Dental Turizm Nedir, Nasıl Yapılır?

Dental Turizm Nedir, Nasıl Yapılır?

Sağlık turizmi hizmetleri içerisinde yer alan diş hekimliği faaliyetleri, dental turizm olarak kendine has bir klasmanda değerlendirilebilir.

Diş hekimliği hizmetleri, dünyanın her ülkesinde temel gereksinimler içerisinde yer alan, ancak bazı ülkelerde maliyetleri çok yüksek olduğundan gelir düzeyi yüksek ülke vatandaşları tarafından dahi güçlükle satın alınabilen bir hizmet olduğundan, dünyanın çeşitli ülkelerinde bu hizmet dental turizm kapsamında bu ülke vatandaşlarına sunulur. Bununla birlikte, ekonomik durumlarından bağımsız olarak kimi ülkelerde sağlık hizmetlerinin çok düşük standartlarda olması nedeniyle, bu ülke vatandaşları zorunlu olarak başka ülkeleri tercih etmek durumunda kalır.

Ülkemiz bu kapsamda komşu ülkelerden ciddi bir turist trafiğine sahiptir. İlişkilerimizin olmadığını düşündüğümüz Ermenistan’dan dahi, çok sayıda hasta her yıl ülkemizde diş hekimliği hizmetleri almak üzere, bizi ziyaret ederler. Bu durum, İran, Irak, Gürcistan ve Azerbaycan için de geçerlidir.

Dental turizm, diş hekimliği faaliyetlerini yabancı ülke vatandaşlarına paket bir hizmet biçiminde sunan sistemdir. Tabii diş hekimleri sağlık hizmetlerinin sunumunda, konaklama ve ulaşım gibi detaylarla ilgilenmeyebilir.

Bir sağlık turizmi acentesinin vereceği hizmetlerin dışında, diş hekimleri ve diş klinikleri hastalara hizmet arzını yapıp, diğer detayları kendilerinin sağlamasını da isteyebilir.

Herhangi bir turizm eklentisi olmaksızın, doğrudan hastalara hizmet veren çok sayıda diş hekimi ülkemizde hizmet vermektedir. Ancak dental turizm, hastalara bütün ihtiyaçlarını sunabiliyor olduğundan, kimi hastalar tarafından daha yaygın tercih edilir.

Dental Turizm Nedir?

Dental turizm veya diş turizmi, bir çeşit diş tedavisi görmek için yurtdışına seyahat etmeyi içeren bir sağlık turizmi dalıdır. Birinin diş turizmi ile ilgilenmesinin birçok nedeni vardır. İngiltere ve ABD gibi bazı ülkelerde tedavi çok pahalı olabilir – bu nedenle insanlar dişlerini tedavi ettirirken yurtdışına seyahat etmeyi ve tatil yapmayı tercih ederler. Başka bir neden, istedikleri veya ihtiyaç duydukları spesifik tedavinin aslında evde mevcut olmaması olabilir. İnsanlar klinisyenlerin farklı ülkelerde daha deneyimli olduklarına inandıkları için de seyahat edebilirler.

Diş turizmi, diş bakımı için ikamet ettiğiniz ülkeden başka bir ülkeye yapılan seyahattir. Hastalar esas olarak paradan tasarruf etmek için bu turizm biçimini tercih ederler.

Dental Turizm, Sağlık Turizminden Farklı mıdır?

Sağlık hizmetleri turizmi, bir diğer ismi ile medikal turizm; esas itibariyle tüm sağlık bileşenlerini kapsayan bir hizmet sistemidir.

Ülkemizde kanun kapsamında kurulan sağlık turizmi acenteleri, bu hizmetlerin tamamını sunmak için yeterlilik belgesi alırlar. Yani diş hekimliği turizmi ve dental turizm ile genel olarak sağlık turizmi birbirinden farklı uygulamalar değildir. 

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi; kimi diş hekimleri sadece dijital pazarlama yaparak, hedefledikleri ülkelerdeki hastaların kendi inisiyatifleri ve kendi lojistik imkanları ile Türkiye’ye gelmesini sağlayabilir.

Kendi konaklama tesisini kendisi bulan, rezervasyonlarını kendisi yaptıran ve biletlerini kendileri alan hastalar, bu hekimlerden doğrudan hizmet alabilir. Teknik olarak bu uygulamalar da sağlık turizmi sayılabilir ancak acente gereksinimi söz konusu değildir.

Dental turizmin geleceği var mıdır?

Dental turizm, özellikle ülkemizde yeni gelişmekte olan bir sektör olması ve batıya göre uygun fiyatlarla nitelikli hizmet sunuyor olması sebebiyle, geleceği oldukça parlak bir iş alanıdır. Dental turizmin geleceğinin varlığını sorgulamak bir yana, hacminin ne kadar büyüyeceğine dair hesaplamalar yapmak daha doğru olur. Dijital pazarlama araçlarının, batı ülkelerini erişilir kılmasından sonra, yabancılara diş tedavisi pazarlama etkinliklerinin çok daha efektif yapılabiliyor olması, bu sektörün ciddi şekilde genişleyeceği sonucunu karşımıza çıkarır.

Dental Turizm Nasıl Yapılır?

dental turizm süreci

Dental turizm yapabilmek için iki farklı yol söz konusudur;

  • Bir acente kurarak, hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir sistem sunmak,
  • Doğrudan pazarlama yapmaktır.

Diş hekimlerinin ve diş kliniklerinin kendi hizmetlerini tanıtmak amacıyla, kanunun koyduğu sınırlamalar dahilinde dijital pazarlama yapmasında hiçbir engel yoktur.

Bir diş hekimi veya diş kliniği, onlarca dilde dijital pazarlama yapabilir ve hastaların kendilerine ulaşmasını sağlayabilir. Burada hastaya randevu verip, sağlık hizmeti sunmak, hiçbir ek yeterlilik veya belge gerektirmez.

Türkiye’ye gelen yabancılar, ülkemizde kamu veya özel sektör tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden sınırsız şekilde faydalanabilirler. Yani diş hekiminin, yaptığı pazarlama ile hastayı Türkiye’ye getirmesi yeterli olacaktır.

Ancak diş hekimleri ve diş klinikleri dışında sağlık turizmi veya dental turizm pazarlaması yapmak ve bu hastalara bu hizmetleri sunmak için sağlık turizmi acentesi olmak zorunludur.

Sağlık turizmi acentesi kurarak, hastaların temin edilmesi, ulaşımlarının sağlanması, yurt içinde kliniklere transferlerinin yapılması ve konaklama noktasında destek verilmesini kapsayan geniş bir hizmet alanı içinde faaliyet gösterilebilir.

Sağlık turizmi acenteleri, hekimler veya sağlık kuruluşları tarafından da kurulabilir. Ülkemizdeki kimi sağlık kuruluşlarının kendi acenteleri, hatta kendi otelleri ve taşıma araçları vardır.

Bu elbette bir diş kliniği için fazla olabilir. Bunun yerine daha mikro uygulamalarla, kalitatif pazarlama stratejilerine yönelmek daha doğru olabilir.

Dental Turizm Hangi Ülkelerle Yapılır?

En başta bahsettiğimiz gibi, ülkemiz özellikle yakın coğrafyası için ciddi bir cazibe merkezidir. Türkiye’nin sahip olduğu tıbbi donanım ve nitelikli sağlık personeli kadrosu nedeniyle, yakın çevremizdeki ülkelere göre pahalı olsak dahi, tercih edilen başlıca ülkelerden bir tanesi olarak tanımlanırız. Bununla birlikte, Avrupa ülkeleri ve Arap ülkeleri vatandaşlarının ülkemizde sunulan diş hekimliği hizmetlerine ilgisi de son derece fazladır.

Avrupa ve Arap coğrafyasının tam merkezinde yer alıyor olmamız sebebiyle, ulaşım kolaylığı sunduğumuz yabancılar, dental turizm fiyatları bağlamında da birçok başka ülkeye göre avantaj elde edeceklerinden, bizi seçerler.

Tabii dental turizm yapabilmek için hedef ülkelerdeki hastalara erişebilmek gerekir. Diş hekimleri ve diş kliniklerinin kafasındaki başlıca soru da tam olarak budur: “yabancı hasta nasıl bulunur?”

Dental Turizm için Hasta Nasıl Bulunur?

Günümüzde yabancı ülkelere mal veya hizmet sunmak için basılı araçlar, doğrudan temas ve benzeri yöntemler faydalı değildir. Kaldı ki, diş hekimliği faaliyetlerinin broşürlerle veya hastaları ziyaret ederek tanıtılması da mümkün değildir.

Ayrıca doğrudan temas etmeye çalışmak, ciddi bir maliyete sebep olur ve kazançların tümümü ortadan kaldırabilir. Bunun yerine dijital pazarlama kanalları kurularak, hastaların sağlık kuruluşlarının bulmaları sağlanabilir. Pekiyi bu nasıl yapılır?

Dijital Pazarlama ile Dental Turizm Yapmak

Günümüzde turizm pazarlaması; ister sağlık turizmi, ister seyahat turizmi olsun, dijital pazarlama ile yapılır. Tüm dünya vatandaşlarının artık bilgi teknolojileri cihazları ve özellikle mobil akıllı iletişim cihazları kullandığını biliyoruz.

Dolayısıyla artık tüm dünya internete bağlıdır demek hiç de yanlı değildir. Bu nedenle dental turizm yaparken de, bu kanalları kullanmak zorunludur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, zaten diğer yollar rasyonel ve karlı değildir. 

Dijital pazarlama, dünyanın herhangi bir ülkesindeki ihtiyaç sahibine ulaşabilmenizi sağlar. Daha doğru bir ifade ile dünyanın herhangi bir yerindeki hastanın size ulaşmasını sağlar. Yani dijital pazarlama ile siz hastaya ulaşmaya çalışmak durumunda olmazsınız.

Dijital pazarlama ile siz hastaya ulaşmak durumunda olmasınız tanımlaması elbette yanlış anlaşılmamalıdır. Elbette siz bekleyeceksiniz ve hasta sizi bulacak gibi bir durumdan söz etmiyoruz.

Dijital pazarlama kanallarını, hastanın bulunduğu hedef ülkenin pazarlama koşullarına göre planlamanız halinde, hasta arama yaptığında sizin kaynaklarınıza erişecek olduğundan, sizin özel olarak reklam yapmanız çoğu zaman gerekmeyebilir. 

Dental Turizm Klinik ve Acentaları için  Pazarlama Araçları

Dental turizm için kullanacağınız dijital pazarlama araçları, genel olarak dijital pazarlamada kullanılan tüm unsurları kapsar. Bunlar başlıca;

  • Web Sitesi Kurmak
  • Arama motorlarında görünür olmak (SEO)
  • Sosyal medyada aktif olmak
  • Yaygın medyanın dijital platformlarında yer almak
  • Forumlar ve sözlükler gibi diğer platformlarda söz edilmek
  • Video paylaşım platformlarında bilgilendirme videoları paylaşmak

Şeklinde sıralanabilir.

Tüm bu araçların tamamında efektif biçimde çalışmanız halinde, ciddi bir hasta trafiği elde edebilmeniz mümkün olabilecektir. Elbette bunun için Current Works gibi, size uluslararası SEO desteği verebilecek firmaları tercih etmeniz gerekir. 

Biz SEO uygulamalarını genel olarak pazarlama ana başlığının temel bileşeni sayıyor ve pazarlama aksiyonlarında eğer tercih ederseniz, bütüncül uygulamalar veya sizin istediğiniz bileşenler üzerinden uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

Bizimle şimdi iletişime geçerek, dental turizm veya sağlık turizmi alanında pazarlama desteği alabilirsiniz. Uzun yıllardır devam eden sektör deneyimimiz kapsamında size doğru ve yeterli hizmeti sunacak ve ihtiyaçlarınızı uygun şekilde karşılamak için çalışacağız.

S.S.S.

Dental Turizm Neden Tercih Ediliyor?

Dental turizm için ABD’den bir örnek verelim. Tıbbi turizm rehberi Sınırların Ötesindeki Hastalar'a göre, diş işleri için seyahat eden Amerikalılar % 90'a kadar tasarruf sağlayabilir. İşte bir örnek: ABD'de, cebinizden ödeme yaparak, 4 kron muhtemelen her biri 1.500 dolar veya toplamda 6.000 dolar ödeyecektir.

Türkiye Dental İmplantlar İçin İyi Midir?

Öncelikle dental implant tedavisinde en önemli şeyin implant kalitesi olduğunu söylemeliyiz. Düşük kaliteli implantlar sadece birkaç yıl dayanır. Ancak Türkiye'de üretilen dental implantların ömrü en az 20 yıldır. Çok iyi bakılsa bile, ömür boyu kullanılabilir.

İnsanlar Neden Diş İşleri İçin Türkiye'ye Gidiyor?

Bunun başlıca nedeni, ülkelerinde diş sağlığının yüksek maliyetidir. Birçok gelişmiş Batı Avrupa ülkesinde, diş tedavisi masrafları temel sağlık sigortası kapsamı dışındadır. Bu da Batı ülkelerinin vatandaşlarını aynı hizmetin daha makul olduğu Doğu Avrupa ve Türkiye'ye gitmeye yöneltiyor.

Kaynak:

https://dentaltourist.eu/blog/50-what-is-dental-tourism

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir