Skip to content
Teknik Seo

Core Web Vitals Nedir? Sıralamaya Etkisi Nelerdir?

Core Web Vitals, Google tarafından 2021 yılının başlarında tanıtılmış, web sitelerinin kullanıcı deneyimini ölçmek için kullanılan ölçütlerdir. Özellikle, yüklenme hızı, güncelleştirme hızı ve görüntülenme hızı gibi önemli ölçütleri kapsamaktadır. Google, Core Web Vitals’ın önemini vurgulamak ve web geliştiricilerinin sitelerini bu ölçütler doğrultusunda optimize etmelerini sağlamak amacıyla Core Web Vitals’ı kullanıcılara sunmuştur.

Core Web Vitals, Google tarafından belirlenen önemli web sayfası performans metrikleridir. Bu metrikler, kullanıcıların bir web sayfasını nasıl deneyimlediğini ölçmek için kullanılır ve web sayfasının performansını optimize etmek için tasarımcılar ve geliştiriciler için bir rehber olarak kullanılır.

Core Web Vitals, aşağıdaki üç temel metrikten oluşur:

Largest Contentful Paint (LCP), bir web sayfasının en büyük içerik parçasının ilk kez görüntülendiği süreyi ölçen bir metriktir. LCP, web sayfasının yüklenme hızını ve performansını ölçmek için kullanılır ve kullanıcıların bir web sayfasının ne kadar hızlı yüklendiğini gösterir.

LCP, bir web sayfasının en büyük içerik parçasını ölçer. Bu içerik parçası, genellikle bir resim veya videodur, ancak bir web sayfasında görüntülenen en büyük bloğu veya div’i de içerebilir. LCP, bu en büyük içerik parçasının ilk kez görüntülendiği süreyi ölçer ve bu süre, milisaniyeler cinsinden ölçülür.

Google, LCP’nin 2.5 saniyeden daha az olmasını ideal olarak görür ve web sayfalarının bu hedefe uygun olarak optimize edilmesini önerir. Düşük LCP puanları, web sayfasının yüklenme hızının düşük olduğunu ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebileceğini gösterir. Bu nedenle, web tasarımcıları ve geliştiricileri, LCP puanlarını optimize etmek için çalışmalıdır.

First Input Delay (FID), bir kullanıcının bir web sayfasına ilk etkileşimini gerçekleştirdiği süreyi ölçen bir metriktir. FID, web sayfasının tepki verme hızını ve performansını ölçmek için kullanılır ve kullanıcıların bir web sayfasına nasıl tepki verdiğini gösterir.

FID, bir kullanıcının bir web sayfasına ilk etkileşimini gerçekleştirdiği süreyi ölçer. Bu etkileşim, genellikle bir form doldurma veya bir link tıklama gibi bir eylemdir. FID, bu ilk etkileşimin gerçekleştiği süreyi ölçer ve bu süre, milisaniyeler cinsinden ölçülür.

Google, FID’nin 100 milisaniyeden daha az olmasını ideal olarak görür ve web sayfalarının bu hedefe uygun olarak optimize edilmesini önerir. Düşük FID puanları, web sayfasının tepki verme hızının düşük olduğunu ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebileceğini gösterir. Bu nedenle, web tasarımcıları ve geliştiricileri, FID puanlarını optimize etmek için çalışmalıdır.

Cumulative Layout Shift (CLS), bir web sayfasında görüntülenen içeriklerin aniden değişmesi veya kayması nedeniyle oluşan düzensizlikleri ölçen bir metriktir. CLS, web sayfasının güvenilirliğini ve performansını ölçmek için kullanılır ve kullanıcıların bir web sayfasında görüntülenen içeriklerin nasıl değiştiğini veya kaydığını gösterir.

CLS, bir web sayfasında görüntülenen içeriklerin aniden değişmesi veya kaymasını ölçer. Bu, genellikle bir resim yüklenirken sayfanın kayması veya bir reklam bloğunun görüntülenmesi nedeniyle olur. CLS, bu içeriklerin değişim veya kayma sırasında oluşan düzensizlikleri ölçer ve bu düzensizlikler, bir skor cinsinden ölçülür.

Google, CLS’nin 0.1’ten daha az olmasını ideal olarak görür ve web sayfalarının bu hedefe uygun olarak optimize edilmesini önerir. Düşük CLS puanları, web sayfasının güvenilirliğinin düşük olduğunu ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebileceğini gösterir. Bu nedenle, web tasarımcıları ve geliştiricileri, CLS puanlarını optimize etmek için çalışmalıdır.

Core Web Vitals Arama Sonuçlarına Etki Eder mi?

Core Web Vitals, Google tarafından belirlenen performans hedeflerine uygun olarak değerlendirilir ve web sayfalarının performansını optimize etmek için tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından kullanılır. Bu metrikler, aynı zamanda Google Search sıralamasında da etkili olacaktır ve düşük puanlar, web sayfalarının arama sonuçlarında daha az görünür olmasına neden olabilir.

Core Web Vitals, web sitelerinin kullanıcı deneyimini ölçmek için kullanılır. Bu ölçütler sayesinde, web sitelerinin hızı, performansı ve kullanıcı deneyimi açısından değerlendirilebilir. Bu ölçütler, web geliştiricilerine web sitelerini optimize etmeleri konusunda rehberlik eder ve sitelerin daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamalarına yardımcı olur.

Ayrıca, Core Web Vitals ölçütleri, Google tarafından arama sonuçları sıralamasında da kullanılmaktadır. Bu nedenle, web sitelerinin bu ölçütler doğrultusunda optimize edilmesi, sitelerin arama sonuçlarında daha yüksek sıralamalar almalarına yardımcı olabilir. Bu da, sitelerin daha fazla ziyaretçi çekmesine ve daha iyi bir ticari performans göstermesine yardımcı olabilir.

Core Web Vitals ile Arama Sonuçları Nasıl İyileştirilir?

Core Web Vitals puanlarını optimize etmek, web sayfalarının performansını iyileştirebilir ve daha iyi arama sonuçları sıralaması elde edilebilir. Core Web Vitals puanlarını iyileştirmek için aşağıdaki adımları düşünebilirsiniz:

 • Web sayfasının yüklenme hızını optimize etmek: Largest Contentful Paint (LCP) puanlarını iyileştirmek için, web sayfasının yüklenme hızını optimize etmek önemlidir. Bu, gereksiz içerikleri azaltarak, görselleri optimize ederek ve sunucu ölçeklendirme gibi yöntemleri kullanarak yapılabilir.
 • İşlemleri optimize etmek: First Input Delay (FID) puanlarını iyileştirmek için, web sayfasında gerçekleştirilen işlemlerin optimize edilmesi önemlidir. Bu, işlemleri yapılandırılmış ve parçalı hale getirerek, işlemlerin önbelleğe alınmasını sağlayarak ve işlemleri asenkron hale getirerek yapılabilir.
 • Görselleri optimize etmek: Görseller, web sayfalarının yüklenme hızını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, görselleri optimize etmek, web sayfasının performansını ve LCP puanlarını iyileştirir. Görselleri optimize etmek için, görsellerin boyutlarını azaltmak ve uygun formatlarda kaydetmek gibi yöntemleri kullanabilirsiniz.
 • İçeriklerin yüklenme sırasını optimize etmek: Bir web sayfasında görüntülenen içeriklerin yüklenme sırası, CLS puanlarını etkileyebilir.
 • İçeriklerin yerleşimini optimize etmek: Bir web sayfasında görüntülenen içeriklerin yerleşimi, CLS puanlarını etkileyebilir.
 • İçeriklerin düzenli olarak güncellenmesi: Cumulative Layout Shift (CLS) puanlarını iyileştirmek için, web sayfasında görüntülenen içeriklerin düzenli olarak güncellenmesi önemlidir. Bu, içeriklerin aniden değişmesini ve kaymasını önleyecektir ve bu sayede CLS puanlarını optimize etmek mümkün olacaktır.
 • Sunucu ölçeklendirme yapmak: Sunucu ölçeklendirme, web sayfasının yüklenme hızını ve performansını optimize etmek için kullanılır. Sunucu ölçeklendirme, web sayfalarının ziyaretçi yoğunluğuna göre sunucu kaynaklarını dinamik olarak ayarlar ve bu sayede hızlı yüklenme sağlar. Sunucu ölçeklendirme, LCP puanlarını iyileştirir.
 • Önbellekleme kullanmak: Önbellekleme, web sayfalarının yüklenme hızını ve performansını iyileştirebilir. Önbellekleme, önceden ziyaret edilmiş web sayfalarının verilerini saklar ve bu sayede tekrar ziyaret edilirken hızlı yüklenmelerini sağlar. Önbellekleme kullanmak, LCP puanlarını iyileştirir.
 • Gereksiz içerikleri azaltmak: Web sayfasının yüklenme hızını ve performansını optimize etmek için, gereksiz içerikleri azaltmak önemlidir. Bu, web sayfasının hızlı yüklenmesini ve düşük LCP puanlarını sağlar.
 • İşlemleri asenkron hale getirmek: İşlemleri asenkron hale getirme, web sayfasının tepki verme hızını ve performansını iyileştirir ve bu sayede FID puanlarını optimize etmek mümkün olur.
 • Gereksiz animasyonları azaltmak: Bir web sayfasında gereksiz animasyonlar, CLS puanlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, gereksiz animasyonları azaltmak, CLS puanlarını iyileştirir.