Skip to content
SEO

ChatGPT ile SEO Yapılabilir mi?

ChatGPT, Open AI tarafından sunulan bir yapay zeka iletişim platformudur. Sistem mevcut şartlarda oldukça karmaşık cümleler kurabilmekte ve sorulara kendi geliştirme havuzundan faydalanarak cevaplar üretebilmektedir. SEO yapma noktasında bu sistemin kullanılabilme durumu ise tartışmalıdır.

Zira bu sistem sorulara cevap verirken, belli bir bilgi havuzundan elde ettiği bilgileri genellikle birkaç farklı kombinasyonla değiştirerek sunar ve bu kombinasyonların bu işlemi yapan önemli bir kullanıcı grubu için aynı olması durumu söz konusu olabilir. Ayrıca Google, bu tip otomasyon SEO çalışmalarından hoşlanmaz. Algoritmaların her geçen gün daha insan odaklı hale getirilmesinin sebebi, manipüle edilmesini engellemek ve belli araçları kullanarak haksız sonuçlar elde etme durumunun önüne geçmektir.

Google, SEO kavramını total pazarlama olarak tanımlar. Open AI tarafından geliştirilen ChatGPT ise bir konu hakkında bilgisi olmayanların bilgi alabilmesini sağlamak için geliştirilmiş bir yazılımdır. Bu yazılımdan elde edilen herhangi bir bilginin pazarlama amacı ile kullanılması ise bu bilgiye sahip olmayan bir kişinin pazarlama yapmaya çalışması olarak adlandırılabilir. Bu durumda Google, yine yanıltılmış ve/veya manipüle edilmiş olacaktır. 

ChatGPT Her Konuda İçerik Üretebilir mi?

ChatGPT’nin uzun vadede ulaşması beklenen sonuç; her konuda bilgi sahibi olmasıdır. Ancak sistemin bu sonuca ulaşması yıllar alabileceği gibi, konuların birbirine benzer bir havuza dönüşmesi durumunda, sistemin ne gibi bir reaksiyon vereceği de henüz tahmin edilebilir değil.

Örneğin, eş anlamlı kelimelerden oluşan kavramların çakışması ve konu ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir SEO uzmanının, yanlış verilmiş bilgiyi sitelerde kullanması, pazarlama adına büyük bir yıkımla sonuçlanabilir. Bununla birlikte, konu bütünüyle yanlış değilse dahi, sistem içerikteki her bilginin bütünüyle doğru olacağını garanti etmez. 

Dolayısıyla, sistem bize sorduğumuz her soruya cevap verebilmek mantığı ile geliştirilmiştir ancak bu sistemin insan gibi düşünmesi ve anlatımı duygusal veya psikolojik değerlendirmelerle ifade etmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 

Pazarlamada ChatGPT

ChatGPT; AI, yani yapay zekâ olarak tanımlanan bir yapıdır. Yapay zekâ birimleri, elde ettikleri diğer verileri kullanarak, yeni veri gruplarına ulaşmak için programlanır. Ancak yapay zekâ birimlerinin “insan gibi” düşünmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Her ne kadar kendini geliştirebiliyor olsa da bu yazılımlar birer yazılımdır ve yazılımlar sıfırlar ve birler üzerine kuruludur.

Oysa insan sosyal dünyası ve özellikle edebiyat, sıfırlar ve birlerden ibaret değildir. Her yazarın bambaşka tarzları vardır ki, birini diğerinden ayırabiliyor olmamızın temelinde de bu yatar. Pazarlama dünyasında yazarın tarzı çok daha önemlidir ki, pazarlamacılar; ikna edebilme kabiliyetine sahip olmak durumundadır. Buradaki ikna kelimesini negatif algılamamak gerekir. İkna, ürün veya hizmeti en doğru biçimde anlatıp tüketicinin ürün veya hizmete bağlanması için yol açma sürecidir. Bu noktada kimseyi yanıltmanız gerekmez. Daha doğrusu eğer gerçekten satılabilir bir ürün veya hizmetin pazarlamasını yapıyorsanız, doğru olanı, en doğru şekilde ifade etmeniz yeterlidir.

Yapay zekâ birimleri ise kendilerine tanımlanan dil bilgisi temel kuralları ve havuzlarında yer alan cümle kurgularını kombine ederek, yine belli kurallar dahilinde içerikler üretir. Bu içerikler, mükemmel bir gramere ve imla düzeyine sahip olsa dahi, pazarlama jargonu bakımından uygun olmayabilir. 

Bu noktada her ürün veya hizmet için pazarlama jargonu gerekli midir? Sorusunu sorabilir.

Evet gereklidir. Eğer bir dönüşüm veya bağlılık arayışı içerisinde isek pazarlama jargonu kullanmak hayati öneme sahiptir. Aksi durumda tüketiciye matematiksel bir kurgu ile hazırlanan tanımlama bilgilerini verir ve kullanıcı kılavuzundan farklı olmayan bir sunum yapmış oluruz.

Hedef Kitleye Göre Biçimlendirme

ChatGPT, yayını kime yapacağınızla ilgilenmez. Doğrudan ve algoritma koşullu olarak sorduğunuz soruya cevap verir. Geliştiricilere göre, sistemin edebi metinleri oluşturabileceği ve hatta benzersiz içerikleri çarpıcı biçimde oluşturabileceği gibi iddiaları bulunsa da bunların hedef kitleyi analiz edip beğenilerini anlamak ve hedef kitlenin okumaktan hoşlanacağı tarzda bir içeriği üretmek gibi bir yeteneğe sahip olabilmesi pek mümkün görünmüyor. 

Yaratıcı Metinler ve Yapay Zekâ İlişkisi

Creativity veya bizim dilimizdeki karşılığı ile yaratıcılık, bilindiği kadarıyla sadece insana özgü bir yetidir. İnsanın karmaşık zihinsel sistematiğinin sonucu olarak; düşünmek, yorumlamak ve karar vermek süreçlerinde duygusal bir tepki olarak bu yeti etkilidir. 

Yapay zeka veya tüm yazılım birimlerinin karar verme stratejileri mantıksal olarak aynıdır. Fayda odaklı bir karar verme sürecinden bahsedebiliriz. Sistem sorguya, sıfır veya bir olarak cevap vermek durumundadır. Örneğin; “Bilgisayarlar faydalı mıdır?” sorusuna, herhangi bir yazılım birimi veya yapay zeka bilgisayarların faydalarından bahsederek cevap verir.

Oysa insanlara bu soru sorulduğunda cevap verebilecekleri pek çok gri alan da söz konusu olabilir. Bu soruya; bilgisayarların ve diğer teknoloji aletlerinin geleneksel yaşam biçimini ve sosyal yaşamı etkilediği, çocukların sanal dünyaya angaje oldukları, karı-koca arasındaki iletişimin aşırı teknoloji kullanımı nedeniyle bozulduğu gibi birçok başka cevap verilebilir. Ancak yapay zeka bu duygusal değerlendirmeleri yapamaz. Evet veya hayır üzerinden bir sonuç üretmesi gerekir ki, bu durumda zaten yaratıcı metin oluşturma kabiliyetinden söz edebilmek de mümkün olmayacaktır.

Bilim-kurgu yapımlarında, yapay zekanın yaratıcılığına dair vurgular yapılıyor olsa da bunun, henüz çok küçük bir kısmı hakkında bilgi sahibi olduğumuz insan zihninin bir yetisi olduğu ve şimdilik yazılımların böyle bir kabiliyeti olmadığını söylemek gerekir. 

Eğer bir ticari metin hazırlıyorsak, müşterilerimize doğrusal cevaplar veremeyiz. Eğer satış yapacağımız hedef, yine bir bilgi teknolojisi aracı değilse, pazarlama psikolojisi yaklaşımlarını mükemmel kullanmalıyız.

ChatGPT Metinleri Kopya Çıkar mı?

Evet ChatGPT metinleri kopya çıkabilir. Bunun sebebi, konunun belirlenen dil bilgisi kurallarına göre belli oranda kombinasyona tabi tutulabilir olmasıdır. Sınırları dahilinde bu yapının bir cümleyi, cümlenin kelime sayısına veya kelimelerin eş anlamlıları ile değiştirilmesi durumunda ortaya çıkacak kombinasyonlar sınırında üretebilmesi mümkündür. Bunun doğal sonucu olarak, sistemi kullananların soracağı sorulara aynı cevapların verilebilmesi muhtemeldir. Özellikle yaygın olarak sorulan sorular eğer sitelerde içerik olarak kullanılacaksa, belli bir zamandan sonra oluşan metinler, birbirinin hemen hemen aynısı olacaktır.

ChatGPT Nasıl Metinler Üretir?

Hali hazırda beta olarak sunulmuş olan sistem. Kendi dağarcığında yer alan veriler ışığında, bir veya birkaç cümlelik cevaplar üretir. Uzun vadede bunun daha fazla veriyi içerir olup olmayacağına dair henüz bir veri bulunmamakla birlikte, geliştiricilere göre bu sistem kitap dahi yazabilecektir. Bu bilgi de henüz doğrulanmış değildir. Kaldı ki, aksi yönde pek çok görüş de bulunur.

Esasında ChatGPT’nin size sunduğu metinler için daha önce yazılan metinlerin, grameri biraz daha düzeltilmiş çevrimleri diyebiliriz. Bilgi, soru ile eşleştirilip daha önce yazılmış metinler farklı cümle kuruluşları ile yeniden yazılır. Bu da aslında bir kopya biçimidir. Yani sistemin dağarcığında bulunmayan bir bilginin metne dönüşmesi beklenemez. Bununla birlikte, insan yaratıcılığının olmadığı bir ortamda, cümlelerin değiştirilebilirliği de sınırlı olduğundan, bu verilerin kopya olarak algılanması da muhtemel olabilir.

Google ve ChatGPT İlişkisi

Google, ChatGPT ile ilgili henüz negatif veya pozitif bir bildirimde bulunmuş değil. Ancak biliyoruz ki, SEO süreçlerinde satın alınan veya çeşitli yazılımlarla elde edilen SEO unsurlarının tamamı, belli bir süre sonra Google tarafından bloke edilir. Google, SEO’da otomasyonu hiçbir zaman kabul etmedi, bundan sonraki süreçte de buna pozitif bakacağına dair bir veri bulunmuyor.

Basit bir şekilde düşünecek olursak, eğer her site sahibi bir yazılım aracılığı ile içerik üretip arama sonuçlarında yükselebilir olursa, sıralama sonuçlarının oluşumunda gerçek kriterler ortadan kalkar. Yani sistem backlink satın alarak değil, bu şekilde manipüle edilebilir. Yazılımlar insanlardan çok daha hızlı işlem yaparak, milyonlarca sayfa içeriği bir gecede üretebilir. Ortaya çıkan sonuç, bir pazarlama veya Google kullanıcılarına doğru bilgi sunma sürecinden çok, sistemi manipüle etmek olacaktır. Her site bu yöntemi kullanabilir, bu da Google’ın baştan beri izlediği yolun tam aksidir.

Google, gerçek işletmeler ve işletmeciliğin tüm fonksiyonlarının yanında pazarlama fonksiyonlarını en iyi şekilde işleten işyerlerini listeler. Bu işletmelerin, kullanıcılar için en doğru ürün veya hizmetleri sunacağını kabul eder ve buna göre bir listeleme yapar.

Mevcut koşullarda ChatGPT kullanarak içerik üretmek mümkün ve Google tarafından cezaya tabi tutulmuyor olsa da bu konuda acele hareket etmemek gerekir. Google, SEO kuralları hakkında detaylı bilgiler vermemekle birlikte, pazarlama işlemlerinin ve dolayısıyla SEO’nun insan eliyle yapılmasını, kullanıcıların yanılgıya düşmeyecekleri sonuçlara en hızlı şekilde ulaşmasını ister. Bunun için site sahibinin konunun ehli olduğunu, ürün ve/veya hizmetlerini dürüst biçimde pazarlamak istediğini görmek ister.

Bu süreçte site sahibinin bir yazılım ile içerik üretiyor olması, büyük olasılıkla orta ve uzun vadede engellenecektir görüşünü yorum olarak şimdilik söyleyebiliriz. Kaldı ki, kopya kontrollerinde kullandığımız genel-geçer araçlar bize tüm eşleşmeleri göstermez. Ancak deep search sonuçları sandığımız gibi değildir. Ayrıca Google muhtemelen ChatGPT algoritmasını yakın zamanda çözmüş olacaktır ki, buradan üretilen metinleri de indeksinden çıkarma yoluna gidebilir.

SEO yaparken, konunun ne olduğunu çok iyi anlamak gerekir. Kestirmeden SEO, çok hızlı SEO veya uzun SEO gibi arayışları bizi bu tür araçlara götürür. Ancak Google bize; kestirme, hızlı veya ucuz SEO gibi haklar tanımaz. Kurallar bellidir ve onun üzerinde hareket etmek en sağlıklı yöntemdir. Her ne kadar şu anda ChatGPT ile SEO yapılır veya yapılmaz derken, çok kesin konuşamıyor olsak da bütün bu analizleri bir araya getirdiğimizde, bu yöntemi tercih etmemenin doğru olacağı sonucuna ulaşabiliriz. Zira Google, sistemin zarar gördüğünü anlayana kadar bu tip unsurlara müdahale etmez. Ancak sistem zarar gördüğünde, yani kullanıcılar doğru kaynaklara ulaşamamaya başladığında, geçmişteki girişler dahil olmak üzere bu yöntemi yasaklayabilir.

Bu nedenle, doğal ve legal olan; organik metinler üretme yöntemini terk etmemeniz doğru olacaktır. Zira organik işlemlerin hiçbir zaman yasaklanması ve bu sitelerin zarar görmesi mümkün değildir. 

Kaynaklar:

Si Quan Ong https://ahrefs.com/blog/chatgpt-for-seo/ Erişim Tarihi: 31 Oca 2023, 14:26