, her şirketin rekabet durumunu detaylı bir şekilde incelemeleri gereklidir.

Kaynaklar:

Roger West https://www.rogerwest.com/strategy/calculate-annual-marketing-budget/ Erişim Tarihi: 13 Şub 2023, 09:50

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir