Call to Action (CTA) Nedir Ne için Kullanılır

Call to Action (CTA) Nedir? Ne için Kullanılır?

Türkçeye “eylem çağrısı” şeklinde çevrilen “Call to Action” web siteleri ve e-ticaret sitelerinde kullanıcıları bir eylemi yapmaya yönelten mesajdır. Bu siteler içerisinde kullanıcıların yapması istenen eylemlere teşvik etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Genel olarak kelime öbeklerinden oluşmaktadır fakat tek kelimelik CTA butonu da bulunmaktadır. E-ticaret sitelerinde satışların arttırılması ve daha fazla potansiyel müşteri kazanmak için kullanılır.

Televizyonlar, telefonlar ve belirli sosyal mecralarda görülen reklamlarda kullanıcıları o reklama sevk etmeye yarar. Satış-pazarlamada çok önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla e-ticaret sitelerinde yapılan her türlü uyarıda Call to Action (CTA) mesajları kullanılmaktadır.

E-ticaret sitelerinde alışverişte pasif davranan kullanıcılar bulunabilir.Bu tür kullanıcıların alım konusunda aktif hale getirilmesinde de CTA’in payı büyüktür. Bu hususta pasif davranan müşteriler için belirli indirim ve bildirimler kullanılabilir

Kullanım alanı olarak satış-pazarlama ve e-ticaret ile sınırlı değildir. Farklı örneklerde de, web site sahiplerinin ziyaretçilerini yönlendirmek istediği eylemler bulunur.

Bu eylemleri gerçekleşmesini isterken ziyaretçiler CTA mesajları ile yönlendirilir. Bu hususta sadece e-ticaret sitelerinde değil Blog sitelerinde de kullanımı uygundur. Çünkü e-ticaret sitelerinde satışın önemli olduğu kadar Blog sitelerinde de üyelik önem arz etmektedir. Bu yazımızda Call to Action (CTA) nedir, nasıl kullanılır ve oluşturmak için kullanabileceğiniz CTA oluşturucu yazımları bulabilirsiniz.

Call To Action (CTA) Nedir?

Call To Action Örneği
Call To Action Örneği

Call to action yani harekete geçirici mesaj, web sitenizde, e-postanızda veya ziyaretçileri istenen bazı eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden ve sonuçta markanızla etkileşimlerini sürdüren kısa bir ifade şeklinde bir istemdir.

Etkili olmak için, bir harekete geçirici mesaj, izleyicinizin hemen harekete geçerek neler bekleyebileceğini açıkça iletmelidir.

Harekete geçirici mesajlar,izleyicinizi atmasını istediğiniz bir sonraki adıma yönlendiren tıklanabilir metin, düğme veya resimler olabilir.

Temel olarak, CTA’lar, içeriğin amacına veya amacına bağlı olarak izleyici eylemlerini ikna edebilir ve yönlendirebilir.

Bülteninize abone sayısını artırmak veya okuyucularınızı bir satın alma işlemi yapmaya ikna etmek istiyorsanız, onları oraya götürmek için mümkün olan en iyi harekete geçirici mesaja ihtiyacınız vardır.

Call to Action (CTA) Açılımı nedir?

CTA kısaltmasının açılımı “Call to Action” şeklindedir. Bu kelime öbeği Türkçeye “harekete geçiren mesaj” ya da “eylem çağrısı” şeklinde çevrilmektedir.

Call to Action (CTA) nasıl kullanılır?

CTA mesajları amacı itibariyle harekete geçirici olmalıdır. İnternet üzerinde bulunan hemen her e-ticaret ve Blog sitesinde CTA mesajı görmek mümkündür.

Bu kadar bol miktarda olması dolayısıyla kullanıcıların bu tür mesajlardan etkilenmesi zorlaşmaktadır. Bu anlamda yapılması gerekenler CTA mesajlarının daha etkili olması için belirli değişiklikler ve eklemeler yapmaktır.

CTA mesajlarının kullanımı;

 • Tasarımı dikkat çekmeli; CTA mesajları görsel ya da buton şeklinde olabilmektedir. Bu şekillerin tasarımlarının kullanıcı dikkatini çekmesi gerekmektedir. Bu tasarımların kullanıcıyı bu mesaja çekmesi en az mesaj kadar önem arz eder. Çünkü fark edilmeyen bir mesajın verilmesinin de bir anlamı yoktur. Mesaj eğer buton şeklindeyse; butonun geometrik şekli, rengi ve konumu yine bu mesaja tıklanma oranlarını etkilemektedir. Butonun şekli kapsamında büyüklük de CTA butonunda önemlidir. Ekranın büyük bir kısmında CTA butonu görmek kullanıcıları hoşnut etmeyecektir.
 • Yazı tipi ve boyutu: Yazı tipi boyutu metinlerde olduğu gibi CTA butonlarında da etkilidir. Üretici tarafından yazılmış bir Blog içeriğinde CTA mesajı kullanılabilir. Fakat kullanılan CTA mesajı metnin genel yazı boyutundan farklıysa bu görsel estetiği bozacaktır. CTA görsellerde de kullanılabilir. Bu durumlarda kullanıcı CTA mesajıyla boğulmamalı görselin büyük bir kısmını görebilmelidir. Aksi halde mesaj dikkati çekmeyecek ve kullanıcıyı uzaklaştıracaktır.
 • Kullanılan ifadelerin açıklığı ve güvenilirliği: Mesaj içinde kullanılan her kelime fazlasıyla önemlidir. Bu bakımdan verilecek mesajın kelimelerinin iyi seçilmiş olması iletişimi kaliteli hale getirir. Yazılan mesaj içinde bir soru cümlesi değil, emir verici bir cümle olması uygundur. Örneğin; “Abone olur musunuz?” yerine “Abone olun!” denilmektedir. Bu mesaj direkt olarak kullanıcıya hareket çağrısında bulunduğu için CTA mesajı kavramına daha çok uygundur.
 • Kullanıcıların duygularına seslenin: Verilen CTA mesajlarının etkisi istatistiklere göre duygulara hitap edince daha fazla olmaktadır. YouTube mecrasında dahi birkaç yıl öncesine kadar tüm kanal sahipleri sadece “Abone ol” ile yetinirken şimdi “Ailemize katılın!” çağrısıyla kullanıcıların duygularına değerek onları kazanmaya çalışmaktadırlar.

Call to Action (CTA) Ne İçin Kullanılır?

CTA (Call to Action), kullanımı firmaların potansiyel müşterileri kazanması, kaybedilen müşteri miktarının azaltılması, firmaların reklam için sosyal medyayı kullandığı ve benzeri birçok durum için kullanılır.

Bu durumlardan birkaçı şöyledir;

 • Firmalar belirli hizmet ve ürünlerini pazarlamak ve o ürün ve hizmete talep yaratma için CTA mesajını kullanırlar. Bunun yanında yeni bir ürünün arzını gerçekleştirecek firmalar da talep oluşturmak ve müşteri kitlesini bu alana sevk etmek amacıyla kullanır.
 • Blog sayfalarında ziyaretçilerin sayfaya üye olarak kaydı amacıyla onları bu yönde yönlendirmek için kullanılır.
 • Sayfalar içerisinde doğru bir şekilde tasarlanıp kullanıcı önüne sunulmuş CTA’ler kullanıcıları üreticinin istediği sayfalara yönlendirmesi için kullanılabilir (örn. Kayıt formu)
 • Sosyal mecralarda bulunan içerik üreticilerinin abone toplamak adına videoların belirli köşelerine koydukları mesajlar CTA mesajlarıdır.
 • Müşteri kitlesinin firmalar hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla “Soft CTA” denilen emir verici mesajlar içermeyen CTA mesajlarında kullanılır. (örn. Daha fazla bilgi)

CTA Türleri

Soft CTA: Türkçeye “yumuşak eyleme yönlendirme” şeklinde çevrilir. Soft CTA, yukarıdaki başlık içinde belirtildiği gibi “Daha fazla bilgi alın” gibi eylemlere yönlendirir. Bu şekilde kullanılan mesajlar kullanıcıları direkt etkili eylemlere yönlendirmezler.

Kullanıcı tercihine bırakılmış eylemlerin belirtilmesi için kullanılmaktadır. (bkz. Hakkımızda) Bu butonlarda eylemler kullanıcılara kesin bir dille yansıtılmaz.

Hard CTA: Türkçeye “sert eyleme yönlendirme” olarak çevrilir. Bu eylem çağrısında kullanıcılar net ve kesin bir dille belirtilen net bir eyleme yönlendirilirler.

Bu konuda kullanıcılara bildirilen eylemler firmaların gerçekleşmesini istediği eylemlerdir. (bkz. Abone ol, kayıt ol) Verilen örneklerdeki mesajlarda kullanıcılardan istenen eylem bellidir.

Call to Action (CTA) yönlendirmesi nedir?

Blog ve e-ticaret sitelerinde sıkça kullanılan, kullanıcıları üreticinin istediği eyleme yönlendiren bir eylem çağrısıdır.

Call to Action (CTA) butonu nedir?

CTA butonu, alışveriş sitelerinde, sipariş verilen servis uygulamalarında sıkça; Blog sitelerinde zaman zaman karşılaşılan butondur. Genel itibariyle birkaç kelimelik mesajlar içerirler. Zaman zaman tek kelimelik mesajlar da yazılmaktadır.

Call to Action (CTA) butonunun yararları nelerdir?

Bu mesajların firmalar ve üreticilere birçok yararı bulunmaktadır. Birkaçı sıralanacak olursa;

 • Kararsız kalan müşterilere yardımcı olmaya yarar.
 • Firmanın hedef kitlesinin Web site içinde yaşayacakları olası karışıklığı engeller.
 • Üretici ya da Web site sahiplerine ziyaretçileri istediği gibi yönetme olanağı sunar.
 • Tasarımı eksiksiz olan CTA’ler firmalara yeni müşteriler kazandırır.
 • Ziyaretçilerin firma ile olan etkileşim süresini uzatır.
 • Sosyal mecralarda firmanın ünlenmesini ve aldığı etkileşimi arttırır.
 • Yapılan reklamlar ile hem hedef kitlenin hem de potansiyel müşterinin dikkati çekilebilir.

CTA mesajları firmaların ulaşmak istediği hedeflere giden yolunda kolaylık sağlamaktadır. Bu hedefler için firmalar, ihtiyacı olan kitle ve gelir arttırmaya çalışırlar.

Bu yolda atılan adımlar firmalar için kritik öneme sahiptir. CTA mesajları bu aşamada firmalar için elzem niteliğindedir.

Kullanıcıları teşvik edici mesajlar içermesiyle hem firma-müşteri arasında bağ kurar hem de müşteri için yöneltici bir görev üstlenir.

Bu aşamada tasarlanan CTA’lerin kullanıcıya sunulmadan önce test edilmesi önemlidir. Çünkü kullanıcı dikkati ölçülmeden sunulan CTA’ler dikkatleri olumsuz yönde çekebilir ve firmaya zarar ettirebilir. Dolayısıyla firmalar tasarladıkları bu mesajları eğer kullanıcı dikkati olumsuz ise güncellemelidirler.

CTA mesajları, firmaların reklam ve bilinirliği konusunda da olumlu bir etkisi vardır. Türlü mecralarda çıkan reklamlar içinde söylenen CTA’lerin kişilerin aklında yer etmesi bununla ilgilidir.

Bunun yanında bu mesajların firmalar içinde gözle görülür bir büyüme sağlaması için yazıda bahsedilen ölçütlerin yerine getirilmesi, yol haritalarının izlenmesi gerekir.

Aksi halde potansiyel müşterilerin kazanılması yerine hedef kitleden bulunan müşterilerin kaybedilmesi mümkün olabilir.

Yazının genelinde CTA’ler, içermesi gereken mesajlar, tasarımları ve görevleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında hazırlanacak mesajlar işlevsel olacak ve yarar sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir