B2B ve B2C pazarlama nedir, nasıl yapılır

B2B ve B2C Pazarlama Nedir, Nasıl Yapılır?

B2B ve B2C pazarlama, İngilizce kökenli enternasyonal tanımladır. B2B; Business to business, B2C ise Business to consumer, tanımlarının kısaltmasıdır.

B2B, firmalar arasındaki ticareti ifade eder. B2C ise, son kullanıcı yani nihai tüketiciye firma tarafından satış yapılmasını ifade eder. Dolayısıyla bu kavramlar için pazarlama da aynı hedef kitleler üzerinden yapılır.

B2B Pazarlama, üretici veya aracı satıcı firmalar ile diğer üretici ve ara satıcı firmaların kendi aralarındaki alışverişe dair pazarlama süreçlerini ifade eder. Yani buna sektör için pazarlama demek de mümkündür.

B2B pazarlama ise herhangi bir üretici veya satıcının, nihai tüketiciye ürün ve hizmet satmak maksadı ile yaptığı pazarlama faaliyetinin ismidir.

İki pazarlama tipinde uygulamalar bakımından taktiksel farklar olsa da stratejik olarak günümüzde pazarlamanın oturduğu zemin, teknolojinin etkisi ile dijital zeminler olarak bilinir ve her iki pazarlama tipinde de dijital pazarlama oldukça etkilidir.

Hatta pazarlama sektörünün kıyaslaması yapılacak olursa, geleneksel pazarlama yöntemlerinin artık neredeyse hiç etkili olmadıkları, dijital pazarlamanın ise yegâne pazarlama aracı olarak karşımıza çıktığı görülebilir.

B2B Nasıl Yapılır?

Business to business, ya da kısa ismi ile B2B iş modeli hem işletmeler hem de tüketiciler için birtakım avantajlara sahiptir. Bu model, yani business to business iş modeli sayesinde işletmeler, şirketler ya da firmalar tedarikçi pozisyonunda bulunan firma, şirket ya da işletmeden toptan alım satım yaparak bu ürünleri nihai tüketicilere satma olanağı elde eder. Bu sebeple business to business modeli uygulanan bir alım satım işleminde alıcı tarafta bulunan firma, şirket ya da işletmeler genel anlamda perakende satış konusuna odaklanan ve bu alandaki fırsatları değerlendirmeyi hedefleyen firmalar olmalılardır.

Business to business, ya da kısaca B2B iş modeli geleneksel kanallar ya da online, bir diğer ifade ile sanal kanallar ile hedefine ulaşmayı amaçlayan firmalar, işletmeler ve şirketler, yani alıcı taraf için son derece pratik, avantajlı ve faydalı olabilmektedir. Buna karşın B2B iş modelinin satıcı tarafta bulunan firma, şirket ya da işletmeler için en öne çıkan avantajı toplu satışlar yaparak istikrarlı ve büyük kazançlar elde edilebilmesine olanak sağlamasıdır.

B2B, Türkçe ifadesi ile şirketten şirkete iş modeli ile alım satım yaparken en çok önem verilmesi gereken konular arasında ilk sıralarda hedef kitlenin belirlenmesi gelir. Burada hem alıcı taraf hem de satıcı taraf B2B modeli ile iş yapacağı firmayı, şirketi ya da işletmeyi büyük bir dikkat ve özen ile seçmelidir.

Yapılmış olan seçimler sonucu hedef kitle olarak belirlenmiş olan firmalara ya da şirketlere bu firma ya da şirketin sunmuş oldukları iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilir. Günümüzde buna ek olarak firmalar, şirketler ya da işletmeler birbirlerine sosyal medya kanalları üzerinden de kolaylıkla ulaşabilmektedirler.

Geleneksel Pazarlama Araçları Nelerdir?

Geleneksel pazarlama araçları;

 • Gazeteler
 • Radyolar
 • Televizyonlar
 • Dergiler
 • Kataloglar
 • İlan ve broşürler
 • Promosyon ürünleri

gibi araçlardır. Günümüzde yaygın medya aracı olarak tanımlanan televizyon ve radyoların pazarlama aracı olarak kullanımı hala yaygındır. Ancak diğer unsurların pazarlamada etkili olduklarını söylemek mümkün olmaz.

Tabii televizyon ve radyoların maliyetleri bakımından birçok ürün ve hizmet grubu tarafından tercih edilmelerinin oldukça güç olduğunun da altını çizmek gerekir.

Yaygın medya araçları ile B2B pazarlaması yapmak etkili olmasa da B2C pazarlama yapabilmek mümkündür. Ancak belirttiğimiz gibi burada çok geniş kitlelere sunulan ürünlerin pazarlaması, reklam boyutunda yapılabilir ve ciddi maliyetlere sahiptir.

B2C için ise marka tutundurma faaliyetleri kapsamında yaygın medya kullanılabilirken, doğrudan dönüşüm faydası düşük olacaktır.

Diğer geleneksel pazarlama araçlarının ise artık efektif olduğunu söyleyemiyoruz. Gazete tirajları dikkate alındığında bu ortamın pazarlama etkisinin düşük olduğu söylenebilir ancak bu noktada gazetelerin dijital sürümlerinin son derece etkili olduğunun altı çizilmelidir.

Promosyon araçları ve diğer geleneksel pazarlama araçları ise artık nerdeyse hiç kullanılmadığından, sınırlı veya çok düşük pazarlama etkilerinden söz edilebilir.

Bu özellikleri ile bakında pazarlama ve reklam araçlarının artık kullanılamaz oldukları sonucuna elbette ulaşılmamalıdır. Doğru ve yerinde kullanılmaları halinde geleneksel araçların da hala belli düzeyde etkinliğinden söz edilebilir.

Ancak bugünlerde etkili bir pazarlama merası arıyorsak, başvuracağımız kaynak, elbette dijital medya pazarlaması veya dijital pazarlama olmalıdır.

Birçok enstrümanın kullanılabildiği ve düşük maliyetlerle her hedef kitleye her grubunun pazarlanabildiği bu yöntemde, çok etkili sonuçlar elde edebilmek mümkündür. Ayrıca dijital pazarlama hem B2B hem de B2C pazarlama için kullanılabilir ve diğer yöntemlerden daha efektiftir.

Dijital Pazarlama Araçları Nelerdir?

Dijital pazarlama araçları başlıca;

 • Web siteleri
 • Arama motorları
 • Sosyal Medya Platformları
 • Video siteleri
 • Görsel paylaşım siteleri
 • Sektörel portal ve bloglar
 • Pazaryeri platformları
 • Dijital basın yayın kuruluşları
 • Dikey blog siteleri
 • Influencer marketing
 • Doğrudan reklamlar

şeklinde listelenir. Bu faktörlerin tamamının efektif biçimde kullanılması halinde (gerekli ise) geleneksel yöntemlerinin en etkili kullanımından misli ile fazla dönüşüm kaydetmek mümkündür.

Dijital Pazarlama Nasıl Yapılır?

B2B veya B2C yöntemlerinin her ikisinde ortak pazarlama araçlarının kullanımı söz konusudur. Bu yöntemleri kullanırken yalnızca hedef kitlenin değişmesi durumu olduğundan ek özelliklerin ortaya çıkması veya bazı özelliklerin kullanılmaması söz konusu olabilir.

Örneğin; B2B pazarlamada sosyal medya etkinlikleri daha düşük iken B2C dijital pazarlamada sosyal medya önemli bir yere sahiptir. Ancak her iki durumda da örneğin web siteleri ve SEO özelliklerinin kullanımı zorunluluk arz eder. Dijital pazarlama adımları aşağıdaki gibidir;

 • Web sitenizi kurun

Bir web sitesi, hedef kitleniz kim olursa olsun, sahip olmanız gereken esas dijital medya fonksiyonudur. Web siteleri; firmanız, markanız, ürün veya hizmetleriniz hakkında hedef kitlenize bilgi vermek için kullanabileceğiniz en etkili araçtır.

Esasında bir web sitesine sahip olmamak zaten olağan bir durum olarak kabul edilmez. Günümüzde ticaret kanununda dahi, işletmelerin web sitesine sahip olmaları zorunlu tutulmuştur.

Tabii kuracağınız web sitesinin, hedef kitleniz üzerinde etki uyandırabilecek ve mutlaka arama motorları ile uyumlu özellikte olması gerekir. Arama motorlarında etkili performans, size beklentilerinizin çok üzerinde dönüşüm olarak geri dönebilir.

 • Arama Motoru Optimizasyonu Yapın

Google başta olmak üzere arama motorları, her gün milyarlarca sorgunun yapıldığı ortamlardır. Tüketiciler, ara alıcılar ve satıcılar ve herhangi bir şekilde tedarik yapmak isteyen hemen herkes sorgulamayı öncelikle buradan yapar.

B2B veya B2C pazarlama olması fark etmeksizin dijital pazarlama yapacak olan firmaların, arama motorları optimizasyonu için çalışması neredeyse zorunludur.

Zira arama motorlarında görünür olmamak veya geri sayfalarda görünmek, alıcıların size ulaşamaması anlamı demektir ve bu durum satış yapamamanız anlamına gelir.

Arama motorlarının diğer dijital pazarlama araçlarına göre misli ile etkili ortamlar oldukları hesaba katılınca SEO yani arama motoru optimizasyonu yapmanın en önemli etkinlik olduğu öne çıkar.

 • Hedef Kitlenizi Kapsayın

Özellikle ihracat yapan firmaların dijital pazarlama etkinliklerinden ciddi faydalar elde edebilmeleri mümkündür.

Geniş kitleleri uluslararası olarak hedeflemek isteyen satıcıların B2C veya B2B pazarlamayı uluslararası boyutta yapabilmesi dijital pazarlama ile mümkündür.

Çok dilli dijital pazarlama yaparak, hedef kitlenizi en geniş formu ile belirleyip, bu geniş kitleye erişmeniz mümkündür. Üstelik dijital pazarlama etkinlikleri sayesinde fiziksel pazarlama yapmanıza da gerek olmayacaktır.

 • Sosyal Medyanın Gücünü Kullanın

Sosyal medya, özellikle B2C pazarlama için oldukça önemli bir ortamdır. Burada yapacağınız marka çalışmaları, kampanya duyuruları ve müşteri bağlığı çalışmaları size dijital ayak izi yani marka bilinirliği faydası getirir.

Kimi firmalar sosyal medyada yapılan sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılarak, marka bilinirliklerine büyük katkı sağlamaktadır.

 • Video Paylaşım Platformları

Günümüzde televizyonlar yerini dijital yayın ortamlarına bırakmış durumdadır. YouTube gibi dijital video paylaşım platformlarında yayınlar yapıp reklam vererek, yaygın medya araçlarının sağladığı faydaya benzer reklam faydası elde edebilirsiniz.

 • Sektörel Platformlar

Doğrudan ürün satışı için yayın yapmak istiyorsanız, ürünlerinizi pazaryeri platformlarında listeleyebilir, bu platformların eriştiği hedef kitlelerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca B2B dijital pazarlama için bu platfomların yanında, sektörel blog ve portallardan da faydalanabilirsiniz.

 • Dijital Basın Yayın Ortamları

Gazeteler ve dergilerin dijital sürümleri, günümüzde eskiden çok daha fazla kullanıcıya erişmekte ve ciddi bir pazarlama ortamı faydası sunmaktadır.

Pazarlama etkinliklerinizi burada yapacağınız yayınlarla sürdürebilir, örneğin basın bültenleri ile ciddi fayda elde edebilirsiniz.

 • Sosyal Medya ve Google Ads Reklamları

Web sitenizin, markanızın, ürün veya hizmetlerinizin doğrudan reklamlarının yayınını yaparak, dönüşüm kaydetmeye yönelebilirsiniz. Bunun için sosyal medya ve Google reklamları gibi araçları kullanabilirsiniz.

Burada altı çizilmesi gereken husus, reklamların toplam pazarlama içerisinde kabul edilebilir bir oranda tutulmasının gerekliliğidir.

Nitelikli bir dijital pazarlama ağı kurup, ücretli reklam dışında kalan fonksiyonlarını efektif olarak kullanırken, ücretli reklamları da kullanmak daha doğru bir yöntemdir.

Dijital pazarlama ile ulaşabileceğiniz kitle ve potansiyel dönüşüm hakkında bilgi almak için bu alanda uzman firmalar ile görüşebilirsiniz. Orta ve uzun vadede beklentilerinizi karşılayacak çözümler, bu firmalar tarafından sağlanacaktır.

S.S.S.

B2B ve B2C örnekleri nelerdir?

B2B'ye bir örnek, ürünlerini diğer şirketlere satan bir yonga seti üreticisi olabilir. İşletmeden tüketiciye (B2C), bir şirket ile en az bir bireysel tüketici arasındaki iş ilişkisini tanımlamak için kullanılan terimdir. B2C'ye bir örnek, bireysel tüketicilere uçuş satan bir seyahat acentesi olabilir.

B2B ve B2C satışları arasındaki fark nedir?

B2B (işletmeden işletmeye) satış elemanları diğer işletmelere ürün ve hizmet satarlar. B2C satışlarında, bireysel tüketicilere ürün ve hizmet satarsınız. B2C satışları, tüketicinin hayatındaki bir sorunu bir ürünle çözer. B2B satışları bir iş problemini çözer veya bir çalışanın işinde başarılı olmasına yardımcı olur.

Amazon bir B2B mi yoksa B2C mi?

Amazon gibi şirketler ürünlerini doğrudan tüketicilere, yani İşletmeden Tüketiciye (B2C) pazarlamasına satarlar.

YouTube bir B2B mi yoksa B2C mi?

YouTube, hem B2C hem de B2B amaçları için kullanılabilen çok yönlü bir kanaldır.

Netflix bir B2B mi yoksa B2C mi?

İzleyicilere küratörlüğünde ve kendi ürettiği içerikleri sunan Netflix ,bir B2C işlemi gerçekleştiriyor.

Facebook bir B2B mi yoksa B2C mi?

Facebook, Twitter ve Instagram özellikle B2C sektörü, topluluk yönetimi ve görsel ve interaktif içeriklerle hedef kitleye hitap etmek için uygundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir