Agile Scrum Metodu Nedir?

Agile Scrum Metodu Nedir?

Agile Scrum metodu; esnek, yinelemeli bir sürecin yardımıyla, yazılım geliştirmeye yönelik yüksek kaliteli ürünler üretme sürecidir. Hızlı geri dönüşün, sürekli gelişimin ve esnekliğin değerini vurgulayan Agile Manifesto’ya dayanmaktadır.

Agile Scrum yönteminin projelere verdiği iş birliği ve şeffaflığa odaklanma, ana avantajlarından biridir. Geliştirme ekibi ve ürün sahibi, bir Agile Scrum projesinde yapılması gereken işi tanımlamak ve sıralamak için yakın işbirliği içinde çalışır. Ekip birlikte çalışarak en önemli görevlere odaklanabilir ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün üretebilir.

Hızlı teslimata yapılan vurgu, Agile Scrum’ın bir diğer önemli özelliğidir. Bir ürünün teslimi, geleneksel yazılım geliştirme teknikleri kullanıldığında aylar hatta yıllar alabilir. Agile Scrum ise küçük, artımlı güncellemelerin düzenli olarak sunulmasını teşvik eder. Bu, ekibin kullanıcı geri bildirimi almasına ve gerektiğinde daha başarılı bir ürünle sonuçlanabilecek değişiklikler yapmasına olanak tanır.

Agile Scrum’da retrospektiflerin kullanılması, sürekli iyileştirme fikrini ilerletir. Ekip, bu toplantılarda bir önceki iterasyonun başarıları ve eksiklikleri üzerine düşünebilir ve gerekli düzeltmeleri yapabilir. Bu, ekibin prosedürlerini sürekli olarak öğrenmesini ve geliştirmesini mümkün kılar.

Agile Scrum yönteminin potansiyel dezavantajı, katı takım disiplini gerektirmesidir. Agile Scrum çerçevesi kendi kendini organize eden takımlara bağlı olduğundan, takımlar kendi işlerini yönetmede proaktif ve sorumlu olmalıdır. Bazı takımlar, özellikle Agile Scrum ortamında çalışmaya alışık olmayanlar, bunu zor bulabilir.

Yazılım geliştirme, genel olarak Agile Scrum metodolojisinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Açıklığa, ekip çalışmasına, hızlı teslimata ve sürekli iyileştirmeye verdiği önem nedeniyle birçok kuruluş için popüler bir seçenektir. Agile Scrum, güçlü bir takım disiplini gerektirmesine rağmen, onu başarılı bir şekilde uygulayabilenler için çok faydalı olabilir.

Agile Scrum Metodunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Agile Scrum, bir proje yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Uyarlanabilirliği, ekip çalışmasını ve hızlı yinelemeyi vurgulayan Agile ilkeler üzerine kurulmuştur. Scrum çerçevesi, ekiplerin hızlı ve uyumlu bir şekilde yüksek kaliteli ürünler üretmesine yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Agile Scrum’ın temel değerlerinden bazıları şunlardır:

 • İşe öncelik verme: Önemi ve ekibin işi tamamlama becerisine göre iş önceliklendirilir. Sonuç olarak, ekip önce en önemli görevlere konsantre olabilir ve her zaman en değerli projeler üzerinde çalışabilir.
 • İşbirliğini vurgulama: Agile Scrum, birlikte iyi çalışan ekip üyelerine büyük ölçüde güvenir. Herkesin aynı sayfada olduğundan ve aynı hedefleri takip ettiğinden emin olmak için buna sık iletişim ve yüz yüze etkileşimler dahildir.
 • Değişimi kucaklamak: Agile Scrum, değişime uyarlanabilir ve esnek olacak şekilde yapılmıştır. Ekipler, müşteri ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yüksek kaliteli bir ürün sunmalarına yardımcı olan proje veya pazardaki değişikliklere daha hızlı yanıt verebilir.
 • Kendi kendini organize eden takımlar: Agile Scrum, kendi kendini organize eden takımları teşvik eder, bu da takımın işi en etkili şekilde nasıl yürüteceğine karar vermesi gerektiği anlamına gelir. Sonuç olarak daha uyumlu ve değişime duyarlıdırlar.
 • Kısa yinelemeler: Agile Scrum, “sprintler” olarak bilinen kısa yinelemelerde ayrı işler sunar. Sonuç olarak, ekip kilit oyunculardan hızlı bir şekilde girdi alabilir ve gerekli değişiklikleri yapabilir.
 • Çalışan yazılım: Agile Scrum, ilerlemenin temel göstergesi olarak işlevsel yazılımın sunulmasına güçlü bir vurgu yapar. Bu, ekibin müşteriye tutarlı bir şekilde değer sağladığından emin olmayı kolaylaştırır.
 • İlerlemeyi ölçme: Agile Scrum, tamamlanan iş hacmi, keşfedilen kusurların miktarı ve müşteri memnuniyetinin derecesi dahil olmak üzere bir dizi ölçüm kullanarak gelişimi izler. Bu ölçümler, ekibin geliştirme alanlarını belirlemesine ve gerekli ayarlamaları yapmasına yardımcı olur.
 • Sürdürülebilir hız: Agile Scrum, ekibi hem sürdürülebilir bir hızda çalışmaya teşvik eder hem de ekibin fazla mesai yapmadan sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretebilmesini sağlar.

Genel olarak Agile Scrum çerçevesi, ekiplerin yüksek kaliteli ürünleri hızlı ve uyumlu bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için yapılmıştır. Değişime hızla tepki verebilen ve işbirliğine, esnekliğe ve hızlı yinelemeye güçlü bir vurgu yapan kendi kendini organize eden ekipleri teşvik eder. Ekipler, bu ilkelere bağlı kalarak müşterilerine tutarlı bir şekilde değer sağlayabilir ve hedeflerine ulaşabilir.

Agile Scrum Projesinde Geliştirme Ekibinin Rolü Nedir?

Bir Agile Scrum projesindeki geliştirme ekibi, her yinelemenin sonunda (“sprint” olarak adlandırılır) işlevsel yazılım teslim etmekten sorumlu olan, işlevler arası bir grup insandır. Bu grup, kendi kendilerini organize ettikleri için kendilerine verilen görevleri nasıl yerine getireceklerine bağımsız olarak karar verebilirler. Geliştirme ekibi genellikle sprint işini bitirmek için gerekli uzmanlığa sahip programcılardan, testçilerden ve diğer uzmanlardan oluşur.

Sprint planlama toplantısında kararlaştırılan tüm işler geliştirme ekibinin sorumluluğundadır. Sprint’in sonunda potansiyel olarak gönderilebilir bir ürün artışı sağlamak için gereken kodlama, test etme ve diğer tüm görevler buna dahildir.

Geliştirme ekibi, sprint için görevleri tamamlamanın yanı sıra ilerlemesi hakkında Scrum ekibinin geri kalanıyla sık sık iletişim kurmaktan sorumludur. Bu genellikle geliştirme ekibinin her bir üyesinin bir önceki günkü başarılarını, o gün için planlarını ve şu anda karşılaştıkları zorlukları paylaştığı “günlük scrum” olarak da anılan günlük stand-up toplantılarıyla gerçekleştirilir.

Sprint gözden geçirme ve geriye dönük toplantılara katılmak da geliştirme ekibinin görevidir. Geliştirme ekibi, bitirdikleri işlevselliği Sprint incelemesi sırasında Scrum ekibinin geri kalanına ve projenin geliştirilmesiyle ilgilenen tüm paydaşlara sunar. Geliştirme ekibi, sprint sırasında neyin iyi gittiğini ve ileride nelerin iyileştirilebileceğini düşündükten sonra iyileştirmeleri uygulamak için bir plan geliştirir.

Geliştirme ekibi, bu özel görevlere ek olarak Agile Scrum projesinin genel başarısı için çok önemlidir. Yapılan işin projenin amaç ve hedefleri ile uyumlu olduğundan emin olmak için Scrum ekibinin diğer üyeleriyle birlikte çalışmaktan sorumludurlar. Yüksek kaliteli yazılımı hızlı bir şekilde teslim etmek için, yeteneklerini ve prosedürlerini de sürekli olarak geliştirmeleri gerekir.

Genel olarak, geliştirme ekibi bir Agile Scrum projesinin başarısı için çok önemlidir çünkü her sprintin sonunda kullanılabilir yazılım sağlamaları ve diğer Scrum ekibi üyeleriyle yakın bir şekilde çalışmaları gerekir.

Agile Scrum Projesi Yaşam Döngüsü Nasıldır?

Agile Scrum proje yaşam döngüsü, karmaşık projeleri yönetmek ve bitirmek için bir organizasyonel çerçevedir. Değer sunmanın yolları olarak hızlı yinelemeleri, ekip çalışmasını ve esnekliği destekleyen Agile Manifesto’ya dayanmaktadır. Agile Scrum çerçevesi, özellikle karmaşık gereksinimleri ve çok fazla belirsizliği olan projeler için etkilidir.

Agile Scrum proje yaşam döngüsünü oluşturan dört ana aşama vardır:

 • Başlatma: Proje kapsamı, hedefleri ve başarı kriterlerinin tümü bu aşamada tanımlanır. Paydaş belirleme ve üst düzey risk değerlendirmesinin yanı sıra ekip ayrıca bir proje başlatma belgesi de geliştirmelidir.
 • Plan: Ekip, bu aşamada projenin kapsamını, zamanlamasını ve bütçesini içeren üst düzey bir proje planı oluşturur. Proje boyunca gerçekleştirilmesi gereken tüm görevlerin bir listesi olan bir ürün biriktirme listesi de ekip tarafından yapılmalıdır.
 • Yürütme: Ekip, projenin birincil aşaması olan bu aşamada projeyi plana uygun olarak tamamlamak için çalışıyor. Ekip, her yinelemenin çalışan bir ürün artışı ürettiği artımlı ve yinelemeli bir metodoloji kullanır. İlerlemeyi gözden geçirmek ve herhangi bir engeli belirlemek için ekip tarafından günlük stand-up toplantıları veya “scrumlar” da düzenlenir.
 • Kapanış: Ekip, öğrenilebilecek dersleri bulmak için bu son aşamada projeyi inceler ve değerlendirir. Ek olarak, ekip sonucu belgelendirmeli ve mülkiyeti uygun taraflara devretmelidir.

Ekip, projenin programa ve bütçeye uygun olarak tamamlanmasını garanti etmek için Agile Scrum proje yaşam döngüsü boyunca bir dizi yönergeye ve prosedüre uyar. Bunlar şunlardan oluşur:

 • Kısa yinelemelerle (tipik olarak iki ila dört hafta süren) operasyonel bir ürün artışı sağlamak.
 • “biriktirme listesi temizleme” sürecini kullanarak her yinelemede tamamlanacak işi seçme ve önceliklendirme.
 • Projeyi bitirmek için gereken tüm bilgi ve yeteneklere sahip fonksiyonlar arası bir ekip kullanmak.
 • Takım arkadaşı iş birliğine ve iletişimine odaklanmak.
 • Titiz dokümantasyon ve gantt şemaları gibi geleneksel proje yönetimi araçlarına güvenmek yerine ilerlemeyi izlemek için işlevsel yazılım kullanmak
 • Eleştiri ve yeni veriler ışığında proje planını gerektiği gibi değiştirmek.

Genel olarak Agile Scrum proje yaşam döngüsü, ekiplerin paydaşlara hızlı ve etkili bir şekilde değer sunmasını sağlayan, uyarlanabilir ve yinelemeli bir proje yönetimi yöntemidir. Karmaşık gereksinimleri, çok fazla belirsizliği ve hızlı bir şekilde karşılanması gereken bir teslim tarihi olan projeler için iyi çalışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir