Skip to content
Web Sitesi

A/B Testi Nedir, Nasıl Yapılır?

A/B testi nedir

A/B testi, bir web sayfasında yapılmak istenen değişikliğin test edilmesi veya sayfanın performansının daha üst seviyeye çıkarılması için yapılan testlerdir. Bir sayfanın A sürümü ile B sürümünün birçok kriter bakımından değerlendirilmesi dikkate alınıyor olsa da, aslında burada ölçülen unsur, genel itibariyle kullanıcı deneyimidir.

Bu ifadeye kimi SEO hizmeti veren uzmanlar itiraz edebilir ancak kullanıcı deneyiminin sonuç olarak SEO skoru olduğu vurgusu yapıldığında, bu itirazın ortadan kalkması gerekir.

Google, sayfa verilerini indeks haline dönüştürüp web sitelerine sıralama skoru tayin ederken, kullanıcı deneyimini en ön sıraya alır. Bu bakımdan sayfaların kullanıcı deneyimlerinin analizini yapabilmek son derece önemlidir.

A/B testinin bölme testi, grup testi veya kova testi gibi isimleri de vardır. Bu testlerde, çalışan bir sayfanın iki ayrı varyasyonu oluşturularak, gelen trafiğe uygun ağırlıkta iki ayrı versiyonunun gösterilmesi ve kıyaslamasının yapılması yöntemi kullanılır.

A/B testleri, analiz uzmanlığı gerektiren uygulamalardır. Bu bakımdan profesyoneller tarafından uygulanması doğrudur. Yapılacak yönlendirmeler ve sonuçların analizinin uzman olmayan kişiler tarafından doğru biçimde planlanıp analiz edilebilmesi oldukça güçtür.

Zaten bu uygulama neticesinde ulaşılan sonuçların, SEO ve pazarlama uzmanlığı noktasında temel verileri olması dikkate alındığında, test verilerinin ve uygulamanın genelinin bu uzmanları ilgilendirdiği de aşikârdır.

Elbette bireysel olarak A/B testi yapabilirsiniz. Ancak bu durumda yeterli yazılım, tasarım ve veri analiz bilginizin olması gerektiğini unutmamanız gerekir.

A/B Testi Neden Yapılır?

Python ile AB Test Analizi 1-min

A/B testi yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir web sayfasının olası değişiklik durumunda nasıl bir reaksiyona sebep olacağının anlaşılması için yapılan deneydir. Bu noktada A/B testi içerisinde bir sayfanın iki farklı varyasyonu kullanıcıya arz edilir.

Tabii bu sadece web sayfaları için kullanılan bir yöntem değildir. A/B testleri herhangi bir belge veya uygulama için kullanılabilen bir yöntemdir.

Kaldı ki, pazarlamada uzun yıllardır ürün kıyaslaması yöntemi ile dönüşüm analizi gibi yöntemler kullanılır. Dijital medyada A/B testleri;

 • Web sayfaları (spesifik sayfalar ve sayfa içi unsurlar)
 • Mobil uygulamalar
 • Sosyal medya gönderileri
 • Haber duyuruları
 • E-posta gönderileri
 • Reklam yayınları

ve hatta kısa mesajlar gibi uygulamaları kapsamaktadır. Bu yayın ortamlarının iyileştirilmesi ve standartlarının geliştirilmesi için A/B testleri hayati öneme sahiptir.

Esasen akademik formu ile olmasa da hemen herkes A/B testlerini sürekli kullanır.

Örneğin; bir sosyal medya hesabının profil resminin değiştirilmesi, site renklerinin değiştirilmesi, kullanıcıların beğenecekleri bir arayüzün oluşturulmaya çalışılması gibi uygulamalar aslında birer deneyimdir.

Ancak bu uygulamalar geri çoğunlukla kalıcı deneyler olduğundan test olarak nitelenmeleri doğru değildir.

Bir web sayfasının eski sürümünü saklamadan, onu bütünüyle değiştirerek ve yayını kalıcı olarak yaparak test yapmak bir test değil, değişikliktir.

Bu durumda yeni sayfanın efektini eskisi ile kıyaslamanız mümkün olsa da herhangi bir olumsuzluk durumunda geri dönmeniz mümkün olmadığından buna bir deney demek doğru olmaz.

A/B testlerinde, mevcut yapının varyasyonu kısıtlı sayıda trafiğin buraya aktarılıp, analizin yapılması ile değerlendirilir. Yani mevcut yapı kalıcı olarak değişikliğe uğramadan ve sistematik değiştirilmeden veri elde edilmesi mümkün olur.

“A/B Testi neden yapılır?” sorusunun en net cevabı, tekil bir yayınla hedef kitleyi en fazla ne kadar etki altına alabileceğinizi test etmek şeklinde verilebilir.

Eğer mevcut yayınlarınızdan verim alamıyorsanız veya daha fazla geri dönüş elde etmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ayrıca sitelerin SEO skorlarının yükseltilmesi girişimlerinde A/B testlerinin önemi oldukça büyüktür.

A/B testi SEO ilişkisi

A/B testi bir pazarlama bileşenidir. A/B testi ile SEO arasındaki bağlantı ise bileşiktir. SEO operasyonları, deneysel birçok uygulamayı kapsar ve bunların içinde en verimli sonuca ulaşılan, dolayısıyla en çok kullanılan yöntem A/B testleridir.

Google, web yöneticilerine SEO için kullanılmak üzere bazı bilgileri sunar. Ancak açık olarak neyi nasıl yapacaklarını, daha doğru bir anlatımda mevcut durumlarını nasıl geliştireceklerini söylemez.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çeşitli AR-GE çalışmaları yapmak, web yöneticileri ve SEO uzmanlarını işidir. SEO deneyimini analiz edebilmek için öncelikle kullanıcı deneyimi analizi yapmak maksadıyla kullanılabilecek faydalı yöntem ise A/B testi olacaktır.

SEO operasyonlarında kimi zaman A/B/C testleri gibi yöntemlere de başvurulabilir. Karmaşık sonuçlar elde edip, ileri düzey analiz yapabilmek için bu yöntemler oldukça faydalı yöntemledir.

A/B Testi Sonuçlarının SEO’ya Uyarlanması Nasıl Yapılır?

A/B testleri kalıcı olmayan sayfalar üzerinden test yapmak maksadıyla gerçekleştirilen yayınlar olarak tanımlanır. Bu sayfaların kaynak kodlarının Google tarafından izlenmesi engellenir.

Dolayısıyla yeni veya deney grubu olarak kullanılan test sayfasının SEO skoru yoktur. Bu sayfanın analizi yapılırken, mevcut kontrol grubundan daha yüksek başarı göstermesi gibi bir durum ortaya çıkarsa, sayfanın deney grubu ile değiştirilmesi mümkündür.

Ancak bu analizlerin çok dikkatli ve mutlaka uzmanlarca yapılması gerekir. Aksi halde yapılacak değişiklikler ciddi bir yıkıma yol açabilir.

A/B Testi Nasıl Yapılır?

A/B testleri, karşılaştırmalı analitik veri analizi biçiminde yapılır. İşlemde bir kontrol grubu, bir de deney grubu oluşturulur.

Eğer bir web sitesini ele alıyorsak, kontrol grubu mevcut sayfa, deney grubu ise değiştirilen ve etkisi ölçülmek istenen sayfa olacaktır. Diğer A/B testi alanlarında da benzeri şekilde ikili bir kıyaslama söz konusudur.

A/B testi yapılırken birbirinden çok fazla örnekler kıyaslanmaz. İki benzemez kaynağın kıyaslanması, istatistiksel olarak doğru veriyi sunmayacaktır.

Bu nedenle, A/B testlerinde, benzer ancak değiştirilmiş varyasyonlar kullanılır. Birden fazla A/B testi için daha fazla varyasyon oluşturmak da elbette mümkündür.

A/B testinde temel amaç, etkiyi arttırmaya yönelik deney yapmaktır. Elbette bu gelişigüzel değişiklikler ile yapılmaz.

Bunun için temel düzeyde veriye ulaşmak veya istatistiksel olarak elde edilen gözlemleri kullanarak fikirler geliştirmek gerekir. Bu süreçte test öncesinde varyasyon oluştururken, bazı sorular sorulmalıdır. Bunlar;

 • Mevcut yayın ne kadar etkili? (Pazar beklentisi)
 • Mevcut yayın hedef kitlesi doğru seçildi mi?
 • Mevcut yayınla ilgili geri bildirim var mı? (kullanıcı deneyimi)
 • Mevcut yayının benzerlerinin performansı nasıl? (referans değerleri)
 • Mevcut yayını geliştirmek mümkün mü?
 • Mevcut yayınla ilgili neler yapılabilir?

şeklindedir.

Bu sorulara cevaplar oluşturduktan sonra A/B testi yapma kararını verir ve uygulamaya geçeriz.

Uygulama aşamasında farklı metriklerin ölçümü yapılabilir. Bunlar başlıca;

 • Logolar
 • İçerik görselleri
 • İçerik metinleri (okunabilirlik ve teknik SEO değerleri)
 • Slogan ve kurumsal motto gibi metinler
 • Genel tasarım
 • Bağlantılar
 • Call to action ifadeleri (satın almaya veya harekete geçmeye çağrı – CTA)
 • Konu başlıkları ve tasarımları
 • Metin peyzajı
 • Bağlantı veri yolları
 • Bağlantı düğmeleri ve bağlantı yönlendirmeleri

şeklinde listeleyebiliriz. Bu kısımlarda değişiklikler yapılarak deney grubu oluşturulabilir ve test uygulanabilir.

A/B Testi Süresi

A/B testleri ile ilgili net bir süre belirlemek mümkün olmamakla birlikte, bu testlerin çok uzun olmaması uygundur.

Ayrıca bölme ve yönlendirme yapılırken, uygun yönlendirme kodunun kullanılması gerektiği de unutulmamalıdır. Bu testlerin teknik uygulamasının ve raporların oluşturulmasının uzmanlarca yapılması bu bakımdan son derece önemlidir.

S.S.S.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”p” question-0=”AB Testini Neden Yapıyoruz?” answer-0=”A / B testinin çeşitli faydaları vardır. A / B testi, kullanıcı katılımını artırmanıza, hemen çıkma oranlarını azaltmanıza, dönüşüm oranlarını artırmanıza, riski en aza indirmenize ve etkili bir şekilde içerik oluşturmanıza olanak tanır. Bir A/B testi çalıştırmak, siteniz veya mobil uygulamanız üzerinde önemli olumlu etkilere neden olabilir.” image-0=”” headline-1=”p” question-1=”AB Testi Nerelerde Kullanılır?” answer-1=”A / B testleri işletmenizin yeni bir özellik veya ürün geliştirmesi halinde kullanıcıların memnuniyeti ve dönüşüm oranı hakkında fikir edinmek için uygulayabileceği bir stratejidir. LinkedIn, Facebook ve Instagram başta olmak üzere dünya devi sosyal medya platformları daha etkili kullanıcı deneyimi elde etmek ve daha kaliteli hizmet verebilmek için A / B testine başvururlar.” image-1=”” headline-2=”p” question-2=”AB Testi Ne Zaman Yapılmalıdır?” answer-2=”A/B testi, iki farklı varlıktan hangisinin daha iyi performans ortaya koyduğunu saptamaka adına uygulanabilir. A / B testleri, işletmelerin pazarlama kampanyalarını optimize etmesi UI / UX’i geliştirmesi ve dijital varlıklar üzerinde dönüşüm oranlarını arttırması adına tercih edilir. Bu testlerin tüm iş akışını ölçen, her sayfa için özel ölçüm yapan, birden çok değişkeni bulunan farklı sürümleri uygulanabilir. ” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]