Skip to content
SEO

Anchor Text Nedir, SEO İçin Nasıl Kullanılır ?

Anchor Text

Anchor, kelime anlamı itibariyle çapa demektir. Web uygulamalarında çapa, tanımlama ve yer bilgisi olarak kullanılır. Örneğin, bir sayfa içerisinde bir çapa kodu eklendiğinde, bu ilgili bir metinle tanımlanır.

Web üzerindeki çapa kullanım tekniği aynı şekilde yapılır. Bir sayfadan diğerine bağlantı verilirken kullanılan metin, o sayfanın ilgili sayfaya yönlendirilmesinde kullanılan çapa olarak tanımlanır.

Bağlantı metni, web yönlendirmelerinde çok önemli ve kullanımı itibariyle kritik verilerden oluşur. Eksik veya yanlış kullanılmaları durumunda hem bağlantıyı veren siteye hem de bağlantı alan siteye zarar verebilir.

Her ne kadar SEO açısından çok önemli bir kriter olsa da bu yöntem anti-SEO uygulamalarında da yaygın olarak kullanılır.

Kimi kötü niyetli uygulamalarda, hedef sitenin değerlerini düşürmek için bu yöntem kullanılır ki, site yöneticisinin gelen bağlantıları düzenli olarak izlemesi ve gerekiyorsa reddetmesi, bu nedenle oldukça önemli bir faaliyettir.

Buradan bakıldığında, dış bağlantı almak isteyen site yöneticilerinin gerçekleştirdikleri uygulamalara dikkat etmeleri gerektiği de açıkça karşımıza çıkar.

İyi niyetle bir bağlantı almak için çalışılırken, ciddi anlamda negatif sonuçları olan uygulamalar yapılabileceğinden, bağlantı alma süreçleri, uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bağlantı Metni (Anchor Text) Nedir?

bağlantı metni

Bağlantı metni, yani Anchor text, site içerisinde diğer sayfalara veya dışarıda link sağlayan sekmelerdir. Bu sekmeler, site içerisindeki diğer yazılardan farklı bir formda görünür ve kullanıcı bu metne tıkladığında başka bir sayfaya gideceğini bilir. Bağlantı metni, doğrudan bağlantı adresi olarak verilebileceği gibi, tercihen ilgili sayfanın anahtar kelimesi veya sayfa ismi de bağlantıya maske olarak uygulanabilir. Yani herhangi bir kelime veya cümle de bağlantı metni olarak kullanılabilir.

Bağlantı metinlerinin hazırlanmasında, “name”, “target” gibi ek belirteçler de kullanılabilir. SEO ve veri yolunun tanımlanması bakımından bu belirteçler büyük önem taşır. Kısaca, bağlantı metni; bir site içerisindeki tüm yönlendirici bağlantılardır demek doğrudur. Buna text denmesinin nedeni, bağlantıların sadece metinle değil, örneğin görselle de yapılabilir olmasıdır.

Anchor text, bir hedefe herhangi bir yerden yönelebilir.

  • Sayfa içi çapa
  • Site içi çapa
  • Site dışı çapa

Farklı bağlantı türleri olmakla birlikte, anchor oluşturma sistematiği hemen hemen aynıdır. Sitelerin içerisinde etiket biçiminde anchor kullanmak yaygın bir uygulama olmakla birlikte, bağlantıların spam konumuna düşmemesi için dikkatli olunması önemlidir.

Bağlantı metni kullanımında, tıpkı site içinde anahtar kelime kullanımında olduğu gibi, anahtar kelimelerin sıkça kullanılması, tek bir kaynaktan aynı sayfaya çok fazla bağlantı verilmesi, aynı anchor ile ilgisiz kaynaklardan link alınması gibi uygulamalar faydalı uygulamalar değildir.

Sitenin genel skoruna zarar veren bu uygulamaların dikkatle yapılması büyük öneme sahiptir. Yani buradan anlayacağımız gibi Anchor text yani bağlantı metni önemli SEO kurallarının başında gelir.

Anchor Text Nasıl Kullanılır?

Dofollow Backlink Kaynak Kodu
Dofollow Backlink Kaynak Kodu

Mantık olarak anchor text, bağlantı kodu içerisine eklenen ve görsel olarak kullanıcıya sunulan metindir. Kullanıcı anchor olarak kullanılan tümceyi tıklanabilir biçimde görür ancak metnin geri planında bir bağlantı kodu bulunur.

Bağlantı Metni Nasıl Oluşturulur? Biçiminde bir metni, anchor text haline getirmek için;

<a href=”http://hedefsayfa” target=_blank”> Bağlantı Metni Nasıl Oluşturulur? </a>

şeklinde bir kodun bu metnin görünmesini istediğiniz yere eklenmesi gerekir. Burada hedef sayfa, aynı sayfa içindeki bir işaretleme satırı, site içerisindeki farklı bir sayfa veya dışarıdaki bir sayfa olabilir.

Ayrıca anchor text yöntemi ile sunucu içerisinde dosyaların indirilebilir bağlantıları da link haline getirilebilir. Örneğin eğer “Bağlantı Metni Nasıl Oluşturulur?” cümlesinin bu konuyu anlatan bir pdf dosyasına ulaşmasını istiyorsanız, link kısmına bu dosyanın veri yolunu yazabilirsiniz.

Yani aslında anchor text, verilen bağlantını ne olduğunu anlatan bir nevi başlıktır.

Anchor Text (çapa veya bağlantı metni) Türleri Nelerdir?

Bir sayfada çapa farklı şekillerde yer alabilir. Çapanın arama motoruna doğru bilgiyi sunabilmesi bakımından doğru programlanması önemlidir. Bağlantıda kullanılan çapa türleri aşağıdaki gibidir.

Tam eşlemeli çapa: Tam eşleşmeli çapa, ilgili hedef sayfanın anahtarları veya sayfa başlığı ile birebir örtüşen bağlantı metnini kullanma yönetimine verilen isimdir. Bu bağlantıların ilgili, reputasyonu yüksek siteden alınması durumunda skora etkileri oldukça yüksek olacaktır.

Örneğin, şu anda bulunduğunuz bir sayfaya ilgili bir siteden link alınırken, bu sayfanın başlığının kullanılması durumunda, bu sayfanın değeri yükselebilir.

Tam eşleşmeli anchor text, sıralı biçimde de kullanılabilir. Örneğin; Bağlantı Metni Nedir? Nasıl Oluşturulur? Ne işe yarar? Gibi bir anchor buna örnektir.

Kısmi Eşleşmeli Bağlantı Metni: Kısmi eşleşme, isminden de anlaşılacağı gibi tam anlamıyla bağlantı ile denklik arz etmeyen bağlantılardır. Bağlantı verilen sayfa ile ilgili kısmi bilgileri içerir, ancak bu haliyle de etkili bir yöntemdir.

Marka Bağlantısı: Marka bağlantı metni olarak oluşturulan anhor text verileri, marka bilinirliği çalışmaları bakımından faydalıdır.

Semantik bağlantı metinleri gibi algılanan bu yöntemde, bir markanın ürettiği birden çok ürün veya hizmet varsa, Google nezdinde o marka ile o konu başlıklarının eşleşmesi sağlanabilir. Ayrıca doğrudan marka değerinin yükselmesi için bu etkili bir yöntemdir.

Çıplak Bağlantı Metni: Linkin herhangi bir ifade eklenmeksizin bağlantı olarak sunulmasıdır. Bu yöntemin SEO skoru değerleri tartışmalıdır.

Genel Bağlantı Metni: Tüm sitelerde kullanılan ortak bağlantı isimleri ile verilen bağlantılara genel bağlantılar denir. “okuyunuz”, “tıklayınız”, “daha fazlası” gibi bağlantı metinleri bu grupta yer alır.

Görsel Linkleri: Bir linkin bağlantısının bir resme eklendiği yönetme verilen isimdir. Ancak burada anchor oluşturabilmek için resmin hem linke bağlantılı hem de alt kodlarının girilmiş olması gerekir. Aksi halde yalın bir bağlantı sağlanmış olur.

Çapa Metni Hatalı Kullanılırsa Ne Olur?

Çapa metninin hatalı kullanılması oldukça yaygın bir durumdur. Bir çok site sahibi landing page olarak ayarladığı sayfanın Google tarafından görülmemesini ve sitesindeki başka bir sayfanın o anahtarla yapılan aramalarda göründüğünü fark eder. Bu durum, büyük ihtimalle sayfanın yanlış yapılandırılması veya gelen bağlantıların farklı sayfalara yöneliyor olmasıdır.

Dış bağlantıların sitenizdeki hedeflere hangi bağlantı metinleri ile ulaştığı, Google’ın siteniz için kuracağı yapıyı doğrudan etkiler. Bu nedenle gelen bağlantıların, sizin belirlediğiniz anahtar kelimelerle paralellik arz etmesi önemlidir.

Çok fazla yapılan bir diğer hata ise gelen bağlantıların sayısı ve nereden geldiği durumudur. Google uzun zamandır “satın alınan bağlantı” kavramına savaş açmış durumdadır ve bu noktada ciddi cezaları uygular.

Gelen bağlantılarınızın sizinle alakalı olmalarının yanı sıra, sizinle alakalı kaynaklardan gelmesi, anchor text ile birlikte gerçekleşmesi gereken bir durumdur.

Kimi sitelerin kendileri ile ilgili olmayan kaynaklardan, binlerce link aldıkları görünür ki, bu gerçekçi bir durum değildir. Google bu gerçekçi olmayan durumlar için cezai müeyyideleri uygular.

Bağlantı Metni (Anchor Text) Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bağlantı metni oluştururken, dikkat edilmesi gereken teknik hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Link sayıları makul sayıda tutulmalıdır. Bir dönem sayfadaki her kelimenin bir sayfaya bağlanmaya çalışılması uygulaması oldukça yanlış bir uygulamadır ki, benzer şekilde aynı anahtarla çok sayıda link çıkışı da doğru değildir.
  2. İlgisiz bağlantı metinleri kullanılmamalıdır. Eğer bir sayfaya ilgili pasajda geçen konuya odaklı bir bağlantı veriyorsanız, linkin isminin buna uygun olması gerekir.
  3. Çapa metni alakasız olmamalıdır.
  4. Spam kurallarına dikkat edilmelidir. Sitede ve/veya sayfada spam yapmadan anahtar kelime kullanılmalıdır. Spam sayılacak kadar yüksek miktarda anahtar kullanımı, özellikle bağlantılar için oldukça büyük bir risktir.
  5. Bağlantı konumuna özen gösterilmelidir. Bağlantının oluşturulduğu link konumu, bağlantının algılanabilir olması bakımından önemlidir.
  6. Görünmeyen kesimlerde, dikkat çekmeyecek biçimde link yayınlamak tıklanmayan linklere sebep olur ki, bu negatif bir faktördür.

ÖNEMLİ: Kimi site sahipleri anahtar kelimelerle sayfa renginde bağlantılar oluşturup, bunu gizlemek ister. Bu yasaklanmış bir uygulamadır. Sitenizde gizlenmiş metin veya bağlantı olmamalıdır.

Gereksiz bağlantı oluşturulmamalı, metnin gidişatı bir bağlantıyı gerektirmiyorsa, burada bağlantı metni yerleştirilmeye çalışılmamalıdır.

Sitenin uygun kesimlerinde, uygun bağlantılar kullanılmalı, özellikle footer ve heder gibi statik alanlarda aşırı bağlantılardan kaçınılmalıdır.

S.S.S.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”p” question-0=”Bağlantı Metni Örneği Nedir?” answer-0=”Bağlantı metni, bağlantı verilen sayfayı yansıtan bir anahtar kelime içeriyorsa “tam eşlemeli”dir. Örneğin: Bağlantı kurma ile ilgili bir sayfaya bağlantı veren ‘bağlantı kurma. ” image-0=”” headline-1=”p” question-1=”Nasıl Bağlantı Metni Oluşturabilirim?” answer-1=”İçerik düzenleyicisinde, köprülemek istediğiniz metni vurgulayın. Zengin metin araç çubuğunda, bağlantılı bağlantı simgesini tıklatın. Bağlantı bağlantısı ekleme süreci şöyledir. Açılır kutuda, Bağlantı açılır menüsünü tıklayın ve bu sayfada Sabitle’yi seçin Ardından bağlantı açılır menüsünü tıklayın ve bağlantıyı seçerek ekle’yi tıklatın.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

Kaynaklar:

Wordstream https://www.wordstream.com/anchor-text Erişim Tarihi: 14 Eyl 2022, 06:42