Alıntı Nedir, Nasıl Yapılır?

Alıntı Nedir? Atıf Yapmak Ne Demek? Atıf Nasıl Yapılır?

Alıntı; yazılı veya sözlü bir metindeki bilgilerin yeni oluşturulacak içerikte değiştirilmeden kullanılmasıdır. Alıntının bilimsel metinlerdeki kullanım şekli ile ticari metinler ve özellikle web metinlerinde kullanımı oldukça farklıdır. Web metinlerinden alıntı, arama motorlarının kabul etmediği, kopya içerik olarak değerlendirip içeriği göz ardı ettiği metin biçimleridir. Ticari metinlerde ise telif hakları nedeni ile ciddi kanuni sınırlamalar söz konusudur. Akademik metinlerde ise alıntı atıf biçiminde yapılabilir ve bu şekilde yasal sınırları dahilinde tutulabilir.

Alıntı, yasal sınırları içerisinde kullanım imkânı bulunan metinler olabileceği gibi, kimi kaynaklar alıntı yapılmasına izin vermez. Bilimsel yayınlarda atıf yapılırken, geniş bir yasal alan söz konusu iken, ticari metinlerden veya roman ve benzeri eserlerden alınacak alıntıların yasal sınırları daha dardır. 

“Alıntı nedir?” ve “Alıntının kuralları nelerdir?” soruları ticari metin yazarlarına tanıdık gelecektir. Zira ticari yayınlardan alınacak metinlerin, olduğu gibi kullanılması kimi zaman hukuki soruna neden olabilir. Bu gibi alıntılar yapılacağında, hak sahibinden izin almak gerekebilir.

Alıntı, sözlü ve yahut yazılı anlatımda başka yazar veya şairden aynı şekilde aktarılarak kullanılmakta olan yazı içinde tırnak veya parantez içinde gösterilmesi gereken; cümle, söz, bölüm şeklinde ifade edilebilmektedir. Alıntı yapma bazı çalışmalarda atıf yapmak için kullanılmaktadır. Makale içerisinde alıntı yapmak ve kullanmak ise makalede daha profesyonel bir görüntü oluşmasına yardımcı olmaktadır.

Alıntı Nedir?

Alıntı, yazılı bir eserdeki cümlenin ya da bölümün yeni bir içerikte doğrudan kullanılmasıdır. Yazılı metinlerin yanı sıra sözlü kaynaklardan da alıntı yapılabilir. Bu sayede okuyucular, orijinal kaynağı bulup verilen bilgiyi doğrulayabilir. Metin içi alıntılar ve bir makalenin sonundaki referans listeleri dahil olmak üzere kaynaklara atıfta bulunmanın birçok farklı yolu vardır. APA, MLA veya Chicago gibi kullanılan alıntı stiline bağlı olarak, bir alıntının formatı değişebilir. Yazılı bir eserde intihali önlemek ve bilgilerin doğruluğunu garanti altına almak için kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi önemlidir. Alıntılar ayrıca bilginin önemini ve kaynağını belirleyerek daha fazla araştırmayı kolaylaştırır.

Alıntı Nasıl Yapılır?

Alıntı; parantez veya tırnak içerisine alınmış, orijinal yazara atfedilen başka birinin sözlerinin tam bir kopyasına denilmektedir. Alıntı yapmak, akademik yazılara dış kaynaklardan gelen bilgileri oluşturmaktadır. Alıntıları kullanırken, alıntı yapılan kaynakları göstermek önemlidir. Kaynak gösterilen alıntılar okuyucuna yol göstermektedir.

Yazılarınızda alıntıları etkili bir şekilde kullanmak, kendi argümanlarınızı geliştirmektedir. Başkalarına ait görüşleri çift tırnak içinde verilmesidir. Bu tarz cümleler değiştirilmeden sunulmalıdır. Alıntı kendi sözcüklerinizi araya katmadan, ekleme ve çıkarma yapmadan oluşturulan metinlerdir. Alıntıları, “olduğu gibi” almaya azami özen göstermelisiniz.

Google Alıntılar İçin Ne Diyor?

Google, alıntı yapılan kaynakları bir SEO faktörü olarak kabul etmiyor. Bir sitede tırnak içerisine alınmamış ve kaynağı belirtilmemiş metinlerin, farklı kaynaklarda da yayınlanmış olması durumunda, öncelikle alıntıyı yayınlayan sitedeki bu metinler indekslenmiyor. Bir site içerisinde yoğun alıntılar var ve kaynaklar yok ise site izlemeye alınıyor. Bunun da ötesinde eğer site içerisinde hiç kaynak verilmiyor ve başka sitelerde yayınlanan metinler yer alıyorsa, bu site kopya metin kullanan bir site olarak işaretlenip, indekslerden çıkarılıyor

Sitede kaynak belirtmek, son derece hassas yapılması gereken bir işlemdir. Alıntıladığınız metnin, tam karşılığı olan metni yayınlayan siteyi kaynak olarak göstermeniz gerekiyor. Eğer kaynak ve kopya eşleşmez ise siteniz yine ceza alabiliyor.

Esasında bu noktada kesin olarak sorun yaşamamanın yolu, internet sitelerinde mümkün olduğunca alıntı kullanmamak ve %100 özgün metinleri yayınlamaktır. Bir metnin alıntı özelliklerini kurgulamak yerine, tamamen özgün metin yazmak, daha az zahmetli bir çalışma olacaktır.

Alıntıların amaçları nelerdir?

Alıntının amacı genellikle söylenenlere destek veya kanıt sağlamaktır. Okuyucuya bu desteğin veya kanıtın nerede bulunabileceğini söylemektedir.  Bunu genellikle belgenizin sonunda sağlanan ayrıntılı biyografik bilgilerin bir listesi vardır. Alıntılar oldukça önemlidir. Alıntıların amaçlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 • Yazarın gerçeklerini, fikirlerini ve görüşlerini göstermek.
 • Bakış açısını temsil etmek.
 • Hayata daha büyük bir bakış açısı göstermek.
 • Okuyuculara ilham ve kalıcı etki vermek.

Alıntı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler?

Alıntı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Kaynakları düzgün bir şekilde alıntılılarken yazılarda intihalden kaçınılmalıdır. İntihalden kaçınmak için, alıntı tarzınızın kurallarına uyulmalıdır.
 • Kaynak okunduktan sonra ilk cümle not alınmalıdır. 
 • Orijinal kaynakla alakalı kelimeleri ilk alıntılama cümlenizin altına yazılmalıdır. 
 • Hazırladığınız metni ve yorumu orijinal kaynak ile karşılaştırmalıdır.

Alıntılama, bir kaynaktan orijinal bir konuyu doğrudan alıntı yapılması tekniğine denilmektedir.  Tırnak içine alınmış bir cümle örneğine alıntı denilmektedir. Alıntı Tırnak işaretleri içine alarak veya çerçeveleyerek yapılmaktadır. Alıntının amacı genellikle söylenenlere destek veya kanıt sağlamaktır. Okuyucuya bu desteğin veya kanıtın nerede bulunabileceğini söylemektedir.  Genellikle metnin sonunda sağlanan ayrıntılı biyografik bilgilerin bir listesi vardır. 

Alıntı neden kullanılır?

Genellikle yazılan makaleler de alıntı stratejik olarak kullanılmalıdır. Örneğin, profesyonel metin yazarları, araştırma makalesi yazan öğrenciler oldukça alıntı içeren metinler hazırlamaktadır. Hazırlanan makaleleri bir sürü alıntıyla doldurmak makaleye zarar verebilmektedir. Çünkü metnin olduğu gibi yazılmasından ziyade yazarın yorumlarını taşıması gerekmektedir. Bununla birlikte, işinizde saygın kaynaklardan alıntı yapmak, puanlarınızı kanıtlamak ve parçaya güvenilirlik eklemek için mükemmel bir yoldur.

Alıntı, kaynak materyallerden doğru fikirler kullanılmaktadır. Odak mesajlar paylaşmak istenildiğinde alıntılar kullanılmaktadır. Günümüzde birçok alanda alıntı yapılmaktadır. Özellikle internette birçok insan bilgi edinebilmek için makaleleri okumaktadır.

Alıntı yapılırken uygulanan kriterler nelerdir?

Alıntı kullanırken birkaç özelliğe dikkat edilmelidir. Yazı stilini kullanarak alıntı yaparken akılda tutulması gereken diğer bazı kriterler şunlardır:

 • Alıntı bloğunun başında girinti yapmayın.
 • Blok alıntının yanına metin içi alıntılar ekleyin.
 • Alıntıları bir sonraki satırda, kâğıdın sol kenarından ½ inç uzaklıkta başlatın.
 • Alıntılar, kâğıdın geri kalanı gibi çift aralıklı olmalıdır.

Alıntı yapılması bilimsel yazılarda ve makalelerde sıklıkla gerçekleştirildiğinden dolayı bu alıntıların yazılması ile ilgili pek çok kural ortaya çıkmıştır. Hatta bununla ilgili bir alan bile oluşmuştur. Başka kişilerin düşüncelerine tam olarak aynı şekilde yer verilmek istendiği taktirde alıntı yapılması büyük bir önem taşımaktadır.

Alıntı yapılan kısım bir cümle, bir söz veya bir bölümden oluşabilmektedir. Ayrıca diğer bir önemli nokta alıntı yapılırken değişim yapılmadan olduğu gibi karşı tarafa aktarılmasını sağlamaktır. Alıntı yapılması birtakım çalışmalarda ise atıf yapılmaya yönelik ortaya çıkmakla birlikte yazılan büyük makalelerde alıntı kullanmak makalenin daha profesyonel olarak algılanmasını da beraberinde getirmektedir. 

Alıntı Örnekleri

Alıntılar bir metnin içerisinde başkasına ait olan sözlerin olduğu gibi aktarılmasını ifade etmektedir. Pek çok alıntı örneği bulunmakla birlikte biz bu örnekleri iki tür halinde inceleyebiliriz. Alıntılar, doğrudan ve dolaylı alıntı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 • Doğrudan alıntı, bir cümleyi orijinal kaynaktan değiştirmeden olduğu gibi aktarmayı ifade etmektedir. Burada kişinin sözünün değiştirilmemesi ve kaynak gösterilmesi oldukça önemlidir. Doğrudan alıntı, uzun ve kısa doğrudan alıntı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Franz Kafka ‘Kendini insanlığa bakarak sına. Şüphe edeni şüpheye, inananı inanca götürür bu.’ Sözünü söylemiştir gibi alıntılar doğrudan alıntıya örnek gösterilmektedir. Ya da Gorys Keraf ‘Tartışma, başkalarının tutum ve görüşlerini etkilemeyi amaçlayan bir retorik biçimidir ‘demiştir. Burada kişinin söylediği sözü olduğu gibi aktarmak söz konusudur.
 • Dolaylı alıntı ise kişinin sözünün kendi cümlelerimizle değiştirilerek karşı tarafa aktarılmasına verilen isimdir. Bu noktada Franz Kafka sözlerinde kendini insanlığa bakarak denememiz gerektiğini söylemiştir gibi kendi ifadelerimize yer vererek sözü kendi cümlelerimizle aktarırsak burada dolaylı bir alıntıya vermiş oluruz. Ayrı şekilde Gorys Keraf’ın tartışma ile ilgili başkalarının tutumlarını etkileyen bir biçim olduğunu söylemiştir gibi ifadeler yine dolaylı anlatımı ifade etmektedir.

Doğrudan ve dolaylı anlatımın sahip olması gereken pek çok özellik bulunmaktadır. Bu özelliklere göre alıntı örneklerini çoğaltmamız mümkündür. Her metinde alıntı yapılan cümlelere rastlanabilir. 

Yayınlanan alıntıda atıfta bulunulurken başkalarının orijinal materyali bulunması gözden geçirilmelidir. Alıntı örnekleri, araştırma ve dip notlar olmalıdır.

 • Metinde alıntılar: Makale paragraflarında yazar literatüre başvurulmalıdır.
 • Dipnotlar: Yazınızda gereksiz kelime çoğaltmamanın kolay bir yoludur. Yazının gövdesindeki atıf yapılan bir eseri referans almanıza izin vermektedir. 
 • Referans listeleri: Belge sonunda, referans listesi biçiminde kaynakların belirtildiği yöntemdir.

Alıntı Stili Nedir?

Alıntı stili, makalelerinde kullanılan kaynaklara nasıl atıfta bulunacağıdır. Metinde bulunan bir dizi kural ve yönergedir.  Araştırmaları kullanırken ve çalışmalar için atıfta bulunmaktadır. Öğrenciler ve araştırma alanında çalışan insanlar arasında yaygın bir uygulamadır. Bazı eserlerden alıntılar, fikirler ve ifadeler kullanılmaktadır. Alıntı örnekleri kullanımında Kopya eserler intihal sayılabilir ve bu ciddi bir akademik suç oluşturmaktadır. 

Kaynaklar:

Plagiarism https://www.plagiarism.org/article/what-is-citation Erişim Tarihi: 2 Ara 2022, 12:14

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir