Agile Nedir? Agile Metodu Nasıl Uygulanır?

Agile Nedir? Agile Metodu Nasıl Uygulanır?

Agile, yazılım geliştirme metotları gruplarına verilen genel isimdir. Türkçe dilindeki ismi ile çevik yöntem anlamına gelen Agile, yazılım geliştirme süreçlerinin genel anlamda öngörülemez olduğu durumlara cevaben dizayn edilmiştir. Agile yöntemi uygulanırken iş dünyasında sprint olarak da bilinen, genelde yinelemeli ve atılımlı diye tabir edilebilecek bir takım iş dizinlerini kullanılır.

Sprint, basitçe açıklamak gerekir ise bir projenin belirli bir süresi için ayrılmış olan zaman dilimine denmektedir. Bu sprintler için tanınan süreler dolmuş olduğunda projenin tamamlanmış olduğu varsayılır. Bu süreçte ekip üyeleri arasında sprint içerisinde yaşanmış olan gelişimin yeterli olup olmadığı tartışmalı bir durum olabilir. Bu son derece normal bir durum olmak ile birlikte artık projenin belirli bir aşamasında belirtilmiş olan konu üzerinde daha fazla çalışma yapılmayacaktır. Projenin tamamlanmış olan, yani geriye kalan kısımları kendi zaman dilimleri içerisinde tamamlanmaya devam edecektir.

Agile, yani Türkçe ismi ile çevik yöntem öncelikle müşteri memnuniyetini hedefler. Bu yöntem için sürekli yazılım geliştirme sürecinde olmak çok önemli bir faktördür. Agile yöntemi ile geliştiriciler sık sık yeni, faydalı ve işlevli çalışabilen yazılımlar sunmaya odaklanmalıdırlar. Bu süreç mümkün olabilecek en kısa süre içerisinde tamamlanmalıdır. Adı üzerinde bu yöntem çevik bir yöntemdir ve uygulayıcılarından da bu çevikliği ister. 

Agile Nedir?

Agile, uyarlanabilirlik ve ekip çalışmasına güçlü bir vurgu yapan bir proje yönetimi yaklaşımıdır. İlk olarak, yazılım geliştirme ilkelerinin bir koleksiyonu olan 2001 Agile Manifesto’da ana hatlarıyla belirtilmişti. Çevik metodolojiler, değişen ihtiyaç ve gereksinimlere uyum sağlama kapasitesine yüksek değer verir. Sürekli iyileştirme, hızlı prototip oluşturma ve işlevsel yazılımın düzenli olarak teslim edilmesi vurgulanmaktadır.

Çevik ekipler, bir mal veya hizmette küçük ölçekli iyileştirmeler üretmek için yakın iş birliği yapan işlevler arası üyelerden oluşur. Yazılım geliştirmede yaygın olarak kullanılan ve diğer sektörlerdeki işletmeler tarafından benimsenen Scrum, en iyi bilinen Çevik metodolojidir. Kanban, Yalın ve Aşırı Programlama, diğer popüler Çevik metodolojilerdir (XP). Agile, daha iyi ve daha verimli ekip çalışmasını kolaylaştırmak için yapılmıştır.

Agile Ne İşe Yarar?

Agile, yani çevik yöntemi içerisinde birkaç dala ayrılan ancak genelde atılımlı ve yinelemeli süreçlerle ilerlemesi planlanan bir iş yaklaşımıdır. Nispeten yeni bir yöntem olan agile yöntemi spesifik olarak yazılım geliştirme alanında kullanılan bir yöntemdir. Pekiyi ya agile yöntemi nasıl çalışır ve bu yöntem ne işe yarar? 

Yazılım geliştirme süreçleri son derece uzun ve zorlu süreçler olabilirler. İlk etaplarda çok kolay ve nispeten kısa bir proje olarak başlayan bazı işler bile zaman içerisinde öngörülemez ve içinden çıkılamaz bir hal alabilmektedir. Bu yazılım geliştirme süreçleri için son derece doğal ve normal bir durum olarak algılansa da yazılım süreçlerinin öngörülemez doğaları geliştiricileri oldukça zorlayabilmektedir.

Agile yöntemi ise işte tam olarak bu duruma, yani yazılım geliştirme süreçlerinin öngörülemez yapılarına karşı geliştirilen bir yöntem olarak kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştır. Bu yöntem, basitçe açıklamak gerekirse sprint olarak da bilinen yinelemeli ve atılımlı iş dizilerinden oluşmaktadır. Agile yönteminde bir sprint için ayrılan süre dolduğunda artık o proje üzerinde çalışılmaz. Özellikle hızlı ve müşteri odaklı projelerde sıklıkla kullanılan bu yöntem hem geliştiricileri hem de müşterileri oldukça memnun eden son derece etkili bir yöntemdir.

Agile Metodu Nasıl Uygulanır?

Agile metodu, yazılım geliştirme alanında kullanılmakta olan proje yönetim süreçlerine getirilmiş olan özel bir yaklaşımdır. Agile metodu, ya da Türkçe ismi ile çevik metodunun yazılım ekiplerinin hali hazırda geliştirmekte oldukları yazılım süreçlerinin öngörülemez doğasına verilmiş bir cevap olduğu söylenilebilir.

Yazılım tasarımı ve yazılım geliştirme alanlarında özellikle son dönemlerde çok etkili bir biçimde kullanılan bu metot genelde sprint olarak da bilinen yinelemeli ve atılımlı diye açıklanabilecek bir takım iş dizinlerini kullanmaktadır.

Sprint diye ifade edilen bu atılımlı ve yinelemeli iş dizinleri bir proje için ayrılmış olan süreyi kapsamaktadır. Bu yönteme göre sprintlerin süreleri dolmuş olduğunda proje de bitmiş sayılmaktadır. Projenin bu evresinde, yani sprint sürecinin bitmesinin ardından bazı proje çalışanları arasında tatminsizlik duygusu oluşabilmektedir. Bu, süreç içinde yaşanan gelişim için gözlemlenen son derece normal bir durumdur. Ancak agile metoduna göre projenin belirli bir noktasında bu konuda artık daha fazla çalışma yapılmayacaktır.

Tabi bu tamamlanmamış halde olan çalışmaların kendi hallerine bırakılacağı anlamına gelmez. Bu çalışmalar, yani tamamlanmamış olanlar, kendilerine ayrılmış olan zaman dilimleri içerisinde geliştirilmeye devam edileceklerdir. Son derece etkili ve verimli bir çalışma yöntemi olarak bilinen agile metodu sürekli yazılım geliştirme sürecinde olmayı ve bu şekilde müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefler. Agile metodunu uygulamak için aşağıda belirtilen uzmanları ekibinize dahil etmeniz gerekmektedir.

 • Scrum Master

Son yıllarda geleneksel yönetimin yerini liderliğe bırakmaktadır. Scrum Master bir diğer ismiyle hizmetkar lider denilmektedir. Takımlarındaki Scrum Master’lar asla o takımların yöneticisi olmamaktadır. Scrum Master’lar, Scrum Kılavuzunu çok iyi bilen ve Scrum’ın uygulanmasını desteklemektedir. Scrum takımı tarafından üretilen değeri en üst düzeye çıkarmak için takıma yardım etmektedir.

Rehberlik eden ve rehbere denilmektedir. Baştan sona gönüllülük esasına göre çalışmaktadır. Bir Takımında, Scrum Master seçildiğinde, önce gönüllüler aday olmaktadır. Daha sonra tüm takım üyeleri fikirlerini belirtmektedir. Takım oy verir ve herkesin kabul ettiği aday Scrum Master olarak belirlenmektedir.

Scrum Master’ın sorumluluklarına özellikleri: Scrum Master, Scrum’ı (Scrum Guide) çok iyi bilen, bildikleriyle de Development Team’e ve kurumdaki diğer paydaşlara yardım ve rehberlik etmektedir. Hizmet eden kişi ancak bunu bir takım ya da proje yöneticisi olarak değil gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Scrum Master çevre tarafından çoban köpeği olarak tanımlanmaktadır. Yani, hizmetkâr bir liderdir. Zira metaforik anlamıyla onun gibi takımı korur, kollar. Bu doğrultuda takımın çalıştığı ortamın güvenliğinden de sorumlu olmaktadır. Ek olarak bireysel koçluk gibi hizmetler de sunmaktadır. Scrum Master seçiminde adaylar, gönüllü kimseler arasından çıkar Development Team üyeleri de aday olabilir. Ekip, gönüllü adayları oylayarak Scrum Master’ını seçmektedir.

Scrum’ın takım tarafından anlaşıldığından ve takımın belirlenmiş prensipleri izleyen emin olan kişiler aday olmaktadır. Bir diğer ifadeyle Scrum Master, hizmetkârlık rolü üstlenmiş, işleri kolaylaştırmaktadır. Scrum uzmanlaşmış bir Scrum üyesi olup Scrum yapısının benimsemektedir. Takımların üretkenliğini artırmada, sürecin şeffaf bir biçimde ilerletmektedir. Takım içi koordinasyonun sağlanmasında görev almaktadır.

 • Ürün Sahibi

Scrum Master, ekibe rehberlik ederek karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmalarına yardımcı olmaktadır. Ekip içindeki uyumu, ekip üyeleri arasındaki uyumu ve iletişimi artırmaya çalışmaktadır. Ekip geliştirme sağlar, çeviklik ve scrum konularında gelişimi yönlendirmektedir. Takımın kendi kendini organize edebilmesi ve çapraz fonksiyonel olabilmesi için takıma koçluk yaparlar.

Sprint Planning, Sprint Retrospective, ve Sprint Review gibi Scrum ritüellerini/toplantılarını kolaylaştırmaktadır. Ürün sahibi için ekibin en yüksek değeri elde etmesine yardımcı olmaktadır. Scrum Kılavuzundaki bu görevlerin dışında, takımı bir çoban köpeği gibi mecazi anlamda korumak aslında Scrum Master’ın sorumluluğundadır.  Ürün sahibinin en iyi Scrum uygulamalarına bağlı kalmasının yanı sıra çevikliği anlayıp uyguladığından emin olmaktadır.

Başarılı sprint planlaması için ürün sahibinin biriktirme listesini düzeltmesine veya iyileştirmesine yardımcı olmaktadır. Ürün sahibi için Talep edilen veya ihtiyaç duyulan şekilde ekip oluşturmaktadır.Ürün sahibini iş ve teknoloji arasındaki boşluğu kapatmak için ekip etkinliklerine katılmaya teşvik etmektedir.Ürün sahibinin, iyileştirmenin bir parçası olarak ekibe yardımcı olduğundan emin olmaktadır..

 • Scrum Ekibi

Scrum Master, ürün sahibi tarafından belirlenen işlerin ekipteki herkes tarafından anlaşılmasını sağlamaktadır. Ürün sahibine iş listelerini etkili bir şekilde organize etme teknikleri bularak yardımcı olmaktadır. İşin önceliklendirilmesi, işlerin değerinin belirlenmesi, geliştirme ekibinin değer üretimini en üst düzeye çıkarmaktadır.Bu gibi konularda ürün sahibinin yetkinliğini garanti eder; Ürün sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda ve istendiğinde scrum faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. Bunun dışında ürün planlamasını anlama, çevikliği anlama ve deneysel bir ortamda uygulama konusunda ürün sahibinden hizmetini asla esirgememektedir.

Ekip düzeyinde, Scrum Master’ın şunları yapması beklenir:

 • Ekip üyelerine koçluk yapar, rehberlik eder ve desteklemektedir.
 • Proje engellerini kaldırmaktadır ekibi dış müdahalelerden korur ve ekibin üretkenliğini arttırmaktadır.
 • Ekiplerin yolda karşılaşabilecekleri engelleri kaldırmaya yardımcı olmaktadır.
 • Ekibin yüksek değerli ürünler veya hizmetler oluşturmasına ve sunmasına yardımcı olmaktadır.
 • Ekip etkinliklerini kolaylaştırmaya yardımcı olur ve başarılı etkinliklerin nasıl yürütüleceği konusunda ekibe koçluk yapmaktadır.
 • Çatışma çözümüne yardımcı olur.
 • Ekibi iş birliği yapmaya ve üretken olmak için ihtiyaç duydukları kaynakları elde etmeye teşvik etmektedir.
 • Takıma işlerinden sorumlu olduklarını ve sprintte taahhüt edilen işi tamamlamaya odaklamaktadır.
 • Ekibi, iş tanımlarına meydan okumaya teşvik etmektedir.

Neden Bir “Scrum Master” İşe Almalısınız?

Yenilik, Agile ve Scrum’ın kalbinde yer almaktadır. Sektörün yazılım geliştirme, üretim, finans, danışmanlık veya herhangi bir alanda Scrum uygulamalarını benimsemek gerekmektedir. İş stratejilerini geliştirmenin ve müşterilerin beklentilerini başarıyla karşılamanın harika bir yolu bir Scrum Master işe alarak başlamak önemli olmaktadır.

Agile Neden Önemlidir?

Agile yöntemi, son derece etkili ve verimli olarak bilinen bir çalışma yöntemidir. Agile yöntemindeki ”agile” kelimesi İngilizce bir ifade olan ”agililty” kelimesinden gelmektedir. Agility kelimesi Türkçe diline çeviklik, agile kelimesi ise çevik olarak çevrilebilir. Bu yöntem, bu isminden de kolaylıkla anlaşılabileceği gibi değişken koşullar altında hızlı bir şekilde çalışabilme ve müşteriye kolay dönüş yapabilme kabiliyetini gerektirir.

Agile yöntemi yazılım geliştiricileri için onların işlerini oldukça kolaylaştıran ve hızlandıran bir yöntem olmuştur. Yazılım geliştiricilerin çok iyi bileceği gibi yazılım geliştirme süreçleri doğaları gereği son derece öngörülemez bir yapıya sahip olabilirler. Bu öngörülemezlik durumu özellikle projenin ilerleyen evrelerinde yazılım geliştiricilerin büyük resmi görememesi gibi son derece önemli problemlere neden olabilir. İşte yapısında çeviklik, hız ve müşteri memnuniyeti olan agile yöntemi tam olarak bu gibi problemlere karşı geliştirilmiş olan bir yöntemdir. Çok kısa bir süre içerisinde işlevselliğini kanıtlamış olan agile yöntemi geliştirme süreçlerinin bu kaotik yapısına adeta bir cevap niteliğinde olmuştur.

Agile yöntemi için başlıca odak noktaları sürekli yazılım geliştirme sürecinde olmak ve sık geri dönüşler, yani feedbackler ile maksimum müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Yöntem sprint adı verilen yinelemeli ve hızlı atılımlı çalışma dizilerinden oluşmaktadır. Bir sprint bir proje için ayrılmış olan zaman aralığını temsil eder ve sprint bittiğinde projenin bitmiş olduğu varsayılır.

İzmir dijital reklam ajansı Current Works olarak tüm dijital ihtiyaçlarınıza çözümler sunuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir